ประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd Language, Society, and Culture International Conference (LSCIC 2021)
 
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd Language, Society, and Culture International Conference (LSCIC 2021) หัวข้อ Harmony in Diversity: Multidisciplinary Perspectives on Glocalisation จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Topics:
1. Language teaching, learning, and assessment
- Language teaching and learning
- Language testing and assessment
- English for academic/specific purposes
- Second Language Acquisition
- World Englishes/English as a lingua franca
- Identity and learner autonomy
- Innovation and technology in language education
2. Linguistics and applied linguistics
- Discourse/genre analysis
- Sociolinguistics
- Corpus linguistics
- Phonology/phonetics
3. Literature
- Literature analysis
- Modern literature
- Comparative literature
- Folklore and regional literature
4. Politics and society
- Politics
- Society
5. Arts and culture
- Arts and culture
- Culture studies
6. Religious studies
- Philosophy studies
- Religious studies
Deadline for abstract submission 01 March 2021, by 23.59 pm. (Late submissions will not be accepted)
CONTACT :
Assistant Professor Apisak Sukying (LSCIC2020@msu.ac.th) for inquiries about the Conference
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ > http://human.msu.ac.th/lscic/
 
วัน/เวลา :   2021-03-26 08:30:00 ถึง 2021-03-27 16:30:00
สถานที่ :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การเข้าร่วม :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Last Modified :   2021-03-23 05:55:33