กิจกรรมวันเสาร์ Fossil for Kids ตอน จากทะเลสู่บก (From the sea to the land) สำหรับเยาวชน อายุ 5-12 ปี
 

กิจกรรมวันเสาร์ Fossil for Kids ตอน จากทะเลสู่บก (From the sea to the land) สำหรับเยาวชน อายุ 5-12 ปี ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

น้องๆ อยู่บ้านเบื่อมั้ย? มาสร้างงานศิลปะแสนสนุก เสริมความรู้ด้านบรรพชีวิน และฝึกภาษาอังกฤษกันเถอะ

กิจกรรมวันเสาร์ Fossil for Kids
ตอน จากทะเลสู่บก (From the sea to the land)🌊
สำหรับเยาวชน อายุ 5-12 ปี👦🏻👧🏻
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564
ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม🦕

กิจกรรมที่จะพาน้อง ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลก 🦖 🦖 และสิ่งมีชีวิต ผ่าน episode ตอนต่าง ๆ ในโครงการนอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้ดังกล่าวแล้ว ยังได้ลองฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจำลองการเป็นนักบรรพชีวิวิทยา, สัมผัสและเรียนรู้ฟอสซิลของจริง, ทำกิจกรรมศิลปะแสนสนุก 🎨 และตลอดกิจกรรมจะเป็นแบบ 2 ภาษาที่จะให้น้องๆ ได้ฝึกเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 💁‍♂️ ที่เกี่ยวข้องกับบรรพชีวินวิทยาอีกด้วย

😷มีมาตรการป้องกันตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

>>> รีบสมัครร่วมโครงการ #ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป<<<

สมัครออนไล์และกำหนดการ ได้ที่ : https://forms.gle/6H2TZT5Bz7gA1DBu5

ค่าลงทะเบียน 500 บาท/ท่าน
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
- ผลงานการสร้างสรรค์ด้านศิลปะทางบรรพชีวินวิทยา
- อาหารกลางวันและอาหารว่าง
- ประกาศนียบัตร

จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ทุกกรณี
 
วัน/เวลา :   2021-03-27 09:00:00 ถึง 2021-03-27 14:00:00
สถานที่ :   ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   เยาวชน อายุ 5-12 ปี
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Download File
Last Modified :   2021-03-09 09:26:40