Everything English : EP.1 (Coffee Shop) Everything English : EP.1 (Coffee Shop)
   นักวิจัย มมส พัฒนา แอปพลิเคชัน “เซียน แดรี่ฟาร์ม”ส่งต่อให้เกษตรกรยุค 4.0 เพิ่มการผลิตน้ำนมโค นักวิจัย มมส พัฒนา แอปพลิเคชัน “เซียน แดรี่ฟาร์ม”ส่งต่อให้เกษตรกรยุค 4.0 เพิ่มกา...
   คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมใจบริจาคโลหิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมใจบริจาคโลหิต
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2561 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2561
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการศิลปกรรมสานสัมพันธ์ไทย-ลาว-จีน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการศิลปกรรมสานสัมพันธ์ไทย-ลาว-จีน
   มมส  จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่   ปรับโซนิ่ง Smoking Area ภายในมหาวิทยาลัย มมส จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ปรับโซนิ่ง Smoking Area ภายในมหาวิทยาลัย
   มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
   มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริหารของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริหารของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
   มมส จัดงานวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย” มมส จัดงานวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย”
   มมส จัดโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 มมส จัดโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่...
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณ...  
   มมส ร่วมประชุมวิชาการ “การจัดก...  
   ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการ...  
   มมส จัดโครงการประชุมวิชาการระด...  
   มมส จัดงานวันมหิดล “พระบิดาแห่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ม.มหาสารคาม จุดเทียน 4,000 เล่มแปรอ...  
   วีดิทัศน์ : ม.มหาสารคาม จุดเทียน 4,...  
   ม.มหาสารคาม จัดกิจกรรมทำดี“น้อมรำลึ...  
    มมส รับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึก...  
   คุยข่าวเช้า 8 : นิสิต มมส แปรอักษร ...  
   VOICE OF MSU : จันทราโอบตะวัน ละครป...  
   ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแข่งขันกีฬาม...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชากา...  
   เช้าชวนคุย : นักวิจัย ม.มหาสารคาม พ...  
   Everything English : EP.2 (Digital ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246