มมส ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสากล และขับร้องประสานเสียง มมส ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสากล และขับร้องประสานเสียง
   คณะวิทยาศาสตร์ มมส ร่วมใจบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ มมส ร่วมใจบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
   มมส จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มมส จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
   มมส จัดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนานิสิตฯ มมส จัดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนานิสิตฯ
   NBT สัมภาษณ์สด มมส ลงนาม การอนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา NBT สัมภาษณ์สด มมส ลงนาม การอนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
   มมส ตรวจรักษาฟัน โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ มมส ตรวจรักษาฟัน โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ
   มมส จัดโครงการสัมมนาสภาห้าเทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 มมส จัดโครงการสัมมนาสภาห้าเทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8
   ชาว มมส บริจาคโลหิตสำรองให้ผู้ป่วย ชาว มมส บริจาคโลหิตสำรองให้ผู้ป่วย
   มมส รวมใจบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ มมส รวมใจบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ
   NBT สัมภาษณ์สด มมส การพัฒนาพันธุ์แตงขาวหนามดำ เพื่อการขยายผลสู่ชุมชน NBT สัมภาษณ์สด มมส การพัฒนาพันธุ์แตงขาวหนามดำ เพื่อการขยายผลสู่ชุมชน
หน้าที่ : « 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จั...  
   สภาคณาจารย์ มมส เป็นเจ้าภาพจัด...  
   มมส จัดงานเลี้ยงต้อนรับรัฐมนตร...  
   ม.มหาสารคาม เปิดโครงการเตรียมค...  
   มมส ประชุมหารือวางแผนสำหรับนิส...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ “วิ...  
   MSU HEAD LINE NEWS เมษายน - พฤษภาค...  
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประ...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการป...  
   มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ป...  
   มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถา...  
   มมส จัดโครงการวันกิจกรรมพัฒนานิสิต ...  
   มมส ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพัน...  
   VOICE OF MSU : โครงการนักข่าวแห่งอน...  
   มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246