วีดิทัศน์มุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 วีดิทัศน์มุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565
   ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565
   มมส จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2565 มมส จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2565
   ชมรมข้าราชการบำนาญ ขันอาสาสร้างประโยชน์ในสถานพยาบาล รพ.สุทธาเวช มมส ชมรมข้าราชการบำนาญ ขันอาสาสร้างประโยชน์ในสถานพยาบาล รพ.สุทธาเวช มมส
   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าถวายปริญญาแพทยศา...
   มมส จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” มมส จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัย...
   กองกิจการนิสิต มมส จัดวันกิจกรรมพัฒนานิสิต เสริมสร้างทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 กองกิจการนิสิต มมส จัดวันกิจกรรมพัฒนานิสิต เสริมสร้างทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   มมส จัดโครงการ “ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟบนอาคารหอพักนิสิต” มมส จัดโครงการ “ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟบนอาคารหอพักนิสิต”
   มมส จัดแสดงละครเกาหลีครั้งที่ 14 เรื่อง ข้ามมิติรักกลางสายฝน มมส จัดแสดงละครเกาหลีครั้งที่ 14 เรื่อง ข้ามมิติรักกลางสายฝน
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดประชุมวิชาการ The 2nd I...  
   มมส ร่วมกับ วช. มอบวุฒิบัตรแก่...  
   มมส จัดโครงการการแลกเปลี่ยนและ...  
   มมส ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ กับ...  
   มมส จัดแสดงละครเกาหลีครั้งที่ ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   วีดิทัศน์มุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอาย...  
   ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาส...  
   มมส จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2565  
   ชมรมข้าราชการบำนาญ ขันอาสาสร้างประโ...  
   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อ...  
   มมส จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข...  
   กองกิจการนิสิต มมส จัดวันกิจกรรมพัฒ...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส จัดโครงการ “ซ้อมแผนดับเพลิงและอ...  
   มมส จัดแสดงละครเกาหลีครั้งที่ 14 เร...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246