มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ Admission และระบบพิเศษประจำปีการศึกษา 2560 มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ Admission และระบบพิเศษประจำปีการศึกษา 2560
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
   มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “กลยุทธ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน” มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “กลยุทธ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุ...
   VOICE OF MSU :  การบริหารจัดการคณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม VOICE OF MSU : การบริหารจัดการคณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
   มมส ถวายเทียนพรรษา พระบรมธาตุนาดูน มมส ถวายเทียนพรรษา พระบรมธาตุนาดูน
   มมส จัดงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา มมส จัดงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา
   ชาว มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระบรมธาตุนาดูน ชาว มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระบรมธาตุนาดูน
   รายการ เก็บตก มมส (14 กรกฎาคม 2560) รายการ เก็บตก มมส (14 กรกฎาคม 2560)
   โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560 (ตอนที่ 1) โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560 (ตอนที่ 1...
   โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560 (ตอนที่ 2) โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560 (ตอนที่ 2...
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดแสดงผลงานจิตกรรมสีหมึกจ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส ปล...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวกวด เจ้...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระห...  
   รายการ เก็บตก มมส (23 สิงหาคม ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประ...  
   รายการ เก็บตก มมส (18 กันยายน 2560)  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน ...  
   มมส ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่องผลการ...  
   มมส ต้อนรับเยาวชนกัมพูชาทัศนศึกษาเป...  
   สำนักงานอธิการบดี มมส รับฟังผลการปร...  
   มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำป...  
   มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย 5 จังหว...  
   มมส โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา  
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดอบรมการสอนภา...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246