หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559
 
  ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรร...
  ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลที่สนใจทั่วไป ...
  ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาลีลาศ MSU Ballroom Dance Par...
รางวัลประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62
 
  รางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาการศึกษาและวิชาการ เนื่องใน...
  รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559
  ศิษย์เก่า สาขาภาษาญี่ปุ่น มมส ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ...
อาจารย์และนิสิตทัศนศิลป์ มมส วาดภาพในหลวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 
  มมส ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบร...
  มมส ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุ...
  ศิลปกรรมศาสตร์ มมส ร่วมใจกันวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ...
มมส ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบร...
 
  มมส ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
  ทุกทิศทั่วไทย : อาจารย์และนิสิตทัศนศิลป์ มมส วาดภาพในหลวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : ช่อง Thai PBS (24 ต.ค. 59)
  ห้องข่าวภาคเที่ยง : อาจารย์และนิสิตทัศนศิลป์ มมส วาดภาพในหลวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : ช่อง 7 (23 ต.ค. 59)
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสู่สากล  (อ่าน 46)
เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบสัมมนาในงาน The 11th International Conference Innovation Nursing Care & Technology ณ ประเทศเกาหลีใต้  (อ่าน 82)
เชิญนิสิตและบุคลากร มมส เข้าร่วมงาน 2016 Postgraduate Symposium on Green Engineering and Technology วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย  (อ่าน 273)
เชิญบุคลากร มมส เข้าร่วมงาน Invitation to Participate in The 3rd International Plant Breeding Conference วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย  (อ่าน 242)
เชิญบุคลากร มมสร่วมงาน Advanced Materials Conference 2016วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย  (อ่าน 203)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

การชะลอการขอสมัครรับทุนจากกองทุนพัฒนา มหาวิทยาลัย  (อ่าน 38)
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (อ่าน 84)
ประกาศรับสมัครนิสิต เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ต.ค. 59 ณ คณะ/วิทยาลัย ต้นสังกัดน้ันๆ  (อ่าน 302)
ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (ผ่าน วช.) ประจำปีงบประมาณ 2560  (อ่าน 241)
เชิญนิสิตและบุคลากร มมส ขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย Limkokwing University of Creative Technology, Cyberjaya Campus ประเทศมาเลเซีย  (อ่าน 385)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพยาบาล ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 100/2559  (อ่าน 72)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ครั้งที่ 99/2559  (อ่าน 58)
เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2559  (อ่าน 44)
งานการประชุม กองกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   (อ่าน 100)
สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี  (อ่าน 60)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 81 รายการ ของคณะสภาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  (อ่าน 23)
เปิดสอบราคาซื้อระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพเอกซเรย์ จำนวน 1 ระบบ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์  (อ่าน 24)
เปิดสอบราคาซื้อชุดทดสอบการให้กำลังอัดของดินแบบใช้แรงอัด 3 แกน จำนวน 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  (อ่าน 28)
เปิดสอบราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง คณะแพทยศาสตร์  (อ่าน 46)
เปิดสอบราคาซื้อซองบังคับโค จำนวน 14 ซอง คณะสัตวแพทยศาสตร์   (อ่าน 1227)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (อ่าน 84)
ประกาศรับสมัครนิสิต เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ต.ค. 59 ณ คณะ/วิทยาลัย ต้นสังกัดน้ันๆ  (อ่าน 302)
เชิญนิสิตและบุคลากร มมส ขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย Limkokwing University of Creative Technology, Cyberjaya Campus ประเทศมาเลเซีย  (อ่าน 385)
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มมส สมัครรับทุนปริญญาโททางด้าน Innovation and Business and Mechatronics จาก University of Southern Denmark   (อ่าน 283)
เชิญนิสิตและบุคลากร มมส สมัครรับทุน Rotary Yoneyama Scholarships สำหรับปี 2017  (อ่าน 343)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพยาบาล ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 100/2559  (อ่าน 72)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ครั้งที่ 99/2559  (อ่าน 58)
งานการประชุม กองกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   (อ่าน 100)
สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี  (อ่าน 60)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดสำนักตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (เฉพาะพนักงานที่จ้างจากเงินรายได้) ครั้งที่ 98/2559  (อ่าน 113)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสู่สากล  (อ่าน 46)
เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบสัมมนาในงาน The 11th International Conference Innovation Nursing Care & Technology ณ ประเทศเกาหลีใต้  (อ่าน 82)
เชิญนิสิตและบุคลากร มมส เข้าร่วมงาน 2016 Postgraduate Symposium on Green Engineering and Technology วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย  (อ่าน 273)
เชิญนิสิตและบุคลากร มมส เข้าร่วมงาน 2016 Postgraduate Symposium on Green Engineering and Technology วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย  (อ่าน 193)
เชิญบุคลากรและนิสิต มมส ร่วมประชุมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Halal Conference (INHAC 2016)  (อ่าน 142)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,063,142  คน
ผู้ชมออนไลน์   5