หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน หรือประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานเปิดกิจกรรมถนนคนเดิน
 
  เชิญชวน ชาว มมส ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมห...
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ศูนย์ป...
  เชิญชวน ชาว มมส ร่วมกิจกรรมในโครงการศิลปวัฒนธรรมสู...
รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
  รางวัลจากโตโยต้า พร้อมบินลัดฟ้าไปญี่ปุ่น
  รางวัลบนเวทีประชันไอเดีย X Campus Ads Ides Contest...
  รางวัลเวทีประกาศผลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 15
มมส ออกประกาศ มาตรการรับมือไวรัสโคโรนา ห่วงนิสิตจีน - ไทย ป้องกันไว้ดีกว่าแก้
 
  คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดโครงการ MBS OPEN HO...
  มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับ...
  มมส ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ...
มมส เเนะนำการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ป้องกันไวร...
 
  คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัด
  มมส ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563
  เตือนภัย !! งัดเบาะรถจักรยานยนต์
MSU Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV)  (อ่าน 13) 
เชิญชวน เฉพาะบุคลากรที่สนใจ สมัครขอรับทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา2563/2564 เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน   (อ่าน 5) 
เชิญชวนนิสิตที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในฤดูใบไม้ร่วง 2563 (Fall 2020) หรือ 1 ปีการศึกษา 2563 – 2564 (Academic Year 2020 – 2021) ณ Seinan Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น  (อ่าน 3) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนปฏิบัติการวิจัยภายใต้โครงการ UMAP Research Net (URN) 2020 (กำหนดส่งนำเสนอโครงการภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2563)  (อ่าน 2) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN-U.S. Science Prize for Women (ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563)  (อ่าน 1) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  (อ่าน 16) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา Future Energy Asia 2020 Exhibition and Conference วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  (อ่าน 14)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ International Conference on Mathematical Sciences and Technology 2020 (MathTech 2020) ณ Hotel Jen Penang ประเทศมาเลเซีย (หมดเขตส่งบทคัดย่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)  (อ่าน 13)
เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ : เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา  (อ่าน 40)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการฟิสิกส์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 “Siam Physics Congress 2020” (SPC2020) (หมตเขตส่งบทความวันที่ 15 มีนาคม 2563)  (อ่าน 32)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

เชิญชวน เฉพาะบุคลากรที่สนใจ สมัครขอรับทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา2563/2564 เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน   (อ่าน 5) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนปฏิบัติการวิจัยภายใต้โครงการ UMAP Research Net (URN) 2020 (กำหนดส่งนำเสนอโครงการภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2563)  (อ่าน 2) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุน ARES Belgium ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และทุนอบรมฟรีๆ ที่ประเทศเบลเยียม (หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)  (อ่าน 31)
ผลการพิจารณาทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563  (อ่าน 26)
กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1)  (อ่าน 25)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 14 อัตรา  (อ่าน 8) 
เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 68) 
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด (บ้านชายนันท์) เปิดรับสมัครจำนวนหลายอัตรา (ประจำที่ สำนักงานใหญ่ อ.บรบือ)   (อ่าน 62)
บริษัทอีโฟลว์ซิส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงานหลายตำแหน่ง   (อ่าน 125)
สำนักศึกษาทั่วไป เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอน รายวิชาศึกษาทั่วไป เฉพาะอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้น (หมดเขตวันที่ 31 มกราคม 2563)  (อ่าน 218)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

เชิญชวน เฉพาะบุคลากรที่สนใจ สมัครขอรับทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา2563/2564 เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน   (อ่าน 5) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุน ARES Belgium ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และทุนอบรมฟรีๆ ที่ประเทศเบลเยียม (หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)  (อ่าน 31)
สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญเข้าร่วมสมัครทุนสนับสนุนกิจกรรมนิสิตนักศึกษา  (อ่าน 12)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน 2021 Fulbright Thai Graduate Scholarship (TGS) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา (หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 เมษายน 2563)  (อ่าน 12)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา 2020 International Higher Education Scholarship   (อ่าน 92)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 15  (อ่าน 17)
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ประเภทสอบข้อเขียน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563  (อ่าน 58)
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ประเภทโควตา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563  (อ่าน 38)
คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563  (อ่าน 45)
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกาา 2563 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT หรือ คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา หรือสอบปฏิบัติ) ประเภทโครงการรับนิสิตพิการ  (อ่าน 166)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

สำนักงานการเคหะแห่งชาติ เปิดรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ในโครงการสร้างโอกาสและการทำฝันให้เป็นจริง  (อ่าน 10) 
เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน The White House Internship Program ภาคฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 4 ธันวาคม 2563 ณ ทำเนียบขาว สหรัฐอเมริกา (เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2563)  (อ่าน 23)
เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนใจพัฒนาทักษะทางปัญญาและความรู้ในด้านการผลิต สมัครขอรับทุนฝึกงานด้านการวิจัย 2020 AIM-HI Summer Internship and Academic Research Program ณ National Chung Cheng University (CCU) สาธารณรัฐไต้หว  (อ่าน 21)
เชิญชวนนิสิตระดับชั้นปีที่ 3-4 ที่มีความชำนาญเกี่ยวกับ Javascript, Java, C#, C++ or Python และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี สมัครเข้าฝึกงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ทั้งในรูปแบบระยะสั้น (2 – 3 เดือน) หรือรูปแบบสหกิจ ณ บริษัท Refinit  (อ่าน 22)
เชิญชวนนิสิตในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สมัครเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อนในโครงการ E3 Program - EPFL Excellence in Engineering (หมดเขตรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2563)  (อ่าน 23)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวฝึกงานทั้งหมด  

เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 68) 
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด (บ้านชายนันท์) เปิดรับสมัครจำนวนหลายอัตรา (ประจำที่ สำนักงานใหญ่ อ.บรบือ)   (อ่าน 62)
บริษัทอีโฟลว์ซิส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงานหลายตำแหน่ง   (อ่าน 125)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานฝึกงาน จำนวน 17 ตำแหน่ง  (อ่าน 23)
บริษัทฯในเครือ TEN GROUP and MY GROUP เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี  (อ่าน 19)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  (อ่าน 16) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา Future Energy Asia 2020 Exhibition and Conference วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  (อ่าน 14)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ International Conference on Mathematical Sciences and Technology 2020 (MathTech 2020) ณ Hotel Jen Penang ประเทศมาเลเซีย (หมดเขตส่งบทคัดย่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)  (อ่าน 13)
เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ : เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา  (อ่าน 40)
ขอเชิญชวน นิสิตระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการ INNO for Change 2020 การประกวดแนวคิดนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม  (อ่าน 13)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV)  (อ่าน 13) 
เชิญชวนนิสิตที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในฤดูใบไม้ร่วง 2563 (Fall 2020) หรือ 1 ปีการศึกษา 2563 – 2564 (Academic Year 2020 – 2021) ณ Seinan Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น  (อ่าน 3) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN-U.S. Science Prize for Women (ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563)  (อ่าน 1) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าการแข่งขัน Southeast-Asia’s 2020 Virtual Reality Computer Interface Contest ณ ประเทศมาเลเซีย(หมดเขตรับสมัครวันที่ 9 เมษายน 2563)  (อ่าน 1) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมชิงรางวัล 2020 Japan International Award for Young Agricultural Researchers (Japan Award) (หมดเขตส่งรายชื่อในวันที่ 23 มีนาคม 2563)  (อ่าน 1) 

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,799,665  คน
ผู้ชมออนไลน์   4
 
Logo Msu