กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 และรางวัลยอดเยี่ยมเพชรนาคาต้นกล้าศิลป์ถิ่นอีสาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
  ประเภท :
         บุคลากร, นักเรียน/นิสิต,
  ตำแหน่ง :
        อาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท และนายนวพล พฤษาไพรบูลย์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาทัศนศิลป์
รายละเอียดข่าว (10074)

หัวข้อข่าว : มมส ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลจาก 2 เวที    

มมส ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลจาก 2 เวที

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท อาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด "ศิลป์ ธรรม นำนวัต (Art and Dharma Leading to Innovation)" จัดโดย บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยผลงานได้รับเลือกให้ร่วมจัดแสดงระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2565 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพ ฯ

และแสดงความยินดีกับ นายนวพล พฤษาไพรบูลย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเพชรนาคาต้นกล้าศิลป์ถิ่นอีสาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมศิลปินอีสาน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 03 ส.ค. 2565  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246