หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
เชิญร่วมงานโครงการอบรม : การเขียนเอกสารประกอบการสอนและงานวิจัย
 
  เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำหลั...
  ขอเชิญนิสิตส่งกิจกรรมโครงการเข้าร่วมประกวดโครงการป...
  เชิญร่วมโครงการอาสาล่าฝันตามล่าหายักษ์ใหญ่ในตำนาน ...
รางวัลตาราอวอร์ด ประจำปี 2557
 
  รางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงาน PULINET ครั้งที่ 5
  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม
  บริษัทไทยทีวี จำกัด (ทีวีพูล) มอบชุดอุปรณ์รับสัญญา...
มมส มอบโล่และเกียรติบัตรโครงการ DMSU-Test 2015
 
  มมส ประชุมเตรียมงานเทศน์มหาชาติ
  มมส สานพลังเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมช...
  มมส จัดสอบคัดเลือกนักเรียนฯ ปีการศึกษา 2558
ผรก.อธิการบดี มมส รับรางวัล “ตาราอวอร์ด"
 
  MSU HEAD LINE NEWS มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558
  มมส จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดงานสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
  1. ข่าวทั่วไป
  2. กิจการนิสิต
  3. อบรม/สัมมนา/ประชุม
  4. ทุนการศึกษา/วิจัย
  5. รับสมัครงาน
  6. การประกวดราคา
  7. มติย่อประชุมมหาวิทยาลัย

เชิญร่วมโครงการอบรม : การเขียนเอกสารประกอบการสอนและงานวิจัย  (อ่าน 87) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบที่1) ประจำปีการศึกษา 2558  (อ่าน 119)
คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ปีการศึกษา 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการสารสนเทศ ที่สนใจ  (อ่าน 233)
เชิญร่วมโครงการอาสาล่าฝันตามล่าหายักษ์ใหญ่ในตำนาน รุ่น 8  (อ่าน 78)
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  (อ่าน 84)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบที่1) ประจำปีการศึกษา 2558  (อ่าน 119)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ : โครงการวิจัยเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558  (อ่าน 62)
เชิญร่วมโครงการอาสาล่าฝันตามล่าหายักษ์ใหญ่ในตำนาน รุ่น 8  (อ่าน 78)
ปฏิทินการสอบ MSU IT Exit Exam ประจำปี 2558  (อ่าน 111)
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ : ๑๕๐ ปี ประเพณี งดงาม มหาสารคามเมืองน่าอยู่ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท เริ่มเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2558  (อ่าน 137)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด  

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ครั้งที่ 1/2558  (อ่าน 17) 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)  (อ่าน 58)
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน โครงการต้นกล้าอาจารย์ เพื่อพัฒนาสู่ตำแหน่งอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ครั้งที่ 3)  (อ่าน 33)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ : โครงการวิจัยเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558  (อ่าน 62)
ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนรายได้ ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 100 ทุนๆ ละ 5,000 บาท  (อ่าน 157)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบ ตำแหน่ง พนักงานแคชเชียร์ และตำแหน่ง พนักงานถ่ายเอกสาร  (อ่าน 26) 
คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 58) 
ประกาศ ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ของสำนักคอมพิวเตอร์  (อ่าน 89)
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 299)
สำนักตรวจสอบภายใน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 468)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เปิดสอบราคาจ้างจัดทำโปรแกรมพัฒนาระบบบุคลากร จำนวน 1 ระบบ ของคณะแพทยศาสตร์  (อ่าน 23) 
เปิดสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยคุกคาม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 งาน ของสำนักคอมพิวเตอร์  (อ่าน 20) 
ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร เครื่องสำรองไฟฟ้า (ups) ขนาด 125 KVA ห้องปฏิบัติการเครือข่ายหลัก (Data Center) จำนวน 1 ระบบ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - 2 มีนาคม 2558   (อ่าน 19) 
เปิดสอบราคาซื้อระบบแสงเวที จำนวน 1 ระบบ ของกองอาคารสถานที่  (อ่าน 32)
ผลการสอบราคาซื้อระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของสำนักคอมพิวเตอร์  (อ่าน 39)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   6,489,621  คน
ผู้ชมออนไลน์   10  คน