หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
- - - ไม่มีข้อมูลข่าว - - -
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ มอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท ให้นิสิต มมส ดำเนินกิจกรรมต่อยอด ถนนสีขาว
 
  รางวัลชนะTop 4 การแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งท...
  รางวัลหิรัญนครา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และรางวั...
  รางวัล Popular Vote อันดับที่ 3 จากการประกวดนวัตกร...
มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (คนใหม่)
 
  มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่อง...
  มมส มอบเจลล้างมือ สเปรย์เอทานอล 75% และหน้ากากผ้า ...
  คณะการบัญชีฯ มมส มอบหน้ากาก Face Shield ให้โรงพยาบ...
มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่อง...
 
  แนะนำโปรแกรม การสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม OBS เบื้องต้น
  มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
  MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
MSU Radio
MSU Digital Book
MSU Live
????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??????????????
MSU Alumni
?????????????/???????/?????????
 1. ข่าวทั่วไป
 2. อบรม/สัมมนา/ประชุม
 3. ทุนการศึกษา/วิจัย
 4. รับสมัครงาน
 5. การประกวดราคา

เชิญชวน ชาว มมส และประชาชนทั่วไป มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานโยบายเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรค COVID-19  (อ่าน 16) 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563  (อ่าน 22) 
ขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI และ Scopus เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยสามารถสืบค้นได้ถูกต้องและแม่นยำ  (อ่าน 19) 
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนวิจัยระยะสั้น UNESCO/ Poland Co-Sponsored Fellowship Programme สนับสนุนโดย UNESCO และประเทศโปแลนด์ (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 เมษายน 2563)   (อ่าน 15) 
คณะแพทยศาสตร์ มมส ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME “หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)” โดยความร่วมมือกับสถาบันร่วมผลิตโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  (อ่าน 7) 

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

เชิญชวน นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2020) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อ  (อ่าน 113)
เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความและร่วมงานสัมมนาวิชาการ 3rd International Conference on Intelligent Computing & Optimization 2020 (ICO2020) ณ G Hua Hin Resort & Mall เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หมดเขตส่งบทความวันที่ 24 กรกฎาคม 2563)   (อ่าน 57)
ขอเชิญนักวิจัย นิสิต และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference on Paleontology for Sustainable Development (ICPSD 2020) ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  (อ่าน 59)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ International Conference on Mathematical Sciences and Technology 2020 (MathTech 2020) ณ Hotel Jen Penang ประเทศมาเลเซีย (หมดเขตส่งบทคัดย่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)  (อ่าน 55)
เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ : เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา  (อ่าน 95)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมทั้งหมด  

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนวิจัยระยะสั้น UNESCO/ Poland Co-Sponsored Fellowship Programme สนับสนุนโดย UNESCO และประเทศโปแลนด์ (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 เมษายน 2563)   (อ่าน 15) 
ขอเชิญนักเรียน นิสิตเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563  (อ่าน 36)
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อภายในประเทศ จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2563  (อ่าน 55)
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2563  (อ่าน 34)
เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนวิจัย Research Grant Program to Assist Foreign Scholars in Chinese Studies สนับสนุนโดย The Center for Chinese Studies (CCS) ประเทศไต้หวัน (หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)  (อ่าน 22)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 2) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา  (อ่าน 6) 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ครั้งที่ 26/2563 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบััติการ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 39) 
สถาบันวิจัยรุกขเวช เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2563)  (อ่าน 68)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล)  (อ่าน 68)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

 1. ทุนการศึกษา
 2. รับสมัครศึกษาต่อ
 3. ปฏิทินการศึกษา
 4. เสริมรายได้
 5. ฝึกงาน
 6. รับสมัครงาน
 7. อบรม/สัมมนา
 8. กิจกรรมนิสิต
 9. ผลงานนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563  (อ่าน 13) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับสาขาวิชาที่มีการสอบสัมภาษณ์ Online แบบ Video Call หรือ Video Clip)  (อ่าน 28) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2  (อ่าน 230)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19  (อ่าน 477)
การปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19  (อ่าน 244)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครศึกษาต่อทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

- - ไม่มีข่าว - -

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ครั้งที่ 26/2563 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบััติการ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 39) 
บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนิสิตจบใหม่โครงการ Graduated Engineering Trainee รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563  (อ่าน 60)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม) จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2563)  (อ่าน 109)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 75)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างรายปี จำนวน 7 อัตรา  (อ่าน 55)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 54  (อ่าน 241)
เชิญชวน นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2020) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อ  (อ่าน 113)
เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความและร่วมงานสัมมนาวิชาการ 3rd International Conference on Intelligent Computing & Optimization 2020 (ICO2020) ณ G Hua Hin Resort & Mall เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หมดเขตส่งบทความวันที่ 24 กรกฎาคม 2563)   (อ่าน 57)
ขอเชิญนักวิจัย นิสิต และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference on Paleontology for Sustainable Development (ICPSD 2020) ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  (อ่าน 59)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ International Conference on Mathematical Sciences and Technology 2020 (MathTech 2020) ณ Hotel Jen Penang ประเทศมาเลเซีย (หมดเขตส่งบทคัดย่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)  (อ่าน 55)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เชิญชวน ชาว มมส และประชาชนทั่วไป มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานโยบายเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรค COVID-19  (อ่าน 16) 
ขอเชิญนักเรียน นิสิตเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563  (อ่าน 36)
เชิญชวน ร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกัน คัดกรอง และรักษา ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19  (อ่าน 20)
เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ 2020 International Essay Contest for Young People ภายใต้หัวข้อ A Letter from Myself in 2030  (อ่าน 19)
ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ที่กำลังช่วยชาติ อยู่บ้าน ต้าน COVID มาปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบมาสคอต GS1 Thailand Mascot Contest 2020  (อ่าน 18)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  

- - ไม่มีข่าว - -

 
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,954,591  คน
ผู้ชมออนไลน์   14
 
Logo Msu