มมส จัดกีฬาแห่งมอน้ำชี 23 ปี ราชพฤกษ์เกมส์ มมส จัดกีฬาแห่งมอน้ำชี 23 ปี ราชพฤกษ์เกมส์
   VOICE OF MSU : เปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 16 VOICE OF MSU : เปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 16
    มมส มอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา มมส มอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา
   มมส จัดกิจกรรม Zumba Fitness เพื่อการกุศล มมส จัดกิจกรรม Zumba Fitness เพื่อการกุศล
   มมส มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรตินางสาวปณิดา ยศปัญญา มมส มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรตินางสาวปณิดา ยศปัญญา
   สะเก็ดข่าว : งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกอ : ช่อง 7  (11 มี.ค. 61) สะเก็ดข่าว : งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกอ : ช่อง 7 (11 มี.ค. 61)
   โลกใสไร้ขยะ : ขยะแลกไข่ : ช่อง NBT (5 มี.ค. 61) โลกใสไร้ขยะ : ขยะแลกไข่ : ช่อง NBT (5 มี.ค. 61)
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนฯ สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนฯ
   ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2561 ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2561
   มมส ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2561 มมส ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2561
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบ...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันม...  
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงกา...  
   โลกใสไร้ขยะ : ขยะแลกไข่ : ช่อง...  
   สะเก็ดข่าว : งานวันพื้นที่ชุ่ม...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดกีฬาแห่งมอน้ำชี 23 ปี ราชพฤก...  
   VOICE OF MSU : เปิดประตูสู่โลกตะวัน...  
    มมส มอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนก...  
   มมส จัดกิจกรรม Zumba Fitness เพื่อก...  
   มมส มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อม...  
   สะเก็ดข่าว : งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโล...  
   โลกใสไร้ขยะ : ขยะแลกไข่ : ช่อง NBT ...  
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒน...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูช...  
   มมส ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาต...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246