หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ | สายตรงอธิการบดี |     |     |
 
 
เชิญชวนบุคลากร มมส เลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.)
 
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์อุดมศ...
  ขอเชิญร่วมงาน บุญเดือนแปด เข้าพรรษา หล่อเทียนบูชา ...
  ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านร่วมฟังบรรยายโครงการเสวน...
รางวัลผลงานดีเลิศ สหกิจศึกษานานาชาติ
 
  รางวัลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 34
  รางวัลประกวดแบบสถาปัตยกรรมเหล็ก Bluesope
  รางวัลบุคคลตัวอย่างด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพ สา...
โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
  มมส เตรียมความพร้อมหล่อเทียนพรรษา งานบุญเดือนแปด
  รองอธิการบดี มมส กล่าวให้โอวาทนิสิตเข้าร่วมโครงการ...
  มมส ทดสอบวิ่งรถกอล์ฟไฟฟ้าเชิญชวนนิสิต บุคลากรใช้บร...
มมส จัดงานจริยธรรมสัญจร “ดูแลกาย ดูแลจิต ใจลิขิตคว...
 
  MSU HEAD LINE NEWS พฤษภาคม - มิถุนายน 2558
  สารคดี : งานสมโภช พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก
  มมส จัดโครงการบรรยายแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
  1. ข่าวทั่วไป
  2. กิจการนิสิต
  3. อบรม/สัมมนา/ประชุม
  4. ทุนการศึกษา/วิจัย
  5. รับสมัครงาน
  6. การประกวดราคา
  7. มติย่อประชุมมหาวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ (จามรี 11) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558  (อ่าน 223) 
ประกาศ เรื่อง แก้ไขปฏิทินการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558  (อ่าน 896)
ขอเชิญนิสิตเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Office 365 for Education และหลักสูตร Google Apps for Education  (อ่าน 181)
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ปฎิทินการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558  (อ่าน 1516)
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ : ๑๕๐ ปี ประเพณี งดงาม มหาสารคามเมืองน่าอยู่ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท เริ่มเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2558  (อ่าน 256)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด  

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2558  (อ่าน 83) 
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 44/2558  (อ่าน 166) 
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2558  (อ่าน 39) 
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศ การขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2558  (อ่าน 322)
คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   (อ่าน 145)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   6,762,442  คน
ผู้ชมออนไลน์   2