หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
Upcoming Events

 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน มกราคม 2564  (อ่าน 60)
  วันจันทร์, 25 มกราคม 2564, เวลา 08:30 น.
  อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  กองกิจการนิสิต

 

  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 (รูปแบบออนไลน์)  (อ่าน 120)
  วันพฤหัส, 28 มกราคม 2564, เวลา 08:30 น.
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   คณะเภสัชศาสตร์

 

  ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 18 และผู้ตรวจสอบกิจการ  (อ่าน 60)
  วันศุกร์, 29 มกราคม 2564, เวลา 10:00 น.
  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563  (อ่าน 37)
  วันศุกร์, 29 มกราคม 2564, เวลา 10:00 น.
  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  สำนักศึกษาทั่วไปขอเชิญอาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้ GE: จากห้องเรียนสู่ Online  (อ่าน 29)
  วันพฤหัส, 04 กุมภาพันธ์ 2564, เวลา 09:00 น.
  สำนักศึกษาทั่วไป
  สำนักศึกษาทั่วไป
หน้าที่ : 1 2
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,541,985  คน
ผู้ชมออนไลน์   2