หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  ขอเชิญร่วมประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  (อ่าน 543)
  วันจันทร์, 06 มีนาคม 2560, เวลา 08:00 น.
  ณ อาคารหอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก สถาบันวิจัยศิลปและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
  

 

  เชิญนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพกายและใจ  (อ่าน 79)
  วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560, เวลา 16:30 น.
  ณ ห้อง GE Learning Area ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์
  

 

  เชิญชวนออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐ  (อ่าน 24)
  วันพุธ, 29 มีนาคม 2560, เวลา 15:30 น.
  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  เชิญร่วมงานมหกรรมดีจังอีสานตุ้มโฮม ปี 4 สื่อสารสร้างสรรค์ : เรื่องกินเรื่องใหญ่  (อ่าน 70)
  วันศุกร์, 31 มีนาคม 2560, เวลา 16:00 น.
  ณ ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน 1 ติดกับตลาดไนท์บาซ่ามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญชวนนิสิตที่ต้องการร่วมออกแบบบริการสำหรับธุรกิจ  (อ่าน 40)
  วันเสาร์, 01 เมษายน 2560, เวลา 08:30 น.
  ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์ จังหวัดมหาสารคาม
  

 

  เชิญร่วมงานวันนัดพบตลาดแรงงาน 2017  (อ่าน 100)
  วันเสาร์, 01 เมษายน 2560, เวลา 08:30 น.
  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศตารางเข้าทดสอบ MSU IT Exit Exam  (อ่าน 401)
  วันเสาร์, 01 เมษายน 2560, เวลา 08:30 น.
  สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ B
  

 

  ขอเชิญชวนนิสิต มมส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 22  (อ่าน 24)
  วันจันทร์, 03 เมษายน 2560, เวลา 08:30 น.
  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  โครงการบ่มเพาะนักวิจัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 5  (อ่าน 12)
  วันอังคาร, 04 เมษายน 2560, เวลา 16:00 น.
  ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญชวนนิสิตที่ต้องการร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูง  (อ่าน 8)
  วันศุกร์, 07 เมษายน 2560, เวลา 08:00 น.
  ณ อาคารวฒนธรรมขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1 2
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th