กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        CSR Tollway Contest 2022 ปั้น ปลูก คิด(ส์) By Tollway Green Way
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายจักรพรรดิก คณารส, นางสาววรดา ชัยศรี และ นายสกลภัทร วงษ์เฮือน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ เป็นที่ปรึกษา
รายละเอียดข่าว (10235)

หัวข้อข่าว : ทีม “เด็กปั้นปุ๋ย” นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส คว้าที่ 1 การประกวด CSR Tollway Contest 2022    ทีม “เด็กปั้นปุ๋ย” นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส คว้าที่ 1 การประกวด CSR Tollway Contest 2022

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการ CSR Tollway Contest 2022 ปั้น ปลูก คิด(ส์) By Tollway Green Way

ส่งประกวดในชื่อทีม “เด็กปั้นปุ๋ย”  ประกอบด้วย นายจักรพรรดิก คณารส, นางสาววรดา  ชัยศรี และ นายสกลภัทร วงษ์เฮือน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ เป็นที่ปรึกษา  รับเงินรางวัลรวม 100,000 เพื่อนำไปพัฒนาโครงการ การส่งเสริมกระบวนการผลิต-ขึ้นเม็ดปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ชุมชนและวัสดุเศษเหลือจากโรงงานน้ำตาลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ณ หมู่บ้านหนองโก ต.หนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

การประกวดโครงการ “ปั้น ปลูก คิด(ส์)” จัดโดย บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดเวทีสร้างโอกาส ให้นิสิตนักศึกษา ที่สนใจอยากเป็นส่วนหนึ่ง ที่อยากพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือกสามารถส่งโครงงานเข้าประกวดได้ ผู้ชนะ คือ“เด็กปั้นปุ๋ย” นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเงินสนับสนุนมูลค่า 100,000 บาท พร้อมเงินรางวัล ,โล่ และประกาศเกียรติคุณ

ที่มา : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 29 ต.ค. 2565  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246