กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงาน กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงาน
   นิสิตใหม่ มมส นับหมื่นคน พร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ นิสิตใหม่ มมส นับหมื่นคน พร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ
   วีดิทัศน์ : โครงการนิสิตใหม่ร่วมใจทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2560 วีดิทัศน์ : โครงการนิสิตใหม่ร่วมใจทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2560
   วีดิทัศน์ : อธิการบดี ม.มหาสารคาม กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 วีดิทัศน์ : อธิการบดี ม.มหาสารคาม กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา...
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน  มิถุนายน - กรกฎาคม 2560 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2560
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร...
   มมส จัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 7/2560 มมส จัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 7/2560
   VOICE OF MSU :  Global Citizenship Camp 2017 VOICE OF MSU : Global Citizenship Camp 2017
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   รายการ เก็บตก มมส (26 มิถุนายน...  
   VOICE OF MSU : นิสิตสาขาวิศวกร...  
   นิสิต บุคลากร ม.มหาสารคาม ร่วม...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระห...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒนาประสิทธิ...  
   นิสิตใหม่ มมส นับหมื่นคน พร้อมใจทำบ...  
   วีดิทัศน์ : โครงการนิสิตใหม่ร่วมใจท...  
   วีดิทัศน์ : อธิการบดี ม.มหาสารคาม ก...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันคล้ายว...  
   มมส จัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งท...  
   VOICE OF MSU : Global Citizenship ...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246