มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560 มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 25...
   Thai PBS ประชุมกอง บก.เครือข่ายฯภาคอีสานระดับสถาบัน Thai PBS ประชุมกอง บก.เครือข่ายฯภาคอีสานระดับสถาบัน
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส ถอดบทเรียนหลักสูตรบูรณาการเรียนการสอนด้วยสะเต็มศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มมส ถอดบทเรียนหลักสูตรบูรณาการเรียนการสอนด้วยสะเต็มศึกษา
   VOICE OF MSU :  รางวัลสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่ VOICE OF MSU : รางวัลสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่
   รายการ เก็บตก มมส (10 กุมภาพันธ์ 2560) รายการ เก็บตก มมส (10 กุมภาพันธ์ 2560)
   ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2560 ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2560
   มมส พร้อมจัด เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK-MSU Mini-Half Marathon ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ มมส พร้อมจัด เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK-MSU Mini-Half Marathon ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพ...
   มมส จัดกิจกรรม Tech Startup Club มมส จัดกิจกรรม Tech Startup Club
   มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
   มมส จัดพิธีมอบรถรางต้นแบบ มมส จัดพิธีมอบรถรางต้นแบบ
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   VOICE OF MSU : เทางามสัมพันธ์ ...  
   มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี...  
   มมส ต้อนรับอาคันตุกะจาก School...  
   มมส ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ...  
   มมส จัดโครงการ “รอยพ่อ แผ่นดิน...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยื...  
   Thai PBS ประชุมกอง บก.เครือข่ายฯภาค...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส ถอดบทเรียนหลักสู...  
   VOICE OF MSU : รางวัลสร้างสรรค์สื่...  
   รายการ เก็บตก มมส (10 กุมภาพันธ์ 25...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูช...  
   มมส พร้อมจัด เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ M...  
   มมส จัดกิจกรรม Tech Startup Club  
   มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก  
   มมส จัดพิธีมอบรถรางต้นแบบ  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246