วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง เสียงแห่งอีสานใต้ กันตรึม 250 บทเพลง
 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง เสียงแห่งอีสานใต้ “กันตรึม 250 บทเพลง” ในวันเสาร์ ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 

ประเด็นที่พูดคุย
- เพลงกันตรึมเสียงเเห่งอีสานใต้ (บทบาท หน้าที่ทางสังคม) 
- เอกลักษณ์และความแตกต่างของเพลงกันตรึมในแต่ละจังหวัด
- จำนวนทำนองของเพลงกันตรึม
- ทิศทางการรวบรวมบทเพลงกันตรึม 250 บทเพลง 
- การเปลี่ยนแปลงของเพลงกันตรึม กับผลกระทบในปัจจุบันและในอนาคต
ร่วมพูดคุย โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานใต้ 
  1. อาจารย์ โฆษิต ดีสม
  2. อาจารย์ สำรวม ดีสม (น้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์)
  3. ดร. เกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์
  4. อาจารย์ อลงกรณ์ นิลดำ
  5. อาจารย์ จิรายุทธ แฮะประโคน
  6. อาจารย์ อดิศักดิ์ ชมดี
  7. อาจารย์ กิตติพัฒน์ จิรวัฒนาชัยกุล
ดำเนินรายการ โดย ร.อ. ทนงศักดิ์ สำราญสุข 
*ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 23 กันยายน 2564 ได้ที่ https://bit.ly/2XoNUIG
กำหนดการ  https://bit.ly/3ltRLMr
Join Zoom Meeting  https://zoom.us/j/92971651059...
Meeting ID: 929 7165 1059
Passcode: 2021
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754385
ผู้ประสานโครงการ ดร.นพพล ไชยสน 062-564-1478
ฝ่ายเทคนิค คุณศักดิ์ดา มหาพรม 095-196-5101
 
วัน/เวลา :   2021-09-25 09:00:00 ถึง 2021-09-25 12:00:00
สถานที่ :   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต และบุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   ดร.นพพล ไชยสน 062-564-1478
Last Modified :   2021-09-16 07:16:19