งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ประจำปี 2564
 
ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ประจำปี 2564 "เทคโนฟาร์มแฟร์ครั้งที่ 19" ภายใต้หัวข้อ "มหกรรมบริการวิชาการ"

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563

ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียงและเขตพื้นที่นาสีนวน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ : http://www.techno.msu.ac.th/techno-farm-fair-19.html
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : https://www.facebook.com/technofarmfair

ที่มา : คณะเทคโนโลยี
 
วัน/เวลา :   2020-11-30 08:30:00 ถึง 2020-12-05 16:30:00
สถานที่ :   คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียงและเขตพื้นที่นาสีนวน
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะเทคโนโลยี
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะเทคโนโลยี
การเข้าร่วม :   คณะเทคโนโลยี
Download :   Link http://www.techno.msu.ac.th/techno-farm-fair-19.html
Last Modified :   2020-11-12 09:20:34