หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 
 ประเภทข่าว (ประชุม/สัมมนา)

 
 

  ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมค่ายอาสาล่าฝัน ตามล่าหายักษ์ใหญ่ในตำนาน  (อ่าน 224)
  วันเสาร์, 13 ตุลาคม 2561, เวลา 08:00 น.
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/แหล่งขุดค้น จ.กาฬสินธุ์
  
 
 

  ขอเชิญชวน ชาว มมส ต้อนรับทัพนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46  (อ่าน 148)
  วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561, เวลา 09:00 น.
  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
 
 

  ขอเชิญร่วมโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน   (อ่าน 64)
  วันเสาร์, 03 พฤศจิกายน 2561, เวลา 08:30 น.
  ณ ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
  
 
 

  เชิญร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561  (อ่าน 94)
  วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561, เวลา 13:00 น.
  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวัดบูรพาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  
 
 

  เชิญสมัครเข้าร่วมอบรม การใช้โปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติและงานวิจัย อบรมวันที่ 23-25 พย. 2561  (อ่าน 171)
  วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561, เวลา 08:00 น.
  ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th