โครงการ​พัฒนา​ศักยภาพ​นักวิจัย​ ครั้ง​ที่​ 2 ประจำปีงบประมาณ​ 2564​ “แนวทางการขอรับจัดสรรทุนจาก สกสว. ปี 2564 – 2565” ​
 
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ​พัฒนา​ศักยภาพ​นักวิจัย​ ครั้ง​ที่​ 2 ประจำปีงบประมาณ​ 2564​  “แนวทางการขอรับจัดสรรทุนจาก สกสว. ปี 2564 – 2565” ​

วันที่  24  พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุม AR-201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยากรโดย : ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง และ รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล จาก สกสว.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางนริศรา  ปัจฉิม 095-1844466 narissara5144@gmail.com

ลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/1IceZr4ZP1UVyrOqpEQZRrxNPhWgoevmsD1yd2PPgwbI/edit
 
วัน/เวลา :   2020-11-24 13:00:00 ถึง 2020-11-24 15:30:00
สถานที่ :   ห้องประชุม AR-201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ติดต่อ/สอบถาม :   นางนริศรา ปัจฉิม 095-1844466 narissara5144@gmail.com
การเข้าร่วม :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
Download :   Link https://docs.google.com/forms/d/1IceZr4ZP1UVyrOqpEQZRrxNPhWgoevmsD1yd2PPgwbI/edit
Last Modified :   2020-11-23 10:12:26