MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2561 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2561
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการศิลปกรรมสานสัมพันธ์ไทย-ลาว-จีน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการศิลปกรรมสานสัมพันธ์ไทย-ลาว-จีน
   มมส  จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่   ปรับโซนิ่ง Smoking Area ภายในมหาวิทยาลัย มมส จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ปรับโซนิ่ง Smoking Area ภายในมหาวิทยาลัย
   มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
   มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริหารของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริหารของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
   มมส จัดงานวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย” มมส จัดงานวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย”
   มมส จัดโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 มมส จัดโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่...
   ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มมส จัดพิธี “ไหว้ครูกีฬา บูชาอาจารย์ใหญ่” ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มมส จัดพิธี “ไหว้ครูกีฬา บูชาอาจารย์ใหญ่”
   มมส ร่วมประชุมวิชาการ “การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดมหาสารคาม” มมส ร่วมประชุมวิชาการ “การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดมหาสารคาม”
   มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   VOICE OF MSU : นิสิตคณะการบัญ...  
   อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...  
   มมส ทำบุญตักบาตร “ส่งท้ายปีเก่...  
   Everything English : EP.4 (พิพ...  
   มมส ประชุมหารือความร่วมมือทางว...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ตักสิลาวาไรตี้ : วิชาการจัดการสิ่งแ...  
   วันใหม่ไทยพีบีเอส : เฮฮาแข่งขันตำลี...  
   มมส ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเ...  
   ตะลอนข่าว : สีสัน!! ส้มตำลีลา สะบัด...  
   เช้านี้ที่หมอชิต : สีสัน ม.มหาสารคา...  
   สนามข่าว 7 สี : สีสันการแข่งขันตำส้...  
   ม.มหาสารคาม จัดประกวดส้มตำลีลา สะบั...  
   มมส เปิดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั...  
   ENGLISH FOR STAFF 2019  
   คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานวันเกษตรและเ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246