หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย
 
  งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิ...
  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน กันยายน 2563
  เชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ม...
รางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
 
  บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) มอบก...
  ทต.ขามเรียง มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้ มมส ป้องกัน...
  ไทยเบฟฯ มอบเอทิลแอลกอฮอล์ 72% ให้ มมส ป้องกันเชื้อ...
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ทำบุญตักบาตรวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 16 ปี
 
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เสริมศักยภาพคว...
  มมส เปิดงานแสดงโครงการ : การอบรมศิลปะเครื่องปั้นดิ...
  สำนักวิทยบริการ มมส ได้รับรางวัลห้องสมุดสีเขียว (G...
มมส เปิดงานแสดงโครงการ “การอบรมศิลปะเครื่องปั้นดิน...
 
  มมส รับฟังผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562
  พิธีอัญเชิญพระพิฆเนศวร “สำเร็จนิรันดร์” ประดิษฐานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มมส
  คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Up to date COVID-19 สำหรับพยาบาลวิชาชีพ”
Msu Radio
MSU Digital Book
MSU Online
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ประเภทตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการ (ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และผู้อำนวยการกองแผนงาน) สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 7) 
ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 8/2563  (อ่าน 54) 
ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ Saphan Digital  (อ่าน 19)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563  (อ่าน 49)
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร : การพัฒนาแอปพลิเคชันบน Android และ IOS ด้วย Flutter สำหรับผู้เริ่มต้น  (อ่าน 55)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 55/2563  (อ่าน 33) 
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 54/2563  (อ่าน 45)
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 51/2563  (อ่าน 66)
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 52/2563  (อ่าน 83)
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ครั้งที่ 53/2563  (อ่าน 111)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

- - ไม่มีข่าว - -

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 55/2563  (อ่าน 33) 
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 54/2563  (อ่าน 45)
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 51/2563  (อ่าน 66)
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 52/2563  (อ่าน 83)
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ครั้งที่ 53/2563  (อ่าน 111)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าชิงรางวัล The Internet Entrepreneur Award (EDUTECH)   (อ่าน 17)
แนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบทางไกล  (อ่าน 40)
สาขาวิชาภาษาเกาหลี ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับชมการแสดงละครเวทีครั้งที่ 12 เรื่อง 7 วันบัลลังก์รัก  (อ่าน 34)
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ ASEN Energy Youth Award 2020  (อ่าน 56)
ขอความร่วมมือนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ตอบแบบสำรวจเรื่อง “ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา” (ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)  (อ่าน 82)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,267,827  คน
ผู้ชมออนไลน์   6
 
Logo Msu