มมส จัดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2557 มมส จัดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหน...
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ “การพัฒนางานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ” คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ “การพัฒนางานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ”
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล
   มมส ปิดการประชุมเชียร์นิสิตใหม่ รุ่นเสือดาว 11 อย่างเป็นทางการ มมส ปิดการประชุมเชียร์นิสิตใหม่ รุ่นเสือดาว 11 อย่างเป็นทางการ
   มมส ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัยไทยธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2557 มมส ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัยไทยธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2...
   รายการ เก็บตก มมส (8 ส.ค. 57) รายการ เก็บตก มมส (8 ส.ค. 57)
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ
   มมส “รับน้องสร้างสรรค์ ด้วยจิตสำนึก รัก มมส” มมส “รับน้องสร้างสรรค์ ด้วยจิตสำนึก รัก มมส”
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดสัมมนาวิชาการ “มนุษย์-สังคม” NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดสัมมนาวิชาการ “มนุษย์-สังคม”
หน้าที่ : « 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัด...  
   มมส จัดประกวด “เส้นทางสู่นวัตว...  
   มมส จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้...  
   มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงก...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   50 ปี มมส ผู้บริหาร ศิษย์เก่า พบปะเ...  
   มมส จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี ม...  
   ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแข่งขันเดิน-...  
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้า...  
   มมส ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถว...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
   ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัต...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246