หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
กิจกรรมดีๆ สำหรับคนรักสุขภาพ MSU60days challenge กิจกรรมสะสมค่าแคลอรี่จากการออกกำลังกายทุกรูปแบบ ภายใน 60 วัน
 
  ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง สหกิจศึกษา...
รางวัลนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
 
  รางวัลรองชนะเลิศ จากงานประกวดโครงการ New Perspecti...
  ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยา...
  ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยา...
ชาว มมส รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมเเละแผยเเพร่พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2565
 
  มมส MOU ร่วมกับ LRVTC สาธารณรัฐประชาชนจีน เตรียมเป...
  มมส สุดฮอต!! นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 7,000 ก...
  อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย (เขตพื้นที...
มมส MOU ร่วมกับ LRVTC สาธารณรัฐประชาชนจีน เตรียมเป...
 
  วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การผสมเทียมโค ครั้งที่ 2
  กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการป้องกันการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

สำนักวิทยบริการ มมส ขอเชิญร่วมงานมหกรรมหนังสือออนไลน์ MSU Online Book Fair 2022  (อ่าน 18)
ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้ยืมเงินรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น (ชั้นปี 1) และรายใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2565  (อ่าน 422)
ประกาศให้นิสิตประเภทผู้กู้ยืมเงินรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันเดิม (มมส) บันทึกค่าเล่าเรียนตามจริง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565  (อ่าน 242)
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2565  (อ่าน 32)
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2565  (อ่าน 16)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้ยืมเงินรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น (ชั้นปี 1) และรายใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2565  (อ่าน 422)
ประกาศให้นิสิตประเภทผู้กู้ยืมเงินรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันเดิม (มมส) บันทึกค่าเล่าเรียนตามจริง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565  (อ่าน 242)
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2565  (อ่าน 32)
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2565  (อ่าน 16)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1  (อ่าน 16)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 16/2565)  (อ่าน 19)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 11/2565)  (อ่าน 21)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3/2565)  (อ่าน 31)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 6/2565)  (อ่าน 40)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 5/2565)  (อ่าน 24)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

MSU Hotline
MSU Online
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้ยืมเงินรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น (ชั้นปี 1) และรายใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2565  (อ่าน 422)
ประกาศให้นิสิตประเภทผู้กู้ยืมเงินรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันเดิม (มมส) บันทึกค่าเล่าเรียนตามจริง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565  (อ่าน 242)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1  (อ่าน 16)
รัฐสภาขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมค้นหาตัวอย่างด้านความสุจริต หรือ สุจริตโมเดล รวมทั้งเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท  (อ่าน 19)
ขอเชิญ นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 700 รายทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ  (อ่าน 43)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota  (อ่าน 25)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)  (อ่าน 34)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ mytcas.com เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 Quota  (อ่าน 99)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 สอบสัมภาษณ์แบบ Online  (อ่าน 51)
ปฏิทินการรับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565  (อ่าน 989)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 16/2565)  (อ่าน 19)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 11/2565)  (อ่าน 21)
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3/2565)  (อ่าน 31)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 6/2565)  (อ่าน 40)
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 5/2565)  (อ่าน 24)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

งานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่และนิสิตปัจุบัน เข้าหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)  (อ่าน 10)
รัฐสภาขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมค้นหาตัวอย่างด้านความสุจริต หรือ สุจริตโมเดล รวมทั้งเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท  (อ่าน 19)
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม Dinosaur Academy ฝึกฝนคนไดโนเสาร์  (อ่าน 29)
ขอเชิญผู้ประกอบการ ร้านค้า นิสิต ได้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระบบออนไลน์ (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565)  (อ่าน 32)
กิจกรรมดีๆ สำหรับคนรักสุขภาพ MSU60days challenge กิจกรรมสะสมค่าแคลอรี่จากการออกกำลังกายทุกรูปแบบ ภายใน 60 วัน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 14 มีนาคม 2565  (อ่าน 63)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  


 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   12,438,869  คน
ผู้ชมออนไลน์   2
 
Logo Msu