ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ Thai Digital Collection TDC ผ่าน Google Meet
 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ Thai Digital Collection TDC ผ่าน Google Meet ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

หัวข้อ :
>> การบรรยาย "ความสำคัญและวิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection : TDC) แหล่งสารสนเทศทางวิชาการระดับประเทศ"
>> การบรรยายและฝึกปฏิบัติ "กลยุทธ์และเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection : TDC)"
>> การบรรยายและฝึกปฏิบัติ "การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero"
ลิ้งสมัครเข้าร่วมอบรม https://library.msu.ac.th/?p=2106
 
วัน/เวลา :   2021-09-23 09:00:00 ถึง 2021-09-23 12:00:00
สถานที่ :   รูปแบบออนไลน์
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิตและผู้ที่สนใจ
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สำนักวิทยบริการ
ติดต่อ/สอบถาม :   สำนักวิทยบริการ
Last Modified :   2021-09-16 07:11:43