กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม รับถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาวนภัสสร น้อยแดง 2. นางสาวพัทรดา อัปการัตน์ 3. นายกฤติพงศ์ จำปาคำ 4. นางสาวจันทร์ธิดา พิมพิค้อ 5. นายชนาธิป วงษ์เพ็ญ 6. นายณัฐวุฒิ ศิริรักษ์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชา สาขานิเทศศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9760)

หัวข้อข่าว : นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม รับถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ    

นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม รับถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ

วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสาคาม ร่วมแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย  จากเวทีการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 True Young Producer Awards 2021 ในหัวข้อ ‘ความดีที่ไม่มีใครรู้ แชร์ให้รู้ว่ามี’  รับทุนการศึกษา 100,000 บาท
 
โดยได้เข้ารับรางวัล ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา นายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร กลุ่มทรู มอบรางวัลผลงานภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม ‘มนุษย์ล่องหน’ ให้แก่ทีม “พิกกี้บูบู” นิสิตสาขานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีสมาชิกในทีม 3 คน  ประกอบด้วย  นางสาวนภัสสร น้อยแดง นางสาวพัทรดา อัปการัตน์  และนายกฤติพงศ์ จำปาคำ  ในการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่17 True Young Producer Awards 2021 

และอีก 1 รางวัลชมเชย ในชื่อทีมลูกกวาด นิสิตสาขานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีสมาชิกในทีม 3 คน  ประกอบด้วย นางสาวจันทร์ธิดา พิมพิค้อ นายชนาธิป วงษ์เพ็ญ และนายณัฐวุฒิ ศิริรักษ์ โดยมี อาจารย์อังคนา พรมรักษา  อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตรับรางวัล ณ Open Space ทรูดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท 101

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยทรูปลูกปัญญา เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทุกสถาบัน ทุกคณะ ทุกชั้นปีทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม รังสรรค์เรื่องราวบอกต่อความดี ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน จังหวัด หรือภูมิภาค ผ่าน Story Clip (TVC Trailer) ความยาว 60 วินาที โดยทั้ง 10 ทีม ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น จากผลงานทั้งหมด 250 ทีม จากนิสิต นักศึกษากว่า 1,000 คน จากสถาบันการศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ นำ Story Clip มาผลิตเป็นภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม เสนอผลงานด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อทำการตัดสินหาทีมชนะเลิศ 

ทั้งนี้ผลงานคุณภาพของทั้ง 10 ทีม จะได้รับการนำมาเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ในเครือทรู และองค์กรผู้ร่วมจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการบอกต่อความดี สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยช่วยกันทำความดี เพื่อสร้างสรรค์สังคมและโลกของเราให้น่าอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน
ข่าววีดีโอจากช่อง TNN ช่อง16  https://www.youtube.com/watch?v=qLeRLTSIdeE

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง/ทรูปลูกปัญญา

วันที่ประกาศข่าว : 03 ธ.ค. 2564  ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246