โครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
โครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2015-11-26 09:00:00 ถึง 2015-11-26 15:30:00
สถานที่ :   ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองอาคารสถานที่
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพัฒนาภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ โทร. 1247
Download :   Download File
Last Modified :   2015-11-25 13:30:39