MSU Global Citizenship Camp 2017 (Ep.2) MSU Global Citizenship Camp 2017 (Ep.2)
   MSU Global Citizenship Camp 2017 (Ep.3) MSU Global Citizenship Camp 2017 (Ep.3)
   สะเก็ดข่าว : ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ : ช่อง 7  (13 ส.ค. 60) สะเก็ดข่าว : ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ : ช่อง 7 (13 ส.ค. 60)
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีน...
   วีดิทัศน์ : พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นมฤคมาศ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 วีดิทัศน์ : พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นมฤคมาศ 11 ประจำปีการศึกษา 2560
   มมส ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ มฤคมาศ 11 มมส ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ มฤคมาศ 11
   มมส ลงพื้นที่บ้านเกิ้ง (กุดแดง) กำจัดวัชพืชและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มมส ลงพื้นที่บ้านเกิ้ง (กุดแดง) กำจัดวัชพืชและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
   VOICE OF MSU :  คณะการบัญชีและการจัดการ จัดโครงการ ทำดีทำได้ ครั้งที่ 2 VOICE OF MSU : คณะการบัญชีและการจัดการ จัดโครงการ ทำดีทำได้ ครั้งที่ 2
   รายการ เก็บตก มมส (10 สิงหาคม 2560) รายการ เก็บตก มมส (10 สิงหาคม 2560)
   วีดิทัศน์ : วันพิสูจน์รุ่น มฤคมาศ11 ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาพมุมสูง) วีดิทัศน์ : วันพิสูจน์รุ่น มฤคมาศ11 ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาพมุมสูง)
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อีสานวันนี้ : โครงการแลกเปลี่ย...  
   มมส จัดงาน Freshy day and Fres...  
   มมส จัดลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ ...  
   มมส ร่วมกิจกรรม “กยศ.รวมใจ ปัน...  
   อีสานวันนี้ : มมส ช่วยเหลือผู้...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประ...  
   รายการ เก็บตก มมส (18 กันยายน 2560)  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน ...  
   มมส ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่องผลการ...  
   มมส ต้อนรับเยาวชนกัมพูชาทัศนศึกษาเป...  
   สำนักงานอธิการบดี มมส รับฟังผลการปร...  
   มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำป...  
   มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย 5 จังหว...  
   มมส โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา  
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดอบรมการสอนภา...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246