VOICE OF MSU : โครงการรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) VOICE OF MSU : โครงการรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียง...
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวกวด เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก มมส ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวกวด เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพิชญบัณฑิต จ.หนองบัวลำภู มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพิชญบัณฑิต จ.หนองบัวลำภู
   มมส เปิดค่ายผู้นำเยาวชนสากล MSU Global Citizenship Camp (GCC 2018) มมส เปิดค่ายผู้นำเยาวชนสากล MSU Global Citizenship Camp (GCC 2018)
   มมส จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2561 มมส จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2561
   มมส จัดงานการบรรยาย “สิทธิประโยชน์ การมีส่วนร่วมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” มมส จัดงานการบรรยาย “สิทธิประโยชน์ การมีส่วนร่วมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”
   มมส จัดแนะแนวการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 มมส จัดแนะแนวการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
   มมส ร่วมจัดอบรมยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐฯ รองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มมส ร่วมจัดอบรมยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐฯ รองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งร...
   มมส จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มมส จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานสัปดาห์วิ...
   มมส จัดโครงการสัมมนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงาน (สายสนับสนุน) ประจำปี 2561 มมส จัดโครงการสัมมนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพ...
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณ...  
   มมส ร่วมประชุมวิชาการ “การจัดก...  
   ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการ...  
   มมส จัดโครงการประชุมวิชาการระด...  
   มมส จัดงานวันมหิดล “พระบิดาแห่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ม.มหาสารคาม จุดเทียน 4,000 เล่มแปรอ...  
   วีดิทัศน์ : ม.มหาสารคาม จุดเทียน 4,...  
   ม.มหาสารคาม จัดกิจกรรมทำดี“น้อมรำลึ...  
    มมส รับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึก...  
   คุยข่าวเช้า 8 : นิสิต มมส แปรอักษร ...  
   VOICE OF MSU : จันทราโอบตะวัน ละครป...  
   ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแข่งขันกีฬาม...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชากา...  
   เช้าชวนคุย : นักวิจัย ม.มหาสารคาม พ...  
   Everything English : EP.2 (Digital ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246