หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
ข่าวเด่น
ชาว มมส เข้าวัดทำบุญ เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา  
(อ่าน 43) 
17 พ.ค. 2562
มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบันนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 19  
(อ่าน 20) 
17 พ.ค. 2562
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ IT JOB FAIR 2019  
(อ่าน 18) 
16 พ.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ พลาซ่า (เขตพื้นที่ขามเรียง)  
(อ่าน 24) 
16 พ.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  
(อ่าน 14) 
16 พ.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัล IPv6 Award 2018  
(อ่าน 12) 
16 พ.ค. 2562
ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562  
(อ่าน 21) 
16 พ.ค. 2562
งานสหกิจศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40  
(อ่าน 15) 
15 พ.ค. 2562
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,286,479  คน
ผู้ชมออนไลน์   3