หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
โครงการอบรมสร้างสื่อโดยใช้เทคโนโลยีเสมือน 3D AR VR ด้วย Unity
 
  ขอเชิญเข้าร่วมรับชม Jurassic World ไดโนเสาร์เล่าแบ...
  โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ IGCP-700: Palae...
  สำนักศึกษาทั่วไป ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Active lear...
รางวัลชนะเลิศประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม รับถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ
 
  รางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ...
  รางวัล Bronze Award ประเภทศิลปินอาชีพ จากเวทีการปร...
  ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล มอบข้าวสาร 300 กก. ให้...
ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุตบอลการกุศลฯ สมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลขามเรียง
 
  นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดภา...
  หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเสนอเป้าหมายการดำ...
  มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 3 ปีงบ...
มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 3 ปีงบ...
 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565 โครงการต่างๆ18 โครงการ
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565 โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565 โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
MSU Hotline
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

โรงพยาบาลสุทธาเวช ขอเชิญบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in) ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-14.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 17) 
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลนิสิตต้นแบบ MSU FOR ALL ประจำปีการศึกษา 2564  (อ่าน 7) 
ขอเชิญนิสิตโครงการอบรมสร้างสื่อโดยใช้เทคโนโลยีเสมือน 3D AR VR ด้วย Unity เปิดรับสมัครนิสิตทุกคณะ และทุกชั้นปี (อบรม 3 วัน วันที่ 5, 11-12 ธันวาคม 2564)  (อ่าน 7) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม และโครงการต่าง ๆ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ  (อ่าน 138)
โรงพยาบาลสุทธาเวช ขอเชิญบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-14.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 104)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ขอเชิญนิสิตโครงการอบรมสร้างสื่อโดยใช้เทคโนโลยีเสมือน 3D AR VR ด้วย Unity เปิดรับสมัครนิสิตทุกคณะ และทุกชั้นปี (อบรม 3 วัน วันที่ 5, 11-12 ธันวาคม 2564)  (อ่าน 7) 
โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ IGCP-700: Palaeozoic Carbonate build-ups in South East Asia ต่อเนื่อง 5 ปี ระหว่าง ค.ศ. 2021-2025  (อ่าน 44)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร เสวนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting  (อ่าน 76)
สำนักศึกษาทั่วไป ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Active learning : Engaging students in online classes  (อ่าน 45)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณครูภูมิศาสตร์และสังคมศึกษาทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในวันที่ 29 – 30 มกราคม 2565 ผ่านออนไลน์ Zoom  (อ่าน 54)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง สัตวแพทย์ศาสตร์ ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 5/2564)  (อ่าน 14) 
คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 12)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะเทคโนโลยี ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 23/2564)  (อ่าน 21)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2/2564)  (อ่าน 38)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 22/2564)  (อ่าน 53)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม และโครงการต่าง ๆ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ  (อ่าน 138)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน  (อ่าน 132)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม และโครงการต่างๆ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ  (อ่าน 115)
เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน  (อ่าน 613)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน  (อ่าน 402)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง สัตวแพทย์ศาสตร์ ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 5/2564)  (อ่าน 14) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะเทคโนโลยี ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 23/2564)  (อ่าน 21)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2/2564)  (อ่าน 38)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 22/2564)  (อ่าน 53)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 21/2564)  (อ่าน 29)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   12,116,271  คน
ผู้ชมออนไลน์   4
 
Logo Msu