รายการ เก็บตก มมส (29 พฤษภาคม 2560) รายการ เก็บตก มมส (29 พฤษภาคม 2560)
   มมส จัดพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ มมส จัดพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง บ้านกุดใส้จ่อ NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง บ้านก...
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล
   มมส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SPA Knowledge Sharing) Service Platform มมส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SPA Knowledge Sharing) Service Platform
   MSU HEAD LINE NEWS   เมษายน - พฤษภาคม 2560 MSU HEAD LINE NEWS เมษายน - พฤษภาคม 2560
   คณะการบัญชีฯ มมส ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ มหาวิทยาลัยวูซอง คณะการบัญชีฯ มมส ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ มหาวิทยาลัยวูซอง
   มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหารและคณะ จาก Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหารและคณะ จาก Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเ...
   VOICE OF MSU :  ร่วมให้กำลังใจ ตัวแทน มมส ในงาน ไตรธาราเกมส์ : อะตอมเกมส์ VOICE OF MSU : ร่วมให้กำลังใจ ตัวแทน มมส ในงาน ไตรธาราเกมส์ : อะตอมเกมส์
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจก...  
   ชั่วโมงสร้างสุข Family News To...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะ...  
   มมส ตรวจรักษาฟันโครงการหน่วยทั...  
   ทำฟันฟรีที่ มมส วันที่สอง นิสิ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   รายการ เก็บตก มมส (29 พฤษภาคม 2560)  
   มมส จัดพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในต...  
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทย...  
   NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส การส่งเ...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการป...  
   มมส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (S...  
   MSU HEAD LINE NEWS เมษายน - พฤษภา...  
   คณะการบัญชีฯ มมส ลงนามความร่วมมือทา...  
   มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหารและคณ...  
   VOICE OF MSU : ร่วมให้กำลังใจ ตัวแ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246