กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล 3rd Prize ประเภท Folk Instrument ในการแข่งขันดนตรีนานาชาติ The Osaka International Music Competition ครั้งที่ 23
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล สมาชิกวงทาลึง 1. นายนิธิวัต ดวงดูสัน 2. นายธนากร รักสะอาด 3. นายรังสรรค์ อุสันสาห์ 4. นายภูวนาจ ปะวะเค 5. นายศุภกิจ วงศ์ช่าง 6. นายศราวุธ ยะวร 7. นายธีรภัทร ชวะเลข 8. นายชลชาติ ทับคำมูล สมาชิกวงสุรศิลป์ 1. นายคฑาทอง สีหะวงษ์ 2. นายณัฐพงศ์ สุพรรณ์ 3. นายชนะศักดิ์ อุปชัย 4. นายปกาศิต เสน่หา 5. นายวีระพงศ์ จันทร์ดี 6. นายอเนกพงศ์ ไชยสิงห์ 7. นายวชิรวิทย์ ลาอำ 8. นายวรัญญู แสวงแก้ว การแสดงเดี่ยวพิณอีสานสดใส 1. นายวุฒิพงษ์ วิจันทร์แก้ว
รายละเอียดข่าว (10222)

หัวข้อข่าว : อธิการบดี มมส ร่วมยินดีกับนิสิตสร้างชื่อคว้ารางวัลดนตรีระดับนานาชาติ    อธิการบดี มมส ร่วมยินดีกับนิสิตสร้างชื่อคว้ารางวัลดนตรีระดับนานาชาติ

วันนี้ (20 ตุลาคม 2565 ) ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต วงดนตรีพื้นบ้านศิลป์อีสาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัล 3rd Prize ประเภท Folk Instrument ในการแข่งขันดนตรีนานาชาติ The Osaka International Music Competition ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม จวงประโคน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์อาทิตย์ คำหงษ์ศา ผู้ช่วยคณบดี เข้ารายงานพร้อมร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งนิสิตเข้าร่วมการประกวดแข่งขันดนตรี The Osaka International Music Competition จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 กรกฎาคม 2565  
ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 วง ได้แก่ วงทาลึง ,วงสุรศิลป์ และการแสดงเดี่ยวพิณอีสานสดใส  พร้อมทั้งได้คัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันดนตรีนานาชาติในงาน 23rd The Osaka International Music Competition เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น  และได้รับรางวัล 3rd Prize ประเภท Folk Instrument

สมาชิกวงทาลึง
1. นายนิธิวัต ดวงดูสัน
2. นายธนากร รักสะอาด
3. นายรังสรรค์ อุสันสาห์
4. นายภูวนาจ ปะวะเค
5. นายศุภกิจ วงศ์ช่าง
6. นายศราวุธ ยะวร
7. นายธีรภัทร ชวะเลข
8. นายชลชาติ ทับคำมูล

สมาชิกวงสุรศิลป์

1. นายคฑาทอง สีหะวงษ์
2. นายณัฐพงศ์ สุพรรณ์
3. นายชนะศักดิ์ อุปชัย
4. นายปกาศิต เสน่หา
5. นายวีระพงศ์  จันทร์ดี
6. นายอเนกพงศ์ ไชยสิงห์
7. นายวชิรวิทย์ ลาอำ
8. นายวรัญญู แสวงแก้ว

การแสดงเดี่ยวพิณอีสานสดใส

1. นายวุฒิพงษ์ วิจันทร์แก้ว

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
ที่มา : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วันที่ประกาศข่าว : 20 ต.ค. 2565  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246