หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2556
 
  การรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับป...
  การตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำ...
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันปรุงอาหารนานาชาติฟรีสไตล์
 
  รางวัล วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557
  รางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์จากการประชุมวิชาการ...
  รางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2556
มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
 
  ร.ร.สาธิต มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ร.ร.สาธิตมหา...
  มมส จัดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดั...
  มมส จัดฝึกอบรมการทำธุรกิจจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภ...
รายการ เก็บตก มมส (25 ก.ค. 57)
 
  มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย
  ส่งมอบงาน รับมอบงาน ในตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์ มมส
  MSU HEAD LINE NEWS มิถุนายน - กรกฎาคม 2557
  1. ข่าวทั่วไป
  2. กิจการนิสิต
  3. อบรม/สัมมนา/ประชุม
  4. ทุนการศึกษา/วิจัย
  5. รับสมัครงาน
  6. การประกวดราคา
  7. มติย่อประชุมมหาวิทยาลัย

ประกาศ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย  (อ่าน 6) 
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ประกาศ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Research to Market : R2M) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (อ่าน 2) 
เชิญชวน นิสิต และบุคลากร ร่วมโครงการ รับน้องสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างจิตสำนึก รัก มมส เพื่อส่ง เสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย  (อ่าน 51) 
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  (อ่าน 610)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ โครงการที่คณะฯ ดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)  (อ่าน 401)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมรับการอบรมการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ (Turnitin)  (อ่าน 7) 
เชิญเข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนัวตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2557  (อ่าน 48)
เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ Thai Digital Collection : TDC สำหรับครู อาจารย์ และผู้สนใจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (อ่าน 45) 
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE IETC 2014, CHICAGO - USA  (อ่าน 144)
เชิญเข้าร่วมประชุม 3rd Asia-Pacific Joint Conference on Problem-Based Learning (APJC-PBL) 2014  (อ่าน 102)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา  (อ่าน 39) 
คณะนิติศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 22) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  (อ่าน 129) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา   (อ่าน 46) 
คณะนิติศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 274)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50000 บีทียู จำนวน 25 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง)  (อ่าน 3) 
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ  (อ่าน 2) 
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (ศาลา) ของคณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน 1 งาน  (อ่าน 2) 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายการชุดเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. - 1 ส.ค. 57   (อ่าน 9) 
เปิดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กล้องสเตอริโอชนิด 2 ตา พร้อมชุดวาดภาพ จำนวน 1 ชุด)  (อ่าน 5) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   5,962,115  คน
ผู้ชมออนไลน์   2  คน