กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Bronze Award ประเภทศิลปินอาชีพ จากเวทีการประกวดจิตกรรม UOB
  ประเภท :
         บุคลากร
  ตำแหน่ง :
        อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา สาขาทัศนศิลป์
รายละเอียดข่าว (9680)

หัวข้อข่าว : อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัล Bronze Award ประเภทศิลปินอาชีพ จากเวทีการประกวดจิตกรรม UOB    

อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัล Bronze Award ประเภทศิลปินอาชีพ จากเวทีการประกวดจิตกรรม UOB

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสได้รับรางวัล Bronze Award (เหรียญทองแดง) ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist Category) เวทีการประกวด UOB ครั้งที่ 12 Painting of the Year of Imagination and Ingenuity  
ชื่อผลงาน : ผัสสะแห่งความดีงามของอารยธรรม
ประเภท : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม) : 120 x 170

“สรรพสิ่งล้วนอยู่ภายใต้โครงสร้างและถักทอกันเป็นรูปทรงขึ้นมา ประสาทสัมผัสภายนอกทั้ง 5 กระตุ้นความคิดให้ถักทอเป็นอารมณ์ความรู้สึกภายใน ร่างกายร่วมกับกระแสแห่งจิตถักทอกันเป็นอัตลักษณ์และจิตวิญญาณ วัฒนธรรมถูกตีความผ่านทัศนธาตุเส้นและเทคนิคการขูดขีดแบบเฉพาะตัว เพื่อนำเสนอผัสสะผิวสัมผัสที่ถักทอเส้น สี โครงสร้างของความสุขและความดีงามที่ส่งผ่านจากอดีตถึงปัจจุบัน ด้วยการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาวัฒนธรรมอันเป็นสายใยแห่งจิตวิญญาณของบรรพชน”

นิทรรศการออนไลน์ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12 จัดโดยธนาคารยูโอบี ได้ริเริ่มการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2525 และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  เพื่อกระตุ้นให้เหล่าศิลปินที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ทำตามความฝันของตนเองนับเป็นการประกวดงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 14 ต.ค. 2564  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246