วีดิทัศน์ : โครงการนิสิตใหม่ร่วมใจทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2560 วีดิทัศน์ : โครงการนิสิตใหม่ร่วมใจทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2560
   วีดิทัศน์ : อธิการบดี ม.มหาสารคาม กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 วีดิทัศน์ : อธิการบดี ม.มหาสารคาม กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา...
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน  มิถุนายน - กรกฎาคม 2560 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2560
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร...
   มมส จัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 7/2560 มมส จัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 7/2560
   VOICE OF MSU :  Global Citizenship Camp 2017 VOICE OF MSU : Global Citizenship Camp 2017
   มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
   มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดอบรมชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดอบรมชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลผู...
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดแสดงผลงานจิตกรรมสีหมึกจ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส ปล...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวกวด เจ้...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระห...  
   รายการ เก็บตก มมส (23 สิงหาคม ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประ...  
   รายการ เก็บตก มมส (18 กันยายน 2560)  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน ...  
   มมส ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่องผลการ...  
   มมส ต้อนรับเยาวชนกัมพูชาทัศนศึกษาเป...  
   สำนักงานอธิการบดี มมส รับฟังผลการปร...  
   มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำป...  
   มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย 5 จังหว...  
   มมส โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา  
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดอบรมการสอนภา...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246