กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน WAMSB World Championship 2022
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล อาจารย์กิตติคุณ จันทร์เกษ พร้อมด้วย อาจารย์และนิสิตเครื่องมือเอกแซกโซโฟน จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
รายละเอียดข่าว (10040)

หัวข้อข่าว : อาจารย์ นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน WAMSB World Championship 2022    อาจารย์ นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน WAMSB World Championship 2022

วง Baleine Saxophone Quartet นำโดย อาจารย์กิตติคุณ จันทร์เกษ พร้อมด้วย อาจารย์และนิสิตเครื่องมือเอกแซกโซโฟน จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และความสามารถระดับเหรียญทอง จากรายการ WAMSB World Championship 2022 ประเภท Woowind Ensemble แข่งขันเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 จัดโดยสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ภาพ : WAMSB2022 and Baleine Saxophone Quartet
ที่มา : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วันที่ประกาศข่าว : 12 ก.ค. 2565  ที่มา : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246