มมส MOU ร่วมกับ LRVTC สาธารณรัฐประชาชนจีน เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง มมส MOU ร่วมกับ LRVTC สาธารณรัฐประชาชนจีน เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ วิศวกรรมรถไฟควา...
   วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การผสมเทียมโค ครั้งที่ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การผสมเทียมโค ครั้งที่ 2
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการป้องกันการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการป้องกันการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
   สภาคณาจารย์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สภาคณาจารย์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งป...
   มมส จัดงานสักการะบูชา พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม มมส จัดงานสักการะบูชา พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสา...
   เปิดบริการแล้ว A-Store by AIS @ MSU เปิดบริการแล้ว A-Store by AIS @ MSU
   เจอ เเจก จบ เมื่อตรวจ ATK พบ 2 ขีด เจอ เเจก จบ เมื่อตรวจ ATK พบ 2 ขีด
   ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา "พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก"
   Spotlight MSU : EP 04 มีนาคม - เมษายน 2565 Spotlight MSU : EP 04 มีนาคม - เมษายน 2565
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ซ้อมใหญ่บัณฑิต พิธีพระราชท...  
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ...  
   บรรยากาศซ้อมใหญ่บัณฑิต พิธีพระ...  
   รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเ...  
   รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิท...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส MOU ร่วมกับ LRVTC สาธารณรัฐประช...  
   วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วั...  
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส จัดอบรมหลักสู...  
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการป้อ...  
   สภาคณาจารย์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดการปร...  
   มมส จัดงานสักการะบูชา พระพุทธกันทรว...  
   เปิดบริการแล้ว A-Store by AIS @ MSU  
   เจอ เเจก จบ เมื่อตรวจ ATK พบ 2 ขีด  
   ประวัติความเป็นมา "พระพุทธกันทรวิชั...  
   Spotlight MSU : EP 04 มีนาคม - เมษา...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246