หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2556
 
  การรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับป...
  การตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำ...
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันปรุงอาหารนานาชาติฟรีสไตล์
 
  รางวัล วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557
  รางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์จากการประชุมวิชาการ...
  รางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2556
มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย
 
  อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรับภูมิทัศน์มหาวิ...
  มมส ต้อนรับผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2
  อาจารย์ มมส นำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
สะเก็ดข่าว : มมส จัดพิธีเปิดศูนย์บริการจักรยานมหาว...
 
  มมส พัฒนาบุคลากรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน
  รายการ เก็บตก มมส ออกอากาศวันที่ 20 มิถุนายน 2557
  ชาว มมส ออกแรงร่วมปลูกหญ้าสร้าง Green University
  1. ข่าวทั่วไป
  2. กิจการนิสิต
  3. อบรม/สัมมนา/ประชุม
  4. ทุนการศึกษา/วิจัย
  5. รับสมัครงาน
  6. การประกวดราคา
  7. มติย่อประชุมมหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557  (อ่าน 10) 
ประกาศ เกณฑ์คุณสมบัติบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557  (อ่าน 8) 
คณะแพทยศาสตร์ ขอแจ้งการย้ายสถานที่ให้บริการศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์  (อ่าน 35) 
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศใจกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรท  (อ่าน 57) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ โครงการที่คณะฯ ดำเนินการเอง ประจำปี 2557  (อ่าน 416)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

เชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์และวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2557  (อ่าน 67)
การรับรายงานตัว นิสิต ระดับปริญญาตรี ระบบกลาง (Admission) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557  (อ่าน 8431)
เชิญชวนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  (อ่าน 92)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557  (อ่าน 613)
เชิญชวน นิสิต บุคลากรและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย ชิงเงินรางวัล  (อ่าน 102)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด  

เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ Thai Digital Collection : TDC สำหรับครู อาจารย์ และผู้สนใจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (อ่าน 17) 
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE IETC 2014, CHICAGO - USA  (อ่าน 123)
เชิญเข้าร่วมประชุม 3rd Asia-Pacific Joint Conference on Problem-Based Learning (APJC-PBL) 2014  (อ่าน 82)
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557  (อ่าน 114)
เชิญชวน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษา (Language Centre) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 85)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

คณะนิติศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 66) 
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ วมว  (อ่าน 202) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 18/2557 (พนักงานขับรถยนต์)  (อ่าน 85)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  (อ่าน 101)
คณะเทคโนโลยี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อ่าน 315)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   5,937,648  คน
ผู้ชมออนไลน์   19  คน