มมส ต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดมหาส­ารคาม มมส ต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดมหาส­ารค...
   โครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน โครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน
   ประชุมฯทางบรรณารักษศาสตร์ฯ ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 ประชุมฯทางบรรณารักษศาสตร์ฯ ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5
   มมส ต้อนรับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เยี่ยมโครงการจัดตั้ง รพ.คณะแพทยศาสตร์ มมส ต้อนรับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เยี่ยมโครงการจัดตั้ง รพ.คณะแพทยศาสตร์
    คณะสถาปัตย์ฯ มมส จัดงานเสวนา “ขอนแก่นแล่นโลด” พร้อมจัดแสดงผลงานนิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส จัดงานเสวนา “ขอนแก่นแล่นโลด” พร้อมจัดแสดงผลงานนิสิต
   มมส จัดโครงการฝึกอบรม การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2556 มมส จัดโครงการฝึกอบรม การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2556
   มมส มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ มมส มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ
   MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2013 MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2013
   มมส จัดลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ มมส จัดลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่
   รุ่นพี่พาน้องใหม่ดาวเดือน ม.มหาสารคาม ลงแขกดำนา รุ่นพี่พาน้องใหม่ดาวเดือน ม.มหาสารคาม ลงแขกดำนา
หน้าที่ : « 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบ...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันม...  
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงกา...  
   โลกใสไร้ขยะ : ขยะแลกไข่ : ช่อง...  
   สะเก็ดข่าว : งานวันพื้นที่ชุ่ม...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดกีฬาแห่งมอน้ำชี 23 ปี ราชพฤก...  
   VOICE OF MSU : เปิดประตูสู่โลกตะวัน...  
    มมส มอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนก...  
   มมส จัดกิจกรรม Zumba Fitness เพื่อก...  
   มมส มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อม...  
   สะเก็ดข่าว : งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโล...  
   โลกใสไร้ขยะ : ขยะแลกไข่ : ช่อง NBT ...  
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒน...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูช...  
   มมส ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาต...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246