ขอเชิญนิสิต บุคลากร ร่วมบริจาคโลหิต
 

กองกิจการนิสิต ร่วมกับ โรงพยาบาลสุทธาเวช สภานิสิต องค์การนิสิต และสโมสรนิสิตคณะ ขอเชิญนิสิต บุคลากร "ร่วมบริจาคโลหิต"

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเหตุ : ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
 
วัน/เวลา :   2021-09-21 08:30:00 ถึง 2021-09-21 12:00:00
สถานที่ :   ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต และบุคลากร
กลุ่มข่าว :   กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองกิจการนิสิต
ติดต่อ/สอบถาม :   กองกิจการนิสิต
Last Modified :   2021-09-15 05:57:35