กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล จากการแข่งขัน International Sci Art Image Competition 2021
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายวสันต์ พันทะศรี และนายรัฐพล ภูมาตนา
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9478)

หัวข้อข่าว : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส คว้ารางวัล จากการแข่งขัน International Sci Art Image Competition 2021    

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส คว้ารางวัล จากการแข่งขัน International Sci Art Image Competition 2021

นิสิตจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน International Sci Art Image Competition 2021 จัดขึ้นโดย INYAS The Indian National Young Academy of Science ซึ่งมีการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 ผลงาน จาก 3 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย บังคลาเทศ และ ประเทศไทย

โดย นายวสันต์ พันทะศรี นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (modeling and simulation category) ในชื่อผลงาน “THE LIGHT OF THE FUTURE “

และนายรัฐพล ภูมาตนา นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 (modeling and simulation category) ในชื่อผลงาน “THE SEA OF NANODOT” ซึ่งทั้งสองรางวัลได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัลรวม 9,000 INR (รูปีอินเดีย)

โดยทั้งสองผลงานวิจัย อยู่ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา จุรีมาศ และ รองศาสตราจารย์พรรณวดี จุรีมาศ จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก Magnetic Information Storage Technology (MINT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://inyas.in/sciart2021/

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 09 มี.ค. 2564  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246