นิสิตคณะการบัญชีคว้ารางวัล Social enterprise Project นิสิตคณะการบัญชีคว้ารางวัล Social enterprise Project
   ศึกปีกหมุนประลองปัญญาชิงถ้วยพระราชทาน ศึกปีกหมุนประลองปัญญาชิงถ้วยพระราชทาน
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่าย­ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในกลุ่มประเทศอ­าเซียน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่าย&#...
   มมส จัดโครงการบริการวิชาการ บรรยายพิเศษ เรื่อง ละครเวทีของไทย ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มมส จัดโครงการบริการวิชาการ บรรยายพิเศษ เรื่อง ละครเวทีของไทย ยุคหลังสงครามโลกคร...
   หนึ่งทศวรรษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส กับการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ ในจังหวัดมหาสารคามฯ หนึ่งทศวรรษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส กับการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ ในจังหวัดมหาสารคามฯ
   งาน IT DAY ครั้งที่ 9 งาน IT DAY ครั้งที่ 9
   สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2556 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2556
   มมส ต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดมหาส­ารคาม มมส ต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดมหาส­ารค...
   โครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน โครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน
   ประชุมฯทางบรรณารักษศาสตร์ฯ ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 ประชุมฯทางบรรณารักษศาสตร์ฯ ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5
หน้าที่ : « 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดโครงการบรรพชาหมู่ในพระร...  
   มมส จัดวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำ...  
   กฐินสามัคคี ม.มหาสารคาม ประจำป...  
   มมส ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักก...  
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดกิจกรรม...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่...  
   มมส จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้า...  
   สถาบันขงจื่อ มมส จัดการแข่งขันวัฒนธ...  
   ชั่วโมงสร้างสุข : มมส.จัดโครงการฝึก...  
   มมส จัดโครงการฝึกประสบการณ์ลีลาศเพื...  
   มมส ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทค...  
   มมส จัดประเพณีลอยกระทง 2560 “มอน้ำช...  
   ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มหาสารคาม สืบสานป...  
   VOICE OF MSU : ละครเวทีประเพณี รุ่น...  
   มมส จัดประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมร...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246