โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” คุณครูภูมิศาสตร์และสังคมศึกษาทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในวันที่ 29 – 30 มกราคม 2565 ผ่านออนไลน์ Zoom

จัดโดย สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัคร ที่ Link
https://drive.google.com/.../16uh-gC3AyLYLt-KC8OBAa...

Link สำหรับการรับสมัคร
https://docs.google.com/.../1tjVaihZFUOB9U9HSBDlhsqk.../edit
 
วัน/เวลา :   2022-01-29 08:30:00 ถึง 2022-01-30 16:30:00
สถานที่ :   ผ่านออนไลน์ Zoom
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต และบุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2021-11-03 03:51:32