หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
เชิญร่วมงาน Senior Project # 16 Oh Ha Oh THE CONCLUSION CONCERT
 
  ขอเชิญร่วมงานกิจกรรม มมส ปั่นโลด (MSU Just Ride)
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล (Recycle Ba...
  ขอเชิญร่วมงานกิจกรรม NIGHT AT MSU MUSEUM (เบิ่งคนอ...
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม
 
  บริษัทไทยทีวี จำกัด (ทีวีพูล) มอบชุดอุปรณ์รับสัญญา...
  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศ...
  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสารสนเ...
มมส จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐเกาหลีใต้
 
  มมส จัดงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานสร้างสรรค์ทางวัฒน...
  คณะเภสัชศาสตร์ มมส ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดก...
  พิพิธภัณฑ์ มมส ต้อนรับ นายลุตฟี ราอุฟ เอกอัครราชทู...
MSU HEAD LINE NEWS ธันวาคม 2557 - มกราคม 2558
 
  มมส เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนผ่านนิทานพื้นบ้านและการเล่านิทาน
  มมส จัดพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม
  สารคดีโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ตอน 1 "ย้อนรอยศรัทธา"
  1. ข่าวทั่วไป
  2. กิจการนิสิต
  3. อบรม/สัมมนา/ประชุม
  4. ทุนการศึกษา/วิจัย
  5. รับสมัครงาน
  6. การประกวดราคา
  7. มติย่อประชุมมหาวิทยาลัย

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การจัดสรรที่พักอาศัยให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558  (อ่าน 28) 
ร้านอาหารอิสลาม ณ ตลาดน้อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป  (อ่าน 53) 
เชิญร่วมพิธีเปิดร้านยามหาวิทยาลัย สาขาขามเรียง ณ อาคารที่ทำการใหม่ (ข้างตึกพลาซ่า)  (อ่าน 36) 
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ : ๑๕๐ ปี ประเพณี งดงาม มหาสารคามเมืองน่าอยู่ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท เริ่มเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2558  (อ่าน 49) 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล (Recycle Bank) และรวมถึงการประกวด Miss Recycle (ไม่จำกัดเพศ)  (อ่าน 70)

  ๏ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด  

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ : ๑๕๐ ปี ประเพณี งดงาม มหาสารคามเมืองน่าอยู่ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท เริ่มเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2558  (อ่าน 49) 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล (Recycle Bank) และรวมถึงการประกวด Miss Recycle (ไม่จำกัดเพศ)  (อ่าน 70)
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการผลงานประติมากรรม Beyond Memory : อดีตและความทรงจำ  (อ่าน 76)
เชิญร่วมงาน โครงการสานพลังเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการในชุมชน  (อ่าน 59)
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบที่ 1-3) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558  (อ่าน 226)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด  

กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 31 อัตรา  (อ่าน 18) 
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์  (อ่าน 38) 
งานการประชุม กองกลาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อ่าน 79) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาปรีคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 115)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 101)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

เปิดประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงไม่น้อยกว่า 100,000 รอบต่อนาที พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์  (อ่าน 6) 
ผลการสอบราคาซื้อแผงวงจรควบคุมระบบโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของสำนักคอมพิวเตอร์  (อ่าน 10) 
เปิดสอบราคาซื้อวัสดุทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์  (อ่าน 14) 
ประกาศการขายทอดตลาดรถยนต์ตู้ยี่ห้อโฟล์คสวาเกนหมายเลขทะเบียน นข 111 มค. จำนวน 1 คัน ของงานยานยนต์  (อ่าน 35)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 15 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  (อ่าน 28)

 ฝากข่าวประกาศ   อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th โทร 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   6,431,335  คน
ผู้ชมออนไลน์   4  คน