หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
มหกรรมกีฬาแห่งมอน้ำชี ราชพฤกษ์เกมส์ 23 ปี
 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม In หรือ Out เอา หรือ ไม่
  ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจร่วมเสว...
  ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลอง ครบ 50 ปี และงานบุญผะเหวด เ...
ทุนการศึกษาแก่นิสิตจำนวน 110 ทุน
 
  รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ จากการประกวดวงดนตรีโป...
  รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาสังคมวิทยา ปี 2560
  รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมการ...
กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดอบรมการบริหารอัตรากำลังฯ
 
  มมส ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ฯ ประจำปี 256...
  มมส ต้อนรับ นิสิตแลกเปลี่ยนจาก School Pharmacy,Tay...
  มมส ต้อนรับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช...
มมส จัดกีฬาแห่งมอน้ำชี 23 ปี ราชพฤกษ์เกมส์
 
  VOICE OF MSU : เปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 16
   มมส มอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา
  มมส จัดกิจกรรม Zumba Fitness เพื่อการกุศล
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด : อนุรักษ์มรดกไทยก้าวไกลสู่สากล ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 18) 
ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นิสิต และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการ เล่าสู่กันฟัง ปีที่ 7 เรื่องเล่าของพ่อ  (อ่าน 46)
สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกิจกรรม In หรือ Out เอา หรือ ไม่  (อ่าน 44)
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจร่วมโครงการเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 16  (อ่าน 74)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ  (อ่าน 77)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

กองกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   (อ่าน 142)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์)  (อ่าน 125)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ประเภทตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ) สังกัดคณะศึกษาศาสตร์  (อ่าน 154)
หจก.ทิพยรัตน์การเกษตร มีความประสงค์ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษา เพื่อมาทำงานใน หจก.ทิพยรัตน์การเกษตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารฟาร์ม จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 174)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

กองกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   (อ่าน 142)
ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ สร้างงานสร้างอาชีพ Job Fair 2018  (อ่าน 112)
หจก.ทิพยรัตน์การเกษตร มีความประสงค์ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษา เพื่อมาทำงานใน หจก.ทิพยรัตน์การเกษตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารฟาร์ม จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 174)
ติดตามข่าวสารการรับสมัครงานและฝากประวัติหางาน ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ฯจัดหางานให้บัณฑิต (http://www.acad.msu.ac.th/cscg)  (อ่าน 1238)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด : อนุรักษ์มรดกไทยก้าวไกลสู่สากล ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 18) 
ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นิสิต และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการ เล่าสู่กันฟัง ปีที่ 7 เรื่องเล่าของพ่อ  (อ่าน 46)
สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกิจกรรม In หรือ Out เอา หรือ ไม่  (อ่าน 44)
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจร่วมโครงการเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 16  (อ่าน 74)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ  (อ่าน 77)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,397,126  คน
ผู้ชมออนไลน์   9