VOICE OF MSU : คอนเสิร์ต ณ สยาม ท่องเที่ยวทั่วไทยด้วยเสียงเพลง VOICE OF MSU : คอนเสิร์ต ณ สยาม ท่องเที่ยวทั่วไทยด้วยเสียงเพลง
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดสัมมนา “การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ” คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดสัมมนา “การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล...
   ตักสิลาวาไรตี้ : อู่เรือยาวช่างอินทรีย์ จังหวัดสกลนคร ตักสิลาวาไรตี้ : อู่เรือยาวช่างอินทรีย์ จังหวัดสกลนคร
   มมส ร่วมกับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วัสดุแม่เหล็กและการประยุกต์ใช้” (Magnetism and its applications) มมส ร่วมกับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วัสด...
   คลีนิคสร้างสุข : โรคสมองเสื่อม คลีนิคสร้างสุข : โรคสมองเสื่อม
   เรื่องเล่าเช้านี้ : อาจารย์ ม.มหาสารคาม โชว์เต้นคุกกี้เสี่ยงทายหน้าชั้น ฮอตไม่แพ้ BNK48 นิสิตเห็นแล้วหายง่วงเลย! : ช่อง 3  (31 ม.ค. 61) เรื่องเล่าเช้านี้ : อาจารย์ ม.มหาสารคาม โชว์เต้นคุกกี้เสี่ยงทายหน้าชั้น ฮอตไม่แพ...
   กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปี 2561 กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ปร...
   นิสิต มมส จัดกิจกรรม MSU walking Street เปิดพื้นที่โชว์ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ นิสิต มมส จัดกิจกรรม MSU walking Street เปิดพื้นที่โชว์ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์
   มมส จัดงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561 มมส จัดงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561
   ม.มหาสารคาม ทดสอบผลการพัฒนารถตัดอ้อยลำ มุ่งลดค่าใช้จ่ายเกษตรกร ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ม.มหาสารคาม ทดสอบผลการพัฒนารถตัดอ้อยลำ มุ่งลดค่าใช้จ่ายเกษตรกร ลดปัญหาการขาดแคลน...
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดอบรม ...  
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดเสวนา “...  
   พิธีปิดราชพฤกษ์เกมส์  
   เปิดนิทรรศการครบรอบ 50 ปี มหาว...  
   เช้าชวนคุย : ม.มหาสารคามมอบโล่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพว...  
   มมส จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดเสวน...  
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดบรรยาย “พลั...  
   มมส จัดโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมห...  
   ม.มหาสารคาม จัดบุญหลวงนมัสการสมโภช ...  
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (...  
   มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ป...  
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีทำบุญตั...  
   มมส สืบสาน “ประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246