โรงพยาบาลสุทธาเวช ขอเชิญบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2564
 
โรงพยาบาลสุทธาเวช ขอเชิญบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2564
วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 14.00 น.
ณ บริเวณหน้าห้องพิพิธภัณฑ์ ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์หลังที่ 2

ที่มา : โรงพยาบาลสุทธาเวช
 
วัน/เวลา :   2021-03-26 10:00:00 ถึง 2021-03-26 14:00:00
สถานที่ :   บริเวณหน้าห้องพิพิธภัณฑ์ ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์หลังที่ 2
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะแพทยศาสตร์
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะแพทยศาสตร์
การเข้าร่วม :   คณะแพทยศาสตร์
Last Modified :   2021-03-04 09:19:35