VOICE OF MSU : วิชาการนานาชาติเกาหลีและไทยศึกษา VOICE OF MSU : วิชาการนานาชาติเกาหลีและไทยศึกษา
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน...
   มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2561 มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2561
   จับ ปรับ จริง ผู้ลักลอบทิ้งขยะในเขต มมส จับ ปรับ จริง ผู้ลักลอบทิ้งขยะในเขต มมส
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
   สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานวัฒนธรรมสู่อาเซียนและเทศกาลงิ้วจีน ครั้งที่ 1 สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานวัฒนธรรมสู่อาเซียนและเทศกาลงิ้วจีน ครั้งที่ 1
   คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ Tech-Startup คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ Tech-Startup
   มมส จัดโครงการถ่ายทอดความรู้งานด้านการพัฒนานิสิต มมส จัดโครงการถ่ายทอดความรู้งานด้านการพัฒนานิสิต
   VOICE OF MSU : ชมรมฟุตบอลบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSU VIP คว้าอันดับ 3 การแข่งขันกีฬา สกอ ครั้งที่ 37 จังหวัดขอนแก่น VOICE OF MSU : ชมรมฟุตบอลบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSU VIP คว้าอันดับ 3 การแข่...
   มมส จัดอบรมและประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสายสนับสนุนในสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 มมส จัดอบรมและประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสายสนับสนุนในสัง...
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโคร...  
   สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานวัฒนธรร...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระห...  
   จับ ปรับ จริง ผู้ลักลอบทิ้งขยะ...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ป...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดนิทรรศการ ...  
   มมส จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับ...  
   มมส ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับ...  
   มมส ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง Sha...  
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง...  
   เช้า-ข่าว 7 สี : นักวิจัยค้นพบไหมพั...  
   มมส จัดโครงการติดตามนิเทศนักเรียนทุ...  
   พิธีมอบงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย...  
   ปากท้องต้องรู้สุดสัปดาห์ : ไหมพันธุ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246