หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 2
 
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหา...
  เชิญชวนนิสิต มมส เข้าร่วมโครงการ “กีฬาชาวหอ” ประจำ...
  สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศตารางเข้าทดสอบ MSU IT Exit ...
รางวัลแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 
  รางวัลโครงการประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศ...
  รางวัลสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนร...
  รางวัลจากการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั...
มมส จัดงานสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 9
 
  มมส จัดโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ม.มหาสารคาม จัด เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK-MSU Mini-...
  อาจารย์ มมส ปลูกเมล่อนแปลงเปิด เย้ยฟ้า ท้าดิน
มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงิน...
 
  Thai PBS ประชุมกอง บก.เครือข่ายฯภาคอีสานระดับสถาบัน
  คณะศึกษาศาสตร์ มมส ถอดบทเรียนหลักสูตรบูรณาการเรียนการสอนด้วยสะเต็มศึกษา
  VOICE OF MSU : รางวัลสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

สำนักวิทยบริการขอเชิญมาเปิดโลก Information Literacy  (อ่าน 36)
ขอเชิญชวนเอกชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อประกอบกิจการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง ครั้งที่ 8/2560 จำนวน 1 รายการ  (อ่าน 39)
ขอเชิญนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครสอบ TOEIC เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 17 มี.ค. 2560 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)  (อ่าน 233)
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมค่าย “The Community and Technological Camp (CommTECH) Highlight 2017”  (อ่าน 82)
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Nation-Building 2017  (อ่าน 61)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

เปิดรับสมัครทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2560  (อ่าน 127)
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2017  (อ่าน 195)
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 หัวข้อวิจัยแบบองค์รวมเพื่อมวลมนุษยชาติ (Holistic Research for Benefit of Mankind)  (อ่าน 239)
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 9 ทุน จากสถาบัน Masdar สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  (อ่าน 467)
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 565)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 41) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 47) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  (อ่าน 39) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 128 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใน จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 23) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 22/2560  (อ่าน 285)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

ขอเชิญนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครสอบ TOEIC เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 17 มี.ค. 2560 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)  (อ่าน 233)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 490)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560  (อ่าน 766)
การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (ตัวจริง) ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560   (อ่าน 1384)
ม.มหาสารคาม รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 910)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 41) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 47) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  (อ่าน 39) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 128 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใน จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 23) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 22/2560  (อ่าน 285)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (SC2)  (อ่าน 48)
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Luigi Boccherini International Cello in Italy ปี 2017  (อ่าน 71)
มมส ใจดีให้บริการรถรางแก่นิสิต บุคลากรและผู้สัญจรทั่วไป เพื่อรับ-ส่ง ตามแผนที่ของการเดินทางของรถราง 19 จุด  (อ่าน 52)
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมค่ายฤดูร้อน “The 6th NIDA Summer Camp on Sustainable Community Development”  (อ่าน 132)
ประกาศนโยบายและมาตรการด้านการดำเนินงานโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 52)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,453,136  คน
ผู้ชมออนไลน์   6