ชาว มมส รับฟัง ธรรมะ จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ชาว มมส รับฟัง ธรรมะ จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
   นักเรียนสาธิต มมส สนุกกับคอนเสิรต์ TO BE NUMBER ONE IDOL นักเรียนสาธิต มมส สนุกกับคอนเสิรต์ TO BE NUMBER ONE IDOL
   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานในโครงกา...
   มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
   มมส ร่วมส่งมอบบ้านในโครงการบ้านเติมรัก(ษ์) มมส ร่วมส่งมอบบ้านในโครงการบ้านเติมรัก(ษ์)
   NBT สัมภาษณ์สด มมส ร่วมกับจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม จัดนัดพบตลาดงาน NBT สัมภาษณ์สด มมส ร่วมกับจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม จัดนัดพบตลาดงาน
   พิธีส่ง -- รับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มมส พิธีส่ง -- รับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มมส
   มมส ประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลร­ัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มมส ประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลร­ัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
   มมส จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 18 มมส จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 18
   มมส จัดกิจกรรมชวนเด็กเบิ่งกะปอมยักษ์ทะลุจอ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มมส จัดกิจกรรมชวนเด็กเบิ่งกะปอมยักษ์ทะลุจอ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
หน้าที่ : « 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   MSU HEAD LINE NEWS เมษายน - พ...  
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชากา...  
   มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันว...  
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่รอบที...  
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส ต้อนรับคณะศ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการถ่ายทอดความรู้งานด้าน...  
   VOICE OF MSU : ชมรมฟุตบอลบุคลากรมหา...  
   มมส จัดอบรมและประเมินผลการบริหารงาน...  
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง...  
   มมส มอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมทักษะก...  
   มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะการดำเนินการ...  
   มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ...  
   มมส จัดงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห...  
   มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอ...  
   เกาะกระแสไปกับ MSUTV (เชียร์กีฬาไม่...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246