โครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for Kids) ตอน ดำดิ่งสู่ทะเลโบราณ (Diving into the Ancient Seas)
 
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเยาวชน อายุระหว่าง 9-15 ปี เข้าร่วมโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for Kids) ตอน ดำดิ่งสู่ทะเลโบราณ (Diving into the Ancient Seas)

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://prc.msu.ac.th/fossilforkids/

ที่มา : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
 
วัน/เวลา :   2020-11-28 09:00:00 ถึง 2020-11-28 14:30:00
สถานที่ :   ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นักเรียน
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ติดต่อ/สอบถาม :   ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
การเข้าร่วม :   ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
Download :   Link https://prc.msu.ac.th/fossilforkids/
Last Modified :   2020-10-30 02:52:22