ขอเชิญชม สถาปัตย์การละคอน พลุนัดที่ 17 หว่อ เต่อ เจีย ถิง รักต้องห้าม
 

ขอเชิญชม สถาปัตย์การละคอน พลุนัดที่ 17 หว่อ เต่อ เจีย ถิง รักต้องห้าม 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

- ติดต่อซื้อบัตรได้ที http://www.facebook.com/plu17/
- ซื้อบัตรได้ที่ซุ้มขายบัตรตลาดน้อย ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 21.00 น. ยกเว้นเสาร์และอาทิตย์
- หน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 17.00 น.

บัตรมี 3 ราคา 138 : 118 : 98 บาท

รายได้ที่เหลือทั้งหมดจะนำไปใช้ต่อยอดกับโครงการค่ายสถาปัตย์สัญจรที่จัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์ให้แก่สังคมด้วยการอาคารให้แก่ชุมชนที่ยากไร้
 
วัน/เวลา :   2018-02-02 16:00:00 ถึง 2018-02-04 17:00:00
สถานที่ :   ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
Last Modified :   2018-01-10 07:10:47