หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
  เชิญชวนร่วม บุคลากร นิสิต และนักเรียน กิจกรรมโครงก...
  ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเร...
ทุนเพื่อจัดสร้างลานกิจกรรม 50 ปี และเป็นกองทุนสวัสดิการบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์
 
  รางวัลชนะเลิศ ในการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็น...
  รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560
  รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย
นักศึกษาจาก UTHM ประเทศมาเลเซีย ร่วมโครงการอาเซียนสัญจร ณ มมส
 
  มมส รับมอบเงินบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหา...
  มมส เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ งานพิธีพระราชทานปร...
  คณะแพทยศาสตร์ มมส อบรมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมการเลี้...
มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแ...
 
  มมส จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  สถาบันขงจื่อ มมส จัดการแข่งขันวัฒนธรรมจีน ในระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
  ชั่วโมงสร้างสุข : มมส.จัดโครงการฝึกประสบการณ์ลีลาศเพื่อการแข่งขัน : ช่อง 3 (7 พ.ย. 60)
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

เชิญชวนร่วม บุคลากร นิสิต และนักเรียน กิจกรรมโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 4) 
เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 1 รายการ (ร้านอาหารครัวสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  (อ่าน 50) 
ประกาศ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน  (อ่าน 100)
ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนที่สนใจ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560  (อ่าน 37)
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 63)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ศูนย์ดิจิทัลคอนเท้นท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 10 หลักสูตร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 - เดือนธันวาคม 2561  (อ่าน 178)
ประชาสัมพันธ์งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “International Winter School of Physical Theatre”  (อ่าน 198)
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ “9th International Neonatology Symposium: Bangkok 2018”  (อ่าน 211)
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี 2560 ในวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส อ.เมือง จ.ขอนแก่น  (อ่าน 262)
ประชาสัมพันธ์งานประชุม 18th Asian Australian Animal Production Congress 2018  (อ่าน 213)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (อ่าน 29)
เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปี 2561 (จำนวน 242 ทุน)  (อ่าน 138)
กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประกาศ หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561  (อ่าน 37)
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560  (อ่าน 89)
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560  (อ่าน 63)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 115) 
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกิจการนิสิต  (อ่าน 25) 
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 146)
สำนักศึกษาทั่วไป เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 157)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิค สังกัดกลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์)  (อ่าน 51)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เปิดสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าสัตว์ใหญ่ จำนวน 2 ชุด ของคณะสัตวแพทยศาสตร์  (อ่าน 15) 
เปิดสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมันในอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 1 เครื่อง ของคณะเทคโนโลยี   (อ่าน 16)
เปิดสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเจลพร้อมโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง ของคณะเทคโนโลยี   (อ่าน 17)
ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการตู้แช่ -40 องสาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 86)
ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือแยกและเคลื่อนย้ายโปรตีนด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 82)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

กองกิจการนิสิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติม)  (อ่าน 198)
กองกิจการนิสิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)  (อ่าน 116)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560  (อ่าน 1171)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงรักษาอากาศยาน  (อ่าน 696)
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ Advanced PG Diploma (Renewable Energy) or (APGDRE)  (อ่าน 1857)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 115) 
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกิจการนิสิต  (อ่าน 25) 
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 146)
สำนักศึกษาทั่วไป เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 157)
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิค สังกัดกลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์)  (อ่าน 51)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เชิญชวนร่วม บุคลากร นิสิต และนักเรียน กิจกรรมโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 4) 
กองกิจการนิสิต เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกร ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 - 2560  (อ่าน 15) 
ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนที่สนใจ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560  (อ่าน 37)
สำนักคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งงดการให้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมของสำนักคอมพิวเตอร์ และงดให้บริการวิชาการด้านวิชาคอมพิวเตอร์  (อ่าน 35)
ข่าวดีสำหรับนิสิต สำนักวิทยบริการ ขยายเวลาเปิดบริการถึง 22.00 น. ช่วงก่อนสอบปลายภาค 13 พ.ย.–10 ธ.ค. 2560  (อ่าน 30)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,087,507  คน
ผู้ชมออนไลน์   6