หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  สำนักคอมพิวเตอร์ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าอบรม หลักสูตร การเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี  (อ่าน 242)
  วันอาทิตย์, 01 มกราคม 2560, เวลา 11:57 น.
  สำนักคอมพิวเตอร์
  

 

  มมส ขอเชิญชวนร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้  (อ่าน 68)
  วันพฤหัส, 12 มกราคม 2560, เวลา 08:30 น.
  ณ จุดรับบริจาค ชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศตารางเข้าทดสอบ MSU IT Exit Exam  (อ่าน 43)
  วันศุกร์, 13 มกราคม 2560, เวลา 08:30 น.
  สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ B
  

 

  ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมวาร  (อ่าน 32)
  วันศุกร์, 20 มกราคม 2560, เวลา 06:09 น.
  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญชวน นิสิต บุคลากร อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต  (อ่าน 18)
  วันศุกร์, 20 มกราคม 2560, เวลา 08:30 น.
  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญเข้าร่วม เทางาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20  (อ่าน 3)
  วันอังคาร, 24 มกราคม 2560, เวลา 08:00 น.
  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
  

 

  พบกับ ครู ลูกกอล์ฟ และแขกรับเชิญ ในกิจกรรม โฮม ROOM  (อ่าน 79)
  วันอังคาร, 31 มกราคม 2560, เวลา 12:30 น.
  ณ ห้องประชุม MU 300 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญนิสิต บุคลากร มมส และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเทศกาลของขวัญ Forest for You  (อ่าน 34)
  วันพฤหัส, 09 กุมภาพันธ์ 2560, เวลา 17:30 น.
  ณ ตลาดน้อย มมส ใหม่
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th