กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ปี 2563
 

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ปี 2563 "Research Workshop Online"

โดยในวันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 10.00-12.00 น. บรรยายในหัวข้อ "เขียนโครงการวิจัยให้ตรงใจแหล่งทุน-1" (เน้นการเขียนโครงการวิจัย)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://1th.me/sNv9m

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/fileup/20200507165800.pdf

ที่มา : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
 
วัน/เวลา :   2020-05-22 10:00:00 ถึง 2020-06-02 12:00:00
สถานที่ :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ นักวิจัย
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ติดต่อ/สอบถาม :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
Download :   Link https://1th.me/sNv9m
Last Modified :   2020-06-08 03:23:56