ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเป็นอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2563
 
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเป็นอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2563

ท่านสามารถเสนอชื่อมายังสภาคณาจารย์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลด แนวทางการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งไฟล์ใบนำส่งเอกสารในการเสนอชื่อ ตามลิงค์ด้านล่าง

อาจารย์ดีเด่น
https://drive.google.com/drive/folders/1udJN9YvY1njdoBcGeJYe77Lzv8ky9Ebe?usp=sharing

บุคลากรดีเด่น
https://drive.google.com/drive/folders/11A0vyxJC8P8f0ZgzOjPA6rkFvRNKGD7u?usp=sharing

ที่มา : สภาคณาจารย์


 
วัน/เวลา :   2020-11-30 08:30:00 ถึง 2020-11-30 16:30:00
สถานที่ :   สภาคณาจารย์
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สภาคณาจารย์
ติดต่อ/สอบถาม :   สภาคณาจารย์
การเข้าร่วม :   สภาคณาจารย์
Last Modified :   2020-11-23 07:24:31