กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชมเชย การประกวด ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาวอภิญญา พลเขต 2. นางสาวกุสุมา มีสวาสดิ์นอก 3. Mr.Phanit Phan
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
รายละเอียดข่าว (10029)

หัวข้อข่าว : นิสิต คณะการท่องเที่ยวฯ มมส คว้ารางวัลชมเชย การประกวด “ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม”    นิสิต คณะการท่องเที่ยวฯ มมส คว้ารางวัลชมเชย การประกวด “ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม”

วันนี้ (7 กรกฎาคม 2565) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งนิสิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อทีม SC 166 “Phantomhive” เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืนภายใต้หัวข้อ หัวข้อ“ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community)” นำเสนอโครงการชุมชนยั่งยืน หวนคืนวัฒนธรรมเรณูนคร (เมืองเว) ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม สามารถคว้ารางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท มี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัล จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ หัวลำโพง (The Quarter Hualamphong)

สมาชิกทีม SC 166 “Phantomhive” ประกอบด้วย นางสาวอภิญญา พลเขต นางสาวกุสุมา มีสวาสดิ์นอก และ Mr.Phanit Phan โดยมีอาจารย์เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เป็นผู้ควบคุมทีม

โครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ“ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม” เปิดโอกาสให้แก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมเสนอแนวคิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งโครงการฯเปิดรับสมัครนักเรียน นิสิตและนักศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมกิจกรรม ทีมละไม่เกิน 3 คน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 มีผู้สมัคร 169 ทีม และมีทีมผ่านการคัดเลือก รอบแรก 30 ทีม เพื่อเข้าร่วมทำกิจกรรมโครงการฯและนำเสนอนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่ม การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการฯมีกิจกรรม อาทิ การเสวนาทางวิชาการ การบรรยายพิเศษหัวข้อต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย การสร้างแบรนด์ กิจกรรมการออกแบบแนวคิดริเริ่มและนวัตกรรมด้านชุมชนยั่งยืน

สามารถรับชมการถ่ายทอดสด (ย้อนหลัง) งาน Final Pitching การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ได้ที่เพจ: เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา หรือคลิก https://fb.watch/e6bWtOv_NO/

ที่มา : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วันที่ประกาศข่าว : 07 ก.ค. 2565  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246