โครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
โครงการ "Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณลานอาคารบรมราชกุมารีฯ
 
วัน/เวลา :   2015-12-04 08:30:00 ถึง 2015-12-04 11:30:00
สถานที่ :   ณ บริเวณลานอาคารบรมราชกุมารีฯ
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชาสัมพันธ์องค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองอาคารสถานที่
ติดต่อ/สอบถาม :   กองอาคารสถานที่ โทร. 1247
Download :   Download File
Last Modified :   2015-11-19 14:57:23