กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ มอบชุดป้องกันเชื้อ (PPE) จำนวน 100 ชุด ให้ รพ.สุทธาเวช ป้องกัน COVID-19
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  ตำแหน่ง :
        ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยู
  หน่วยงาน :
        บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด(มหาชน)
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด(มหาชน)
รายละเอียดข่าว (9455)

หัวข้อข่าว : นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ มอบชุดป้องกันเชื้อ (PPE) จำนวน 100 ชุด ให้ รพ.สุทธาเวช ป้องกัน COVID-19    นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ มอบชุดป้องกันเชื้อ (PPE) จำนวน 100 ชุด ให้ รพ.สุทธาเวช ป้องกัน COVID-19

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2564) ณ บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด(มหาชน) นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด(มหาชน) มอบหมายให้ผู้แทนบริษัทฯ มอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment – PPE) จำนวน 100 ชุด ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมี เจ้าหน้าที่หน่วยประสานงานกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ  เพื่อจัดส่งให้บุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19ให้เกิดความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า  หลังจากที่ได้ติดตามข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในจังหวัดมหาสารคาม มีรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในเวลารวดเร็ว จึงมีความห่วงใยพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคาม รวมถึงนิสิต  คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการให้การบริการตรวจคัดครองผู้ป่วยโรค COVID-19  ในวันนี้จึงขอมอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment – PPE) จำนวน 100 ชุด ให้โรงพยาบาลสุทธาเวช  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สำหรับใช้ในการรักษาและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรค COVID-19 เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ในนาม บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด(มหาชน)  มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ ขอให้ชาวจังหวัดมหาสารคาม และคนไทยทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติสุขดังเดิมโดยเร็ว นายจรัญ  กล่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University  << Click

ภาพ : หน่วยประสานงานกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

วันที่ประกาศข่าว : 02 ก.พ. 2564  ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246