ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา เชิญนิสิต ม.มหาสารคามเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ
 

ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา เชิญนิสิต ม.มหาสารคามเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meetings ฟังบรรยายเรื่อง แนวทางในการหาแหล่งงานการสมัครงานออนไลน์ เตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านโลกอาชีพ ข้อมูลแนวโน้ม ทิศทางของตำแหน่งงาน การแข่งขันของแรงงานไทยในปัจจุบัน โดยคุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/ANh68W5q9z7t9sSK7

หรือติดต่อ ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา 0-4375-4377
 
วัน/เวลา :   2022-01-26 10:00:00 ถึง 2022-01-26 12:00:00
สถานที่ :   ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meetings
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา
ติดต่อ/สอบถาม :   ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา 0-4375-4377
Last Modified :   2021-12-27 09:21:37