มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน มกราคม 2565
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญทุกท่าน "ร่วมบริจาคโลหิต" ประจำเดือน มกราคม 2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเหตุ : ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
วัน/เวลา :   2022-01-27 08:30:00 ถึง 2022-01-31 12:00:00
สถานที่ :   ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต และบุคลากร
กลุ่มข่าว :   กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองกิจการนิสิต
ติดต่อ/สอบถาม :   กองกิจการนิสิต
Last Modified :   2022-01-27 06:55:25