กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศประกวด Music video “จากหนึ่งกล้า สู่ผืนป่าในใจเรา”
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (10182)

หัวข้อข่าว : นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศประกวด Music video “จากหนึ่งกล้า สู่ผืนป่าในใจเรา”    นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศประกวด Music video “จากหนึ่งกล้า สู่ผืนป่าในใจเรา”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด Music video “จากหนึ่งกล้า สู่ผืนป่าในใจเรา” จัดโดย Forest in Our Hearts Foundation – มูลนิธิผืนป่าในใจเรา  โดยส่งประกวดในชื่อทีมพญาแถนลุยป่า พร้อมรับทุนการศึกษา 50,000 บาท เข้ารับมอบรางวัลจาก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในงาน Sustainability Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันที่ประกาศข่าว : 05 ต.ค. 2565  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246