กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางสาวแพรวพรรณ์ แก้วพาดี
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
รายละเอียดข่าว (8437)

หัวข้อข่าว : นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    

นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเป็นตัวแทนภูมิภาคเข้าแข่งขันในระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแพรวพรรณ์ แก้วพาดี นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก (RDC 2019) และเป็นตัวแทนของภูมิภาคเข้าแข่งขันในระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 นางสาวแพรวพรรณ์ แก้วพาดี นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมี อาจารย์ปริญญ์ ชุปวา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก (RDC 2019) โดยใน 1 ทีม คละกลุ่มกับมีสถาบันการศึกษาอื่น แต่ในทีมของ นางสาวแพรวพรรณ์ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครรราชสีมา มหาวิทยาลัยบูรพา และเทคนิคนครราชสีมา ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเป็นหนึ่งในตัวแทนระดับภูมิภาคเพื่อแข่งขันรอบประเทศต่อไป ณ เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ/สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

วันที่ประกาศข่าว : 19 เม.ย. 2562  ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246