กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ เทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่ 2
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติสุข แหล่งสนาม เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม พร้อมด้วยนิสิตสาขาทัศศิลป์ และสาขาประติมากรรม
รายละเอียดข่าว (10135)

หัวข้อข่าว : อาจารย์ นิสิต สาขาทัศนศิลป์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ เทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่ 2    อาจารย์ นิสิต สาขาทัศนศิลป์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ เทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนิสิตสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทอุดมศึกษา เทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่ 2  รับเงินรางวัล 100,000 บาท โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติสุข แหล่งสนาม เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม พร้อมด้วยนิสิตสาขาทัศศิลป์ และสาขาประติมากรรม  ร่วมในการประกวดประติมากรรมหุ่นฟาง ประกาศผลรางวัล ภายใต้แนวคิด “โลกหลังโควิด กับชีวิตที่สมดุล”

สำหรับการประกวดประติมากรรมร่วมสมัยหุ่นฟาง ที่จัดขึ้น ได้แบ่งประเภทการแข่งขัน เป็น 2 ประเภท  ได้แก่ ประเภทอุดมศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน ทั้งสิ้น 20 ทีม และได้มีการสร้างสรรค์ผลงานประกวดในระหว่างวันที่ 20 -30 สิงหาคม 2565  และตัดสินผลงานเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565และจัดแสดงในระหว่างวันที่ 1 – 10 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 01 ก.ย. 2565  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246