หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
MSU Channel
ก้าวต่อไป มมส : ขยายถนน 4 เลน มมส - ดอนยม เสร็จสมบูรณ์ แก้ปัญหาการจราจร - น้ำท่วม ก้าวต่อไป มมส : ขยายถนน 4 เลน มมส - ดอนยม เสร็จสมบูรณ์ แก้ปัญหาการจราจร - น้ำท่วม
มมส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือในเขตพื้นที่ จ.มหาสารคาม มมส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือในเขตพื้นที่ จ.มหาสารคาม
มมส วางพวงมาลาน้อมรำลึกฯ ในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม มมส วางพวงมาลาน้อมรำลึกฯ ในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม
วันใหม่วาไรตี้ : มมส ผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม : ThaiPBS (13 ต.ค. 64) วันใหม่วาไรตี้ : มมส ผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม : ThaiPBS (13 ต.ค. 64)
อธิการบดี มมส ร่วมกับจิตอาสาคณะเภสัชศาสตร์ บรรจุขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า เตรียมส่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อธิการบดี มมส ร่วมกับจิตอาสาคณะเภสัชศาสตร์ บรรจุขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า เตรียมส่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ผู้สุขภาพดี มมส บริจาคโลหิต ส่งมอบให้กาชาดและโรงพยาบาลช่วยผู้ป่วย ผู้สุขภาพดี มมส บริจาคโลหิต ส่งมอบให้กาชาดและโรงพยาบาลช่วยผู้ป่วย
ก้าวต่อไป มมส : สำนักคอมพิวเตอร์ ให้บริการนิสิต อาจารย์ ในยุค COVID-19 เรียน-สอนออนไลน์ ไม่สะดุด ทุกจุดใช้งานสะดวก พร้อมให้บริการงาน IT ก้าวต่อไป มมส : สำนักคอมพิวเตอร์ ให้บริการนิสิต อาจารย์ ในยุค COVID-19 เรียน-สอนออนไลน์ ไม่สะดุด ทุกจุดใช้งานสะดวก พร้อมให้บริการงาน IT
มมส จัดโครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 ระดับภูมิภาค (Research to Market : R2M Thailand 9) ประจำปี 2564 มมส จัดโครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 ระดับภูมิภาค (Research to Market : R2M Thailand 9) ประจำปี 2564
กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมแนะแนว TCAS MSU65 ออนไลน์ 4,000 กว่าท่าน กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมแนะแนว TCAS MSU65 ออนไลน์ 4,000 กว่าท่าน
มมส ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะในชุมชนท่าขอนยาง มมส ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะในชุมชนท่าขอนยาง
มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
บันทึกภาพ : งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) บันทึกภาพ : งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
วีดิทัศน์ : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 วีดิทัศน์ : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564
มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน (ครั้งที่ 2) กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน (ครั้งที่ 2)
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2564 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2564
มมส จัดกิจกรรม “รับบริจาคโลหิต” ณ อาคารบรมราชกุมารี มมส จัดกิจกรรม “รับบริจาคโลหิต” ณ อาคารบรมราชกุมารี
ก้าวต่อไป มมส : มมส จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวัง COVID-19 ดูแลใกล้ชิด SAVE นิสิตให้ปลอดภัย ก้าวต่อไป มมส : มมส จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวัง COVID-19 ดูแลใกล้ชิด SAVE นิสิตให้ปลอดภัย
นักเรียนทุนพระราชทาน มมส เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนทุนพระราชทาน มมส เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ก้าวต่อไป มมส : ยกระดับปรับแผนรับมือ สู้ภัย COVID-19 ร่วมใส่ใจดูแลให้ทุกคนปลอดภัย ก้าวต่อไป มมส : ยกระดับปรับแผนรับมือ สู้ภัย COVID-19 ร่วมใส่ใจดูแลให้ทุกคนปลอดภัย
มมส สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า “MSU ALUMNI INSPIRATION : ศิษย์เก่าบันดาลใจ” มมส สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า “MSU ALUMNI INSPIRATION : ศิษย์เก่าบันดาลใจ”
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มมส นำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน/นวัตกรรมการให้บริการ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มมส นำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน/นวัตกรรมการให้บริการ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส จัดประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส จัดประชุมวิชาการนานาชาติ
ควรรู้อะไรบ้างก่อนใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง ควรรู้อะไรบ้างก่อนใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง
10 ชิ้น มีไว้อุ่นใจ ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19 10 ชิ้น มีไว้อุ่นใจ ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19
 กองการเจ้าหน้าที่ มมส “พัฒนาคณาจารย์เตรียมความพร้อมทำผลงานและเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” กองการเจ้าหน้าที่ มมส “พัฒนาคณาจารย์เตรียมความพร้อมทำผลงานและเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2564
ส่งกำลังใจ ในสถานการณ์ COVID-19 ส่งกำลังใจ ในสถานการณ์ COVID-19
ก้าวต่อไป มมส : สระว่ายน้ำโรจนากร พร้อมเปิดใช้หลังผ่อนปรนมาตรการ COVID-19 ก้าวต่อไป มมส : สระว่ายน้ำโรจนากร พร้อมเปิดใช้หลังผ่อนปรนมาตรการ COVID-19
มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2564 (ออนไลน์) มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2564 (ออนไลน์)
การปรับตัวในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การปรับตัวในช่วงสถานการณ์ COVID-19
การปรับตัวในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การปรับตัวในช่วงสถานการณ์ COVID-19
การปรับตัวในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การปรับตัวในช่วงสถานการณ์ COVID-19
การปรับตัวในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การปรับตัวในช่วงสถานการณ์ COVID-19
คลินิกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลินิกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การปรับตัวในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การปรับตัวในช่วงสถานการณ์ COVID-19
สภานิสิตและองค์การนิสิต มมส นำข้าวกล่องจากครัวสนามพร้อมถุงปันสุข แจกจ่ายให้เพื่อนนิสิต สภานิสิตและองค์การนิสิต มมส นำข้าวกล่องจากครัวสนามพร้อมถุงปันสุข แจกจ่ายให้เพื่อนนิสิต
การปรับตัวในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การปรับตัวในช่วงสถานการณ์ COVID-19
มมส ถวายเทียนพรรษา - ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2564 (เป็นการภายใน) และบริจาคเงิน พร้อมด้วยสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID -19 มมส ถวายเทียนพรรษา - ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2564 (เป็นการภายใน) และบริจาคเงิน พร้อมด้วยสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID -19
ครัวสนาม มมส มอบข้าวกล่องอย่างต่อเนื่อง ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ครัวสนาม มมส มอบข้าวกล่องอย่างต่อเนื่อง ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนท่ามกลางวิกฤติโควิด-19
ข้อควรปฏิบัติ “หลัง” เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID- 19 ข้อควรปฏิบัติ “หลัง” เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID- 19
ข้อควรปฏิบัติ “ระหว่าง” รับวัคซีน COVID- 19 ข้อควรปฏิบัติ “ระหว่าง” รับวัคซีน COVID- 19
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564
คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข้อควรปฏิบัติ “ก่อน” เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID- 19 ข้อควรปฏิบัติ “ก่อน” เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID- 19
ก้าวต่อไป มมส : ระบบกล้อง CCTV กับความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ในรั้ว มมส ก้าวต่อไป มมส : ระบบกล้อง CCTV กับความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ในรั้ว มมส
ก้าวต่อไป มมส : มมส ใส่ใจห่วงใยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนิสิต ก้าวต่อไป มมส : มมส ใส่ใจห่วงใยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนิสิต
มมส จัดกิจกรรม “รับบริจาคโลหิต” ณ อาคารบรมราชกุมารี มมส จัดกิจกรรม “รับบริจาคโลหิต” ณ อาคารบรมราชกุมารี
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2564
มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์ มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์
มมส MOU ร่วมกับ CAAMS สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลักดันงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเกษตรกรรม และ Smart Farm มมส MOU ร่วมกับ CAAMS สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลักดันงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเกษตรกรรม และ Smart Farm
มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รุ่นมฤคมาศ 12 แบบ New Normal มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รุ่นมฤคมาศ 12 แบบ New Normal
วีดิทัศน์แนะนำ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 วีดิทัศน์แนะนำ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564
ขอต้อนรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 (รุ่น มฤคมาศ 12) ขอต้อนรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 (รุ่น มฤคมาศ 12)
ก้าวต่อไป มมส : มมส แก้ปัญหาลิฟท์อาคารราชนครินทร์ ก้าวต่อไป มมส : มมส แก้ปัญหาลิฟท์อาคารราชนครินทร์
โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564
คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส : ติดสินบน คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส : ติดสินบน
คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส : เด็กฝาก คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส : เด็กฝาก
ก้าวต่อไป มมส : โรงพยาบาลสนาม ก้าวต่อไป มมส : โรงพยาบาลสนาม
มมส ให้การช่วยเหลือนิสิตสู้วิกฤต COVID-19 กว่า 240 ล้านบาท มมส ให้การช่วยเหลือนิสิตสู้วิกฤต COVID-19 กว่า 240 ล้านบาท
มมส รับดูแลน้องโวลต์ นร.เรียนเก่งแต่ยากจน หลังยืนยันสิทธิ์เป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์...สานฝันสู่อาชีพหมอ มมส รับดูแลน้องโวลต์ นร.เรียนเก่งแต่ยากจน หลังยืนยันสิทธิ์เป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์...สานฝันสู่อาชีพหมอ
โรงพยาบาลสุทธาเวช ขยายเวลาสำรวจความต้องการผู้มีประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลสุทธาเวช ขยายเวลาสำรวจความต้องการผู้มีประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564
คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส : ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส : ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร
คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส : โกงข้อสอบออนไลน์ คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส : โกงข้อสอบออนไลน์
มมส จัดพื้นที่โรงพยาบาลสนาม พร้อมใช้ 128 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 มมส จัดพื้นที่โรงพยาบาลสนาม พร้อมใช้ 128 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด-19
มมส ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มมส ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รายการ ก้าวต่อไป มมส : ตอน การปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายการ ก้าวต่อไป มมส : ตอน การปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายการ “โฆษก อว.” EP1 : กระทรวงการอุดมศึกษา​ ว​ิทยาศาสตร์​ วิจัยและ​นวัตกรรม​ (อว.)​ รายการ “โฆษก อว.” EP1 : กระทรวงการอุดมศึกษา​ ว​ิทยาศาสตร์​ วิจัยและ​นวัตกรรม​ (อว.)​
มมส ทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ 2564 มมส ทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ 2564
ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มมส เปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียนกัมพูชา ปีที่ 10 มมส เปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียนกัมพูชา ปีที่ 10
มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี
มมส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มมส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
E4S 2021 : English for staff โครงการส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร E4S 2021 : English for staff โครงการส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
คณะศึกษาศาสตร์ มมส ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างลานกิจกรรมและอาคารอเนกประสงค์ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มมส ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างลานกิจกรรมและอาคารอเนกประสงค์ 50 ปี
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส จัดกิจกรรมฟอสซิลสำหรับเยาวชน ตอน “จากทะเลสู่บก” ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส จัดกิจกรรมฟอสซิลสำหรับเยาวชน ตอน “จากทะเลสู่บก”
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564
มมส ลงนามความร่วมมือกองทัพเรือ วิจัยพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลาสมา วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม มมส ลงนามความร่วมมือกองทัพเรือ วิจัยพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลาสมา วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส
มมส ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มมส ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทุกคณะ/หน่วยงาน มมส ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน สืบสานประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ ทุกคณะ/หน่วยงาน มมส ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน สืบสานประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่
มมส จัดงานประเพณีบุญผะเหวดแบบวีถีใหม่ (New normal) ผ่านออนไลน์ มมส จัดงานประเพณีบุญผะเหวดแบบวีถีใหม่ (New normal) ผ่านออนไลน์
ชาว มมส ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2564 ชาว มมส ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2564
มมส ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารอัตรากำลังของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มมส ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารอัตรากำลังของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
มมส ปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26 มมส ปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26
ธ.ไทยพาณิชย์ ส่งมอบระบบ MSU Mobile Application แก่ มมส พร้อมใช้งานขานรับยุคดิจิทัล 4.0 ธ.ไทยพาณิชย์ ส่งมอบระบบ MSU Mobile Application แก่ มมส พร้อมใช้งานขานรับยุคดิจิทัล 4.0
นักเรียนเกือบ 17,000 คน แห่สมัคร TCAS64 รอบที่ 2 Quota ที่ มมส นักเรียนเกือบ 17,000 คน แห่สมัคร TCAS64 รอบที่ 2 Quota ที่ มมส
มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26 แบบ New Normal มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26 แบบ New Normal
ผู้นำนิสิต พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้นำนิสิต พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วีดิทัศน์ : ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับภาษาอังกฤษ) วีดิทัศน์ : ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
มมส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเป็นศูนย์สอบ IELTS มมส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเป็นศูนย์สอบ IELTS
มมส ยอดฮิต!! นักเรียนกว่าครึ่งหมื่นยืนยันสิทธิ์ เรียนต่อรอบแรก มมส ยอดฮิต!! นักเรียนกว่าครึ่งหมื่นยืนยันสิทธิ์ เรียนต่อรอบแรก
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี มมส พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี มมส
มมส แถลงข่าวโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน มมส แถลงข่าวโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
มมส เเนะนำการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มมส เเนะนำการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
social distancing ห่ า ง..เพราะรัก ฮัก MSU (Ver.อีสาน) social distancing ห่ า ง..เพราะรัก ฮัก MSU (Ver.อีสาน)
social distancing ห่ า ง..เพราะรัก ฮัก MSU (Ver.ไทย) social distancing ห่ า ง..เพราะรัก ฮัก MSU (Ver.ไทย)
เมคาทรอนิกส์ คืออะไร ? จบสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ทำงานอะไร ? วันนี้... มีคำตอบมาให้ เมคาทรอนิกส์ คืออะไร ? จบสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ทำงานอะไร ? วันนี้... มีคำตอบมาให้
ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม กับผลงานผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย “เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากรังไหม” Silk protein concentrate face serum ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม กับผลงานผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย “เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากรังไหม” Silk protein concentrate face serum
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564
ชาว มมส ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ชาว มมส ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19
จบสารสนเทศศาสตร์ ทำงานบรรณารักษ์ได้อย่างเดียวจริงหรือไหม ? วันนี้... มีคำตอบ จบสารสนเทศศาสตร์ ทำงานบรรณารักษ์ได้อย่างเดียวจริงหรือไหม ? วันนี้... มีคำตอบ
มมส มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร “อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563” มมส มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร “อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563”
มมส ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2564 มมส ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2564
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2564 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2564
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563
ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา) ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา)
รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล) รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล)
รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (พระสารคามมุนี (บุญเรือง ฐานทตฺโต)) รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (พระสารคามมุนี (บุญเรือง ฐานทตฺโต))
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิตร) รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิตร)
ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : สำนักข่าวไทย (15 ธ.ค. 63) ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : สำนักข่าวไทย (15 ธ.ค. 63)
ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : สำนักข่าวไทย (14 ธ.ค. 63) ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : สำนักข่าวไทย (14 ธ.ค. 63)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2562
บรรยากาศ... พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส (15 ธันวาคม 2563) บรรยากาศ... พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส (15 ธันวาคม 2563)
มมส จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563 มมส จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563
บรรยากาศ... พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส (14 ธันวาคม 2563) บรรยากาศ... พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส (14 ธันวาคม 2563)
ซ้อมใหญ่บัณฑิต มมส 9,875 คน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ซ้อมใหญ่บัณฑิต มมส 9,875 คน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
บัณฑิต มมส ทุกคณะฝึกซ้อมย่อย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ บัณฑิต มมส ทุกคณะฝึกซ้อมย่อย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 52 ปี มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 52 ปี
วีดิทัศน์ : อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 วีดิทัศน์ : อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562
เปิดบ้าน มมส วันที่สองคึกคัก นักเรียนจากทั่วประเทศ ร่วมงาน MSU Open House 2020 เปิดบ้าน มมส วันที่สองคึกคัก นักเรียนจากทั่วประเทศ ร่วมงาน MSU Open House 2020
มมส ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 มมส ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2563
19 คณะ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนทั่วประเทศ เรียนต่อ มมส MSU Open House 2020 19 คณะ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนทั่วประเทศ เรียนต่อ มมส MSU Open House 2020
มมส ร่วมประชุมเตรียมการถวายความปลอดภัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มมส ร่วมประชุมเตรียมการถวายความปลอดภัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบการดูแลระยะยาว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบการดูแลระยะยาว
มมส จัดพิธีลงนาม MOU ต่อยอดสถานพัฒนาเด็กเล็กระดับปฐมวัยในจังหวัดมหาสารคาม มมส จัดพิธีลงนาม MOU ต่อยอดสถานพัฒนาเด็กเล็กระดับปฐมวัยในจังหวัดมหาสารคาม
มมส จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่พึงระวังสำหรับนิสิต ประจำปี 2564 มมส จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่พึงระวังสำหรับนิสิต ประจำปี 2564
มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 “มหกรรมบริการวิชาการ” มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 “มหกรรมบริการวิชาการ”
คณะวิทยาศาสตร์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดกิจรรม “การประชุมวิชาการ SCiUS Forum ครั้งที่ 10” คณะวิทยาศาสตร์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดกิจรรม “การประชุมวิชาการ SCiUS Forum ครั้งที่ 10”
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส จัดกิจกรรมฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for kids) ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส จัดกิจกรรมฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for kids)
คณะแพทยศาสตร์ มมส เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ และคลินิกกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มมส เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ และคลินิกกายภาพบำบัด
มมส สอบสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียนประจำปีการศึกษา 2564 มมส สอบสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียนประจำปีการศึกษา 2564
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563
มมส จัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 2/2564 “แนวทางการขอรับจัดสรรทุนจาก สกสว. ปี 2564-2565” มมส จัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 2/2564 “แนวทางการขอรับจัดสรรทุนจาก สกสว. ปี 2564-2565”
มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2564 มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2564
พิธีเทวาภิเษก สมโภชพระพิฆเนศวร รุ่น สำเร็จนิรันดร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มมส พิธีเทวาภิเษก สมโภชพระพิฆเนศวร รุ่น สำเร็จนิรันดร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มมส
มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
มมส จัดอบรมให้ความรู้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria) มมส จัดอบรมให้ความรู้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria)
มมส ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมรับเสด็จฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มมส ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมรับเสด็จฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
 สำนักคอมพิวเตอร์ มมส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับระบบสถานศึกษา 4.0 สำนักคอมพิวเตอร์ มมส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับระบบสถานศึกษา 4.0
มมส ต้อนรับนายอี อุก-ฮ็อน (H.E. Mr. Lee Wook-Heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย มมส ต้อนรับนายอี อุก-ฮ็อน (H.E. Mr. Lee Wook-Heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
วีดิทัศน์ : แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อัปเดตล่าสุด : พฤศจิกายน 2563) วีดิทัศน์ : แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อัปเดตล่าสุด : พฤศจิกายน 2563)
บรรยากาศ ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 บรรยากาศ ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563
ลอยกระทง มมส 2563 มอน้ำชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ำ งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค ลอยกระทง มมส 2563 มอน้ำชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ำ งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค
ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มหาสารคาม สืบสานประเพณี ประจำปี 2563 ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มหาสารคาม สืบสานประเพณี ประจำปี 2563
มมส จัดกิจกรรม Halloween Night มมส จัดกิจกรรม Halloween Night
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กันยายน - ตุลาคม 2563 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กันยายน - ตุลาคม 2563
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดโครงการ พหุวัฒนธรรม : Walk Together for Peace คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดโครงการ พหุวัฒนธรรม : Walk Together for Peace
มมส ร่วมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช มมส ร่วมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
มมส ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มมส ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มมส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 มมส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
บรรยากาศการตั้งองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 บรรยากาศการตั้งองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563
กฐินสามัคคี มมส ประจำปี 2563 ทอดถวาย ณ วัดดอนสวน กฐินสามัคคี มมส ประจำปี 2563 ทอดถวาย ณ วัดดอนสวน
มมส จัดแสดงละครเกาหลีครั้งที่ 12 เรื่อง 7 วันบัลลังก์รัก มมส จัดแสดงละครเกาหลีครั้งที่ 12 เรื่อง 7 วันบัลลังก์รัก
ทุกคณะ/หน่วยงาน มมส ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ทอดถวายวัดดอนสวน ทุกคณะ/หน่วยงาน มมส ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ทอดถวายวัดดอนสวน
มมส จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดี มมส จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดี
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มมส พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มมส
คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ มมส สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์พื้นเมือง “ทิศานุทิศ” คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ มมส สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์พื้นเมือง “ทิศานุทิศ”
มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์ มมส พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์ มมส
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดโครงการ Show and Share หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดโครงการ Show and Share หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา (คณะเทคโนโลยี) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563 ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา (คณะเทคโนโลยี) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563
ผศ.ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ (คณะศึกษาศาสตร์) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563 ผศ.ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ (คณะศึกษาศาสตร์) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ วรฉัตร (คณะศึกษาศาสตร์) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563 ผศ.ดร.พีระศักดิ์ วรฉัตร (คณะศึกษาศาสตร์) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563
ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา (คณะพยาบาลศาสตร์) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563 ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา (คณะพยาบาลศาสตร์) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563
ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา (คณะสาธารณสุขศาสตร์) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563 ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา (คณะสาธารณสุขศาสตร์) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563
ผศ.ดร.โฆสิต แพงสร้อย (คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563 ผศ.ดร.โฆสิต แพงสร้อย (คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563
ผศ.ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา (คณะวิทยาการสารสนเทศ) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563 ผศ.ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา (คณะวิทยาการสารสนเทศ) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563
ผศ.ธเนศ ศรีสถิตย์ (คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563 ผศ.ธเนศ ศรีสถิตย์ (คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563
อ.วิทยา อรรถโยโค (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563 อ.วิทยา อรรถโยโค (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563
นายสุนทร เดชชัย (กองกิจการนิสิต) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563 นายสุนทร เดชชัย (กองกิจการนิสิต) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563
นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ (กองบริการการศึกษา) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563 นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ (กองบริการการศึกษา) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563
นางทัศนีย์ บัวระภา (สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563 นางทัศนีย์ บัวระภา (สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563
นางพัชรา ขวัญเมือง (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563 นางพัชรา ขวัญเมือง (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563
นายกระสิน อนุอัน (สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563 นายกระสิน อนุอัน (สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563
นายมานิต ศรีโทโคตร (สำนักวิทยบริการ) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563 นายมานิต ศรีโทโคตร (สำนักวิทยบริการ) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563
นายวิเชียร ทันพรม (กองกลาง) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563 นายวิเชียร ทันพรม (กองกลาง) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563
นายเกษตร แก้วกัลยา (กองกลาง) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563 นายเกษตร แก้วกัลยา (กองกลาง) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563
นายสำราญ โคตรสมบัติ (กองอาคารสถานที่) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563 นายสำราญ โคตรสมบัติ (กองอาคารสถานที่) : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2563
เชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 เชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัดคอนเสิร์ต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัดคอนเสิร์ต "9 ทศวรรษ ครูดนตรีสี่แผ่นดิน"
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2563
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2563 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2563
มมส จับมือ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มมส จับมือ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มมส จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” มมส จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย”
มมส จัดเสวนาทางวิชาการ “มองอดีต...เห็นอนาคต” : ศาสตร์แห่งการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จัดเสวนาทางวิชาการ “มองอดีต...เห็นอนาคต” : ศาสตร์แห่งการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มมส เปิดงานแสดงโครงการ “การอบรมศิลปะเครื่องปั้นดินเผารากุ” มมส เปิดงานแสดงโครงการ “การอบรมศิลปะเครื่องปั้นดินเผารากุ”
มมส รับฟังผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562 มมส รับฟังผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562
พิธีอัญเชิญพระพิฆเนศวร “สำเร็จนิรันดร์” ประดิษฐานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มมส พิธีอัญเชิญพระพิฆเนศวร “สำเร็จนิรันดร์” ประดิษฐานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มมส
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Up to date COVID-19 สำหรับพยาบาลวิชาชีพ” คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Up to date COVID-19 สำหรับพยาบาลวิชาชีพ”
มมส จัดพิธีไหว้ครู “กตเวทิตา น้อมจิตบูชา สมมาบูรพาจารย์” มมส จัดพิธีไหว้ครู “กตเวทิตา น้อมจิตบูชา สมมาบูรพาจารย์”
มมส จัดกิจกรรม MSU Freshmen 2020 มมส จัดกิจกรรม MSU Freshmen 2020
มมส ร่วมพิธีบวงสรวง ท้าวกวด เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก มมส ร่วมพิธีบวงสรวง ท้าวกวด เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2562
มมส จัดพิธีมอบหมวกและเสื้อนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 มมส จัดพิธีมอบหมวกและเสื้อนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
มมส จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มอบสื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ มมส จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มอบสื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่
มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 36 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 36 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
มมส เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 มมส เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563
กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตจิตอาสาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ปีการศึกษา 2563 กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตจิตอาสาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ปีการศึกษา 2563
สภาคณาจารย์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สภาคณาจารย์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563
สถาบันวิจัยศิลปะฯ มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สั่งสม หล่อหลอม สร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อลูกหลาน” สถาบันวิจัยศิลปะฯ มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สั่งสม หล่อหลอม สร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อลูกหลาน”
มมส บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มมส บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ชาว มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชาว มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มมส ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 มมส ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
นักข่าวพลเมือง : จิตอาสาช่วยภัยน้ำท่วม จ.เลย : ThaiPBS (11 ส.ค. 63) นักข่าวพลเมือง : จิตอาสาช่วยภัยน้ำท่วม จ.เลย : ThaiPBS (11 ส.ค. 63)
วันใหม่ไทยพีบีเอส : มมส ส่งต่อน้ำใจช่วยเหลือน้ำท่วม จ.เลย : ThaiPBS (11 ส.ค. 63) วันใหม่ไทยพีบีเอส : มมส ส่งต่อน้ำใจช่วยเหลือน้ำท่วม จ.เลย : ThaiPBS (11 ส.ค. 63)
เทปบันทึกวิดีโอ : ถอดบทเรียนเรื่องเล่าจากผู้เกษียณอายุราชการ (สายสนับสนุน) ประสบการณ์ทำงานจากวันวาน...สู่วันนี้ เทปบันทึกวิดีโอ : ถอดบทเรียนเรื่องเล่าจากผู้เกษียณอายุราชการ (สายสนับสนุน) ประสบการณ์ทำงานจากวันวาน...สู่วันนี้
สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ กับคณาจารย์ สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ กับคณาจารย์
ศูนย์ประกันฯ มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนเรื่องเล่าจากผู้เกษียณอายุราชการ (สายสนับสนุน) ประสบการณ์ทำงานจากวันวาน...สู่วันนี้ ศูนย์ประกันฯ มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนเรื่องเล่าจากผู้เกษียณอายุราชการ (สายสนับสนุน) ประสบการณ์ทำงานจากวันวาน...สู่วันนี้
กองส่งเสริมการวิจัยฯ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุน” กองส่งเสริมการวิจัยฯ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุน”
มมส บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 มมส บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2563 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2563
มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
มมส ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน มมส ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
มมส จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา มมส จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มมส ร่วมกับ สนง.ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว มมส ร่วมกับ สนง.ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว
มมส จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” มมส จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส ส่งมอบ 3 นวัตกรรมให้ รพ.มหาสารคาม ช่วยแพทย์ลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส ส่งมอบ 3 นวัตกรรมให้ รพ.มหาสารคาม ช่วยแพทย์ลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ทำบุญเฉลิมพระเกียรติฯ และวันสถาปนาการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ทำบุญเฉลิมพระเกียรติฯ และวันสถาปนาการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
TH Chara - ทีเอช ไทยชรา - ฟ้อนไทยที่เข้าใจสายตาผู้สูงอายุ TH Chara - ทีเอช ไทยชรา - ฟ้อนไทยที่เข้าใจสายตาผู้สูงอายุ
ภาพบรรยากาศพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ภุมริน ๑๒ “โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอ้ย” ภาพบรรยากาศพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ภุมริน ๑๒ “โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอ้ย”
มมส รับน้องสร้างสรรค์ แบ่งปันโลหิตให้เพื่อนมนุษย์ มมส รับน้องสร้างสรรค์ แบ่งปันโลหิตให้เพื่อนมนุษย์
มมส ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มมส ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
ช่อง 5 ข่าวเที่ยง : จ.มหาสารคาม เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา : ช่อง 5 (15 ก.ค. 63) ช่อง 5 ข่าวเที่ยง : จ.มหาสารคาม เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา : ช่อง 5 (15 ก.ค. 63)
มมส จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ภุมริน 12 ภายใต้แนวคิด “โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอ้ย” มมส จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ภุมริน 12 ภายใต้แนวคิด “โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอ้ย”
ตามหาน้องปี 1 ตามหาน้องปี 1
ทำเป็นเล่นไป : บันทึกการแสดงดนตรีโฟล์คซอง วงถวิล [ช่วงที่ 3/3] ทำเป็นเล่นไป : บันทึกการแสดงดนตรีโฟล์คซอง วงถวิล [ช่วงที่ 3/3]
ทำเป็นเล่นไป : บันทึกการแสดงดนตรีโฟล์คซอง วงถวิล [ช่วงที่ 2/3] ทำเป็นเล่นไป : บันทึกการแสดงดนตรีโฟล์คซอง วงถวิล [ช่วงที่ 2/3]
เที่ยงทันข่าว : เที่ยงทันข่าว : "เซรั่มมันแกว" เครื่องสำอางเกรดพรีเมี่ยมสร้างรายได้ชุมชน : PPTV (13 ก.ค. 63)
ม.มหาสารคาม เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย “เซรั่มมันแกว” (MK Serum) ม.มหาสารคาม เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย “เซรั่มมันแกว” (MK Serum)
บรรยากาศงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มมส ในแบบ วิถีใหม่ New Normal ของน้องๆ รุ่น ภุมริน 12 บรรยากาศงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มมส ในแบบ วิถีใหม่ New Normal ของน้องๆ รุ่น ภุมริน 12
ประมวลภาพกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 ประมวลภาพกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563
เช้าข่าว 7 สี : เปิดตัว เซรั่มมันแกว บำรุงผิวพรรณ : ช่อง 7HD (9 ก.ค. 63) เช้าข่าว 7 สี : เปิดตัว เซรั่มมันแกว บำรุงผิวพรรณ : ช่อง 7HD (9 ก.ค. 63)
น้องใหม่ มมส พร้อมใจทำบุญตักบาตรต้อนรับเปิดเทอม 2563 น้องใหม่ มมส พร้อมใจทำบุญตักบาตรต้อนรับเปิดเทอม 2563
มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 วิถีใหม่ แบบ New Normal มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 วิถีใหม่ แบบ New Normal
มมส ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 มมส ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563
ทำเป็นเล่นไป : บันทึกการแสดงดนตรีโฟล์คซอง วงถวิล [ช่วงที่ 1/3] ทำเป็นเล่นไป : บันทึกการแสดงดนตรีโฟล์คซอง วงถวิล [ช่วงที่ 1/3]
มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 2 มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 2
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่น ภุมริน 12 ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่น ภุมริน 12
มมส จัดประเพณีประชุมเชียร์ออนไลน์ ผ่านรายการ ต้อนฮับคำแพง สู่แดนดินถิ่น มมส (วันที่สอง) มมส จัดประเพณีประชุมเชียร์ออนไลน์ ผ่านรายการ ต้อนฮับคำแพง สู่แดนดินถิ่น มมส (วันที่สอง)
วันใหม่ไทยพีบีเอส : เปิดเทอมใหม่รับน้องออนไลน์ New Normal : ThaiPBS (2 ก.ค. 63) วันใหม่ไทยพีบีเอส : เปิดเทอมใหม่รับน้องออนไลน์ New Normal : ThaiPBS (2 ก.ค. 63)
บรรยากาศย้ายเข้าหอพักคึกคัก ผู้ปกครองอุ่นใจส่งบุตรหลานพักหอใน มมส บรรยากาศย้ายเข้าหอพักคึกคัก ผู้ปกครองอุ่นใจส่งบุตรหลานพักหอใน มมส
มมส รับน้องออนไลน์จัดประชุมเชียร์ ผ่านรายการ ต้อนฮับคำแพง สู่แดนดินถิ่น มมส มมส รับน้องออนไลน์จัดประชุมเชียร์ ผ่านรายการ ต้อนฮับคำแพง สู่แดนดินถิ่น มมส
รอบทิศถิ่นไทย : ม.มหาสารคาม ออกแบบแอปฯ คัดกรองกลุ่มเสี่ยง : NBT (29 มิ.ย. 63) รอบทิศถิ่นไทย : ม.มหาสารคาม ออกแบบแอปฯ คัดกรองกลุ่มเสี่ยง : NBT (29 มิ.ย. 63)
การตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 การตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563
มมส มอบหุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต ให้ 3 โรงพยาบาล สู้ภัย COVID-19 มมส มอบหุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต ให้ 3 โรงพยาบาล สู้ภัย COVID-19
การจองชุดนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ออนไลน์) การจองชุดนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ออนไลน์)
มมส MOU ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับความรู้และทักษะฝีมือฯ มมส MOU ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับความรู้และทักษะฝีมือฯ
หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มมส พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มมส
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยี
มมส ออกแบบแอปพลิเคชัน MSU Health Care คัดกรองกลุ่มเสี่ยงป่วยโควิด-19 ดาวน์โหลดใช้งานได้แล้ววันนี้ มมส ออกแบบแอปพลิเคชัน MSU Health Care คัดกรองกลุ่มเสี่ยงป่วยโควิด-19 ดาวน์โหลดใช้งานได้แล้ววันนี้
มมส TOP 10 RUR WORLD UNIVERSITY RANKING 2020 มมส TOP 10 RUR WORLD UNIVERSITY RANKING 2020
อธิการบดี มมส ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อธิการบดี มมส ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
มมส จัดพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดมหาสารคาม (Agritech and Innovation Center: AIC) มมส จัดพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดมหาสารคาม (Agritech and Innovation Center: AIC)
8 New Normal วิถีชีวิตใหม่ 8 New Normal วิถีชีวิตใหม่
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส ใช้หมอลํากลอนและหนังประโมทัย เป็นสื่อพื้นบ้านอีสาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนชีวิตในช่วงวิกฤตโควิด-19 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส ใช้หมอลํากลอนและหนังประโมทัย เป็นสื่อพื้นบ้านอีสาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนชีวิตในช่วงวิกฤตโควิด-19
มมส เปิดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มมส เปิดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มมส ถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” 2563 มมส ถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” 2563
ชาว มมส ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ชาว มมส ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19
มมส เปิดอาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล (ศูนย์ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19) รพ.สุทธาเวช มมส เปิดอาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล (ศูนย์ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19) รพ.สุทธาเวช
มมส ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มมส ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
social distancing ห่ า ง..เพราะรัก ฮัก MSU (Ver.ไทย) social distancing ห่ า ง..เพราะรัก ฮัก MSU (Ver.ไทย)
social distancing ห่ า ง..เพราะรัก ฮัก MSU (Ver.อีสาน) social distancing ห่ า ง..เพราะรัก ฮัก MSU (Ver.อีสาน)
เลือดไม่พอ....ชาว มมส ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19 เลือดไม่พอ....ชาว มมส ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19
แนะนำการรายงานตัว 90 วัน ทางออนไลน์ สำหรับชาวต่างชาติ (Notification of staying in the kingdom 90 Day) แนะนำการรายงานตัว 90 วัน ทางออนไลน์ สำหรับชาวต่างชาติ (Notification of staying in the kingdom 90 Day)
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563
เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกข้าวเปลือกสำหรับการผลิตข้าวฮางงอก เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกข้าวเปลือกสำหรับการผลิตข้าวฮางงอก
ส่งมอบกุญแจ รพ.สนาม มมส พร้อมรองรับหากถึงเวลาจำเป็น ใช้พักฟื้นผู้ป่วยหายชัวร์ก่อนกลับบ้าน ส่งมอบกุญแจ รพ.สนาม มมส พร้อมรองรับหากถึงเวลาจำเป็น ใช้พักฟื้นผู้ป่วยหายชัวร์ก่อนกลับบ้าน
วิศวะฯ มมส สร้างนวัตกรรม ตู้ตรวจเชื้อช่วยแพทย์ ตู้ความดันลบเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย และเครื่องฆ่าเชื้อ UVC ป้องกัน covid-19 วิศวะฯ มมส สร้างนวัตกรรม ตู้ตรวจเชื้อช่วยแพทย์ ตู้ความดันลบเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย และเครื่องฆ่าเชื้อ UVC ป้องกัน covid-19
วันใหม่ไทยพีบีเอส : ส่งมอบตู้ความดันบวก- ตู้ความดันลบ ให้ รพ.สุทธาเวช : ThaiPBS (22 เม.ย. 63) วันใหม่ไทยพีบีเอส : ส่งมอบตู้ความดันบวก- ตู้ความดันลบ ให้ รพ.สุทธาเวช : ThaiPBS (22 เม.ย. 63)
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มมส พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มมส
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส มอบหุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต ให้กับ รพ.สุทธาเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส มอบหุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต ให้กับ รพ.สุทธาเวช
ตู้ตรวจคนไข้ Positive Pressure ตู้ตรวจคนไข้ Positive Pressure
อธิการบดี มมส สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2563 อธิการบดี มมส สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2563
มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี
แนะนำโปรแกรม การสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม OBS เบื้องต้น แนะนำโปรแกรม การสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม OBS เบื้องต้น
มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
การสอนตัดเย็บ หน้ากากอนามัยแบบผ้า แบบที่ 2 การสอนตัดเย็บ หน้ากากอนามัยแบบผ้า แบบที่ 2
การสอนตัดเย็บ หน้ากากอนามัยแบบผ้า แบบที่ 1 การสอนตัดเย็บ หน้ากากอนามัยแบบผ้า แบบที่ 1
กองประชาสัมพันธ์ฯ มมส จัดโครงการสอนเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าฯ กองประชาสัมพันธ์ฯ มมส จัดโครงการสอนเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าฯ
มมส มอบแอลกอฮอล์เจล 6,000 หลอด ให้นิสิตพกเดินทางกลับบ้าน ระหว่างใช้บริการรถสาธารณะ มมส มอบแอลกอฮอล์เจล 6,000 หลอด ให้นิสิตพกเดินทางกลับบ้าน ระหว่างใช้บริการรถสาธารณะ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการชมวิชชาชาญ “การเปลี่ยนแปลงภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอื่นตามแนวคิดทฤษฎีทางภาษาศาสตร์” คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการชมวิชชาชาญ “การเปลี่ยนแปลงภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอื่นตามแนวคิดทฤษฎีทางภาษาศาสตร์”
มมส ประชุมหารือมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่กระจาย ไวรัส Covid-19 ด้านการจัดการเรียนการสอนและการสอบของนิสิต มมส ประชุมหารือมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่กระจาย ไวรัส Covid-19 ด้านการจัดการเรียนการสอนและการสอบของนิสิต
มมส จัดกิจกรรม Make FRIENDS Open House & Digital Storytelling Workshop มมส จัดกิจกรรม Make FRIENDS Open House & Digital Storytelling Workshop
วิธีการใช้สเปรย์เอทานอล 75% สำหรับการป้องกัน ไวรัส COVID-19 วิธีการใช้สเปรย์เอทานอล 75% สำหรับการป้องกัน ไวรัส COVID-19
ภาพบรรยากาศสรุปโครงการ E4S English for staff 2020 ภาพบรรยากาศสรุปโครงการ E4S English for staff 2020
เปิดบริการแล้ว U.Store By SPVi @ MSU เปิดบริการแล้ว U.Store By SPVi @ MSU
มมส มอบสเปรย์เอทานอล 75% ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน มมส มอบสเปรย์เอทานอล 75% ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน
มมส เปิดศูนย์กีฬาและนันทนาการ โรงยิมเนเซียมปรับอากาศ ความจุ 4,000 ที่นั่ง มมส เปิดศูนย์กีฬาและนันทนาการ โรงยิมเนเซียมปรับอากาศ ความจุ 4,000 ที่นั่ง
คณะวิทยาศาสตร์ มมส ผลิตสเปรย์เอทานอล 75% เตรียมแจกจ่ายใช้ในมหาวิทยาลัย ยับยั้งภัย COVID-19 คณะวิทยาศาสตร์ มมส ผลิตสเปรย์เอทานอล 75% เตรียมแจกจ่ายใช้ในมหาวิทยาลัย ยับยั้งภัย COVID-19
วันใหม่วาไรตี้ : ม.มหาสารคาม ผลิตสเปรย์เอทานอล 75% ยับยั้งภัยโควิด-19 : ThaiPBS (9 มี.ค. 63) วันใหม่วาไรตี้ : ม.มหาสารคาม ผลิตสเปรย์เอทานอล 75% ยับยั้งภัยโควิด-19 : ThaiPBS (9 มี.ค. 63)
มมส สืบสานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (แห่กัณฑ์หลอน) มมส สืบสานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (แห่กัณฑ์หลอน)
มมส จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563 มมส จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563
ชาว มมส ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน งานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) ประจำปี 2563 ชาว มมส ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน งานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) ประจำปี 2563
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัดแสดงคอนเสิร์ต Dream Catcher Concert วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัดแสดงคอนเสิร์ต Dream Catcher Concert
อาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มมส รวมกลุ่มตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า DIY แจกจ่ายนิสิต ซักใช้ซ้ำได้ อาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มมส รวมกลุ่มตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า DIY แจกจ่ายนิสิต ซักใช้ซ้ำได้
ข่าวเที่ยง : อาจารย์และนิสิต ม.มหาสารคาม ทำหน้ากากอนามัยแจกจ่าย : TNAMCOT (3 มี.ค. 63) ข่าวเที่ยง : อาจารย์และนิสิต ม.มหาสารคาม ทำหน้ากากอนามัยแจกจ่าย : TNAMCOT (3 มี.ค. 63)
วันใหม่ไทยพีบีเอส : ม.มหาสารคาม รวมกลุ่มตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า แจกจ่ายนิสิต เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 : ThaiPBS (3 มี.ค. 63) วันใหม่ไทยพีบีเอส : ม.มหาสารคาม รวมกลุ่มตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า แจกจ่ายนิสิต เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 : ThaiPBS (3 มี.ค. 63)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดงานสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดงานสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 12
ชาว มมส ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ชาว มมส ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
มมส จัดประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2563 มมส จัดประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2563
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดการแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1 (The 1st South East Asian B2B Sales Competition : SEASAC) คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดการแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที่ 1 (The 1st South East Asian B2B Sales Competition : SEASAC)
มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2563 มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2563
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
ขอเชิญร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 ขอเชิญร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563
มมส จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25 มมส จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการชมวิชชาชาญ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการชมวิชชาชาญ
มมส จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 7 Tourism and Hotel Management Fair 2020 (THM FAIR) มมส จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 7 Tourism and Hotel Management Fair 2020 (THM FAIR)
มมส MOU ร่วมกับบริษัท โตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โครงการรถจักรยานและมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย มมส MOU ร่วมกับบริษัท โตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โครงการรถจักรยานและมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดเสวนา “การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน : เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการพัฒนากระบวนการทางสังคม” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดเสวนา “การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน : เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการพัฒนากระบวนการทางสังคม”
มมส เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย มมส เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย
มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25 มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25
มมส จัดงาน 14 กุมภา 4 คู่วิวาห์บนหลังไดโนเสาร์ มมส จัดงาน 14 กุมภา 4 คู่วิวาห์บนหลังไดโนเสาร์
Digital Learning Park : DLP Digital Learning Park : DLP
การฟ้อนรำกลองยาว ถวายพระบรมธาตุนาดูน การฟ้อนรำกลองยาว ถวายพระบรมธาตุนาดูน
มมส ออกแบบวางผัง เตรียมสร้างสวนในฝัน MSU Park มมส ออกแบบวางผัง เตรียมสร้างสวนในฝัน MSU Park
มมส มอบทุนการศึกษาแก่นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 47 “The Sun Games 2020” มมส มอบทุนการศึกษาแก่นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 47 “The Sun Games 2020”
มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563 มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
การแสดงชุดลำล่องถวายพระบรมธาตุนาดูน การแสดงชุดลำล่องถวายพระบรมธาตุนาดูน
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
สีสันกิจกรรมวันชุ่มน้ำโลก 2563 สีสันกิจกรรมวันชุ่มน้ำโลก 2563
มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2563 มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2563
มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำ มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำ
คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากร สายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากร สายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2562
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตลาดน้อย มมส 2020 ตลาดน้อย มมส 2020
มมส ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2563 มมส ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2563
มมส จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมศาสตร์ “ฟื้นความเก่า เล่าปูมหลัง 9 ปี วธ” มมส จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมศาสตร์ “ฟื้นความเก่า เล่าปูมหลัง 9 ปี วธ”
จับตาสถานการณ์ : เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา : ThaiPBS (31 ม.ค. 63) จับตาสถานการณ์ : เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา : ThaiPBS (31 ม.ค. 63)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส จัดพิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน (เขตพื้นที่ขามเรียง) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส จัดพิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน (เขตพื้นที่ขามเรียง)
มมส จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่พึงระวังสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 มมส จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่พึงระวังสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563
มมส ถ่ายทอดโครงการวิจัย “สารสกัดเห็ดฟีลลินุสอิกเนียเรียส” กับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ มมส ถ่ายทอดโครงการวิจัย “สารสกัดเห็ดฟีลลินุสอิกเนียเรียส” กับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563
มมส ประชุมรับฟังมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา Coronavirus (2019-nCoV) มมส ประชุมรับฟังมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา Coronavirus (2019-nCoV)
ESSEC Fitness : เอสเซ็ค ฟิตเนส ESSEC Fitness : เอสเซ็ค ฟิตเนส
เที่ยงทันข่าว : มหาสารคามสอนเด็กประถมป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา : PPTV (29 ม.ค. 63) เที่ยงทันข่าว : มหาสารคามสอนเด็กประถมป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา : PPTV (29 ม.ค. 63)
วันใหม่ไทยพีบีเอส : ม.มหาสารคาม ตั้งวอร์รูมรับมือโคโรนาไวรัส : ThaiPBS (29 ม.ค. 63) วันใหม่ไทยพีบีเอส : ม.มหาสารคาม ตั้งวอร์รูมรับมือโคโรนาไวรัส : ThaiPBS (29 ม.ค. 63)
มมส ป้องกันการติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนา” ในเด็ก ลงพื้นที่โรงเรียนแนะวิธีล้างมือ - หัดสวมหน้ากากอนามัย มมส ป้องกันการติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนา” ในเด็ก ลงพื้นที่โรงเรียนแนะวิธีล้างมือ - หัดสวมหน้ากากอนามัย
มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9
มมส เเนะนำการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ป้องกันไวรัสโคโรนา Coronavirus (2019-nCov) มมส เเนะนำการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ป้องกันไวรัสโคโรนา Coronavirus (2019-nCov)
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัด คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัด
มมส ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563 มมส ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563
เตือนภัย !! งัดเบาะรถจักรยานยนต์ เตือนภัย !! งัดเบาะรถจักรยานยนต์
มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 (E4S 2020) มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 (E4S 2020)
ม.มหาสารคาม เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย “เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากรังไหม” Silk protein concentrate face serum ม.มหาสารคาม เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย “เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากรังไหม” Silk protein concentrate face serum
กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปี 2563 กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปี 2563
MSU OUTLET MSU OUTLET
วิ่งเก็บขยะ I AM PLOGGING วิ่งเก็บขยะ I AM PLOGGING
มมส ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2563 มมส ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2563
มมส เปิดพื้นที่เป็นศูนย์กลางจัดโครงการ มมส เปิดพื้นที่เป็นศูนย์กลางจัดโครงการ
Vlog Pharmacy EP. 3 Vlog Pharmacy EP. 3
มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 (สายสนับสนุน) มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 (สายสนับสนุน)
ข่าวนอกลู่ : ทุ่มสุดตัว! แข่งลาบสะเดิดแซ่บสะดิ้ง เต้นกันจนตกเวที (15 ม.ค. 63) ข่าวนอกลู่ : ทุ่มสุดตัว! แข่งลาบสะเดิดแซ่บสะดิ้ง เต้นกันจนตกเวที (15 ม.ค. 63)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางศิลปกรรมศาสตร์ “2th Cooperation on Art & Cultural Research, 2020” คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางศิลปกรรมศาสตร์ “2th Cooperation on Art & Cultural Research, 2020”
Walking street MSU Walking street MSU
มมส จัดแข่งขันเดิน-วิ่ง “แลน ปัน สุข MSU Running 2020” รายได้สมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ฯ รพ.สุทธาเวช มมส จัดแข่งขันเดิน-วิ่ง “แลน ปัน สุข MSU Running 2020” รายได้สมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ฯ รพ.สุทธาเวช
มมส จัดโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2563 มมส จัดโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2563
ตะลอนข่าว : จัดเต็ม! การแข่งขันตำส้มตำสุดสะดิ้ง แซ่บสะเดิด : ไทยรัฐทีวี (13 ม.ค. 63) ตะลอนข่าว : จัดเต็ม! การแข่งขันตำส้มตำสุดสะดิ้ง แซ่บสะเดิด : ไทยรัฐทีวี (13 ม.ค. 63)
Vlog Pharmacy EP. 2 Vlog Pharmacy EP. 2
คณะเทคโนโลยี มมส จัดประกวดส้มตำลีลา “ตำสะดิ้ง แซ่บสะเดิด” คณะเทคโนโลยี มมส จัดประกวดส้มตำลีลา “ตำสะดิ้ง แซ่บสะเดิด”
มมส จัดงานเทคโนฟาร์มแฟร์ ครั้งที่ 18 มมส จัดงานเทคโนฟาร์มแฟร์ ครั้งที่ 18
มมส ต้อนรับนักเรียนจากทั่วประเทศ สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 มมส ต้อนรับนักเรียนจากทั่วประเทศ สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1
เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
Vlog Pharmacy EP. 1 Vlog Pharmacy EP. 1
All I Want for Christmas Is You All I Want for Christmas Is You
ธ.ไทยพาณิชย์ เปิดสาขาใหม่ ที่ มมส พร้อมบริการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ธ.ไทยพาณิชย์ เปิดสาขาใหม่ ที่ มมส พร้อมบริการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
รถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปราศจากมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปราศจากมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อม
Welcome welcome E4S 2020 : English for staff Welcome welcome E4S 2020 : English for staff
มมส พร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง “แลน ปัน สุข MSU Running 2020” 12 มกราคม นี้ มมส พร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง “แลน ปัน สุข MSU Running 2020” 12 มกราคม นี้
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มมส พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มมส
ชาว มมส ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ชาว มมส ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2563
มมส จัด MSU walking Street เปิดพื้นที่โชว์ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต มมส จัด MSU walking Street เปิดพื้นที่โชว์ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต
ข่าวนอกลู่ : ม.มหาสารคาม พัฒนาแอปฯตรวจสอบชนิดเห็ด สแกนปุ๊บรู้ปั๊บกินได้หรือไม่ได้ : ช่อง 3 (25 ธ.ค. 62) ข่าวนอกลู่ : ม.มหาสารคาม พัฒนาแอปฯตรวจสอบชนิดเห็ด สแกนปุ๊บรู้ปั๊บกินได้หรือไม่ได้ : ช่อง 3 (25 ธ.ค. 62)
Thai PBS NEWS : เปิดตัวแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทย : ThaiPBS (25 ธ.ค. 62) Thai PBS NEWS : เปิดตัวแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทย : ThaiPBS (25 ธ.ค. 62)
มมส พัฒนา Application ตรวจสอบชนิดเห็ดพิษและเห็ดกินได้พร้อมใช้แล้ว....สแกนดูรู้ พร้อมคู่มือให้ระวัง มมส พัฒนา Application ตรวจสอบชนิดเห็ดพิษและเห็ดกินได้พร้อมใช้แล้ว....สแกนดูรู้ พร้อมคู่มือให้ระวัง
มมส พบปะสื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563 มมส พบปะสื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563
MSU HEADLINE NEWS พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 MSU HEADLINE NEWS พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มมส มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มมส
มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 51 ปี มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 51 ปี
มมส ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายบังคมฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มมส ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายบังคมฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562
มมส จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562 มมส จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562
ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : สำนักข่าวไทย (3 ธ.ค. 62) ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : สำนักข่าวไทย (3 ธ.ค. 62)
ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : ช่อง 3 (3 ธ.ค. 62) ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : ช่อง 3 (3 ธ.ค. 62)
ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : ThaiPBS (3 ธ.ค. 62) ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : ThaiPBS (3 ธ.ค. 62)
ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : สำนักข่าวไทย (2 ธ.ค. 62) ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : สำนักข่าวไทย (2 ธ.ค. 62)
ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : ช่อง 3 (2 ธ.ค. 62) ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : ช่อง 3 (2 ธ.ค. 62)
ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : ThaiPBS (2 ธ.ค. 62) ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : ThaiPBS (2 ธ.ค. 62)
ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 (นายชวน หลีกภัย) ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 (นายชวน หลีกภัย)
ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 (ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง) ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 (ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง)
รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 (พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ (อุทัยสา))) รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 (พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ (อุทัยสา)))
รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 (นายทองใส ทับถนน) รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 (นายทองใส ทับถนน)
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 (รองศาสตราจารย์พรรณวดี จุรีมาศ) รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 (รองศาสตราจารย์พรรณวดี จุรีมาศ)
รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับชุมชน (MSU Engagement Thailand) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณ ยั่งยืน) รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับชุมชน (MSU Engagement Thailand) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณ ยั่งยืน)
รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน) รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน)
ซ้อมใหญ่บัณฑิต มมส 9,356 คน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซ้อมใหญ่บัณฑิต มมส 9,356 คน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มมส จัดการฝึกซ้อมย่อยสถานที่รับจริง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มมส จัดการฝึกซ้อมย่อยสถานที่รับจริง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
วีดิทัศน์ : อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561-2562 วีดิทัศน์ : อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561-2562
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
มมส ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจาก Thuan Hoa High School สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มมส ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจาก Thuan Hoa High School สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
มมส แนะนำเส้นทาง จุดจอดรถ รับปริญญา 2-3 ธันวาคม 2562 มมส แนะนำเส้นทาง จุดจอดรถ รับปริญญา 2-3 ธันวาคม 2562
สถาบันขงจื่อ มมส จัดการแข่งขันวัฒนธรรมจีน ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 (เส้นทางสายไหม) สถาบันขงจื่อ มมส จัดการแข่งขันวัฒนธรรมจีน ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 (เส้นทางสายไหม)
มมส ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจาก Akita Minami High School มมส ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจาก Akita Minami High School
เปิดแล้ว....สวนศิลปะและวัฒนธรรม มมส จำหน่ายสินค้า ศิลปะ และดนตรี ชมฟรีทุกวันศุกร์ เปิดแล้ว....สวนศิลปะและวัฒนธรรม มมส จำหน่ายสินค้า ศิลปะ และดนตรี ชมฟรีทุกวันศุกร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ Bludyguard ย้อนศรใครไม่เห็น แต่บลูดี้เห็นเด้อ คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ Bludyguard ย้อนศรใครไม่เห็น แต่บลูดี้เห็นเด้อ
มมส เข้าร่วมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง มมส เข้าร่วมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
มมส เตรียมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง “แลน ปัน สุข MSU Running 2020” รายได้สมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ฯ รพ.สุทธาเวช มมส เตรียมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง “แลน ปัน สุข MSU Running 2020” รายได้สมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ฯ รพ.สุทธาเวช
ม.มหาสารคาม ผุดแคมเปญ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก (MSU No Plastic) รณรงค์บุคลากร นิสิต พกถุงผ้า ซื้อสินค้า ม.มหาสารคาม ผุดแคมเปญ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก (MSU No Plastic) รณรงค์บุคลากร นิสิต พกถุงผ้า ซื้อสินค้า
ลอยกระทง มมส 2562 “มอน้ำชีตุ้มอีสานชาติพันธุ์ โฮมกันสมมาน้ำ” ลอยกระทง มมส 2562 “มอน้ำชีตุ้มอีสานชาติพันธุ์ โฮมกันสมมาน้ำ”
ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มหาสารคาม สืบสานประเพณี ประจำปี 2562 ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มหาสารคาม สืบสานประเพณี ประจำปี 2562
มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2563 มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2563
ภาพบรรยากาศ งานกฐินสามัคคี มมส ประจำปี 2562 ทอดถวาย ณ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ภาพบรรยากาศ งานกฐินสามัคคี มมส ประจำปี 2562 ทอดถวาย ณ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562
กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมรับนโยบายคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 2563 กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมรับนโยบายคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 2563
กฐินสามัคคี มมส ประจำปี 2562 ทอดถวาย ณ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม กฐินสามัคคี มมส ประจำปี 2562 ทอดถวาย ณ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม
กฐินสามัคคี มมส ประจำปี 2562 ตั้งองค์กฐิน ณ บริเวณตลาดน้อยถวาย และทอดถวาย ณ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม กฐินสามัคคี มมส ประจำปี 2562 ตั้งองค์กฐิน ณ บริเวณตลาดน้อยถวาย และทอดถวาย ณ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม
มมส จัดงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา MSU BOOK FAIR 2019 มมส จัดงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา MSU BOOK FAIR 2019
มมส จัดสัมมนานานาชาติ International Seminar on THE for University Ranking มมส จัดสัมมนานานาชาติ International Seminar on THE for University Ranking
มมส จัด Open House TCAS63 การแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 มมส จัด Open House TCAS63 การแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
มมส ร่วมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช มมส ร่วมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กันยายน - ตุลาคม 2562 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กันยายน - ตุลาคม 2562
มมส จัดวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 มมส จัดวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562
มมส จับมือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” มมส จับมือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
มมส จัดโครงการ “พ่อคือน้ำบําบัดน้ำใสถวายพ่อ” มมส จัดโครงการ “พ่อคือน้ำบําบัดน้ำใสถวายพ่อ”
นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส นุ่งโสร่งนุ่งซิ่น นั่งสาด ตักบาตรเทโวโรหณะ สืบสานประเพณี นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส นุ่งโสร่งนุ่งซิ่น นั่งสาด ตักบาตรเทโวโรหณะ สืบสานประเพณี
มมส ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มมส ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ม.มหาสารคาม น้อมรำลึกในหลวง ร.9 จุดเทียน 3,000 เล่มแปรภาพอักษร “๙ มมส ทำดีเพื่อแผ่นดิน” ม.มหาสารคาม น้อมรำลึกในหลวง ร.9 จุดเทียน 3,000 เล่มแปรภาพอักษร “๙ มมส ทำดีเพื่อแผ่นดิน”
มมส ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา 2562 เเละทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มมส ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา 2562 เเละทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
ตักสิลาวาไรตี้ : เคหะภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ตักสิลาวาไรตี้ : เคหะภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
มมส จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา “เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง” มมส จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา “เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง”
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในด้านสุขภาวะของโลกและสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในด้านสุขภาวะของโลกและสิ่งแวดล้อม
มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
วิทยากรจิตอาสา 904 จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ที่ มมส วิทยากรจิตอาสา 904 จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ที่ มมส
มมส จัดเซทผักพร้อมปลูก “ชุดผักสวนครัวน้อยให้แม่” ห่วงใยเยียวยาหลังน้ำลด มมส จัดเซทผักพร้อมปลูก “ชุดผักสวนครัวน้อยให้แม่” ห่วงใยเยียวยาหลังน้ำลด
นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวด EGAT Animation Awards 2019 นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวด EGAT Animation Awards 2019
มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561 มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัดคอนเสิร์ต “After Internship Concert” วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัดคอนเสิร์ต “After Internship Concert”
มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2562 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2562
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดงาน “วันมหิดล” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดงาน “วันมหิดล”
ทุกทิศทั่วไทย : ม.มหาสารคาม เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม : ThaiPBS (23 ก.ย. 62) ทุกทิศทั่วไทย : ม.มหาสารคาม เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม : ThaiPBS (23 ก.ย. 62)
ครบรอบ 11 ปี สำนักศึกษาทั่วไป มมส และพิธีเปิดห้อง Smart Classroom ครบรอบ 11 ปี สำนักศึกษาทั่วไป มมส และพิธีเปิดห้อง Smart Classroom
คณะเภสัชศาสตร์ มมส เร่งผลิตและบรรจุขี้ผึ้งรักษาน้ำกัดเท้า 5,000 ตลับ เตรียมแจกจ่ายประชาชนทารักษาโรคหลังเกิดน้ำท่วม คณะเภสัชศาสตร์ มมส เร่งผลิตและบรรจุขี้ผึ้งรักษาน้ำกัดเท้า 5,000 ตลับ เตรียมแจกจ่ายประชาชนทารักษาโรคหลังเกิดน้ำท่วม
วันใหม่ไทยพีบีเอส : มหาสารคาม เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม : ThaiPBS (18 ก.ย. 62) วันใหม่ไทยพีบีเอส : มหาสารคาม เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม : ThaiPBS (18 ก.ย. 62)
มมส จัดโครงการ “คิด-ทำนอกกรอบสู่ความมั่งคั่ง” มมส จัดโครงการ “คิด-ทำนอกกรอบสู่ความมั่งคั่ง”
เรื่องเล่าเช้านี้ : มมส.เร่งผลิตข้าวเหนียวหมูย่างสเตอริไลซ์ ช่วยน้ำท่วม : ช่อง 3 (15 ก.ย. 62) เรื่องเล่าเช้านี้ : มมส.เร่งผลิตข้าวเหนียวหมูย่างสเตอริไลซ์ ช่วยน้ำท่วม : ช่อง 3 (15 ก.ย. 62)
สีสันวาไรตี้ : ข้าวเหนียวหมูปิ้งกล่องข้าวน้อย จ.มหาสารคาม : ThaiPBS (16 ก.ย. 62) สีสันวาไรตี้ : ข้าวเหนียวหมูปิ้งกล่องข้าวน้อย จ.มหาสารคาม : ThaiPBS (16 ก.ย. 62)
ทันข่าว : เตรียมส่งก่องข้าวน้อย หมูปิ้งข้าวเหนียวช่วยชาวอุบลฯ : ThaiPBS (15 ก.ย. 62) ทันข่าว : เตรียมส่งก่องข้าวน้อย หมูปิ้งข้าวเหนียวช่วยชาวอุบลฯ : ThaiPBS (15 ก.ย. 62)
คุยโขมงบ่าย 3 โมง : “ข้าวเหนียวหมูย่างสเตอริไลซ์ คุยโขมงบ่าย 3 โมง : “ข้าวเหนียวหมูย่างสเตอริไลซ์
เช้าชวนคุย : “ข้าวเหนียวหมูย่างสเตอริไลซ์ เช้าชวนคุย : “ข้าวเหนียวหมูย่างสเตอริไลซ์
ม.สารคาม แตะมือ ม.อุบลฯ มอบ 2,000 ชุด “กล่องข้าวน้อยให้แม่ ” ช่วยน้ำท่วม : SpringNews (16 ก.ย. 62) ม.สารคาม แตะมือ ม.อุบลฯ มอบ 2,000 ชุด “กล่องข้าวน้อยให้แม่ ” ช่วยน้ำท่วม : SpringNews (16 ก.ย. 62)
มมส เร่งผลิตข้าวเหนียวหมู พร้อมทานเก็บนาน 2 ปี ช่วยน้ำท่วมอุบล : matichon tv (16 ก.ย. 62) มมส เร่งผลิตข้าวเหนียวหมู พร้อมทานเก็บนาน 2 ปี ช่วยน้ำท่วมอุบล : matichon tv (16 ก.ย. 62)
เปิดแนวคิด กล่องข้าวน้อยให้แม่ : Workpoint News เปิดแนวคิด กล่องข้าวน้อยให้แม่ : Workpoint News
ข้าวเหนียวหมูช่วยนํ้าท่วม : Dailynews (15 ก.ย. 62) ข้าวเหนียวหมูช่วยนํ้าท่วม : Dailynews (15 ก.ย. 62)
ข่าวเที่ยงไทยรัฐ : ข้าวเหนียวหมูย่าง สเตอริไลซ์ เก็บได้ 2 ปี-ช่วยน้ำท่วม : Thairath (15 ก.ย. 62) ข่าวเที่ยงไทยรัฐ : ข้าวเหนียวหมูย่าง สเตอริไลซ์ เก็บได้ 2 ปี-ช่วยน้ำท่วม : Thairath (15 ก.ย. 62)
"กล่องข้าวน้อย" ช่วยชาวอุบลฯ : Facebook Page อีจัน
มมส.เร่งทำข้าวเหนียวหมูย่าง ส่งช่วยน้ำท่วมอุบล : NEWS1 (16 ก.ย. 62) มมส.เร่งทำข้าวเหนียวหมูย่าง ส่งช่วยน้ำท่วมอุบล : NEWS1 (16 ก.ย. 62)
สุดยอดนวัตกรรม สุดยอดนวัตกรรม "ข้าวเหนียวหมูย่าง" สเตอริไลซ์ส่งช่วยน้ำท่วม : ThaiThai Channel (17 ก.ย. 62)
เปิดสูตร “ข้าวเหนียวหมูย่างสเตอริไลซ์” (เก็บนาน2ปี) : MGR Online (15 ก.ย. 62) เปิดสูตร “ข้าวเหนียวหมูย่างสเตอริไลซ์” (เก็บนาน2ปี) : MGR Online (15 ก.ย. 62)
Mono29 News : ม.มหาสารคาม สวมชุดเเฟนซีลงเเขกดำนา : ช่อง Mono29 Mono29 News : ม.มหาสารคาม สวมชุดเเฟนซีลงเเขกดำนา : ช่อง Mono29
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ
อาจารย์ มมส ปิ๊งไอเดีย “ข้าวเหนียวหมูย่าง” สเตอริไลซ์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อาจารย์ มมส ปิ๊งไอเดีย “ข้าวเหนียวหมูย่าง” สเตอริไลซ์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จัดอบรมเทคนิคการประกอบอาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จัดอบรมเทคนิคการประกอบอาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น
มมส ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่อง มอบถุงยังชีพพื้นที่ ณ บ้านดอนเปลือย ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย มมส ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่อง มอบถุงยังชีพพื้นที่ ณ บ้านดอนเปลือย ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย
มมส มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มมส มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
“ลำเพลิน วงศกร และ บอย พนมไพร” ชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม “ลำเพลิน วงศกร และ บอย พนมไพร” ชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มมส ร่วมกับ สกว. จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 13 “ภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยมสมัยใหม่ในโลกไร้พรมแดน” มมส ร่วมกับ สกว. จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 13 “ภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยมสมัยใหม่ในโลกไร้พรมแดน”
มมส จัดโครงการ “ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟบนอาคารหอพักนิสิต” มมส จัดโครงการ “ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟบนอาคารหอพักนิสิต”
มมส จัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 “51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” มมส จัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 “51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน”
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มมส จัดพิธีไหว้ครูกีฬา บูชาอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2562 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มมส จัดพิธีไหว้ครูกีฬา บูชาอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2562
มมส จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม MSU HOMEROOM FESTIVAL มมส จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม MSU HOMEROOM FESTIVAL
มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
มมส จัดโครงการ มมส คืนสู่เหย้าบอกเล่าเก้าสิบ ครั้งที่ 2 (เพราะเรามีความทรงจำร่วมกัน) มมส จัดโครงการ มมส คืนสู่เหย้าบอกเล่าเก้าสิบ ครั้งที่ 2 (เพราะเรามีความทรงจำร่วมกัน)
มมส จัดโครงการประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการประกวดวรรณศิลป์ถิ่นอีสาน ประจำปี 2562 มมส จัดโครงการประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการประกวดวรรณศิลป์ถิ่นอีสาน ประจำปี 2562
คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิชาการของกัญชา” คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิชาการของกัญชา”
มมส จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 “หลอมรวมดวงจิต ศิษย์น้อมวันทา เทิดทูนศรัทธา อาจริยคุณ” มมส จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 “หลอมรวมดวงจิต ศิษย์น้อมวันทา เทิดทูนศรัทธา อาจริยคุณ”
มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562
สถาบันขงจื่อ มมส จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรม ไทย-จีน สถาบันขงจื่อ มมส จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรม ไทย-จีน
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มมส จัดอบรม “การต่อยอดงานวิจัย และนวัตกรรม ด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มมส จัดอบรม “การต่อยอดงานวิจัย และนวัตกรรม ด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”
คณะเทคโนโลยี มมส จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2019) คณะเทคโนโลยี มมส จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2019)
มมส จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มมส จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
มมส จัดกิจกรรม MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2019 มมส จัดกิจกรรม MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2019
องค์การนิสิต มมส จัด Freshy Day & Night ภายใต้ชื่องาน องค์การนิสิต มมส จัด Freshy Day & Night ภายใต้ชื่องาน
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา”
มมส จัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2562 มมส จัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2562
มมส ร่วมพิธีบวงสรวง ท้าวกวด เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก มมส ร่วมพิธีบวงสรวง ท้าวกวด เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1
มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562
มมส พัฒนาศักยภาพนักวิจัย “เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุน” มมส พัฒนาศักยภาพนักวิจัย “เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุน”
10 วิธี ช่วยลดภาวะโลกร้อน 10 วิธี ช่วยลดภาวะโลกร้อน
มมส จัดโครงการนิทรรศการการศึกษานานาชาติ (MSU International Education Fair 2019) มมส จัดโครงการนิทรรศการการศึกษานานาชาติ (MSU International Education Fair 2019)
มมส ปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2562 มมส ปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2562
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
มมส ร่วมจัดกิจกรรมสนับสนุน ททท.ชวนเที่ยว “มหาสารคามเมืองแห่งความสุข” มมส ร่วมจัดกิจกรรมสนับสนุน ททท.ชวนเที่ยว “มหาสารคามเมืองแห่งความสุข”
มมส MOU ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ศึกษาวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา มมส MOU ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ศึกษาวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา
ชาว มมส ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันแม่ 12 สิงหาคม 2562 ชาว มมส ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันแม่ 12 สิงหาคม 2562
มมส จัด Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มมส จัด Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นิสิต มมส ร่วมรณรงค์ประหยัดน้ำ น้ำดิบเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด นิสิต มมส ร่วมรณรงค์ประหยัดน้ำ น้ำดิบเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ
คณะนิติศาสตร์ มมส จัดบรรยายพิเศษ “เส้นทางนักกฎหมาย” คณะนิติศาสตร์ มมส จัดบรรยายพิเศษ “เส้นทางนักกฎหมาย”
คุยข่าวปากท้อง : ถ่ายรูป 3 มิติ ใน ม.มหาสารคาม : ช่อง 8 (1 ส.ค. 62) คุยข่าวปากท้อง : ถ่ายรูป 3 มิติ ใน ม.มหาสารคาม : ช่อง 8 (1 ส.ค. 62)
วันใหม่ไทยพีบีเอส : ม.มหาสารคาม ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ : Thai PBS (31 ก.ค. 62) วันใหม่ไทยพีบีเอส : ม.มหาสารคาม ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ : Thai PBS (31 ก.ค. 62)
มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริการของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริการของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
มมส จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง ธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา มมส จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง ธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา
ชวนชมภาพวาด 3 มิติ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ในสวนศิลปะและวัฒนธรรม มมส ชวนชมภาพวาด 3 มิติ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ในสวนศิลปะและวัฒนธรรม มมส
ชาว มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ชาว มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
มมส จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ สร้างสรรค์มหาวิทยาลัย มมส จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ สร้างสรรค์มหาวิทยาลัย
มมส จัดพิธีมอบหมวกและเสื้อนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 มมส จัดพิธีมอบหมวกและเสื้อนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
สภาการสาธารณสุขชุมชน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาฯ ที่ มมส สภาการสาธารณสุขชุมชน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาฯ ที่ มมส
มมส ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มมส ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562
 ชาว มมส ร่วมใจ หล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติฯ ชาว มมส ร่วมใจ หล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ “โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอ้ย” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ “โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอ้ย”
นิสิตใหม่ มมส ผ่านบทพิสูจน์รุ่น จามรี 12 ปิดประชุมเชียร์กลางอย่างเป็นทางการ นิสิตใหม่ มมส ผ่านบทพิสูจน์รุ่น จามรี 12 ปิดประชุมเชียร์กลางอย่างเป็นทางการ
บรรยากาศรับน้องประชุมเชียร์ มมส วันที่สาม พี่ชวนน้องใหม่ร่วมพิสูจน์รุ่นจามรี 12 บรรยากาศรับน้องประชุมเชียร์ มมส วันที่สาม พี่ชวนน้องใหม่ร่วมพิสูจน์รุ่นจามรี 12
มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
บรรยากาศรับน้องประชุมเชียร์ มมส วันที่ 2 เป็นไปอย่างคึกคัก บรรยากาศรับน้องประชุมเชียร์ มมส วันที่ 2 เป็นไปอย่างคึกคัก
มมส จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ชวนน้องใหม่บริจาคโลหิต ปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น ลดโลกร้อน มมส จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ชวนน้องใหม่บริจาคโลหิต ปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น ลดโลกร้อน
ชาว มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระบรมธาตุนาดูน ชาว มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระบรมธาตุนาดูน
เปิดประชุมเชียร์ มมส เน้นรักสถาบัน สร้างสายสัมพันธ์น้องพี่ เปิดประชุมเชียร์ มมส เน้นรักสถาบัน สร้างสายสัมพันธ์น้องพี่
คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานวิพากษ์แผนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานวิพากษ์แผนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
วันที่สองของการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มมส รุ่นจามรี 12 วันที่สองของการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มมส รุ่นจามรี 12
มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รุ่น จามรี 12 มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รุ่น จามรี 12
น้องใหม่ มมส กว่า 9,000 คน พร้อมใจทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา น้องใหม่ มมส กว่า 9,000 คน พร้อมใจทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
มมส เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 4 มมส เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 4
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12
มมส จัดปัจฉิมนิเทศโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน (กัมพูชา) มมส จัดปัจฉิมนิเทศโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน (กัมพูชา)
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ และรับรายงานตัว TCAS รอบที่ 3-5 มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ และรับรายงานตัว TCAS รอบที่ 3-5
มมส จัดประชุมสรรหาประธานและคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ มมส จัดประชุมสรรหาประธานและคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม
มมส พัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์ หัวข้อ มมส พัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์ หัวข้อ
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ
กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มมส จัดพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2562 มมส จัดพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2562
มมส จัดปฐมนิเทศคณะกรรมการประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นจามรี 12 มมส จัดปฐมนิเทศคณะกรรมการประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นจามรี 12
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ลงพื้นที่ชุมชนฯ ส่งเสริมการใช้สมุนไพรท้องถิ่นดูแลตนเอง คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ลงพื้นที่ชุมชนฯ ส่งเสริมการใช้สมุนไพรท้องถิ่นดูแลตนเอง
UIC มมส จัดงาน NESP Innovation Fair 2019 รวมสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอีสาน UIC มมส จัดงาน NESP Innovation Fair 2019 รวมสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอีสาน
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส
มมส จัดอบรมและประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ ประจำปี 2562 มมส จัดอบรมและประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ ประจำปี 2562
คณะสถาปัตย์ฯ มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 4 (Wisdom for Smart Design) คณะสถาปัตย์ฯ มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 4 (Wisdom for Smart Design)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตย์ฯ มมส ลงนาม MOU บริษัท นันทวัน (จำกัด) และศูนย์ฝึกอบรมไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตย์ฯ มมส ลงนาม MOU บริษัท นันทวัน (จำกัด) และศูนย์ฝึกอบรมไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์
คณะแพทยศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย “PARAMEDIC GAMES” ครั้งที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย “PARAMEDIC GAMES” ครั้งที่ 5
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ
คณะเทคโนโลยี มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีการเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2/2562 คณะเทคโนโลยี มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีการเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2/2562
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ
มมส จัดพิธีเปิดงานค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Smart Agriculture for Community” มมส จัดพิธีเปิดงานค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Smart Agriculture for Community”
ชาว มมส ทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ชาว มมส ทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
มมส ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้ ประหยัดทุน บำรุงดิน มมส ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้ ประหยัดทุน บำรุงดิน
มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสายสนับสนุนครั้งที่ 3/2562 มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสายสนับสนุนครั้งที่ 3/2562
กงสุลใหญ่ แห่ง สปป.ลาว เยือน มมส พบปะนิสิตลาว กงสุลใหญ่ แห่ง สปป.ลาว เยือน มมส พบปะนิสิตลาว
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2562 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2562
มมส จัดประชุมวิชาการ The 4th MSU Veterinary International Conference “Challenges and opportunities for a better animal health” มมส จัดประชุมวิชาการ The 4th MSU Veterinary International Conference “Challenges and opportunities for a better animal health”
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ให้โอวาททัพนักกีฬาบุคลากรฯ ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ให้โอวาททัพนักกีฬาบุคลากรฯ ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”
ชาว มมส เข้าวัดทำบุญ เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ชาว มมส เข้าวัดทำบุญ เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบันนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 19 มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบันนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 19
ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
มมส จัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย รณรงค์คนไทยอนุรักษ์กระบือให้คงอยู่คู่ประเทศไทย มมส จัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย รณรงค์คนไทยอนุรักษ์กระบือให้คงอยู่คู่ประเทศไทย
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2562 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2562
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ
กองแผนงาน มมส จัดประชุมทดสอบการใช้งานระบบ MIS ด้านการเงินจ่าย กองแผนงาน มมส จัดประชุมทดสอบการใช้งานระบบ MIS ด้านการเงินจ่าย
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ
ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการบริการวิชาการ : ชมวิชชาชาญ “อ่านสร้างชาติ” คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการบริการวิชาการ : ชมวิชชาชาญ “อ่านสร้างชาติ”
คลินิกนักกฏหมาย : EP.3 สั่งของแล้วของชำรุด ก่อนจะมาถึงมือผู้รับ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบ ? คลินิกนักกฏหมาย : EP.3 สั่งของแล้วของชำรุด ก่อนจะมาถึงมือผู้รับ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบ ?
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการชมวิชชาชาญ บรรยายพิเศษ เนื่องในวาระพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการชมวิชชาชาญ บรรยายพิเศษ เนื่องในวาระพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ
พิธีรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งอธิการบดี มมส พิธีรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งอธิการบดี มมส
Scoop News : โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาและการออกหน่วยตรวจรักษาฟัน Scoop News : โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาและการออกหน่วยตรวจรักษาฟัน
มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2562
สภาคณาจารย์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562 สภาคณาจารย์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562
มมส เปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทย นศ.กัมพูชา มมส เปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทย นศ.กัมพูชา
มมส ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา มมส ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา
คลินิกนักกฏหมาย : EP.2 รากไม้หรือกิ่งไม้ รุกล้ำเข้ามาในที่ดิน คลินิกนักกฏหมาย : EP.2 รากไม้หรือกิ่งไม้ รุกล้ำเข้ามาในที่ดิน
ชาว มมส ร่วมกันกำจัดวัชพืชตามแนวคลองน้ำห้วยคะคาง ชาว มมส ร่วมกันกำจัดวัชพืชตามแนวคลองน้ำห้วยคะคาง
มมส ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 มมส ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ
นิสิต มมส สืบสานประเพณีสงกรานต์ “ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์โฮมใจ วันไหลไท มมส” นิสิต มมส สืบสานประเพณีสงกรานต์ “ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์โฮมใจ วันไหลไท มมส”
คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ตุ้มโฮม ครูชวนวิ่ง EDU RUNNING 2019 คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ตุ้มโฮม ครูชวนวิ่ง EDU RUNNING 2019
คลินิกนักกฏหมาย : EP.1 เก็บของได้ ทำยังไงดี ? คลินิกนักกฏหมาย : EP.1 เก็บของได้ ทำยังไงดี ?
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ
มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
ม.มหาสารคาม ทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ 2562 ม.มหาสารคาม ทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ 2562
ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี
คณะศึกษาศาสตร์ มมส แถลงข่าวเตรียมพร้อมจัด ตุ้มโฮม ครูชวนวิ่ง EDU RUNNING 2019 คณะศึกษาศาสตร์ มมส แถลงข่าวเตรียมพร้อมจัด ตุ้มโฮม ครูชวนวิ่ง EDU RUNNING 2019
มมส ต้อนรับนักเรียนทั่วประเทศกว่า 14,000 คน สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 มมส ต้อนรับนักเรียนทั่วประเทศกว่า 14,000 คน สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ
ชาว มมส ร่วมใจบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชาว มมส ร่วมใจบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่คุณลักษณะ Smart Student 4.0 คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่คุณลักษณะ Smart Student 4.0
ชาว มมส พร้อมใจสวมเสื้อเหลืองตลอด 4 เดือน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ชาว มมส พร้อมใจสวมเสื้อเหลืองตลอด 4 เดือน เฉลิมพระเกียรติ ร.10
ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
มมส แห่พระอุปคุต ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์ สืบสานประเพณีบุญผะเหวด 2562 มมส แห่พระอุปคุต ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์ สืบสานประเพณีบุญผะเหวด 2562
มมส สืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์ มมส สืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์
มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562
MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 MSU HEADLINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
คณะศึกษาศาสตร์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดโครงการกระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 คณะศึกษาศาสตร์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดโครงการกระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 15
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ
มมส เป็นเจ้าภาพการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 มมส เป็นเจ้าภาพการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561
VOICE OF MSU :  ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2562 “แห่กัณฑ์หลอน กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน” VOICE OF MSU : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2562 “แห่กัณฑ์หลอน กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส จัดเดินวิ่ง “แลนนำนายช่าง มมส” (MSU Engineering Run 2019) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส จัดเดินวิ่ง “แลนนำนายช่าง มมส” (MSU Engineering Run 2019)
Everything English : EP.5 (ถนนคนมอ) Everything English : EP.5 (ถนนคนมอ)
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่อง น้ำพระทัยชัยวรมัน ภาค 2 (ตอนที่ 4) ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่อง น้ำพระทัยชัยวรมัน ภาค 2 (ตอนที่ 4)
E4S After School : EP.4 (การเข้าสังคมแบบสากล) E4S After School : EP.4 (การเข้าสังคมแบบสากล)
ม.มหาสารคาม เห็นชอบกลับไป เปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิม เริ่มมิถุนายน 2563 ยกเลิกแบบอาเซียน ม.มหาสารคาม เห็นชอบกลับไป เปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิม เริ่มมิถุนายน 2563 ยกเลิกแบบอาเซียน
วงโปงลางศิลป์อีสาน คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 “อาศิรนาฏกรรมอีสาน” วงโปงลางศิลป์อีสาน คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 “อาศิรนาฏกรรมอีสาน”
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่อง น้ำพระทัยชัยวรมัน ภาค 2 (ตอนที่ 3) ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่อง น้ำพระทัยชัยวรมัน ภาค 2 (ตอนที่ 3)
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่อง น้ำพระทัยชัยวรมัน ภาค 2 (ตอนที่ 2) ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่อง น้ำพระทัยชัยวรมัน ภาค 2 (ตอนที่ 2)
E4S After School : EP.3 (การออกเสียงภาษาอังกฤษ) E4S After School : EP.3 (การออกเสียงภาษาอังกฤษ)
มมส จัดโครงการ “มมส พลังคนรุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย” มมส จัดโครงการ “มมส พลังคนรุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดงานสาธิตสัมพันธ์ครั้งที่ 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดงานสาธิตสัมพันธ์ครั้งที่ 11
ชาว มมส ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ชาว มมส ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่อง น้ำพระทัยชัยวรมัน ภาค 2 (ตอนที่ 1) ทำเป็นเล่นไป : การแสดงละครเวที เรื่อง น้ำพระทัยชัยวรมัน ภาค 2 (ตอนที่ 1)
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ตอนที่ 4 ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ตอนที่ 4
พิธีรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งอธิการบดี มมส พิธีรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งอธิการบดี มมส
E4S After School : EP.2 (การสนทนากับชาวต่างชาติ) E4S After School : EP.2 (การสนทนากับชาวต่างชาติ)
มมส เปิดศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน “ผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ลดมลพิษให้กับโลก” มมส เปิดศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน “ผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ลดมลพิษให้กับโลก”
ตักสิลาวาไรตี้ : หนังสือเล่มเล็ก บ้านเชียงเหียน ตักสิลาวาไรตี้ : หนังสือเล่มเล็ก บ้านเชียงเหียน
ตักสิลาวาไรตี้ : เรือยาวโมเดล ตักสิลาวาไรตี้ : เรือยาวโมเดล
E4S After School : EP.1 (การเขียน E-Mail) E4S After School : EP.1 (การเขียน E-Mail)
Everything English : EP.5 (Fitness) Everything English : EP.5 (Fitness)
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงหมอลำพื้นบ้าน ตอนที่ 3/3 ทำเป็นเล่นไป : การแสดงหมอลำพื้นบ้าน ตอนที่ 3/3
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงหมอลำพื้นบ้าน ตอนที่ 2/3 ทำเป็นเล่นไป : การแสดงหมอลำพื้นบ้าน ตอนที่ 2/3
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงหมอลำพื้นบ้าน ตอนที่ 1/3 ทำเป็นเล่นไป : การแสดงหมอลำพื้นบ้าน ตอนที่ 1/3
มมส จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 6 มมส จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 6
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ตอนที่ 3 ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ตอนที่ 3
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ตอนที่ 2 ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ตอนที่ 2
ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ตอนที่ 1 ทำเป็นเล่นไป : การแสดงโฟล์คซอง ถนนคนมอ ตอนที่ 1
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการเรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการเรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดโครงการนำร่อง เสริมสร้างกิจกรรมทางกาย คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดโครงการนำร่อง เสริมสร้างกิจกรรมทางกาย
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2562 ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2562
คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ “20 ปี เภสัชศาสตร์ มหาสารคาม : ความก้าวหน้าทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ “20 ปี เภสัชศาสตร์ มหาสารคาม : ความก้าวหน้าทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อชุมชน
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ MSU Aerobic Dance for health กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ MSU Aerobic Dance for health
มมส จัด 14 กุมภา วิวาห์เก๋ๆ สมรสหมู่ 5 คู่ บนหุ่นปั้นไดโนเสาร์บอกเล่าวิถีไทย มมส จัด 14 กุมภา วิวาห์เก๋ๆ สมรสหมู่ 5 คู่ บนหุ่นปั้นไดโนเสาร์บอกเล่าวิถีไทย
มมส จับมือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำฐานข้อมูลเห็ดพิษและเห็ดกินได้ พัฒนา Application ตรวจสอบชนิดเห็ด มมส จับมือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำฐานข้อมูลเห็ดพิษและเห็ดกินได้ พัฒนา Application ตรวจสอบชนิดเห็ด
เช้าข่าวเจ็ดสี : งานฮักแพง เบิ่งแงงฮูปแต้มดงบังและงานบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติประจำปี 2562 : ช่อง 7 (11 ก.พ. 62) เช้าข่าวเจ็ดสี : งานฮักแพง เบิ่งแงงฮูปแต้มดงบังและงานบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติประจำปี 2562 : ช่อง 7 (11 ก.พ. 62)
คณะแพทยศาสตร์ มมส เปิดศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมนมแม่ และเรียนรู้แบบบูรณาการ (Daycare) คณะแพทยศาสตร์ มมส เปิดศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมนมแม่ และเรียนรู้แบบบูรณาการ (Daycare)
โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส เปิดอาคารรังสีวินิจฉัย จัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบริการประชาชนในพื้นที่ โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส เปิดอาคารรังสีวินิจฉัย จัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบริการประชาชนในพื้นที่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส เปิดโครงการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส เปิดโครงการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ร่วมจัดงานฮักแพง เบิ่งแงงฮูปแต้มดงบังและงานบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติประจำปี 2562 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ร่วมจัดงานฮักแพง เบิ่งแงงฮูปแต้มดงบังและงานบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติประจำปี 2562
งานฮักแพง เบิ่งแงงฮูปแต้มดงบัง และงานบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 งานฮักแพง เบิ่งแงงฮูปแต้มดงบัง และงานบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562
มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก “พื้นที่ชุ่มน้ำและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก “พื้นที่ชุ่มน้ำและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”
MSU Aerobic dance for health เชิญชาว มมส ออกกำลังกายทุกวันพุธ และวันศุกร์ MSU Aerobic dance for health เชิญชาว มมส ออกกำลังกายทุกวันพุธ และวันศุกร์
มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24 มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24
ตัวแทนนักวิ่ง “MSU Running 2019 แลน ปัน กัน” มอบเงินให้ รพ.สุทธาเวช และนิสิตพิการ ตัวแทนนักวิ่ง “MSU Running 2019 แลน ปัน กัน” มอบเงินให้ รพ.สุทธาเวช และนิสิตพิการ
มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2562 มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2562
มมส จัดโครงการเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 17 มมส จัดโครงการเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 17
มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562
มมส จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมศาสตร์ “สิงหราช ครั้งที่ 8” มมส จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมศาสตร์ “สิงหราช ครั้งที่ 8”
ข่าวใหญ่ไทยแลนด์ : เปิดพื้นที่ถนนฅนมอ โชว์ความคิดสร้างสรรค์ : ช่อง GMM25 (28 ม.ค. 62) ข่าวใหญ่ไทยแลนด์ : เปิดพื้นที่ถนนฅนมอ โชว์ความคิดสร้างสรรค์ : ช่อง GMM25 (28 ม.ค. 62)
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ To BE Number One ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ To BE Number One
เช้าข่าวเจ็ดสี : มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดถนนคนเดินสีสันค่ำคืน จ.มหาสารคาม : ช่อง 7 (25 ม.ค. 62) เช้าข่าวเจ็ดสี : มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดถนนคนเดินสีสันค่ำคืน จ.มหาสารคาม : ช่อง 7 (25 ม.ค. 62)
มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ปีที่ 2 มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ปีที่ 2
ข่าวใหญ่ไทยแลนด์ : ส้มตำลีลา เด้งสนั่นเวที ฮาที่สุดในโลก : ช่อง GMM25 (24 ม.ค. 62) ข่าวใหญ่ไทยแลนด์ : ส้มตำลีลา เด้งสนั่นเวที ฮาที่สุดในโลก : ช่อง GMM25 (24 ม.ค. 62)
นิสิต มมส เปิดพื้นที่ถนนฅนมอ โชว์ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ นิสิต มมส เปิดพื้นที่ถนนฅนมอ โชว์ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ธันวาคม 2561- มกราคม 2562 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ธันวาคม 2561- มกราคม 2562
ตักสิลาวาไรตี้ : วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรกับโรงเรียนผู้สูงอายุ ตักสิลาวาไรตี้ : วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรกับโรงเรียนผู้สูงอายุ
วันใหม่ไทยพีบีเอส : เฮฮาแข่งขันตำลีลาของดีอีสาน จ.มหาสารคาม : ช่อง Thai PBS (21 ม.ค. 62) วันใหม่ไทยพีบีเอส : เฮฮาแข่งขันตำลีลาของดีอีสาน จ.มหาสารคาม : ช่อง Thai PBS (21 ม.ค. 62)
มมส ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2562 มมส ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2562
ตะลอนข่าว : สีสัน!! ส้มตำลีลา สะบัดเอว แซ้บ แซ่บ!! : ช่อง ไทยรัฐ TV (18 ม.ค. 62) ตะลอนข่าว : สีสัน!! ส้มตำลีลา สะบัดเอว แซ้บ แซ่บ!! : ช่อง ไทยรัฐ TV (18 ม.ค. 62)
เช้านี้ที่หมอชิต : สีสัน ม.มหาสารคาม จัดแข่งขันส้มตำลีลา แต่ละทีมงัดลีลาท่าเต้นสุดมัน : ช่อง 7 (18 ม.ค. 62) เช้านี้ที่หมอชิต : สีสัน ม.มหาสารคาม จัดแข่งขันส้มตำลีลา แต่ละทีมงัดลีลาท่าเต้นสุดมัน : ช่อง 7 (18 ม.ค. 62)
สนามข่าว 7 สี : สีสันการแข่งขันตำส้มตำลีลา สะบัดเอว แซ้บ แซ่บ ที่ จ.มหาสารคาม : ช่อง 7 (17 ม.ค. 62) สนามข่าว 7 สี : สีสันการแข่งขันตำส้มตำลีลา สะบัดเอว แซ้บ แซ่บ ที่ จ.มหาสารคาม : ช่อง 7 (17 ม.ค. 62)
ม.มหาสารคาม จัดประกวดส้มตำลีลา สะบัดเอว แซ้บ แซ่บ ม.มหาสารคาม จัดประกวดส้มตำลีลา สะบัดเอว แซ้บ แซ่บ
มมส เปิดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 มมส เปิดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64
ENGLISH FOR STAFF 2019 ENGLISH FOR STAFF 2019
คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 “Techno Farm Fair” คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 “Techno Farm Fair”
มมส จัดแข่งขันเดิน-วิ่ง “แลน ปัน กัน MSU Running 2019” รายได้สมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ฯ รพ.สุทธาเวช มมส จัดแข่งขันเดิน-วิ่ง “แลน ปัน กัน MSU Running 2019” รายได้สมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ฯ รพ.สุทธาเวช
องค์การนิสิต มมส จัดงานวันเด็กประจำปี 2562 องค์การนิสิต มมส จัดงานวันเด็กประจำปี 2562
VOICE OF MSU : 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม VOICE OF MSU : 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อธิการบดี มมส ให้โอวาททัพนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” อธิการบดี มมส ให้โอวาททัพนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
มมส ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน มมส ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
Everything English : EP.4 (พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) Everything English : EP.4 (พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
มมส ทำบุญตักบาตร “ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562” เพื่อความเป็นสิริมงคล มมส ทำบุญตักบาตร “ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562” เพื่อความเป็นสิริมงคล
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2562 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2562
VOICE OF MSU : นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ทีมรวมโต๊ะ (Ruamtoa) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Best startup project (idea) VOICE OF MSU : นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ทีมรวมโต๊ะ (Ruamtoa) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Best startup project (idea)
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ His Imperial Highness Prince Akishino of Japan วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ His Imperial Highness Prince Akishino of Japan
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงรับการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงรับการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
50 ปี มมส ผู้บริหาร ศิษย์เก่า พบปะเสวนาเล่าสู่น้องฟัง 50 ปี มมส ผู้บริหาร ศิษย์เก่า พบปะเสวนาเล่าสู่น้องฟัง
มมส จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง “แลน ปัน กัน MSU Running 2019” รายได้สมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ฯ รพ.สุทธาเวช ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง “แลน ปัน กัน MSU Running 2019” รายได้สมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ฯ รพ.สุทธาเวช
มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มมส ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายบังคมฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 มมส ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายบังคมฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : สำนักข่าวไทย (4 ธ.ค. 61) ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : สำนักข่าวไทย (4 ธ.ค. 61)
ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : ช่อง 7 (4 ธ.ค. 61) ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : ช่อง 7 (4 ธ.ค. 61)
ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : ช่อง 5 (4 ธ.ค. 61) ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : ช่อง 5 (4 ธ.ค. 61)
ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : ช่อง 3 (4 ธ.ค. 61) ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : ช่อง 3 (4 ธ.ค. 61)
ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : กรมประชาสัมพันธ์ (4 ธ.ค. 61) ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : กรมประชาสัมพันธ์ (4 ธ.ค. 61)
ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : ช่อง ไทยทีวี 6 (4 ธ.ค. 61) ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : ช่อง ไทยทีวี 6 (4 ธ.ค. 61)
บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561 บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
มมส จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ มมส จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 (รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี) ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 (รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี)
รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 (พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม)) รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 (พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม))
รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 (นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์) รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 (นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์)
รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 (นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ (บ้านแท่น) รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 (นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ (บ้านแท่น)
รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์) รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์)
บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2560-2561 บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2560-2561
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กันยายน - ตุลาคม 2561 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กันยายน - ตุลาคม 2561
วีดิทัศน์ : อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560-2561 วีดิทัศน์ : อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560-2561
มมส จัด Big Cleaning Day สามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ มมส จัด Big Cleaning Day สามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ
VOICE OF MSU : หมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น VOICE OF MSU : หมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ I3 CMT 2018 คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ I3 CMT 2018
คุยชวนคิดฯ : บรรยากาศลอยกระทงหลายที่คึกคัก : ช่อง 9 MCOT (22 พ.ย. 61) คุยชวนคิดฯ : บรรยากาศลอยกระทงหลายที่คึกคัก : ช่อง 9 MCOT (22 พ.ย. 61)
มมส เปิดเส้นทาง MSU Save Speed Safe Life มมส เปิดเส้นทาง MSU Save Speed Safe Life
คณะแพทยศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2
มมส จัดประเพณีลอยกระทง 2561 มมส จัดประเพณีลอยกระทง 2561
นิสิต มมส จัดขบวนแห่ลอยกระทง ยิ่งใหญ่ สวยงาม สืบสานประเพณี นิสิต มมส จัดขบวนแห่ลอยกระทง ยิ่งใหญ่ สวยงาม สืบสานประเพณี
มมส จัดโครงการฝึกประสบการณ์ลีลาศเพื่อการแข่งขันครั้งที่ 3 มมส จัดโครงการฝึกประสบการณ์ลีลาศเพื่อการแข่งขันครั้งที่ 3
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการ Folk dance skills 7 : Choreography in traditional styles คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการ Folk dance skills 7 : Choreography in traditional styles
มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2561 มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2561
มมส จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่พึงระวังสำหรับนิสิต มมส จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่พึงระวังสำหรับนิสิต
มมส จัดประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค” Research to Market: R2M มมส จัดประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค” Research to Market: R2M
มมส ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบูรพาราม จ.มหาสารคาม มมส ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบูรพาราม จ.มหาสารคาม
VOICE OF MSU : กฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 VOICE OF MSU : กฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
มมส จัดโครงการการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-Con 2019 มมส จัดโครงการการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-Con 2019
มมส ต้อนรับ อุปทูต Peter Haymond บรรยาย “ความสัมพันธ์ ไทย –สหรัฐอเมริกา ครบครอบ 200 ปี” มมส ต้อนรับ อุปทูต Peter Haymond บรรยาย “ความสัมพันธ์ ไทย –สหรัฐอเมริกา ครบครอบ 200 ปี”
มมส จัดละครเกาหลี เรื่อง “จันทราโอบตะวัน” มมส จัดละครเกาหลี เรื่อง “จันทราโอบตะวัน”
Everything English : EP.3 (สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม) Everything English : EP.3 (สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
มมส ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมรับเสด็จฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 มมส ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมรับเสด็จฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561
มมส ต้อนรับคณะสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย มมส ต้อนรับคณะสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
มมส จัดมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา MSU Book Fair 2018 มมส จัดมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา MSU Book Fair 2018
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จัดแข่งขันการเขียนภาษาเกาหลี ครั้งที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จัดแข่งขันการเขียนภาษาเกาหลี ครั้งที่ 5
มมส ตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา มมส ตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา
มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2018 และนานาชาติ InCIT2018 ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2018 และนานาชาติ InCIT2018 ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
มมส ต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และคณะ มมส ต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และคณะ
มมส ร่วมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช มมส ร่วมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
มมส จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 มมส จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562
บรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.มหาสารคาม จุดเทียน 4,000 เล่มแปรอักษรภาพ มมส ๙ ต่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน ม.มหาสารคาม จุดเทียน 4,000 เล่มแปรอักษรภาพ มมส ๙ ต่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน
วีดิทัศน์ : ม.มหาสารคาม จุดเทียน 4,000 เล่มแปรอักษรภาพ มมส ๙ ต่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน วีดิทัศน์ : ม.มหาสารคาม จุดเทียน 4,000 เล่มแปรอักษรภาพ มมส ๙ ต่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน
ม.มหาสารคาม จัดกิจกรรมทำดี“น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๙ต่อ ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน” ม.มหาสารคาม จัดกิจกรรมทำดี“น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๙ต่อ ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 มมส รับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 มมส รับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560
คุยข่าวเช้า 8 : นิสิต มมส แปรอักษร มมส ๙ ต่อ ทำดีเพื่อพ่อ : ช่อง 8 (14 ต.ค. 61) คุยข่าวเช้า 8 : นิสิต มมส แปรอักษร มมส ๙ ต่อ ทำดีเพื่อพ่อ : ช่อง 8 (14 ต.ค. 61)
VOICE OF MSU : จันทราโอบตะวัน ละครประเพณี รุ่นที่ 10 VOICE OF MSU : จันทราโอบตะวัน ละครประเพณี รุ่นที่ 10
ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสสมโภชคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสสมโภชคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี
เช้าชวนคุย : นักวิจัย ม.มหาสารคาม พัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลโคนม : สํานักข่าวไทย TNAMCOT (4 ต.ค. 61) เช้าชวนคุย : นักวิจัย ม.มหาสารคาม พัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลโคนม : สํานักข่าวไทย TNAMCOT (4 ต.ค. 61)
Everything English : EP.2 (Digital Learning Park) Everything English : EP.2 (Digital Learning Park)
Everything English : EP.1 (Coffee Shop) Everything English : EP.1 (Coffee Shop)
นักวิจัย มมส พัฒนา แอปพลิเคชัน “เซียน แดรี่ฟาร์ม”ส่งต่อให้เกษตรกรยุค 4.0 เพิ่มการผลิตน้ำนมโค นักวิจัย มมส พัฒนา แอปพลิเคชัน “เซียน แดรี่ฟาร์ม”ส่งต่อให้เกษตรกรยุค 4.0 เพิ่มการผลิตน้ำนมโค
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมใจบริจาคโลหิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมใจบริจาคโลหิต
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2561 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการศิลปกรรมสานสัมพันธ์ไทย-ลาว-จีน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการศิลปกรรมสานสัมพันธ์ไทย-ลาว-จีน
มมส จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  ปรับโซนิ่ง Smoking Area ภายในมหาวิทยาลัย มมส จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ปรับโซนิ่ง Smoking Area ภายในมหาวิทยาลัย
มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริหารของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริหารของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
มมส จัดงานวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย” มมส จัดงานวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย”
มมส จัดโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 มมส จัดโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มมส จัดพิธี “ไหว้ครูกีฬา บูชาอาจารย์ใหญ่” ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มมส จัดพิธี “ไหว้ครูกีฬา บูชาอาจารย์ใหญ่”
มมส ร่วมประชุมวิชาการ “การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดมหาสารคาม” มมส ร่วมประชุมวิชาการ “การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดมหาสารคาม”
มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย
มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8
มมส จัดโครงการประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการประกวดวรรณศิลป์ถิ่นอีสาน ประจำปี 2561 มมส จัดโครงการประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการประกวดวรรณศิลป์ถิ่นอีสาน ประจำปี 2561
มมส จัดงานวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 “ครูไทยในศตวรรษที่ 21” มมส จัดงานวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 “ครูไทยในศตวรรษที่ 21”
มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
ตระเวนข่าว ตะลอนโลก : คุณท้อป พิพัฒน์ และ คุณนุ่น ศิรพันธ์ เชิญชวนร่วมกิจกรรม ECOLIFE 2018 : ช่อง 3 (14 ก.ย. 61) ตระเวนข่าว ตะลอนโลก : คุณท้อป พิพัฒน์ และ คุณนุ่น ศิรพันธ์ เชิญชวนร่วมกิจกรรม ECOLIFE 2018 : ช่อง 3 (14 ก.ย. 61)
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน MBS 20th Festival 2018 คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน MBS 20th Festival 2018
มมส จัดโครงการโฮม Room Festival มมส จัดโครงการโฮม Room Festival
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส พัฒนาบุคลากร “หลักเกณฑ์ใหม่ ขั้นตอนและข้อควรระวังในการจัดทำผลงานวิชาการ” คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส พัฒนาบุคลากร “หลักเกณฑ์ใหม่ ขั้นตอนและข้อควรระวังในการจัดทำผลงานวิชาการ”
มมส เชิญชวนร่วมกิจกรรมลดขยะพลาสติก ผ่าน “แอป เพื่อ โลก” ECOLIFE APP มมส เชิญชวนร่วมกิจกรรมลดขยะพลาสติก ผ่าน “แอป เพื่อ โลก” ECOLIFE APP
ตระเวนข่าว ตะลอนโลก : ม.มหาสารคาม จัดงานประเพณีลงแขกปักดำนา “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” : ช่อง 3 (1 ก.ย. 61) ตระเวนข่าว ตะลอนโลก : ม.มหาสารคาม จัดงานประเพณีลงแขกปักดำนา “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” : ช่อง 3 (1 ก.ย. 61)
มมส จัดพิธีมอบรางวัลและปิดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 มมส จัดพิธีมอบรางวัลและปิดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14
มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “ปาเจราบูรพคณาจารย์ ปวงศิษย์น้อมอัญชลี 50 ปีศรีโรจนากร” มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “ปาเจราบูรพคณาจารย์ ปวงศิษย์น้อมอัญชลี 50 ปีศรีโรจนากร”
มมส มอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 มมส มอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561
มมส มอบรางวัล “นาคราช” เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561 มมส มอบรางวัล “นาคราช” เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561
มมส จัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 “50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” มมส จัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 “50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน”
มมส จัดมหกรรมรวมพลังสร้างสรรค์สื่อไทย : อีสานตุ้มโฮมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มมส จัดมหกรรมรวมพลังสร้างสรรค์สื่อไทย : อีสานตุ้มโฮมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ข่าวนอกลู่ : ม.มหาสารคาม จัดงานประเพณีลงแขกปักดำนา “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” : ช่อง 3 (28 ส.ค. 61) ข่าวนอกลู่ : ม.มหาสารคาม จัดงานประเพณีลงแขกปักดำนา “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” : ช่อง 3 (28 ส.ค. 61)
สำนักวิทยบริการ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อสังคม ONLINE เพื่อการเผยแพร่” สำนักวิทยบริการ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อสังคม ONLINE เพื่อการเผยแพร่”
คณะเทคโนโลยี มมส จัดประชุมนานาชาติ (ICOFAB 2018) คณะเทคโนโลยี มมส จัดประชุมนานาชาติ (ICOFAB 2018)
มมส MOU ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ สร้างสังคมไร้เงินสดขานรับยุคดิจิทัล 4.0 มมส MOU ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ สร้างสังคมไร้เงินสดขานรับยุคดิจิทัล 4.0
MSU HEAD LINE NEWS กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 MSU HEAD LINE NEWS กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
มมส จัดงาน Freshy day and Freshy night 2018 มมส จัดงาน Freshy day and Freshy night 2018
มมส จัดลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ MSU Freshy Day & Freshy Night 2018 มมส จัดลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ MSU Freshy Day & Freshy Night 2018
เรื่องพลบค่ำ : จ.มหาสารคาม ดำนาแฟนตาซี : MCOT (25 ส.ค. 61) เรื่องพลบค่ำ : จ.มหาสารคาม ดำนาแฟนตาซี : MCOT (25 ส.ค. 61)
คุยข่าวเช้าข่อง 8 รุ่งอรุณ : มมส นำน้องใหม่สวมชุดแฟนซีนานาชาติ ลงแขกดำนาสืบสานประเพณีท้องถิ่น : ช่อง 8 (25 ส.ค. 61) คุยข่าวเช้าข่อง 8 รุ่งอรุณ : มมส นำน้องใหม่สวมชุดแฟนซีนานาชาติ ลงแขกดำนาสืบสานประเพณีท้องถิ่น : ช่อง 8 (25 ส.ค. 61)
มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
มมส MOU อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา “สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตตรีผลาผงฟู่” มมส MOU อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา “สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตตรีผลาผงฟู่”
VOICE OF MSU : โครงการรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) VOICE OF MSU : โครงการรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
มมส ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวกวด เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก มมส ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวกวด เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพิชญบัณฑิต จ.หนองบัวลำภู มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพิชญบัณฑิต จ.หนองบัวลำภู
มมส เปิดค่ายผู้นำเยาวชนสากล MSU Global Citizenship Camp (GCC 2018) มมส เปิดค่ายผู้นำเยาวชนสากล MSU Global Citizenship Camp (GCC 2018)
มมส จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2561 มมส จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2561
มมส จัดงานการบรรยาย “สิทธิประโยชน์ การมีส่วนร่วมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” มมส จัดงานการบรรยาย “สิทธิประโยชน์ การมีส่วนร่วมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”
มมส จัดแนะแนวการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 มมส จัดแนะแนวการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
มมส ร่วมจัดอบรมยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐฯ รองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มมส ร่วมจัดอบรมยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐฯ รองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
มมส จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มมส จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
มมส จัดโครงการสัมมนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงาน (สายสนับสนุน) ประจำปี 2561 มมส จัดโครงการสัมมนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงาน (สายสนับสนุน) ประจำปี 2561
มมส จัดบรรยายเพื่อความรู้ความเข้าใจ “สิทธิประโยชน์ การมีส่วนร่วมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” มมส จัดบรรยายเพื่อความรู้ความเข้าใจ “สิทธิประโยชน์ การมีส่วนร่วมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”
มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561
มมส จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง มรภ.อุดรธานี มมส จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง มรภ.อุดรธานี
มมส จัดงาน “ออนซอนอีสาน : ความเซื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพ ดูแลสุขภาพ ซาบซึ้งเสียงดนตรี” มมส จัดงาน “ออนซอนอีสาน : ความเซื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพ ดูแลสุขภาพ ซาบซึ้งเสียงดนตรี”
ชาว มมส ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ชาว มมส ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
นิสิต มมส ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Digital startup นิสิต มมส ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Digital startup
มมส จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ Startup และ SMEs มมส จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ Startup และ SMEs
1 หลักสูตร 1 ชุมชน มมส ผนึก 3 คณะปรับปรุงบ้านที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน มมส ผนึก 3 คณะปรับปรุงบ้านที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
ทุกทิศทั่วไทย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรับปรุงพันธุ์ไหมสายพันธุ์ใหม่ : ช่อง Thai PBS (8 ส.ค. 61) ทุกทิศทั่วไทย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรับปรุงพันธุ์ไหมสายพันธุ์ใหม่ : ช่อง Thai PBS (8 ส.ค. 61)
นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รุ่น เสือดาว 12 ปิดประชุมเชียร์กลางอย่างเป็นทางการ นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รุ่น เสือดาว 12 ปิดประชุมเชียร์กลางอย่างเป็นทางการ
บรรยากาศรับน้องประชุมเชียร์ มมส น่ารัก คึกคัก อบอุ่น บรรยากาศรับน้องประชุมเชียร์ มมส น่ารัก คึกคัก อบอุ่น
มมส จัดโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 มมส จัดโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
เปิดประเพณีประชุมเชียร์ มมส ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นเสือดาว 12 เปิดประเพณีประชุมเชียร์ มมส ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นเสือดาว 12
ตระเวนข่าว 3 : มหาสารคาม ปรับปรุงพันธุ์ไหมสายพันธุ์ใหม่ : ช่อง 3 (3 ส.ค. 61) ตระเวนข่าว 3 : มหาสารคาม ปรับปรุงพันธุ์ไหมสายพันธุ์ใหม่ : ช่อง 3 (3 ส.ค. 61)
น้องใหม่ มมส กว่า 9,000 คน พร้อมใจทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติฯ น้องใหม่ มมส กว่า 9,000 คน พร้อมใจทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติฯ
มมส เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ฯ (Mini UKM) ครั้งที่ 19 มมส เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ฯ (Mini UKM) ครั้งที่ 19
ตระเวนข่าว 3 : น้องใหม่ ม.มหาสารคาม พร้อมใจทำบุญตักบาตรรับเปิดเทอม : ช่อง 3 (1 ส.ค. 61) ตระเวนข่าว 3 : น้องใหม่ ม.มหาสารคาม พร้อมใจทำบุญตักบาตรรับเปิดเทอม : ช่อง 3 (1 ส.ค. 61)
มมส มอบเงินและสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว มมส มอบเงินและสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว
มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
มมส ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มมส ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
มมส จัดงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561 มมส จัดงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561
มมส จัดงานคืนเหย้าบอกเล่าเก้าสิบ ครั้งที่ 1 มมส จัดงานคืนเหย้าบอกเล่าเก้าสิบ ครั้งที่ 1
มมส ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ พระธาตุนาดูน มมส ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ พระธาตุนาดูน
บรรยากาศ มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ TCAS รอบที่ 3 - 5 บรรยากาศ มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ TCAS รอบที่ 3 - 5
มมส จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย มมส จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย
มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบที่ 3-5) มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบที่ 3-5)
มมส จัดโครงการ พัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์ มมส จัดโครงการ พัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2561 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดนิทรรศการ “ตุ้มโฮมศิลป์” คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดนิทรรศการ “ตุ้มโฮมศิลป์”
มมส จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับสายงานสุขภาพ คณะกรรมการประชุมเชียร์ 2561 มมส จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับสายงานสุขภาพ คณะกรรมการประชุมเชียร์ 2561
มมส ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับ บริษัทสิงห์ เบเวอเรช จำกัด ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเมคาทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) และสาขาเมคาทรอนิกส์ (ปริญญาตรี) มมส ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับ บริษัทสิงห์ เบเวอเรช จำกัด ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเมคาทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) และสาขาเมคาทรอนิกส์ (ปริญญาตรี)
มมส ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง Shanghai University of Electric Power, Zhenfa New Energy Group มมส ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง Shanghai University of Electric Power, Zhenfa New Energy Group
มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอธิการบดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอธิการบดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
เช้า-ข่าว 7 สี : นักวิจัยค้นพบไหมพันธุ์ใหม่ ช่วยเหลือเกษตรกร จ.มหาสารคาม : ช่อง 7 (12 ก.ค. 61) เช้า-ข่าว 7 สี : นักวิจัยค้นพบไหมพันธุ์ใหม่ ช่วยเหลือเกษตรกร จ.มหาสารคาม : ช่อง 7 (12 ก.ค. 61)
มมส จัดโครงการติดตามนิเทศนักเรียนทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการสาธารณสุข มมส จัดโครงการติดตามนิเทศนักเรียนทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการสาธารณสุข
พิธีมอบงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิธีมอบงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปากท้องต้องรู้สุดสัปดาห์ : ไหมพันธุ์ใหม่ เหลือง มมส เลี้ยงง่ายผลผลิตสูง : ช่อง 8 (8 ก.ค. 61) ปากท้องต้องรู้สุดสัปดาห์ : ไหมพันธุ์ใหม่ เหลือง มมส เลี้ยงง่ายผลผลิตสูง : ช่อง 8 (8 ก.ค. 61)
VOICE OF MSU : วิชาการนานาชาติเกาหลีและไทยศึกษา VOICE OF MSU : วิชาการนานาชาติเกาหลีและไทยศึกษา
มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2561 มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2561
จับ ปรับ จริง ผู้ลักลอบทิ้งขยะในเขต มมส จับ ปรับ จริง ผู้ลักลอบทิ้งขยะในเขต มมส
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานวัฒนธรรมสู่อาเซียนและเทศกาลงิ้วจีน ครั้งที่ 1 สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานวัฒนธรรมสู่อาเซียนและเทศกาลงิ้วจีน ครั้งที่ 1
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ Tech-Startup คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ Tech-Startup
มมส จัดโครงการถ่ายทอดความรู้งานด้านการพัฒนานิสิต มมส จัดโครงการถ่ายทอดความรู้งานด้านการพัฒนานิสิต
VOICE OF MSU : ชมรมฟุตบอลบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSU VIP คว้าอันดับ 3 การแข่งขันกีฬา สกอ ครั้งที่ 37 จังหวัดขอนแก่น VOICE OF MSU : ชมรมฟุตบอลบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSU VIP คว้าอันดับ 3 การแข่งขันกีฬา สกอ ครั้งที่ 37 จังหวัดขอนแก่น
มมส จัดอบรมและประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสายสนับสนุนในสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 มมส จัดอบรมและประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสายสนับสนุนในสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561
มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอธิการบดีกับผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร ครั้งที่ 2 มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอธิการบดีกับผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร ครั้งที่ 2
มมส มอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มมส มอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะการดำเนินการเชิงรุก นักวิชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะการดำเนินการเชิงรุก นักวิชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและการพัฒนาและการให้บริการทางวิชาการ ของสถาบันอุดมศึกษา มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและการพัฒนาและการให้บริการทางวิชาการ ของสถาบันอุดมศึกษา
มมส จัดงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 มมส จัดงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. (ภาค ก) มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. (ภาค ก)
เกาะกระแสไปกับ MSUTV (เชียร์กีฬาไม่เล่นการพนัน) เกาะกระแสไปกับ MSUTV (เชียร์กีฬาไม่เล่นการพนัน)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จัดประชุมนักวิจัยภาคอีสาน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จัดประชุมนักวิจัยภาคอีสาน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน
มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอธิการบดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอธิการบดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
มมส จัดประชุมวิชาการ The 3rd MSU International Veterinary Conference มมส จัดประชุมวิชาการ The 3rd MSU International Veterinary Conference
มมส ร่วมมือกับ IIE จัดศูนย์สอบ TOEFL ITP เพียงแห่งเดียวในมหาสารคาม มมส ร่วมมือกับ IIE จัดศูนย์สอบ TOEFL ITP เพียงแห่งเดียวในมหาสารคาม
มมส ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” มมส ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ปัจฉิมนิเทศนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ปัจฉิมนิเทศนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10
คณะเภสัชศาสตร์ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว คณะเภสัชศาสตร์ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว
มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พระธาตุนาดูน มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พระธาตุนาดูน
มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 10 มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 10
MSU HEAD LINE NEWS เมษายน - พฤษภาคม 2561 MSU HEAD LINE NEWS เมษายน - พฤษภาคม 2561
สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประชาพิจารณ์ในเรื่องที่เป็นปัญหาและเรื่องต้องการความคิดเห็นของประชาคม สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประชาพิจารณ์ในเรื่องที่เป็นปัญหาและเรื่องต้องการความคิดเห็นของประชาคม
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล
มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2560
มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบันนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 18 มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบันนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 18
มมส จัดโครงการวันกิจกรรมพัฒนานิสิต (กิจกรรมนอกหลักสูตร) ครั้งที่ 2 มมส จัดโครงการวันกิจกรรมพัฒนานิสิต (กิจกรรมนอกหลักสูตร) ครั้งที่ 2
มมส ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 3 มมส ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 3
VOICE OF MSU : โครงการนักข่าวแห่งอนาคต VOICE OF MSU : โครงการนักข่าวแห่งอนาคต
มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา 2560 มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา 2560
มมส จัดพิธีมอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสุข มมส จัดพิธีมอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสุข
มมส ประชุมหารือวางแผนสำหรับนิสิต นักเรียน (กัมพูชา) มมส ประชุมหารือวางแผนสำหรับนิสิต นักเรียน (กัมพูชา)
ม.มหาสารคาม เปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น พร้อมตรวจรักษาฟัน ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ม.มหาสารคาม เปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น พร้อมตรวจรักษาฟัน ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ
มมส จัดงานเลี้ยงต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา มมส จัดงานเลี้ยงต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา
สภาคณาจารย์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 4/2561 สภาคณาจารย์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 4/2561
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดอบรมหลักสูตรเปรียบเทียบมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและการจัดทำงบการเงินของกิจการ NPAE และ SME คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดอบรมหลักสูตรเปรียบเทียบมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและการจัดทำงบการเงินของกิจการ NPAE และ SME
มมส ร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9 มมส ร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9
VOICE OF MSU : โครงการตักสิลาวาทิต ครั้งที่ 3 เรื่อง นางลอย VOICE OF MSU : โครงการตักสิลาวาทิต ครั้งที่ 3 เรื่อง นางลอย
วีดิทัศน์แนะนำ : พิธีรำถวายงพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2561 วีดิทัศน์แนะนำ : พิธีรำถวายงพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2561
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2561 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2561
มมส ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 มมส ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
มมส จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังชีวิต ไร้ขีดจำกัด” มมส จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังชีวิต ไร้ขีดจำกัด”
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดเสวนา “ผู้ประกอบการใหม่ในยุคดิจิตอล” Entreprenurship in the Digital Age @MBS คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดเสวนา “ผู้ประกอบการใหม่ในยุคดิจิตอล” Entreprenurship in the Digital Age @MBS
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดบรรยาย “พลังใจพิชิตความสำเร็จ” สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดบรรยาย “พลังใจพิชิตความสำเร็จ”
มมส จัดโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassadors) มมส จัดโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassadors)
ม.มหาสารคาม จัดบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561 ม.มหาสารคาม จัดบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดค่ายคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดค่ายคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.1
มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล
มมส สืบสาน “ประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร ออนซอนกลอนลำส่งเสริมสุขภาพ” มมส สืบสาน “ประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร ออนซอนกลอนลำส่งเสริมสุขภาพ”
ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี
มมส จัดเวทีเสวนา”หนุ่มสาวผู้(ไม่ทน)ร้าวราน : อุดมการณ์ ความฝัน และการขับเคลื่อนสังคมของคนรุ่นใหม่” มมส จัดเวทีเสวนา”หนุ่มสาวผู้(ไม่ทน)ร้าวราน : อุดมการณ์ ความฝัน และการขับเคลื่อนสังคมของคนรุ่นใหม่”
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดโครงการเล่าสู่กันฟัง ปีที่ 7 “เรื่องเล่าของพ่อ” คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดโครงการเล่าสู่กันฟัง ปีที่ 7 “เรื่องเล่าของพ่อ”
เกษตรสร้างชาติ : สมาร์ท ดี ฟาร์มเมอร์ แอพพลิเคชั่นจัดการฟาร์มโคนม : MCOT (1 เม.ย. 61) เกษตรสร้างชาติ : สมาร์ท ดี ฟาร์มเมอร์ แอพพลิเคชั่นจัดการฟาร์มโคนม : MCOT (1 เม.ย. 61)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จัดโครงการเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 16 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จัดโครงการเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 16
สอนรำถวายพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ประจำปี 2561 สอนรำถวายพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ประจำปี 2561
ท่ารำถวายพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ประจำปี 2561 ท่ารำถวายพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ประจำปี 2561
สำนักวิทยบริการ มมส จัด “สัปดาห์ห้องสมุด : อนุรักษ์มรดกไทยก้าวไกลสู่สากล” สำนักวิทยบริการ มมส จัด “สัปดาห์ห้องสมุด : อนุรักษ์มรดกไทยก้าวไกลสู่สากล”
Midnight Family : นิสิต ม.มหาสารคาม คอรัสเพลงออเจ้า : ช่อง 3 (1 เม.ย. 61) Midnight Family : นิสิต ม.มหาสารคาม คอรัสเพลงออเจ้า : ช่อง 3 (1 เม.ย. 61)
ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
มมส ร่วมจัดวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ สร้างงานสร้างอาชีพ (Job Fair 2018) มมส ร่วมจัดวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ สร้างงานสร้างอาชีพ (Job Fair 2018)
มมส จัดประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีอีสานประเภอ ซออีสาน พิณ โหวด มมส จัดประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีอีสานประเภอ ซออีสาน พิณ โหวด
มมส จัดประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประเภทโปงลางและแคน มมส จัดประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประเภทโปงลางและแคน
เดินหน้าปฏิรูป : รถตัดอ้อยลำขนาดเล็ก จ.มหาสารคาม : ททบ.5 และ NBT (26 มี.ค. 61) เดินหน้าปฏิรูป : รถตัดอ้อยลำขนาดเล็ก จ.มหาสารคาม : ททบ.5 และ NBT (26 มี.ค. 61)
มมส จัดงานประกวดการขับร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำ เนื่องในวันเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มมส จัดงานประกวดการขับร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำ เนื่องในวันเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี
ชาว มมส สืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์ ชาว มมส สืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์
พิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชาว มมส ร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ชาว มมส ร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี
มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ 2561 มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ 2561
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
เช้าชวนคุย : ม.มหาสารคามมอบโล่ เช้าชวนคุย : ม.มหาสารคามมอบโล่ "น้องแบม" คนดีศรีโรจนากร : MCOT (27 มี.ค. 61)
เปิดนิทรรศการครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดนิทรรศการครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พิธีปิดราชพฤกษ์เกมส์ พิธีปิดราชพฤกษ์เกมส์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดเสวนา “บุพเพสันนิวาส” กับ“รอมแพง” เจ้าของบทประพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดเสวนา “บุพเพสันนิวาส” กับ“รอมแพง” เจ้าของบทประพันธ์
กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดอบรม “การบริหารอัตรากำลังและการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น” กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดอบรม “การบริหารอัตรากำลังและการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น”
มมส จัดกีฬาแห่งมอน้ำชี 23 ปี ราชพฤกษ์เกมส์ มมส จัดกีฬาแห่งมอน้ำชี 23 ปี ราชพฤกษ์เกมส์
VOICE OF MSU : เปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 16 VOICE OF MSU : เปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 16
 มมส มอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา มมส มอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา
มมส จัดกิจกรรม Zumba Fitness เพื่อการกุศล มมส จัดกิจกรรม Zumba Fitness เพื่อการกุศล
มมส มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรตินางสาวปณิดา ยศปัญญา มมส มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรตินางสาวปณิดา ยศปัญญา
สะเก็ดข่าว : งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกอ : ช่อง 7 (11 มี.ค. 61) สะเก็ดข่าว : งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกอ : ช่อง 7 (11 มี.ค. 61)
โลกใสไร้ขยะ : ขยะแลกไข่ : ช่อง NBT (5 มี.ค. 61) โลกใสไร้ขยะ : ขยะแลกไข่ : ช่อง NBT (5 มี.ค. 61)
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนฯ สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนฯ
ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2561 ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2561
มมส ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2561 มมส ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2561
มมส จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Researching Language, Culture, and Society (RLCS 2018) มมส จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Researching Language, Culture, and Society (RLCS 2018)
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
นิสิต มมส พบ คลับ ฟรายเดย์ โชว์ ฟังข้อคิดเรื่องเรียน เรื่องรัก นิสิต มมส พบ คลับ ฟรายเดย์ โชว์ ฟังข้อคิดเรื่องเรียน เรื่องรัก
VOICE OF MSU : MSU NO SMOKING VOICE OF MSU : MSU NO SMOKING
มมส จัดนิทรรศการหมุนเวียนชุด “ของสะสม” ครั้งที่ 2 มมส จัดนิทรรศการหมุนเวียนชุด “ของสะสม” ครั้งที่ 2
VOICE OF MSU : คอนเสิร์ต ณ สยาม ท่องเที่ยวทั่วไทยด้วยเสียงเพลง VOICE OF MSU : คอนเสิร์ต ณ สยาม ท่องเที่ยวทั่วไทยด้วยเสียงเพลง
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดสัมมนา “การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ” คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดสัมมนา “การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ”
ตักสิลาวาไรตี้ : อู่เรือยาวช่างอินทรีย์ จังหวัดสกลนคร ตักสิลาวาไรตี้ : อู่เรือยาวช่างอินทรีย์ จังหวัดสกลนคร
มมส ร่วมกับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วัสดุแม่เหล็กและการประยุกต์ใช้” (Magnetism and its applications) มมส ร่วมกับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วัสดุแม่เหล็กและการประยุกต์ใช้” (Magnetism and its applications)
คลีนิคสร้างสุข : โรคสมองเสื่อม คลีนิคสร้างสุข : โรคสมองเสื่อม
เรื่องเล่าเช้านี้ : อาจารย์ ม.มหาสารคาม โชว์เต้นคุกกี้เสี่ยงทายหน้าชั้น ฮอตไม่แพ้ BNK48 นิสิตเห็นแล้วหายง่วงเลย! : ช่อง 3 (31 ม.ค. 61) เรื่องเล่าเช้านี้ : อาจารย์ ม.มหาสารคาม โชว์เต้นคุกกี้เสี่ยงทายหน้าชั้น ฮอตไม่แพ้ BNK48 นิสิตเห็นแล้วหายง่วงเลย! : ช่อง 3 (31 ม.ค. 61)
กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปี 2561 กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปี 2561
นิสิต มมส จัดกิจกรรม MSU walking Street เปิดพื้นที่โชว์ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ นิสิต มมส จัดกิจกรรม MSU walking Street เปิดพื้นที่โชว์ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์
มมส จัดงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561 มมส จัดงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561
ม.มหาสารคาม ทดสอบผลการพัฒนารถตัดอ้อยลำ มุ่งลดค่าใช้จ่ายเกษตรกร ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ม.มหาสารคาม ทดสอบผลการพัฒนารถตัดอ้อยลำ มุ่งลดค่าใช้จ่ายเกษตรกร ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ม.มหาสารคาม จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 TECHNO FARM FAIR ม.มหาสารคาม จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 TECHNO FARM FAIR
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561
คลีนิคสร้างสุข : โรคประสาท คลีนิคสร้างสุข : โรคประสาท
ข่าวนอกลู่ : ตำลีลาสะท้านฟ้าตักสิลานคร : ช่อง 3 (22 ม.ค. 61) ข่าวนอกลู่ : ตำลีลาสะท้านฟ้าตักสิลานคร : ช่อง 3 (22 ม.ค. 61)
เก็บตก : มาชุด นร. ก็ตำลีลาสะท้านฟ้าแซ่บๆ : ช่อง 3 (22 ม.ค. 61) เก็บตก : มาชุด นร. ก็ตำลีลาสะท้านฟ้าแซ่บๆ : ช่อง 3 (22 ม.ค. 61)
VOICE OF MSU : Winter School 2018 VOICE OF MSU : Winter School 2018
เก็บตก : ตำลีลาสะท้านฟ้ามหาสารคาม : ช่อง 3 (19 ม.ค. 61) เก็บตก : ตำลีลาสะท้านฟ้ามหาสารคาม : ช่อง 3 (19 ม.ค. 61)
คลีนิคสร้างสุข : การแสดงความรู้สึกที่เป็นบวกต่อผู้ป่วย คลีนิคสร้างสุข : การแสดงความรู้สึกที่เป็นบวกต่อผู้ป่วย
มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
VOICE OF MSU : มมส เก่ง คว้ารางวัล แชมป์เพาะกาย VOICE OF MSU : มมส เก่ง คว้ารางวัล แชมป์เพาะกาย
มมส เป็นเจ้าภาพจัดการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36 มมส เป็นเจ้าภาพจัดการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36
ตักสิลาวาไรตี้ : ศูนย์เรียนรู้เศณษฐกิจพอเพียงบ้านส้มโฮง ตักสิลาวาไรตี้ : ศูนย์เรียนรู้เศณษฐกิจพอเพียงบ้านส้มโฮง
คณะเทคโนโลยี มมส ร่วมกับจังหวัดมหาสารคามจัดประกวด “ส้มตำลีลาสะท้านฟ้าตักสิลานคร” คณะเทคโนโลยี มมส ร่วมกับจังหวัดมหาสารคามจัดประกวด “ส้มตำลีลาสะท้านฟ้าตักสิลานคร”
วีดิทัศน์ : งานกาชาดและบุญเบิกฟ้า มหาสารคาม 2561 วีดิทัศน์ : งานกาชาดและบุญเบิกฟ้า มหาสารคาม 2561
มมส จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 มมส จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ศิษย์เก่า มมส ผู้ประกาศข่าวภาคสนามช่อง 7 เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศิษย์เก่า มมส ผู้ประกาศข่าวภาคสนามช่อง 7 เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะเทคโนโลยี มมส เชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 “เทคโนฟาร์มแฟร์” คณะเทคโนโลยี มมส เชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 “เทคโนฟาร์มแฟร์”
มมส รับรองอาคันตุกะจากประเทศญี่ปุ่นในโอกาสจัดมหกรรมทุนการศึกษาต่อ มมส รับรองอาคันตุกะจากประเทศญี่ปุ่นในโอกาสจัดมหกรรมทุนการศึกษาต่อ
มมส จับมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาและสำนักงานจัดหางานเตรียมพร้อมนักศึกษา ปชช.ทำงานต่างประเทศ มมส จับมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาและสำนักงานจัดหางานเตรียมพร้อมนักศึกษา ปชช.ทำงานต่างประเทศ
นิสิต บุคลากร มมส ร่วมใจบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ นิสิต บุคลากร มมส ร่วมใจบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2561 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2561
มมส พบปะสื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561 มมส พบปะสื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561
มมส ทำบุญตักบาตร“ส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561”เพื่อความเป็นศิริมงคล มมส ทำบุญตักบาตร“ส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561”เพื่อความเป็นศิริมงคล
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ : ช่อง 7 (14 ธ.ค. 60) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ : ช่อง 7 (14 ธ.ค. 60)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ : ช่อง 3 (14 ธ.ค. 60) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ : ช่อง 3 (14 ธ.ค. 60)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ : สำนักข่าวไทย (14 ธ.ค. 60) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ : สำนักข่าวไทย (14 ธ.ค. 60)
ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560
รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560
รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560
วีดิทัศน์ : อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วีดิทัศน์ : อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560
มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี
มมส เปิดตัวรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้า ให้บริการแล้ววันนี้….ฟรี มมส เปิดตัวรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้า ให้บริการแล้ววันนี้….ฟรี
คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดกิจกรรม “โครงการปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน” คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดกิจกรรม “โครงการปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน”
ตะลอนข่าวเช้านี้ : ขยะรีไซเคิลแลกไข่ จ.มหาสารคาม : ไทยรัฐทีวี (29 พ.ย. 60) ตะลอนข่าวเช้านี้ : ขยะรีไซเคิลแลกไข่ จ.มหาสารคาม : ไทยรัฐทีวี (29 พ.ย. 60)
ชาว ม.มหาสารคาม นำขยะรีไซเคิลแลกไข่ ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ชาว ม.มหาสารคาม นำขยะรีไซเคิลแลกไข่ ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม
ข่าวนอกลู่ : ม.มหาสารคาม แต่งแฟนซีเกี่ยวข้าว : ช่อง 3 (28 พ.ย. 60) ข่าวนอกลู่ : ม.มหาสารคาม แต่งแฟนซีเกี่ยวข้าว : ช่อง 3 (28 พ.ย. 60)
เก็บตก : ม.มหาสารคาม เต้นเกี่ยวข้าวอีกแล้ว : ช่อง 3 (28 พ.ย. 60) เก็บตก : ม.มหาสารคาม เต้นเกี่ยวข้าวอีกแล้ว : ช่อง 3 (28 พ.ย. 60)
เที่ยงวันทันเหตุการณ์ : เกี่ยวข้าวแฟนซี : ช่อง 3 (23 พ.ย. 60) เที่ยงวันทันเหตุการณ์ : เกี่ยวข้าวแฟนซี : ช่อง 3 (23 พ.ย. 60)
สถานีวิทยุ มมส จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รวมพลคนวิทยุ มมส” ครั้งที่ 2 สถานีวิทยุ มมส จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รวมพลคนวิทยุ มมส” ครั้งที่ 2
คณะแพทยศาสตร์ มมส จับมือ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วมฯ คณะแพทยศาสตร์ มมส จับมือ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วมฯ
เรื่องพลบค่ำ : ม.มหาสารคาม แต่งแฟนซีลงแขกเกี่ยวข้าว : สำนักข่าวไทย (22 พ.ย. 60) เรื่องพลบค่ำ : ม.มหาสารคาม แต่งแฟนซีลงแขกเกี่ยวข้าว : สำนักข่าวไทย (22 พ.ย. 60)
มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วีดิทัศน์ : ลงแขกเกี่ยวข้าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #60 วีดิทัศน์ : ลงแขกเกี่ยวข้าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #60
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัด MSU Concert : หมอลำศิลป์อีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัด MSU Concert : หมอลำศิลป์อีสาน ประจำปีการศึกษา 2560
VOICE OF MSU : สวนครูผู้เรียน VOICE OF MSU : สวนครูผู้เรียน
เที่ยงเปิดประเด็น : ม.มหาสารคาม แปรรูปข้าวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน : ช่อง 3 (20 พ.ย. 60) เที่ยงเปิดประเด็น : ม.มหาสารคาม แปรรูปข้าวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน : ช่อง 3 (20 พ.ย. 60)
มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
มมส จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สถาบันขงจื่อ มมส จัดการแข่งขันวัฒนธรรมจีน ในระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 สถาบันขงจื่อ มมส จัดการแข่งขันวัฒนธรรมจีน ในระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
ชั่วโมงสร้างสุข : มมส.จัดโครงการฝึกประสบการณ์ลีลาศเพื่อการแข่งขัน : ช่อง 3 (7 พ.ย. 60) ชั่วโมงสร้างสุข : มมส.จัดโครงการฝึกประสบการณ์ลีลาศเพื่อการแข่งขัน : ช่อง 3 (7 พ.ย. 60)
มมส จัดโครงการฝึกประสบการณ์ลีลาศเพื่อการแข่งขันครั้งที่ 2 มมส จัดโครงการฝึกประสบการณ์ลีลาศเพื่อการแข่งขันครั้งที่ 2
มมส ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานโอทอปสัญจร ครั้งที่ 5 มมส ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานโอทอปสัญจร ครั้งที่ 5
มมส จัดประเพณีลอยกระทง 2560 “มอน้ำชีขมาแม่คงคาบูชาฮอยพระพุทธบาทสืบเซื้อซาติไทอีสาน” มมส จัดประเพณีลอยกระทง 2560 “มอน้ำชีขมาแม่คงคาบูชาฮอยพระพุทธบาทสืบเซื้อซาติไทอีสาน”
ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มหาสารคาม สืบสานประเพณีจัดสวยงามเรียบง่าย ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มหาสารคาม สืบสานประเพณีจัดสวยงามเรียบง่าย
VOICE OF MSU : ละครเวทีประเพณี รุ่น 9 สาขาวิชาภาษาเกาหลี VOICE OF MSU : ละครเวทีประเพณี รุ่น 9 สาขาวิชาภาษาเกาหลี
มมส จัดประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมรับเสด็จฯงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2559-2560 มมส จัดประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมรับเสด็จฯงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2559-2560
มมส จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561 มมส จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561
นักข่าวพลเมือง : ประกวดสรภัญญะ สืบสานวัฒนธรรม จ.มหาสารคาม : ช่อง Thai PBS (2 พ.ย. 60) นักข่าวพลเมือง : ประกวดสรภัญญะ สืบสานวัฒนธรรม จ.มหาสารคาม : ช่อง Thai PBS (2 พ.ย. 60)
มมส พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายต้านยาเสพติด มมส พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายต้านยาเสพติด
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กันยายน - ตุลาคม 2560 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กันยายน - ตุลาคม 2560
มมส ร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยกลางแม่น้ำชี ท่าน้ำวัดเจริญผล มมส ร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยกลางแม่น้ำชี ท่าน้ำวัดเจริญผล
ธ สถิตในดวงใจ มมส รวมใจเป็นหนึ่งแปรอักษรภาพ ๙ น้อมสำนึกพรมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจ มมส รวมใจเป็นหนึ่งแปรอักษรภาพ ๙ น้อมสำนึกพรมหากรุณาธิคุณ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดกิจกรรม “นวมินทราธิราชรำลึก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดกิจกรรม “นวมินทราธิราชรำลึก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”
มมส ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช มมส ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
กฐินสามัคคี ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560 ทอดถวาย ณ วัดมหาผล กฐินสามัคคี ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560 ทอดถวาย ณ วัดมหาผล
มมส จัดวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 มมส จัดวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560
มมส จัดโครงการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 มมส จัดโครงการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9
คุยข่าวเย็นช่อง8 : มมส รวมกันใจประดับภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร 9 : ช่อง 8 (18 ต.ค. 60) คุยข่าวเย็นช่อง8 : มมส รวมกันใจประดับภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร 9 : ช่อง 8 (18 ต.ค. 60)
นักข่าวพลเมือง : สมาร์ท ดี ฟาร์มเมอร์เกษตรกร 4.0 เทคโนโลยีในฟาร์มโคนม จ.มหาสารคาม : ช่อง Thai PBS (18 ต.ค. 60) นักข่าวพลเมือง : สมาร์ท ดี ฟาร์มเมอร์เกษตรกร 4.0 เทคโนโลยีในฟาร์มโคนม จ.มหาสารคาม : ช่อง Thai PBS (18 ต.ค. 60)
มมส จัดโครงการ อบรมผู้บริหารมหาวิทยาลัย มมส จัดโครงการ อบรมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ร้อยดวงใจ อาลัยพระพ่อภูมิพล ร้อยดวงใจ อาลัยพระพ่อภูมิพล
เพลง : อาลัยพระพ่อภูมิพล เพลง : อาลัยพระพ่อภูมิพล
นักข่าวพลเมือง : เบื่องหลังบทเพลง อาลัยพระพ่อภูมิพล : ช่อง Thai PBS (12 ต.ค. 60) นักข่าวพลเมือง : เบื่องหลังบทเพลง อาลัยพระพ่อภูมิพล : ช่อง Thai PBS (12 ต.ค. 60)
มมส ตั้งตู้คีย์ออส นิสิตชำระค่าบริการอัตโนมัติได้แล้ววันนี้ มมส ตั้งตู้คีย์ออส นิสิตชำระค่าบริการอัตโนมัติได้แล้ววันนี้
Thai PBS ศูนย์ข่าวภาคอีสาน : แปรรูปข้าวหอมมะลิเพื่อผู้ป่วยเบาหวาน : ช่อง Thai PBS (12 ต.ค. 60) Thai PBS ศูนย์ข่าวภาคอีสาน : แปรรูปข้าวหอมมะลิเพื่อผู้ป่วยเบาหวาน : ช่อง Thai PBS (12 ต.ค. 60)
ข่าวเวิร์คพอยท์ : มโนราห์บัลเลต์รัชกาลที่ 9 : ช่อง Workpoint (10 ต.ค. 60) ข่าวเวิร์คพอยท์ : มโนราห์บัลเลต์รัชกาลที่ 9 : ช่อง Workpoint (10 ต.ค. 60)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มทร.รัตนโกสินทร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มทร.รัตนโกสินทร์
มมส ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดประกวดสรภัญญะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา มมส ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดประกวดสรภัญญะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา
ชาว มมส ตักบาตรเทโวโรหณะ ฮีตเดือน 11 ร่วมกับชุมชนวัดเจริญผล ชาว มมส ตักบาตรเทโวโรหณะ ฮีตเดือน 11 ร่วมกับชุมชนวัดเจริญผล
สมาร์ท ดี ฟาร์เมอร์ แอพพลิเคชั่นเพิ่มความสะดวกในกิจการฟาร์มโคนม สมาร์ท ดี ฟาร์เมอร์ แอพพลิเคชั่นเพิ่มความสะดวกในกิจการฟาร์มโคนม
คณะเภสัชศาสตร์ มมส ต้อนรับอาคันตุกะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะเภสัชศาสตร์ มมส ต้อนรับอาคันตุกะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2560 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2560
มมส จัดงานวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย” มมส จัดงานวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย”
มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนจิตอาสาพัฒนาแผ่นดิน) ประจำปีการศึกษา 2559 มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนจิตอาสาพัฒนาแผ่นดิน) ประจำปีการศึกษา 2559
มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประชาพิจารณ์ในเรื่องที่เป็นปัญหาและเรื่องต้องการความคิดเห็นของประชาคม สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประชาพิจารณ์ในเรื่องที่เป็นปัญหาและเรื่องต้องการความคิดเห็นของประชาคม
รายการ เก็บตก มมส (18 กันยายน 2560) รายการ เก็บตก มมส (18 กันยายน 2560)
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน Com Biz Festival 2017 คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน Com Biz Festival 2017
มมส ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่องผลการเรียนรู้กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มมส ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่องผลการเรียนรู้กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
มมส ต้อนรับเยาวชนกัมพูชาทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์ที่ประเทศไทย มมส ต้อนรับเยาวชนกัมพูชาทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์ที่ประเทศไทย
สำนักงานอธิการบดี มมส รับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559 สำนักงานอธิการบดี มมส รับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559
มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย 5 จังหวัดภาคอีสาน มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย 5 จังหวัดภาคอีสาน
มมส โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา มมส โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดอบรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดอบรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
มมส จัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 มมส จัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มมส จัดพิธีไหว้ครูกีฬาบูชาอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2560 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มมส จัดพิธีไหว้ครูกีฬาบูชาอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2560
มมส แถลงโชว์ 10 ผลงานเด่น เน้นแก้ปัญหา สร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ มมส แถลงโชว์ 10 ผลงานเด่น เน้นแก้ปัญหา สร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
มมส จัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 “From Local to Global in the Context of Thailand 4.0 :จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0” มมส จัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 “From Local to Global in the Context of Thailand 4.0 :จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0”
มมส จัดการสัมมนาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มมส จัดการสัมมนาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
มมส จัดโครงการบูรณาการความรู้สากลและภูมิปัญญาชาวบ้านสู่ชุมชน มมส จัดโครงการบูรณาการความรู้สากลและภูมิปัญญาชาวบ้านสู่ชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จัดวันวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “HUSOC Fair: Show and Share 2017” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จัดวันวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “HUSOC Fair: Show and Share 2017”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส ปลูกต้นดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส ปลูกต้นดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙
น้องใหม่ปันโลหิต เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ น้องใหม่ปันโลหิต เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
มมส จัดพิธีเปิดให้บริการอาคารโรงอาหารกลาง เขตพื้นที่ในเมือง มมส จัดพิธีเปิดให้บริการอาคารโรงอาหารกลาง เขตพื้นที่ในเมือง
ละครจิตบำบัด รักษาผู้ป่วยสุขภาพจิต ละครจิตบำบัด รักษาผู้ป่วยสุขภาพจิต
สืบสานประเพณี สืบสานประเพณี "บุญข้าวสาก"
มมส ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 49,999 ดอก ให้กับจังหวัดเพื่อทูลเกล้าถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มมส ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 49,999 ดอก ให้กับจังหวัดเพื่อทูลเกล้าถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
มมส จัดโประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มมส จัดโประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
มมส จัด ASEAN Exchange Study and Internship Fair 2017 มมส จัด ASEAN Exchange Study and Internship Fair 2017
อีสานวันนี้ : มมส ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม : ช่อง NBT (17 ส.ค. 60) อีสานวันนี้ : มมส ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม : ช่อง NBT (17 ส.ค. 60)
มมส ร่วมกิจกรรม “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4” มมส ร่วมกิจกรรม “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4”
มมส จัดลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ MSU Freshy Day & Freshy Night 2017 มมส จัดลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ MSU Freshy Day & Freshy Night 2017
มมส จัดงาน Freshy day and Freshy night 2017 มมส จัดงาน Freshy day and Freshy night 2017
อีสานวันนี้ : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกบ : ช่อง NBT (23 ส.ค. 60) อีสานวันนี้ : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกบ : ช่อง NBT (23 ส.ค. 60)
กองกิจการนิสิต มมส จัดประกวดสุนทรพจน์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 กองกิจการนิสิต มมส จัดประกวดสุนทรพจน์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9
มมส จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 มมส จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560
VOICE OF MSU : การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านส้มโฮง จ.มหาสารคาม VOICE OF MSU : การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านส้มโฮง จ.มหาสารคาม
ครบรอบ 14 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ครบรอบ 14 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส
รายการ เก็บตก มมส (23 สิงหาคม 2560) รายการ เก็บตก มมส (23 สิงหาคม 2560)
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2560 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2560
มมส ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวกวด เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก มมส ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวกวด เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส ปลูกต้นดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 คณะการบัญชีและการจัดการ มมส ปลูกต้นดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
มมส จัดแสดงผลงานจิตกรรมสีหมึกจีน และมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมจิตรกรรมสีหมึกจีนและนาฏศิลป์จีน มมส จัดแสดงผลงานจิตกรรมสีหมึกจีน และมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมจิตรกรรมสีหมึกจีนและนาฏศิลป์จีน
มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญ ทปอ.และสมาคม ทปอ.ครั้งที่ 4/2560 มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญ ทปอ.และสมาคม ทปอ.ครั้งที่ 4/2560
คณะผู้ร่วมประชุม ทปอ. เยี่ยมชม มมส คณะผู้ร่วมประชุม ทปอ. เยี่ยมชม มมส
มมส จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2560 มมส จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2560
มมส “โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์” มมส “โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์”
มมส จัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสากล ประจำปี 2560 (Mahasarakham University Global Citizenship Camp 2017)” มมส จัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสากล ประจำปี 2560 (Mahasarakham University Global Citizenship Camp 2017)”
VOICE OF MSU : โครงการการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรุ่นเยาว์ในชุมชน เพื่อพัฒนาอาหารจากข้าวในชุมชน VOICE OF MSU : โครงการการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรุ่นเยาว์ในชุมชน เพื่อพัฒนาอาหารจากข้าวในชุมชน
มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560
วีดิทัศน์ : แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ทปอ) วีดิทัศน์ : แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ทปอ)
นักข่าวพลเมือง : กำจัดวัชพืชเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม : ช่อง Thai PBS (12 ส.ค. 60) นักข่าวพลเมือง : กำจัดวัชพืชเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม : ช่อง Thai PBS (12 ส.ค. 60)
มมส ร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2560 มมส ร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2560
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ปลูกต้นดาวเรือง 2,200 ต้น ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ปลูกต้นดาวเรือง 2,200 ต้น ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
ข่าวนอกลู่ : ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ : ช่อง 3 (17 ส.ค. 60) ข่าวนอกลู่ : ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ : ช่อง 3 (17 ส.ค. 60)
มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด ถวายความอาลัยแด่ในหลวง ร.๙ มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด ถวายความอาลัยแด่ในหลวง ร.๙
มมส จัดพิธีมอบหมวกและเสื้อนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 มมส จัดพิธีมอบหมวกและเสื้อนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
มมส จัดคอนเสิร์ตการกุศล “มมส รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม” มมส จัดคอนเสิร์ตการกุศล “มมส รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม”
VOICE OF MSU : โครงการพ่อฮักแม่ฮักรักษ์สุขภาพ VOICE OF MSU : โครงการพ่อฮักแม่ฮักรักษ์สุขภาพ
วีดิทัศน์ : ร้อยดวงใจ ชาว มมส ปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 วีดิทัศน์ : ร้อยดวงใจ ชาว มมส ปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
VOICE OF MSU : โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก VOICE OF MSU : โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
MSU Global Citizenship Camp 2017 (Ep.1) MSU Global Citizenship Camp 2017 (Ep.1)
MSU Global Citizenship Camp 2017 (Ep.2) MSU Global Citizenship Camp 2017 (Ep.2)
MSU Global Citizenship Camp 2017 (Ep.3) MSU Global Citizenship Camp 2017 (Ep.3)
สะเก็ดข่าว : ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ : ช่อง 7 (13 ส.ค. 60) สะเก็ดข่าว : ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ : ช่อง 7 (13 ส.ค. 60)
มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”
วีดิทัศน์ : พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นมฤคมาศ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 วีดิทัศน์ : พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นมฤคมาศ 11 ประจำปีการศึกษา 2560
มมส ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ มฤคมาศ 11 มมส ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ มฤคมาศ 11
มมส ลงพื้นที่บ้านเกิ้ง (กุดแดง) กำจัดวัชพืชและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มมส ลงพื้นที่บ้านเกิ้ง (กุดแดง) กำจัดวัชพืชและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
VOICE OF MSU : คณะการบัญชีและการจัดการ จัดโครงการ ทำดีทำได้ ครั้งที่ 2 VOICE OF MSU : คณะการบัญชีและการจัดการ จัดโครงการ ทำดีทำได้ ครั้งที่ 2
รายการ เก็บตก มมส (10 สิงหาคม 2560) รายการ เก็บตก มมส (10 สิงหาคม 2560)
วีดิทัศน์ : วันพิสูจน์รุ่น มฤคมาศ11 ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาพมุมสูง) วีดิทัศน์ : วันพิสูจน์รุ่น มฤคมาศ11 ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาพมุมสูง)
มมส ปิดการประชุมเชียร์กลางของนิสิตใหม่ รุ่นมฤคมาศ 11 อย่างเป็นทางการ มมส ปิดการประชุมเชียร์กลางของนิสิตใหม่ รุ่นมฤคมาศ 11 อย่างเป็นทางการ
นักข่าวพลเมือง : ซ่อมพนังกั้นน้ำกุดร่องเตรียมรับมือแม่น้ำชี : ช่อง Thai PBS (6 ส.ค. 60) นักข่าวพลเมือง : ซ่อมพนังกั้นน้ำกุดร่องเตรียมรับมือแม่น้ำชี : ช่อง Thai PBS (6 ส.ค. 60)
รายการ คลีนิคสร้างสุข : สภาวะการฆ่าตัวตาย รายการ คลีนิคสร้างสุข : สภาวะการฆ่าตัวตาย
เปิดประชุมเชียร์ มมส รุ่นพี่รับนโยบาย “รับน้องสร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ” เปิดประชุมเชียร์ มมส รุ่นพี่รับนโยบาย “รับน้องสร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ”
ชาว มมส ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชาว มมส ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ม.มหาสารคาม จัดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ม.มหาสารคาม จัดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
ทิพยประกันชีวิต มอบทุนสนับสนุน มมส ทิพยประกันชีวิต มอบทุนสนับสนุน มมส
สำนักวิทยบริการ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการโสตทัศนศึกษา” สำนักวิทยบริการ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการโสตทัศนศึกษา”
กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงาน กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงาน
นิสิตใหม่ มมส นับหมื่นคน พร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ นิสิตใหม่ มมส นับหมื่นคน พร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วีดิทัศน์ : โครงการนิสิตใหม่ร่วมใจทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2560 วีดิทัศน์ : โครงการนิสิตใหม่ร่วมใจทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2560
วีดิทัศน์ : อธิการบดี ม.มหาสารคาม กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 วีดิทัศน์ : อธิการบดี ม.มหาสารคาม กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2560 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2560
มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
มมส จัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 7/2560 มมส จัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 7/2560
VOICE OF MSU : Global Citizenship Camp 2017 VOICE OF MSU : Global Citizenship Camp 2017
มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดอบรมชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดอบรมชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ Admission และระบบพิเศษประจำปีการศึกษา 2560 มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ Admission และระบบพิเศษประจำปีการศึกษา 2560
มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “กลยุทธ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน” มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “กลยุทธ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน”
VOICE OF MSU : การบริหารจัดการคณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม VOICE OF MSU : การบริหารจัดการคณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
มมส ถวายเทียนพรรษา พระบรมธาตุนาดูน มมส ถวายเทียนพรรษา พระบรมธาตุนาดูน
มมส จัดงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา มมส จัดงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา
ชาว มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระบรมธาตุนาดูน ชาว มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระบรมธาตุนาดูน
รายการ เก็บตก มมส (14 กรกฎาคม 2560) รายการ เก็บตก มมส (14 กรกฎาคม 2560)
โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560 (ตอนที่ 1) โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560 (ตอนที่ 1)
โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560 (ตอนที่ 2) โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560 (ตอนที่ 2)
โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560 (ตอนที่ 3) โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560 (ตอนที่ 3)
โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560 (ตอนที่ 4) โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560 (ตอนที่ 4)
โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560 (ตอนที่ 5) โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560 (ตอนที่ 5)
รายการ คลีนิคสร้างสุข : โรคซิมเศร้า รายการ คลีนิคสร้างสุข : โรคซิมเศร้า
VOICE OF MSU : เรียนรู้สตาร์ทอัปกับคณะบัญชี VOICE OF MSU : เรียนรู้สตาร์ทอัปกับคณะบัญชี
มมส พัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล มมส พัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล
VOICE OF MSU : นิสิต มมส คว้าทุน UGRAD VOICE OF MSU : นิสิต มมส คว้าทุน UGRAD
อีสานวันนี้ : ประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขงและงานสืบสานตำนานเชียงคาน : ช่อง NBT (4 ก.ค. 60) อีสานวันนี้ : ประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขงและงานสืบสานตำนานเชียงคาน : ช่อง NBT (4 ก.ค. 60)
มมส พัฒนาคุณภาพการผลิตผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2560 มมส พัฒนาคุณภาพการผลิตผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2560
นักข่าวพลเมือง : รำโทนกันทรวิชัย สูงวัยม่วนซื่น : ช่อง Thai PBS (1 ก.ค. 60) นักข่าวพลเมือง : รำโทนกันทรวิชัย สูงวัยม่วนซื่น : ช่อง Thai PBS (1 ก.ค. 60)
หน่วยงานภายใน ม.มหาสารคาม ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน หน่วยงานภายใน ม.มหาสารคาม ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
เชิญชวนศิษย์เก่า ม.มหาสารคาม ทุกท่านเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 จ.อุดรธานี เชิญชวนศิษย์เก่า ม.มหาสารคาม ทุกท่านเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 จ.อุดรธานี
มมส ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10 มมส ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560
นิสิต บุคลากร ม.มหาสารคาม ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง (รัชกาลที่ 9) นิสิต บุคลากร ม.มหาสารคาม ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง (รัชกาลที่ 9)
VOICE OF MSU : นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล การจัดแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ VOICE OF MSU : นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล การจัดแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ
รายการ เก็บตก มมส (26 มิถุนายน 2560) รายการ เก็บตก มมส (26 มิถุนายน 2560)
นักข่าวพลเมือง : สิมฮูปแต้ม จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธารามว : ช่อง Thai PBS (23 มิ.ย. 60) นักข่าวพลเมือง : สิมฮูปแต้ม จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธารามว : ช่อง Thai PBS (23 มิ.ย. 60)
VOICE OF MSU : โครงการอีสาน-อาเซียนสัญจร ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ISAN P2A on Campus Jurnry at Mahasarakham University) VOICE OF MSU : โครงการอีสาน-อาเซียนสัญจร ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ISAN P2A on Campus Jurnry at Mahasarakham University)
มมส พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน “การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21” มมส พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน “การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21”
บัณฑิตวิทยาลัย มมส เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2560 บัณฑิตวิทยาลัย มมส เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2560
ม.มหาสารคาม ร่วมกับชุมชนอนุรักษ์ รำโทนกันทรวิชัย ม.มหาสารคาม ร่วมกับชุมชนอนุรักษ์ รำโทนกันทรวิชัย
มมส จัดโครงการ TOURISM RESEARCH FOUR POINT ZERO การวิจัยท่องเที่ยว 4.0 มมส จัดโครงการ TOURISM RESEARCH FOUR POINT ZERO การวิจัยท่องเที่ยว 4.0
เปิดตัวทีมเยาวชนทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดตัวทีมเยาวชนทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายการ คลีนิคสร้างสุข : การเจ็บป่วยทางจิต รายการ คลีนิคสร้างสุข : การเจ็บป่วยทางจิต
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2560 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2560
ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560 ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560
มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9 มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9
มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตกรุงเวลลิงตัน และผู้เชี่ยวชาญจากนิวซีแลนด์ มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตกรุงเวลลิงตัน และผู้เชี่ยวชาญจากนิวซีแลนด์
อนุรักษ์ ฮูปแต้ม จิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ อนุรักษ์ ฮูปแต้ม จิตรกรรมฝาผนังโบสถ์
มมส รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง มมส รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง
กองบริการการศึกษา มมส ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ. กองบริการการศึกษา มมส ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ.
มมส เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” มมส เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”
เก็บตกจากเนชั่น : ต่อยอด ฮูปแต้ม สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน : Nation TV (26 พ.ค. 60) เก็บตกจากเนชั่น : ต่อยอด ฮูปแต้ม สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน : Nation TV (26 พ.ค. 60)
ข่าววันใหม่ : ม.มหาสารคาม ร่วมอนุรักษ์ สิม ฮูปแต้ม : ช่อง 3 (7 มิ.ย. 60) ข่าววันใหม่ : ม.มหาสารคาม ร่วมอนุรักษ์ สิม ฮูปแต้ม : ช่อง 3 (7 มิ.ย. 60)
ข่าวในพระราชสำนัก : นักเรียน สาธิต มมส รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 : ช่อง 3 (3 มิ.ย. 60) ข่าวในพระราชสำนัก : นักเรียน สาธิต มมส รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 : ช่อง 3 (3 มิ.ย. 60)
มมส จัดประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์สู่สากล มมส จัดประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์สู่สากล
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ปัจฉิมนิเทศนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ปัจฉิมนิเทศนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9
มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ นักวิชาการศึกษา มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ นักวิชาการศึกษา
มมส ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 2 มมส ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 2
รายการ เก็บตก มมส (5 มิถุนายน 2560) รายการ เก็บตก มมส (5 มิถุนายน 2560)
มมส ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ในหลวง ร.9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มมส ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ในหลวง ร.9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อธิการบดี มมส ให้โอวาท ทัพนักกีฬาบุคลากรฯ ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” อธิการบดี มมส ให้โอวาท ทัพนักกีฬาบุคลากรฯ ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”
ม.มหาสารคาม ตรวจรักษาฟัน โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ พสกนิกรกัมพูชา -ไทยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ม.มหาสารคาม ตรวจรักษาฟัน โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ พสกนิกรกัมพูชา -ไทยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
รายการ เก็บตก มมส (29 พฤษภาคม 2560) รายการ เก็บตก มมส (29 พฤษภาคม 2560)
มมส จัดพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ มมส จัดพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง บ้านกุดใส้จ่อ NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง บ้านกุดใส้จ่อ
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล
มมส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SPA Knowledge Sharing) Service Platform มมส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SPA Knowledge Sharing) Service Platform
MSU HEAD LINE NEWS  เมษายน - พฤษภาคม 2560 MSU HEAD LINE NEWS เมษายน - พฤษภาคม 2560
คณะการบัญชีฯ มมส ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ มหาวิทยาลัยวูซอง คณะการบัญชีฯ มมส ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ มหาวิทยาลัยวูซอง
มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหารและคณะ จาก Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหารและคณะ จาก Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย
VOICE OF MSU : ร่วมให้กำลังใจ ตัวแทน มมส ในงาน ไตรธาราเกมส์ : อะตอมเกมส์ VOICE OF MSU : ร่วมให้กำลังใจ ตัวแทน มมส ในงาน ไตรธาราเกมส์ : อะตอมเกมส์
มมส จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2559 มมส จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2559
คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ “เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1” คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ “เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1”
กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการวันวิชาการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1 กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการวันวิชาการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1
เก็บตกจากเนชั่น : พิพิธภัณฑ์เห็ดเป็นยา สู่งานวิจัยรักษาโรค : ช่อง Nation TV (16 พ.ค. 60) เก็บตกจากเนชั่น : พิพิธภัณฑ์เห็ดเป็นยา สู่งานวิจัยรักษาโรค : ช่อง Nation TV (16 พ.ค. 60)
รายการ คลีนิคสร้างสุข : ความเครียด รายการ คลีนิคสร้างสุข : ความเครียด
มมส จัดโครงการประชุมชี้แจงการทำบัญชีต้นทุนผลผลิตระดับมหาวิทยาลัย มมส จัดโครงการประชุมชี้แจงการทำบัญชีต้นทุนผลผลิตระดับมหาวิทยาลัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส จัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส จัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส นำเสนอผลงานนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส นำเสนอผลงานนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
มมส จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 14 มมส จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 14
มมส ร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา พระธาตุนาดูน เนื่องในวันวิสาขบูชา มมส ร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา พระธาตุนาดูน เนื่องในวันวิสาขบูชา
มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 7 มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 7
รายการ เก็บตก มมส (9 พฤษภาคม 2560) รายการ เก็บตก มมส (9 พฤษภาคม 2560)
รายการ คลีนิคสร้างสุข : ความสุข รายการ คลีนิคสร้างสุข : ความสุข
VOICE OF MSU : นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม ได้รับรางวัลชนะเลิศการสร้างภาพยนต์แอนิเมชั่น 3 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย VOICE OF MSU : นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม ได้รับรางวัลชนะเลิศการสร้างภาพยนต์แอนิเมชั่น 3 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
ข่าวเก็บตก : มมส ประกวดเทพีสาวประเภทสอง : ช่อง 3 (1 พ.ค. 60) ข่าวเก็บตก : มมส ประกวดเทพีสาวประเภทสอง : ช่อง 3 (1 พ.ค. 60)
ตรีผลาจัดแคมเปญ Build ให้ Blink By Pharmcare ต้อนรับซัมเมอร์ ตรีผลาจัดแคมเปญ Build ให้ Blink By Pharmcare ต้อนรับซัมเมอร์
มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 14 มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 14
มมส ตรวจรักษาฟัน โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ วันสุดท้าย มมส ตรวจรักษาฟัน โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ วันสุดท้าย
ทำฟันฟรีที่ มมส วันที่สอง นิสิต บุคลากรและประชาชนมาใช้บริการ ทำฟันฟรีที่ มมส วันที่สอง นิสิต บุคลากรและประชาชนมาใช้บริการ
มมส ตรวจรักษาฟันโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ มมส ตรวจรักษาฟันโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มมส พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มมส
ชั่วโมงสร้างสุข Family News Today : พลังไอเดียคนรุ่นใหม่กับการออกแบบ : ช่อง 3 (1 พ.ค. 60) ชั่วโมงสร้างสุข Family News Today : พลังไอเดียคนรุ่นใหม่กับการออกแบบ : ช่อง 3 (1 พ.ค. 60)
มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2559
กองการเจ้าหน้าที่ มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2560 กองการเจ้าหน้าที่ มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2560
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดโครงการ Thesis of The Year 2016 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดโครงการ Thesis of The Year 2016
ลำเพลิน วงศกร พร้อม แม่นกน้อย อุไรพร ขนศิลปินตลกมอบความสุขบนเวที มมส ลำเพลิน วงศกร พร้อม แม่นกน้อย อุไรพร ขนศิลปินตลกมอบความสุขบนเวที มมส
ข่าวนอกลู่ : มมส จัดประกวดเทพีสงกรานต์และสาวประเภทสอง : ช่อง 3 (26 เม.ย. 60) ข่าวนอกลู่ : มมส จัดประกวดเทพีสงกรานต์และสาวประเภทสอง : ช่อง 3 (26 เม.ย. 60)
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2560 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2560
มมส ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 มมส ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560
มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่โควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่โควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
VOICE OF MSU : บาปสามกรรม ละครเวทีเอกภาษาไทย VOICE OF MSU : บาปสามกรรม ละครเวทีเอกภาษาไทย
มมส ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์เสริมสิริมงคล มมส ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์เสริมสิริมงคล
บุญหลวง มมส 2560 งานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง สมโภช พระพุทธกันทรวิชัยสมัยธรรมนายก บุญหลวง มมส 2560 งานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง สมโภช พระพุทธกันทรวิชัยสมัยธรรมนายก
มมส จัดการประกวดโปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มมส จัดการประกวดโปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มมส จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกขึ้นสู่หอสรง และการประกวดวงกลองยาว-วงโปงลาง มมส จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกขึ้นสู่หอสรง และการประกวดวงกลองยาว-วงโปงลาง
องค์การนิสิต มมส จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 องค์การนิสิต มมส จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
มมส ผุดไอเดียรวมสื่อดิจิทัลหวังเข้าถึงบุคลากร-นิสิตมากขึ้น! มมส ผุดไอเดียรวมสื่อดิจิทัลหวังเข้าถึงบุคลากร-นิสิตมากขึ้น!
มมส จัดโครงการเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 15 มมส จัดโครงการเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 15
มมส จัดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 22 มมส จัดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 22
รายการ คลีนิคสร้างสุข : สุขภาพจิตที่ดี รายการ คลีนิคสร้างสุข : สุขภาพจิตที่ดี
ชาว มมส ร่วมถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี ชาว มมส ร่วมถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี
กองประชาสัมพันธ์ฯ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ กองประชาสัมพันธ์ฯ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์
มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 5 มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 5
รายการ เก็บตก มมส (7 เมษายน 2560) รายการ เก็บตก มมส (7 เมษายน 2560)
VOICE OF MSU : ไทบ้านเดอะซีรีส์ VOICE OF MSU : ไทบ้านเดอะซีรีส์
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดมหกรรมดีจังอีสานตุ้มโฮม ปี 4 สื่อสารสร้างสรรค์ : เรื่องกินเรื่องใหญ่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดมหกรรมดีจังอีสานตุ้มโฮม ปี 4 สื่อสารสร้างสรรค์ : เรื่องกินเรื่องใหญ่
ชาว มมส ร่วมถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ชาว มมส ร่วมถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
มมส ลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา “สารสกัดตรีผลาและกรรมวิธีการผลิต” มมส ลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา “สารสกัดตรีผลาและกรรมวิธีการผลิต”
มมส ร่วมจัดงาน “วันนัดพบตลาดงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ ” (JOB Fair 2017) มมส ร่วมจัดงาน “วันนัดพบตลาดงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ ” (JOB Fair 2017)
มมส ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ มมส ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ
รายการ คลีนิคสร้างสุข : โรคไบโพล่าร์ รายการ คลีนิคสร้างสุข : โรคไบโพล่าร์
รายการ เก็บตก มมส (30 มีนาคม 2560) รายการ เก็บตก มมส (30 มีนาคม 2560)
มมส จัดโครงการเครือข่ายการให้คำปรึกษานิสิต มมส จัดโครงการเครือข่ายการให้คำปรึกษานิสิต
มมส ต้อนรับอาคันตุกะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มมส ต้อนรับอาคันตุกะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายการ คลีนิคสร้างสุข : จิตเภท รายการ คลีนิคสร้างสุข : จิตเภท
VOICE OF MSU : มหกรรมดีจังอีสานตุ้มโฮม ปี 4 สื่อสร้างสรรค์ : เรื่องกินเรื่องใหญ่ VOICE OF MSU : มหกรรมดีจังอีสานตุ้มโฮม ปี 4 สื่อสร้างสรรค์ : เรื่องกินเรื่องใหญ่
สถานีวิทยุฯ มมส ต้อนรับนิสิต ป.โท ม.ธรรมศาสตร์ สถานีวิทยุฯ มมส ต้อนรับนิสิต ป.โท ม.ธรรมศาสตร์
มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ “น้อมนำธรรมสู่จิต ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า” มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ “น้อมนำธรรมสู่จิต ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า”
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560
กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการเยี่ยมค่าย-มอบค่ายองค์กรนิสิต กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการเยี่ยมค่าย-มอบค่ายองค์กรนิสิต
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายการ เก็บตก มมส (23 มีนาคม 2560) รายการ เก็บตก มมส (23 มีนาคม 2560)
VOICE OF MSU : นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันยูยิตสู ในรายการ JU-JUTSU YHAILAND GRAND SLAM & WORLD CUP U15 2017 VOICE OF MSU : นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันยูยิตสู ในรายการ JU-JUTSU YHAILAND GRAND SLAM & WORLD CUP U15 2017
มมส จัดกีฬาบุคลากรเชื่อมความสัมพันธ์ มมส จัดกีฬาบุคลากรเชื่อมความสัมพันธ์
มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 4 มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 4
มมส จัดประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย “บรรพชนชื่นชีวิน : La Fête des Dinos ครั้งที่ 1” มมส จัดประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย “บรรพชนชื่นชีวิน : La Fête des Dinos ครั้งที่ 1”
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จับมือ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) ร่วมกันพัฒนาทักษะประสบการณ์นิสิตสู่ความสำเร็จ คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จับมือ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) ร่วมกันพัฒนาทักษะประสบการณ์นิสิตสู่ความสำเร็จ
VOICE OF MSU : การประกวดวงโปงลาง และวงกลองยาวอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี VOICE OF MSU : การประกวดวงโปงลาง และวงกลองยาวอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มมส จัดงานเปิดตัวต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์อีสาน : ย้อนรอยเรื่องราวดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำ มมส จัดงานเปิดตัวต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์อีสาน : ย้อนรอยเรื่องราวดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำ
บุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน มมส บุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน มมส
ชาว มมส ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อนในงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2560 ชาว มมส ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อนในงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2560
มมส ต้อนรับอาคันตุกะ จากประเทศญี่ปุ่น และมาเลเซีย มมส ต้อนรับอาคันตุกะ จากประเทศญี่ปุ่น และมาเลเซีย
มมส จัดงานเทศน์มหาชาติ ประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) ประจำปี 2560 มมส จัดงานเทศน์มหาชาติ ประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) ประจำปี 2560
รายการ เก็บตก มมส (16 มีนาคม 2560) รายการ เก็บตก มมส (16 มีนาคม 2560)
ข่าวเก็บตก : ม.มหาสารคาม อธิการบดีเล่นกีฬาชนิดใหม่อย่างมันส์ : ช่อง 3 (14 มี.ค. 60) ข่าวเก็บตก : ม.มหาสารคาม อธิการบดีเล่นกีฬาชนิดใหม่อย่างมันส์ : ช่อง 3 (14 มี.ค. 60)
ข่าวนอกลู่ : ม.มหาสารคาม ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ตามนโยบายรัฐบาล : ช่อง 3 (15 มี.ค. 60) ข่าวนอกลู่ : ม.มหาสารคาม ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ตามนโยบายรัฐบาล : ช่อง 3 (15 มี.ค. 60)
มมส จัดเตรียมงานบุญผะเหวดประจำปี 15-16 มีนาคม นี้ มมส จัดเตรียมงานบุญผะเหวดประจำปี 15-16 มีนาคม นี้
VOICE OF MSU : งานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 “กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน” VOICE OF MSU : งานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 “กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน”
มมส จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ มมส จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ
มมส จัดโครงการหวานถ้อยร้อยกรองทำนองสยามการพัฒนาทักษะอ่านทำนองเสนาะและร้องเพลงพื้นบ้าน มมส จัดโครงการหวานถ้อยร้อยกรองทำนองสยามการพัฒนาทักษะอ่านทำนองเสนาะและร้องเพลงพื้นบ้าน
ประชุมคณะกรรมการสถานีวิทยุ มมส ครั้งที่ 1/2560 ประชุมคณะกรรมการสถานีวิทยุ มมส ครั้งที่ 1/2560
ข่าวเก็บตก : เด็กๆ สาธิตประถม ม.มหาสารคาม ไม่เป็นอันเต้น : ช่อง 3 (10 มี.ค. 60) ข่าวเก็บตก : เด็กๆ สาธิตประถม ม.มหาสารคาม ไม่เป็นอันเต้น : ช่อง 3 (10 มี.ค. 60)
รายการ เก็บตก มมส (9 มีนาคม 2560) รายการ เก็บตก มมส (9 มีนาคม 2560)
ทุกข์ใกล้ชาวบ้าน : นวัตกรรมอาหาร คัวแมลง แจมครัวโลก : ช่อง TNN24  (7 มี.ค. 60) ทุกข์ใกล้ชาวบ้าน : นวัตกรรมอาหาร คัวแมลง แจมครัวโลก : ช่อง TNN24 (7 มี.ค. 60)
อีสานวันนี้ : คัวแมลงแจมครัวโลก : ช่อง NBT  (6 มี.ค. 60) อีสานวันนี้ : คัวแมลงแจมครัวโลก : ช่อง NBT (6 มี.ค. 60)
M GOOD MORNING : Thailand 4.0 คัวแมลง แจมครัวโลก : ช่อง TNN  (6 มี.ค. 60) M GOOD MORNING : Thailand 4.0 คัวแมลง แจมครัวโลก : ช่อง TNN (6 มี.ค. 60)
ศูนย์ข่าวภาคอีสาน : วิจัยจำแนกชนิดพยาธิตืดเพื่อการรักษาที่รวดเร็ว : ช่อง Thai PBS (8 มี.ค. 60) ศูนย์ข่าวภาคอีสาน : วิจัยจำแนกชนิดพยาธิตืดเพื่อการรักษาที่รวดเร็ว : ช่อง Thai PBS (8 มี.ค. 60)
ที่ยงเปิดประเด็น : ประกวดอาหารแปรรูปจากแมลง แจมครัวโลก : ช่อง 3  (7 มี.ค. 60) ที่ยงเปิดประเด็น : ประกวดอาหารแปรรูปจากแมลง แจมครัวโลก : ช่อง 3 (7 มี.ค. 60)
นักวิจัย มมส คิดค้นพัฒนาจำแนกชนิดพยาธิตืด diphyllobothriidean ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที นักวิจัย มมส คิดค้นพัฒนาจำแนกชนิดพยาธิตืด diphyllobothriidean ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที
เที่ยงเปิดประเด็น : อาจารย์ ม.มหาสารคาม พบวิธีปลูกเมล่อนในแปลงเปิดได้สำเร็จ : ช่อง 3  (2 มี.ค. 60) เที่ยงเปิดประเด็น : อาจารย์ ม.มหาสารคาม พบวิธีปลูกเมล่อนในแปลงเปิดได้สำเร็จ : ช่อง 3 (2 มี.ค. 60)
ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560
มมส ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ จัด ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก มมส ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ จัด ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก
VOICE OF MSU : รางวัลจากการตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ VOICE OF MSU : รางวัลจากการตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ
รายการ เก็บตก มมส (1 มีนาคม 2560) รายการ เก็บตก มมส (1 มีนาคม 2560)
VOICE OF MSU : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี VOICE OF MSU : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี
อาจารย์ มมส ปลูกเมล่อนแปลงเปิด เย้ยฟ้า ท้าดิน บนความสำเร็จแนวทางสายดิน เดินตามรอยพ่อหลวง อาจารย์ มมส ปลูกเมล่อนแปลงเปิด เย้ยฟ้า ท้าดิน บนความสำเร็จแนวทางสายดิน เดินตามรอยพ่อหลวง
สะเก็ดข่าว : งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก : ช่อง 7 (19 ก.พ. 60) สะเก็ดข่าว : งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก : ช่อง 7 (19 ก.พ. 60)
อาจารย์ มมส ค้นพบวิธีปลูกเมล่อนนอกโรงเรือนสำเร็จ อาจารย์ มมส ค้นพบวิธีปลูกเมล่อนนอกโรงเรือนสำเร็จ
คณะศึกษาศาสตร์ จัดนิทรรศการ คณะศึกษาศาสตร์ จัดนิทรรศการ
นักข่าวพลเมือง : หอยแก้วน้อย หอยทากบกชนิดใหม่ของโลก : ช่อง Thai PBS (25 ก.พ. 60) นักข่าวพลเมือง : หอยแก้วน้อย หอยทากบกชนิดใหม่ของโลก : ช่อง Thai PBS (25 ก.พ. 60)
รายการ เก็บตก มมส (24 กุมภาพันธ์ 2560) รายการ เก็บตก มมส (24 กุมภาพันธ์ 2560)
มมส โครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายรัฐบาล มมส โครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายรัฐบาล
ชั่วโมงสร้างสุข : ม.มหาสารคาม ค้นพบ หอยทากบกชนิดใหม่ของโลก : ช่อง 3  (22 ก.พ. 60) ชั่วโมงสร้างสุข : ม.มหาสารคาม ค้นพบ หอยทากบกชนิดใหม่ของโลก : ช่อง 3 (22 ก.พ. 60)
สถานีเดลินิวส์ : นักวิจัยค้นพบหอยแก้วน้อย : ช่อง เดลินิวส์  (21 ก.พ. 60) สถานีเดลินิวส์ : นักวิจัยค้นพบหอยแก้วน้อย : ช่อง เดลินิวส์ (21 ก.พ. 60)
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
Midnight Family : หอยทากสายพันธุ์ใหม่ของโลก : ช่อง 3  (21 ก.พ. 60) Midnight Family : หอยทากสายพันธุ์ใหม่ของโลก : ช่อง 3 (21 ก.พ. 60)
คุยข่าวเช้า 8 : ค้นพบหอยทากสายพันธุ์ใหม่ ครั้งแรกของโลก! : ช่อง 8  (21 ก.พ. 60) คุยข่าวเช้า 8 : ค้นพบหอยทากสายพันธุ์ใหม่ ครั้งแรกของโลก! : ช่อง 8 (21 ก.พ. 60)
มมส ต้อนรับอาคันตุกะคณะนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มมส ต้อนรับอาคันตุกะคณะนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
VOICE OF MSU : รางวัลดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย VOICE OF MSU : รางวัลดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
เช้าสดใส : พบหอยชนิดใหม่ในโลก : ช่อง Thairath TV (21 ก.พ. 60) เช้าสดใส : พบหอยชนิดใหม่ในโลก : ช่อง Thairath TV (21 ก.พ. 60)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดงานสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดงานสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 9
มมส จัดโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassadors) มมส จัดโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassadors)
ม.มหาสารคาม จัด เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK-MSU Mini-Half Marathon ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ ม.มหาสารคาม จัด เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK-MSU Mini-Half Marathon ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ
วันใหม่ Thai PBS : พบหอยทากสายพันธุ์ใหม่ครั้งแรกของโลกที่ภาคอีสาน : ช่อง Thai PBS (21 ก.พ. 60) วันใหม่ Thai PBS : พบหอยทากสายพันธุ์ใหม่ครั้งแรกของโลกที่ภาคอีสาน : ช่อง Thai PBS (21 ก.พ. 60)
VOICE OF MSU : รางวัลดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย VOICE OF MSU : รางวัลดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
นักวิจัย มมส ค้นพบ “หอยแก้วน้อยชนิดใหม่ของโลก” นักวิจัย มมส ค้นพบ “หอยแก้วน้อยชนิดใหม่ของโลก”
มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560 มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560
Thai PBS ประชุมกอง บก.เครือข่ายฯภาคอีสานระดับสถาบัน Thai PBS ประชุมกอง บก.เครือข่ายฯภาคอีสานระดับสถาบัน
คณะศึกษาศาสตร์ มมส ถอดบทเรียนหลักสูตรบูรณาการเรียนการสอนด้วยสะเต็มศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มมส ถอดบทเรียนหลักสูตรบูรณาการเรียนการสอนด้วยสะเต็มศึกษา
VOICE OF MSU : รางวัลสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่ VOICE OF MSU : รางวัลสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่
รายการ เก็บตก มมส (10 กุมภาพันธ์ 2560) รายการ เก็บตก มมส (10 กุมภาพันธ์ 2560)
ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2560 ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2560
มมส พร้อมจัด เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK-MSU Mini-Half Marathon ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ มมส พร้อมจัด เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK-MSU Mini-Half Marathon ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ
มมส จัดกิจกรรม Tech Startup Club มมส จัดกิจกรรม Tech Startup Club
มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มมส จัดพิธีมอบรถรางต้นแบบ มมส จัดพิธีมอบรถรางต้นแบบ
อีสานวันนี้ : สัมภาษณ์สด เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK MSU Mini Half Marethon : ช่อง NBT (13 ก.พ. 60) อีสานวันนี้ : สัมภาษณ์สด เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK MSU Mini Half Marethon : ช่อง NBT (13 ก.พ. 60)
มมส จัดการอบรมสัมมนาโครงการ “การบริหารสัญญางานก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” มมส จัดการอบรมสัมมนาโครงการ “การบริหารสัญญางานก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”
มมส ต้อนรับอาคันตุกะ Daegu University ประเทศเกาหลีใต้ มมส ต้อนรับอาคันตุกะ Daegu University ประเทศเกาหลีใต้
มมส จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2559 มมส จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2559
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส ร่วมโชว์ศิลปะการเต้นกับคณะ Stephen Petronio Company คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส ร่วมโชว์ศิลปะการเต้นกับคณะ Stephen Petronio Company
กองกิจการนิสิต มมส จัด Show and Share รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองกิจการนิสิต มมส จัด Show and Share รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
คณะเทคโนโลยี มมส จัดประกวดส้มตำลีลาในงานกาชาด คณะเทคโนโลยี มมส จัดประกวดส้มตำลีลาในงานกาชาด
ข่าวนอกลู่ : การประกวดส้มตำลีลามหาสารคาม : ช่อง 3 (8 ก.พ. 60) ข่าวนอกลู่ : การประกวดส้มตำลีลามหาสารคาม : ช่อง 3 (8 ก.พ. 60)
VOICE OF MSU : MSU TECH START UP CLUB VOICE OF MSU : MSU TECH START UP CLUB
สถานทูตสหรัฐอเมริกา นำทีมนักเต้นแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ มมส สถานทูตสหรัฐอเมริกา นำทีมนักเต้นแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ มมส
ข่าวเก็บตก : ส้มตำลีลามหาสารคามเด้งไม่หยุด : ช่อง 3 (7 ก.พ. 60) ข่าวเก็บตก : ส้มตำลีลามหาสารคามเด้งไม่หยุด : ช่อง 3 (7 ก.พ. 60)
มมส ร่วมงานนมัสการพระธาตุพนม มมส ร่วมงานนมัสการพระธาตุพนม
มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ
บรรยากาศ เพื่อนๆ มมส เชียร์น้ำตาล ประกวดมิสยูนิเวิร์ส บรรยากาศ เพื่อนๆ มมส เชียร์น้ำตาล ประกวดมิสยูนิเวิร์ส
รายการ เก็บตก มมส (31 มกราคม 2560) รายการ เก็บตก มมส (31 มกราคม 2560)
เช้านี้ที่หมอชิต : การประกวดส้มตำลีลา เบิกฟ้า ตักสิลานคร : ช่อง 7 (1 ก.พ. 60) เช้านี้ที่หมอชิต : การประกวดส้มตำลีลา เบิกฟ้า ตักสิลานคร : ช่อง 7 (1 ก.พ. 60)
คุยข่าวเช้า 8 : การแข่งขันตำส้มตำ ในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม : ช่อง 8 (1 ก.พ. 60) คุยข่าวเช้า 8 : การแข่งขันตำส้มตำ ในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม : ช่อง 8 (1 ก.พ. 60)
อีสานวันนี้ : มมส จัดบัลเลต์ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ ง : ช่อง NBT (30 ม.ค. 60) อีสานวันนี้ : มมส จัดบัลเลต์ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ ง : ช่อง NBT (30 ม.ค. 60)
VOICE OF MSU : สอบสัมภาษณ์โควต้ารับตรง 2560 VOICE OF MSU : สอบสัมภาษณ์โควต้ารับตรง 2560
เรื่องเล่าเช้านี้ : เพื่อนๆส่งแรงโหวตเชียร์ เรื่องเล่าเช้านี้ : เพื่อนๆส่งแรงโหวตเชียร์
APOP บันเทิง 3 : ส่งกำลังใจเชียร์ “น้ำตาล ชลิตา” คว้ามงกุฏมิสยูนิเวิร์ส : ช่องอัมรินทร์ 34 (24 ม.ค. 60) APOP บันเทิง 3 : ส่งกำลังใจเชียร์ “น้ำตาล ชลิตา” คว้ามงกุฏมิสยูนิเวิร์ส : ช่องอัมรินทร์ 34 (24 ม.ค. 60)
มมส เป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการเทา–งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 มมส เป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการเทา–งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20
บรรยากาศสอบสัมภาษณ์โควต้ารับตรง มมส ประจำปีการศึกษา 2560 บรรยากาศสอบสัมภาษณ์โควต้ารับตรง มมส ประจำปีการศึกษา 2560
มมส ส่งแรงเชียร์ ร่วมโหวต“น้ำตาล” คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ส มมส ส่งแรงเชียร์ ร่วมโหวต“น้ำตาล” คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ส
มมส ร่วมงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและกาชาด ประจำปี 2560 มมส ร่วมงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและกาชาด ประจำปี 2560
ตลาดนัดสีเขียว ม.มหาสารคาม ตลาดนัดสีเขียว ม.มหาสารคาม
MSU HEAD LINE NEWS  ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560 MSU HEAD LINE NEWS ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560
มมส จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน มมส จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
มมส จัดสัมมนา “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ” มมส จัดสัมมนา “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ”
นิสิต มมส บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน นิสิต มมส บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน
อาจารย์ และนิสิตชาวต่างชาติ เข้าเยี่ยมและแนะนำตัวกับผู้บริหาร มมส อาจารย์ และนิสิตชาวต่างชาติ เข้าเยี่ยมและแนะนำตัวกับผู้บริหาร มมส
มมส จัดโครงการ “รอยพ่อ แผ่นดิน ๙” มมส จัดโครงการ “รอยพ่อ แผ่นดิน ๙”
มมส ลงนามความร่วมมือทางวิชาการสนองนโยบายพัฒนาครู STEM จัดอบรมทั่วภาคอีสาน มมส ลงนามความร่วมมือทางวิชาการสนองนโยบายพัฒนาครู STEM จัดอบรมทั่วภาคอีสาน
มมส ต้อนรับอาคันตุกะจาก School of Engineering & Technology สาธารณรัฐอินเดีย มมส ต้อนรับอาคันตุกะจาก School of Engineering & Technology สาธารณรัฐอินเดีย
มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
VOICE OF MSU : เทางามสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 VOICE OF MSU : เทางามสัมพันธ์ ครั้งที่ 20
รายการ เก็บตก มมส (15 มกราคม 2560) รายการ เก็บตก มมส (15 มกราคม 2560)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
มมส ร่วมงานแถลงข่าวบุญเบิกฟ้าและกาชาด ปี 60 มมส ร่วมงานแถลงข่าวบุญเบิกฟ้าและกาชาด ปี 60
มมส จัดโครงการค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน (ESARN TO ASEAN) มมส จัดโครงการค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน (ESARN TO ASEAN)
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี “เทคโนแฟร์ ครั้งที่ 15” คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี “เทคโนแฟร์ ครั้งที่ 15”
มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9 มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9
เช้าข่าวชัดโซเชียล : พระศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมหาสารคาม : ช่อง Thairath TV  (18 ธ.ค. 59) เช้าข่าวชัดโซเชียล : พระศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมหาสารคาม : ช่อง Thairath TV (18 ธ.ค. 59)
มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนผสมถั่งเช่าและโปรตีนไหม มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนผสมถั่งเช่าและโปรตีนไหม
มมส จัดโครงการ “พิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีศักราชใหม่” มมส จัดโครงการ “พิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีศักราชใหม่”
มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง และสื่อมวลชนท้องถิ่น ประจำปี 2560 มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง และสื่อมวลชนท้องถิ่น ประจำปี 2560
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2560 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2560
คณะศึกษาศาสตร์ มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2560
สำนักศึกษาทั่วไป มมส สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียนประจำปี 2560 สำนักศึกษาทั่วไป มมส สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียนประจำปี 2560
นักข่าวพลเมือง : ประกวดเต้นลีลาศ : ช่อง Thai PBS (24 ธ.ค. 59) นักข่าวพลเมือง : ประกวดเต้นลีลาศ : ช่อง Thai PBS (24 ธ.ค. 59)
รายการ เก็บตก มมส (23 ธันวาคม 2559) รายการ เก็บตก มมส (23 ธันวาคม 2559)
มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8 มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
มมส จัดอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนจิตอาสาพัฒนาแผ่นดิน” มมส จัดอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนจิตอาสาพัฒนาแผ่นดิน”
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตก่อนเข้าศึกษาและก่อนสำเร็จการศึกษาให้แก่นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ประจำปี 2559 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตก่อนเข้าศึกษาและก่อนสำเร็จการศึกษาให้แก่นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ประจำปี 2559
เสร็จสิ้นบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญา มมส เสร็จสิ้นบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญา มมส
บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า
มมส จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ มมส จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ
นักข่าวพลเมือง : มมส ลงแขกเกี่ยวข้าว : ช่อง Thai PBS (14 ธ.ค. 59) นักข่าวพลเมือง : มมส ลงแขกเกี่ยวข้าว : ช่อง Thai PBS (14 ธ.ค. 59)
ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สำนักข่าวไทย (14 ธ.ค. 59) ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สำนักข่าวไทย (14 ธ.ค. 59)
ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ช่อง 7 (14 ธ.ค. 59) ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ช่อง 7 (14 ธ.ค. 59)
ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ช่อง 5 (14 ธ.ค. 59) ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ช่อง 5 (14 ธ.ค. 59)
ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ช่อง 3 (14 ธ.ค. 59) ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ช่อง 3 (14 ธ.ค. 59)
ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : กรมประชาสัมพันธ์ (14 ธ.ค. 59) ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : กรมประชาสัมพันธ์ (14 ธ.ค. 59)
VOICE OF MSU : นวัตกรรมสาขาเมคาทรอนิกส์ เครื่องตรวจวัตถุพยานในที่แคบมืด VOICE OF MSU : นวัตกรรมสาขาเมคาทรอนิกส์ เครื่องตรวจวัตถุพยานในที่แคบมืด
นักข่าวพลเมือง : มมส จัดนิทรรศการภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.9 : ช่อง Thai PBS (13 ธ.ค. 59) นักข่าวพลเมือง : มมส จัดนิทรรศการภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.9 : ช่อง Thai PBS (13 ธ.ค. 59)
ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559
รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559
รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559
บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2558 -2559 บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2558 -2559
ม.มหาสารคาม เตรียมพื้นที่จอดรถญาติบัณฑิตคาดรองรับได้ 3 พันคัน ม.มหาสารคาม เตรียมพื้นที่จอดรถญาติบัณฑิตคาดรองรับได้ 3 พันคัน
มมส ต้อนรับผู้บริหารสถานทูตญี่ปุ่น ในโครงการ Japan Education Fair in Mahasarakham University มมส ต้อนรับผู้บริหารสถานทูตญี่ปุ่น ในโครงการ Japan Education Fair in Mahasarakham University
มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา 49 ปี มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา 49 ปี
วีดิทัศน์ : อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559 วีดิทัศน์ : อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559
วีดิทัศน์ : ก้าวอีกขั้น...มุ่งมั่นเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี วีดิทัศน์ : ก้าวอีกขั้น...มุ่งมั่นเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี
มมส เตรียมพร้อมสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 คืบหน้า 80 % มมส เตรียมพร้อมสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 คืบหน้า 80 %
VOICE OF MSU : นวัตกรรมสาขาเมคาทรอนิกส์ เครื่องตรวจจับอสุจิคดีข่มขืน ช่วยคดีกระทำชำเรา VOICE OF MSU : นวัตกรรมสาขาเมคาทรอนิกส์ เครื่องตรวจจับอสุจิคดีข่มขืน ช่วยคดีกระทำชำเรา
ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มมส รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ มมส รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์
รายการ เก็บตก มมส (1 ธันวาคม 2559) รายการ เก็บตก มมส (1 ธันวาคม 2559)
VOICE OF MSU : นวัตกรรมสาขาเมคาทรอนิกส์ เครื่องพิสูจน์ลายนิ้วมือจากวัตถุเพื่อหาตัวคนร้าย VOICE OF MSU : นวัตกรรมสาขาเมคาทรอนิกส์ เครื่องพิสูจน์ลายนิ้วมือจากวัตถุเพื่อหาตัวคนร้าย
มมส จัดพิธียกเสาเอกเสาโทในโครงการ “มอน้ำชี สานฝัน ปันรอยยิ้มสร้างอาคารภูมิปัญญานาดีศรีสุข” มมส จัดพิธียกเสาเอกเสาโทในโครงการ “มอน้ำชี สานฝัน ปันรอยยิ้มสร้างอาคารภูมิปัญญานาดีศรีสุข”
มมส จัดผ้าป่าการกุศลเพื่อบูรณะพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส จัดผ้าป่าการกุศลเพื่อบูรณะพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดงาน มา ณ สารคาม มหกรรม ของดีของชาวจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2559 คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดงาน มา ณ สารคาม มหกรรม ของดีของชาวจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2559
มมส จัดโครงการฝึกประสบการณ์ลีลาศเพื่อสังคมและการแข่งขัน มมส จัดโครงการฝึกประสบการณ์ลีลาศเพื่อสังคมและการแข่งขัน
ข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทย : ม.มหาสารคามสอนเด็กสาธิตลงแขกเกี่ยวข้าว : สำนักข่าวไทย (25 พ.ย. 59) ข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทย : ม.มหาสารคามสอนเด็กสาธิตลงแขกเกี่ยวข้าว : สำนักข่าวไทย (25 พ.ย. 59)
คณะวิทยาศาสตร์ มมส รวมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะวิทยาศาสตร์ มมส รวมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
สถานีเดลินิวส์ : ม.มหาสารคาม จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว : เดลินิวส์ (24 พ.ย. 59) สถานีเดลินิวส์ : ม.มหาสารคาม จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว : เดลินิวส์ (24 พ.ย. 59)
นักข่าวพลเมือง : โครงการคัดแยกขยะบ้านดอนยม : ช่อง Thai PBS (24 พ.ย. 59) นักข่าวพลเมือง : โครงการคัดแยกขยะบ้านดอนยม : ช่อง Thai PBS (24 พ.ย. 59)
มมส ลงแขกเกี่ยวข้าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มมส ลงแขกเกี่ยวข้าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 7 มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส เปิดโครงการนำเสนอผลงานนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส เปิดโครงการนำเสนอผลงานนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559
ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมรวมพลังความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมรวมพลังความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ เก็บตก มมส (18 พฤศจิกายน 2559) รายการ เก็บตก มมส (18 พฤศจิกายน 2559)
มมส จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก รุ่นที่ 3 มมส จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก รุ่นที่ 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส ลงพื้นที่สนับสนุนโรงคัดแยกขยะชุมชนบ้านดอนยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส ลงพื้นที่สนับสนุนโรงคัดแยกขยะชุมชนบ้านดอนยม
มมส ต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนารถตัดอ้อยลำ RTF 3000 มมส ต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนารถตัดอ้อยลำ RTF 3000
VOICE OF MSU : กิจกรรมพุทธาภิเษก สมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก VOICE OF MSU : กิจกรรมพุทธาภิเษก สมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก
ชาว มมส ร่วมงาน 2498 น้อมรำลึกรอยพระบาทยาตรา มหาสารคาม ชาว มมส ร่วมงาน 2498 น้อมรำลึกรอยพระบาทยาตรา มหาสารคาม
ชาว มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ชาว มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
มมส จัดโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ระดับภูมิภาค มมส จัดโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ระดับภูมิภาค
มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6 มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6
VOICE OF MSU : กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 VOICE OF MSU : กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559
มมส ต้อนรับ Dr.Wan-Lee Cheng ,Project Leader จาก Elite Study in Taiwan Project Office,MOE,Taiwan ประเทศไต้หวัน และคณะ มมส ต้อนรับ Dr.Wan-Lee Cheng ,Project Leader จาก Elite Study in Taiwan Project Office,MOE,Taiwan ประเทศไต้หวัน และคณะ
มมส จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รวมพลคนวิทยุ มมส” มมส จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รวมพลคนวิทยุ มมส”
 นิสิต มมส ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิสิต มมส ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายการ เก็บตก มมส (4 พฤศจิกายน 2559) รายการ เก็บตก มมส (4 พฤศจิกายน 2559)
มมส จัดโครงการค่ายพลเมืองสากล (Mahasarakham University Global Citizenship Camp 2016) มมส จัดโครงการค่ายพลเมืองสากล (Mahasarakham University Global Citizenship Camp 2016)
นักข่าวพลเมือง : ม.มหาสารคาม วาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.9 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : ช่อง Thai PBS (1 พ.ย. 59) นักข่าวพลเมือง : ม.มหาสารคาม วาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.9 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : ช่อง Thai PBS (1 พ.ย. 59)
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มมส พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มมส
มมส จัดโครงการงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา MSU Book Fair 2017 มมส จัดโครงการงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา MSU Book Fair 2017
กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ถวาย ณ วัดพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ถวาย ณ วัดพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
อาจารย์นิสิต ภาควิชาสื่อนฤมิต มมส รวมกลุ่มวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ อาจารย์นิสิต ภาควิชาสื่อนฤมิต มมส รวมกลุ่มวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กันยายน - ตุลาคม 2559 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กันยายน - ตุลาคม 2559
มมส ตั้งองค์กฐินสามัคคี และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม (ยอดมุข) มมส ตั้งองค์กฐินสามัคคี และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม (ยอดมุข)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จุดเทียนแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จุดเทียนแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายการพิเศษ แสงจากพ่อ : ม.มหาสารคาม วาดภาพในหลวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : ช่อง Thai PBS (25 ต.ค. 59) รายการพิเศษ แสงจากพ่อ : ม.มหาสารคาม วาดภาพในหลวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : ช่อง Thai PBS (25 ต.ค. 59)
ข่าว Thai PBS : นิสิต ม.มหาสารคามร่วมกันจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสิรญพระบารมีเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ : ช่อง Thai PBS (26 ต.ค. 59) ข่าว Thai PBS : นิสิต ม.มหาสารคามร่วมกันจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสิรญพระบารมีเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ : ช่อง Thai PBS (26 ต.ค. 59)
รายการพิเศษ แสงจากพ่อ : อาจารย์และนิสิต ม.มหาสารคาม วาดภาพในหลวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : ช่อง Thai PBS (25 ต.ค. 59) รายการพิเศษ แสงจากพ่อ : อาจารย์และนิสิต ม.มหาสารคาม วาดภาพในหลวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : ช่อง Thai PBS (25 ต.ค. 59)
มมส ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มมส ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มมส ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช มมส ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
ทุกทิศทั่วไทย : อาจารย์และนิสิตทัศนศิลป์ มมส วาดภาพในหลวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : ช่อง Thai PBS (24 ต.ค. 59) ทุกทิศทั่วไทย : อาจารย์และนิสิตทัศนศิลป์ มมส วาดภาพในหลวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : ช่อง Thai PBS (24 ต.ค. 59)
ห้องข่าวภาคเที่ยง : อาจารย์และนิสิตทัศนศิลป์ มมส วาดภาพในหลวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : ช่อง 7 (23 ต.ค. 59) ห้องข่าวภาคเที่ยง : อาจารย์และนิสิตทัศนศิลป์ มมส วาดภาพในหลวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ : ช่อง 7 (23 ต.ค. 59)
อาจารย์และนิสิตทัศนศิลป์ มมส วาดภาพในหลวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาจารย์และนิสิตทัศนศิลป์ มมส วาดภาพในหลวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ศิลปกรรมศาสตร์ มมส ร่วมใจกันวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ศิลปกรรมศาสตร์ มมส ร่วมใจกันวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ”
ห้องข่าวเยาวชน : มมส.แปรอักษรภาพหัวใจล้อมเลข ๙ : ช่อง TNN24 (20 ต.ค. 59) ห้องข่าวเยาวชน : มมส.แปรอักษรภาพหัวใจล้อมเลข ๙ : ช่อง TNN24 (20 ต.ค. 59)
เช้านี้ที่หมอชิต : รวมใจแปรอักษรเป็นเลข๙ ตรงกลางหัวใจ : ช่อง 7 (20 ต.ค. 59) เช้านี้ที่หมอชิต : รวมใจแปรอักษรเป็นเลข๙ ตรงกลางหัวใจ : ช่อง 7 (20 ต.ค. 59)
ข่าวรอบวัน : รวมใจแปรอักษรเป็นเลข๙ ตรงกลางหัวใจ : ช่อง Workpoint News (20 ต.ค. 59) ข่าวรอบวัน : รวมใจแปรอักษรเป็นเลข๙ ตรงกลางหัวใจ : ช่อง Workpoint News (20 ต.ค. 59)
ข่าวด่วนมาแรง : นิสิตแปรอักษรภาพหัวใจล้อมเลข ๙ : ช่อง Thairath TV  (19 ต.ค. 59) ข่าวด่วนมาแรง : นิสิตแปรอักษรภาพหัวใจล้อมเลข ๙ : ช่อง Thairath TV (19 ต.ค. 59)
พิกัดข่าวเช้า : รวมดวงใจแปรอักษรภาพถวายความอาลัย : ช่อง NOW 26 (19 ต.ค. 59) พิกัดข่าวเช้า : รวมดวงใจแปรอักษรภาพถวายความอาลัย : ช่อง NOW 26 (19 ต.ค. 59)
บุคลากร มมส ลงมือร่วมใจทำ “ริบบิ้นดำ” ถวายอาลัย บุคลากร มมส ลงมือร่วมใจทำ “ริบบิ้นดำ” ถวายอาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จับมือ รพ.มค.เพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จับมือ รพ.มค.เพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติการพยาบาล
มมส จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับประเทศ ACM-ICPC Asia Thailand National Contest 2016 มมส จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับประเทศ ACM-ICPC Asia Thailand National Contest 2016
ม.มหาสารคาม รวมดวงใจแปรอักษรภาพหัวใจล้อม ๙ MSU แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ม.มหาสารคาม รวมดวงใจแปรอักษรภาพหัวใจล้อม ๙ MSU แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558
VOICE OF MSU : ละครเวทีสาขาวิชาภาษาเกาหลี เรื่อง แทจังกึม VOICE OF MSU : ละครเวทีสาขาวิชาภาษาเกาหลี เรื่อง แทจังกึม
ชาว มมส ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ชาว มมส ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4 มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4
VOICE OF MSU : ฤดูกาลแห่งรัก Freshmen Project #7 VOICE OF MSU : ฤดูกาลแห่งรัก Freshmen Project #7
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดพิธียกเสาเอกและเสาโท หอพระและศาลาราย คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดพิธียกเสาเอกและเสาโท หอพระและศาลาราย
มมส จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับสังคมอับจน ทางปัญญา” มมส จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับสังคมอับจน ทางปัญญา”
มมส จัดสัมมนา“การจัดทำผลงานเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน” มมส จัดสัมมนา“การจัดทำผลงานเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”
มมส จัด MSU Challenge Day 2016 มมส จัด MSU Challenge Day 2016
ข่าวนอกลู่ : โครงการ มมส รวมใจคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยธนาคารขยะรีไซเคิล : ช่อง 3 (4 ต.ค. 59) ข่าวนอกลู่ : โครงการ มมส รวมใจคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยธนาคารขยะรีไซเคิล : ช่อง 3 (4 ต.ค. 59)
มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิเทศสัมพันธ์มืออาชีพสู่อาเซียน (วันที่สอง) มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิเทศสัมพันธ์มืออาชีพสู่อาเซียน (วันที่สอง)
มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิเทศสัมพันธ์มืออาชีพสู่อาเซียน (IRO Professional Development Towards ASEAN 2016) มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิเทศสัมพันธ์มืออาชีพสู่อาเซียน (IRO Professional Development Towards ASEAN 2016)
ข่าวเก็บตก : นางงามชุดรีไซเคิ่ล : ช่อง 3 (28 ก.ย. 59) ข่าวเก็บตก : นางงามชุดรีไซเคิ่ล : ช่อง 3 (28 ก.ย. 59)
รายการ เก็บตก มมส (27 กันยายน 2559) รายการ เก็บตก มมส (27 กันยายน 2559)
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2559 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2559
ข่าวนอกลู่ : เปิดป้ายชื่ออาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส : ช่อง 3 (27 ก.ย. 59) ข่าวนอกลู่ : เปิดป้ายชื่ออาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส : ช่อง 3 (27 ก.ย. 59)
มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
มมส จัดการประกวดเดี่ยวดนตรีไทยสร้างสรรค์จากเพลงพื้นบ้านอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 มมส จัดการประกวดเดี่ยวดนตรีไทยสร้างสรรค์จากเพลงพื้นบ้านอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1
มมส จัดโครงการเตรียมนิสิตสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน (ASEAN Student Ambassadors) มมส จัดโครงการเตรียมนิสิตสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน (ASEAN Student Ambassadors)
มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559
มมส จัดงานวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย” มมส จัดงานวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย”
พิธีไหว้ครู–ครอบครู คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส ปีการศึกษา 2559 พิธีไหว้ครู–ครอบครู คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส ปีการศึกษา 2559
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มมส พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มมส
มมส จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2559 มมส จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2559
มมส จัดบรรยายวิชาการ “ทิศทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้นโยบายการศึกษาในปัจจุบัน” มมส จัดบรรยายวิชาการ “ทิศทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้นโยบายการศึกษาในปัจจุบัน”
มมส จัดมหกรรมกีฬาวัฒนธรรมอาเซียน (P2A ASEAN Cultural Sport Fest 2016) มมส จัดมหกรรมกีฬาวัฒนธรรมอาเซียน (P2A ASEAN Cultural Sport Fest 2016)
วันศึกษาศาสตร์ มมส 2559 “Education 4.0 : ครูกับการปฏิรูปการเรียนรู้” วันศึกษาศาสตร์ มมส 2559 “Education 4.0 : ครูกับการปฏิรูปการเรียนรู้”
มมส ร่วมกับส่วนราชการ ส่งมอบบ้านโครงการมอน้ำชีอาสา ช่วยเหลือผู้ยากไร้ เทิดไท้ปีมหามงคล มมส ร่วมกับส่วนราชการ ส่งมอบบ้านโครงการมอน้ำชีอาสา ช่วยเหลือผู้ยากไร้ เทิดไท้ปีมหามงคล
นักข่าวพลเมือง : เครื่องฮ้อย เครื่องพัน : ช่อง Thai PBS (18 ก.ย. 59) นักข่าวพลเมือง : เครื่องฮ้อย เครื่องพัน : ช่อง Thai PBS (18 ก.ย. 59)
นักข่าวพลเมือง : ไหว้ครูบูชาอาจารย์ใหญ่ : ช่อง Thai PBS (17 ก.ย. 59) นักข่าวพลเมือง : ไหว้ครูบูชาอาจารย์ใหญ่ : ช่อง Thai PBS (17 ก.ย. 59)
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ MBS Freshy Run 2016 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ MBS Freshy Run 2016
เปิดป้ายชื่ออาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส เปิดป้ายชื่ออาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส
มมส จัดการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง) ประจำปี 2559 มมส จัดการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง) ประจำปี 2559
มมส จัดประชาสัมพันธ์ทุนจากสถานทูตฝรั่งเศส Campus France Tour 2016 “Study France - Presentation by Campus France” มมส จัดประชาสัมพันธ์ทุนจากสถานทูตฝรั่งเศส Campus France Tour 2016 “Study France - Presentation by Campus France”
มมส โครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ “STARTUP จุดประกายความคิดการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแบบใหม่ในยุคดิจิทัล” มมส โครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ “STARTUP จุดประกายความคิดการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแบบใหม่ในยุคดิจิทัล”
มมส จัดโครงการ มมส รวมใจคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยธนาคารขยะรีไซเคิล มมส จัดโครงการ มมส รวมใจคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยธนาคารขยะรีไซเคิล
ไหว้ครูบูชาอาจารย์ใหญ่ พิธีกรรมความเชื่อการสร้างขวัญกำลังใจ ไหว้ครูบูชาอาจารย์ใหญ่ พิธีกรรมความเชื่อการสร้างขวัญกำลังใจ
เปิดโลกกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดโลกกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กิจกรรมเวิร์คช็อปสานสัมพันธ์นิสิตต่างชาติ กิจกรรมเวิร์คช็อปสานสัมพันธ์นิสิตต่างชาติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดนิทรรศการเครื่องฮ้อยเครื่องพัน เรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน สืบสานงานเทศน์มหาชาติบุญเดือนสี่ ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดนิทรรศการเครื่องฮ้อยเครื่องพัน เรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน สืบสานงานเทศน์มหาชาติบุญเดือนสี่ ประเพณีบุญผะเหวด
มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
สภาคณาจารย์ จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาคมชาว มมส สภาคณาจารย์ จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาคมชาว มมส
มมส จัดงานวันวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “HUSOC Fairs : Show & Share 2016” มมส จัดงานวันวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “HUSOC Fairs : Show & Share 2016”
มมส เตรียมจัด มมส เตรียมจัด "นิทรรศการเครื่องฮ้อยเครื่องพัน เรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน สืบสานงานเทศน์มหาชาติบุญเดือนสี่ ประเพณีบุญผะเหวด"
ม.มหาสารคาม จัดโครงการกระชับความสัมพันธ์นิสิตนานาชาติ ม.มหาสารคาม จัดโครงการกระชับความสัมพันธ์นิสิตนานาชาติ
มมส จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิต มมส จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิต
มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักวิทยบริการ มมส จัดพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์และนักเอกสารสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มมส จัดพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์และนักเอกสารสารสนเทศ
นิสิตจิตอาสา มมส และทุกภาคส่วน ได้ฤกษ์ยกเสาเอก-เสาโท เริ่มสร้างบ้านยายใบ้และหลานๆ นิสิตจิตอาสา มมส และทุกภาคส่วน ได้ฤกษ์ยกเสาเอก-เสาโท เริ่มสร้างบ้านยายใบ้และหลานๆ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการรับรองหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการรับรองหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม
มมส จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มมส จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มมส จัดลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ MSU Freshy Day & Freshy Night 2016 มมส จัดลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ MSU Freshy Day & Freshy Night 2016
มมส จัดโครงการ Freshy day and Freshy night 2016 “ค่ำคืนแห่งความฝัน” มมส จัดโครงการ Freshy day and Freshy night 2016 “ค่ำคืนแห่งความฝัน”
มมส จัดกิจกรรมการประกวด Miss&Mr.&Queen Dormitory 2016 มมส จัดกิจกรรมการประกวด Miss&Mr.&Queen Dormitory 2016
VOICE OF MSU : นโยบายการบริหารจัดการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม VOICE OF MSU : นโยบายการบริหารจัดการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มมส ประชุมคณะผู้แทนความร่วมมือไทย-กัมพูชาด้านการเกษตร มมส ประชุมคณะผู้แทนความร่วมมือไทย-กัมพูชาด้านการเกษตร
พื้นฐานการการเมืองก่อนการปฏิรูป พื้นฐานการการเมืองก่อนการปฏิรูป
ข่าวเที่ยงเปิดประเด็น : มหาสารคาม ช่วยเหลือยายใบ้เลี้ยงหลาน 5 คน : ช่อง 3 (23 ส.ค. 59) ข่าวเที่ยงเปิดประเด็น : มหาสารคาม ช่วยเหลือยายใบ้เลี้ยงหลาน 5 คน : ช่อง 3 (23 ส.ค. 59)
นักข่าวพลเมือง : นิสิตมอน้ำชี ม.มหาสารคาม เปิดหมวกรับบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ : ช่อง Thai PBS (24 ส.ค. 59) นักข่าวพลเมือง : นิสิตมอน้ำชี ม.มหาสารคาม เปิดหมวกรับบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ : ช่อง Thai PBS (24 ส.ค. 59)
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2559 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
บอกเล่าข่าวดี : การพัฒนาเสื่อทอต้นกกให้เป็นวัสดุใหม่ที่แข็งเหมือนไม้ ม.มหาสารคาม : ช่อง Thai PBS (24 ส.ค. 59) บอกเล่าข่าวดี : การพัฒนาเสื่อทอต้นกกให้เป็นวัสดุใหม่ที่แข็งเหมือนไม้ ม.มหาสารคาม : ช่อง Thai PBS (24 ส.ค. 59)
หนุ่มสาว ดาวเดือน มมส ลงพื้นที่ชุมชนเข้าวัดทำบุญ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ หนุ่มสาว ดาวเดือน มมส ลงพื้นที่ชุมชนเข้าวัดทำบุญ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้
มมส ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก มมส ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก
VOICE OF MSU : คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นตัวแทนเยาวชนไทย คว้ารางวัลระดับโลก VOICE OF MSU : คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นตัวแทนเยาวชนไทย คว้ารางวัลระดับโลก
มมส จัดกิจกรรมต้อนรับ Universitas Islam Indonesia : P2A มมส จัดกิจกรรมต้อนรับ Universitas Islam Indonesia : P2A
มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรดน้ำ” มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรดน้ำ”
มมส ปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2559 มมส ปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2559
VOICE OF MSU : การเล่นเกมส์โปเกม่อน โกลด์ให้ปลอดภัยทั้งร่างกาย และสุขภาพจิต VOICE OF MSU : การเล่นเกมส์โปเกม่อน โกลด์ให้ปลอดภัยทั้งร่างกาย และสุขภาพจิต
นักข่าวพลเมือง : บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ม.มหาสารคาม : ช่อง Thai PBS (20 ส.ค. 59) นักข่าวพลเมือง : บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ม.มหาสารคาม : ช่อง Thai PBS (20 ส.ค. 59)
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือยายที่พิการเป็นใบ้ เลี้ยงหลานกำพร้า 5 คน อธิการบดี มมส ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือยายที่พิการเป็นใบ้ เลี้ยงหลานกำพร้า 5 คน
นิสิตจิตอาสา มมส ออกรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยหญิงใบ้และหลานกำพร้า 5 คน นิสิตจิตอาสา มมส ออกรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยหญิงใบ้และหลานกำพร้า 5 คน
นักข่าวพลเมือง : แนะนำเล่นเกมแต่พอดี : ช่อง Thai PBS (18 ส.ค. 59) นักข่าวพลเมือง : แนะนำเล่นเกมแต่พอดี : ช่อง Thai PBS (18 ส.ค. 59)
VOICE OF MSU : การแนะแนวการศึกษาและรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม VOICE OF MSU : การแนะแนวการศึกษาและรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มมส จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มมส จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ข่าวเก็บตก : โครงการ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” : ช่อง 3 (17 ส.ค. 59) ข่าวเก็บตก : โครงการ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” : ช่อง 3 (17 ส.ค. 59)
VOICE OF MSU : ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม VOICE OF MSU : ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มมส จัดพิธีส่งและรับมอบงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดพิธีส่งและรับมอบงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าวนอกลู่ : โครงการ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” : ช่อง 3 (16 ส.ค. 59) ข่าวนอกลู่ : โครงการ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” : ช่อง 3 (16 ส.ค. 59)
มมส ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน มมส ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
นักข่าวพลเมือง : โหราศาสตร์อาเซียน : ช่อง Thai PBS (13 ส.ค. 59) นักข่าวพลเมือง : โหราศาสตร์อาเซียน : ช่อง Thai PBS (13 ส.ค. 59)
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คณะการบัญชีและการจัดการ มมส บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ชาว มมส ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชาว มมส ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
นิสิต มมส ร่วมใจ ต่อชีวิตบริจาคโลหิต เพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นิสิต มมส ร่วมใจ ต่อชีวิตบริจาคโลหิต เพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
มมส ร่วมวางพวงมาลา รำลึก“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” วันรพี มมส ร่วมวางพวงมาลา รำลึก“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” วันรพี
บายศรีสู่ขวัญ ความเชื่อของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ บายศรีสู่ขวัญ ความเชื่อของการเริ่มต้นสิ่งใหม่
สถานีเดลินิวส์ : ชาวนาแฟนซีลงแขกปักดำนา : เดลินิวส์ (11 ส.ค. 59) สถานีเดลินิวส์ : ชาวนาแฟนซีลงแขกปักดำนา : เดลินิวส์ (11 ส.ค. 59)
รายการ เก็บตก มมส (11 สิงหาคม 2559) รายการ เก็บตก มมส (11 สิงหาคม 2559)
สารคดี : ลงแขกดำนาภูมิปัญญาสร้างสามัคคี สารคดี : ลงแขกดำนาภูมิปัญญาสร้างสามัคคี
สำนักวิทยบริการ มมส จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด : เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 สำนักวิทยบริการ มมส จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด : เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ เพิ่มศักยภาพความเป็นมืออาชีพ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ เพิ่มศักยภาพความเป็นมืออาชีพ
สุขภาพจิต! แนะ สุขภาพจิต! แนะ
มมส จัดโครงการ บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ มมส จัดโครงการ บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
สารคดี : บุญประเพณีเดือน 8 เข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สารคดี : บุญประเพณีเดือน 8 เข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นพี่ ม มหาสารคาม ปลาบปลื้มรับน้อง ภูมริน 11 รุ่นพี่ ม มหาสารคาม ปลาบปลื้มรับน้อง ภูมริน 11
รายการ เก็บตก มมส (5 สิงหาคม 2559) รายการ เก็บตก มมส (5 สิงหาคม 2559)
VOICE OF MSU : การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน VOICE OF MSU : การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน
นักข่าวพลเมือง : ปุ๋ยมูลไส้เดือน สร้างรายได้ 6 แสนบาท/ปี : ช่อง Thai PBS (3 ส.ค. 59) นักข่าวพลเมือง : ปุ๋ยมูลไส้เดือน สร้างรายได้ 6 แสนบาท/ปี : ช่อง Thai PBS (3 ส.ค. 59)
สถานีเดลินิวส์ : นิสิตใหม่ มมส รณรงค์ออกเสียงสร้างสรรค์รวมพลังลงประชามติ : เดลินิวส์ (1 ส.ค. 59) สถานีเดลินิวส์ : นิสิตใหม่ มมส รณรงค์ออกเสียงสร้างสรรค์รวมพลังลงประชามติ : เดลินิวส์ (1 ส.ค. 59)
เก็บตกจากเนชั่น : นิสิตใหม่ ม.มหาสารคาม รณรงค์ออกเสียงสร้างสรรค์รวมพลังลงประชามติ : Nation TV (1 ส.ค. 59) เก็บตกจากเนชั่น : นิสิตใหม่ ม.มหาสารคาม รณรงค์ออกเสียงสร้างสรรค์รวมพลังลงประชามติ : Nation TV (1 ส.ค. 59)
มมส จัดพิธีเปิดโครงการ “ประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นภุมริน 11” มมส จัดพิธีเปิดโครงการ “ประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นภุมริน 11”
มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
ต้อนรับน้องใหม่ มมส กว่า 10,000 คน พร้อมใจทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นศิริมงคลรับเปิดเทอม ต้อนรับน้องใหม่ มมส กว่า 10,000 คน พร้อมใจทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นศิริมงคลรับเปิดเทอม
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส จัดโครงการ “มหกรรมโหราศาสตร์อาเซียน” สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส จัดโครงการ “มหกรรมโหราศาสตร์อาเซียน”
มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามผลการศึกษา นักเรียนทุนพระราชทานศึกษาสงเคราะห์ ที่ มมส มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามผลการศึกษา นักเรียนทุนพระราชทานศึกษาสงเคราะห์ ที่ มมส
มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “ลดปริมาณขยะแต่ต้นทางด้วยการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพมูลไส้เดือน” มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “ลดปริมาณขยะแต่ต้นทางด้วยการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพมูลไส้เดือน”
มมส ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มมส ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ Admission และระบบพิเศษประจำปีการศึกษา 2559 มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ Admission และระบบพิเศษประจำปีการศึกษา 2559
กองทะเบียนฯ มมส พบนิสิต บุคลากร คณาจารย์และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 กองทะเบียนฯ มมส พบนิสิต บุคลากร คณาจารย์และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
มมส ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 มมส ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2559 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2559
มมส แห่ต้นดอกเงินและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 มมส แห่ต้นดอกเงินและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559
มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ Admission และระบบพิเศษประจำปีการศึกษา 2559 มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ Admission และระบบพิเศษประจำปีการศึกษา 2559
มมส จัดอบรมนักประชาสัมพันธ์ เพิ่มศักยภาพความเป็นมืออาชีพ มมส จัดอบรมนักประชาสัมพันธ์ เพิ่มศักยภาพความเป็นมืออาชีพ
มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระบรมธาตุนาดูน มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระบรมธาตุนาดูน
นักข่าวพลเมือง : ปุ๋ยมูลไส้เดือน ผลผลิตจากขยะ : ช่อง Thai PBS (20 ก.ค. 59) นักข่าวพลเมือง : ปุ๋ยมูลไส้เดือน ผลผลิตจากขยะ : ช่อง Thai PBS (20 ก.ค. 59)
VOICE OF MSU : โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนฯ : แห่เทียนเข้าพรรษารวม VOICE OF MSU : โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนฯ : แห่เทียนเข้าพรรษารวม
รายการ เก็บตก มมส (15 กรกฎาคม 2559) รายการ เก็บตก มมส (15 กรกฎาคม 2559)
สกู๊ปพิเศษ : ปุ๋ยมูลไส้เดือนผลผลิตจากขยะ งานวิจัย ม มหาสารคาม สกู๊ปพิเศษ : ปุ๋ยมูลไส้เดือนผลผลิตจากขยะ งานวิจัย ม มหาสารคาม
มมส จัดงานเลี้ยงโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกวางซี มมส จัดงานเลี้ยงโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกวางซี
ทุกทิศทั่วไทย : การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ช่อง Thai PBS (12 ก.ค. 59) ทุกทิศทั่วไทย : การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ช่อง Thai PBS (12 ก.ค. 59)
VOICE OF MSU : โครงการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม VOICE OF MSU : โครงการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
VOICE OF MSU : โครงการมหกรรมโหราศาสตร์อาเซียน VOICE OF MSU : โครงการมหกรรมโหราศาสตร์อาเซียน
ละครเร่เสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน ละครเร่เสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดงานมหกรรมดีจังอีสานตุ้มโฮม ปี 3 ตอน “ฮักนะสารคาม” คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดงานมหกรรมดีจังอีสานตุ้มโฮม ปี 3 ตอน “ฮักนะสารคาม”
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 4 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 4
รายการ เก็บตก มมส (8 กรกฎาคม 2559) รายการ เก็บตก มมส (8 กรกฎาคม 2559)
เที่ยงเปิดประเด็น : แข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ช่อง 3 (7 ก.ค. 59) เที่ยงเปิดประเด็น : แข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ช่อง 3 (7 ก.ค. 59)
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12
มมส จัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2559 สนามชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ WRO 2016 : World Robot Olympiad 2016 มมส จัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2559 สนามชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ WRO 2016 : World Robot Olympiad 2016
มมส ร่วมพิธีพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต มมส ร่วมพิธีพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต
มมส จัดอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มมส จัดอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
VOICE OF MSU : มหกรรมดีจัง อีสารตุ้มโฮม ปี 3 ตอน ฮักนะสารคาม VOICE OF MSU : มหกรรมดีจัง อีสารตุ้มโฮม ปี 3 ตอน ฮักนะสารคาม
รายการ เก็บตก มมส (30 มิถุนายน 2559) รายการ เก็บตก มมส (30 มิถุนายน 2559)
มมส จัดโครงการอบรมบุคลากรด้านการดำเนินการวินัยนิสิต ระดับคณะ มมส จัดโครงการอบรมบุคลากรด้านการดำเนินการวินัยนิสิต ระดับคณะ
มมส จัดสัมมนาโครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2558” มมส จัดสัมมนาโครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2558”
มมส เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการ“เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน”(Exhibition on Sustainable Development Goals) มมส เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการ“เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน”(Exhibition on Sustainable Development Goals)
ชาว มมส รวมดวงใจถวายพระพร ร้อยดวงใจรัก ภักดีราชา ชาว มมส รวมดวงใจถวายพระพร ร้อยดวงใจรัก ภักดีราชา
มมส ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 มมส ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559
ข่าวในพระราชสำนัก : ชาว มมส รวมดวงใจถวายพระพร ร้อยดวงใจรัก ภักดีราชา : mcot (24 มิ.ย. 59) ข่าวในพระราชสำนัก : ชาว มมส รวมดวงใจถวายพระพร ร้อยดวงใจรัก ภักดีราชา : mcot (24 มิ.ย. 59)
ข่าวในพระราชสำนัก : ชาว มมส รวมดวงใจถวายพระพร ร้อยดวงใจรัก ภักดีราชา : ช่อง 5 (24 มิ.ย. 59) ข่าวในพระราชสำนัก : ชาว มมส รวมดวงใจถวายพระพร ร้อยดวงใจรัก ภักดีราชา : ช่อง 5 (24 มิ.ย. 59)
ข่าวในพระราชสำนัก : ชาว มมส รวมดวงใจถวายพระพร ร้อยดวงใจรัก ภักดีราชา : ช่อง 3 (24 มิ.ย. 59) ข่าวในพระราชสำนัก : ชาว มมส รวมดวงใจถวายพระพร ร้อยดวงใจรัก ภักดีราชา : ช่อง 3 (24 มิ.ย. 59)
มมส ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิด “ค่ายเทคโนโลยีอาหารและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Food Tech and Young Startup Camp)” มมส ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิด “ค่ายเทคโนโลยีอาหารและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Food Tech and Young Startup Camp)”
นิสิตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มมส ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ CCEPT-1 นิสิตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มมส ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ CCEPT-1
สำนักวิทยบริการ มมส ส่งมอบระบบห้องสมุดโรงเรียนบ้านสังข์ทอง สำนักวิทยบริการ มมส ส่งมอบระบบห้องสมุดโรงเรียนบ้านสังข์ทอง
ชั่วโมงสร้างสุข : มหาสารคาม เปิดค่ายเยาวชนพัฒนาแปรรูปอาหาร : ช่อง 3 (22 มิ.ย. 59) ชั่วโมงสร้างสุข : มหาสารคาม เปิดค่ายเยาวชนพัฒนาแปรรูปอาหาร : ช่อง 3 (22 มิ.ย. 59)
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2559 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2559
TOPNEWS : มหาสารคามศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน : ช่อง 3 (17 มิ.ย. 59) TOPNEWS : มหาสารคามศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน : ช่อง 3 (17 มิ.ย. 59)
มมส จัดกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก-สถาบัน-ศูนย์ ครั้งที่ 6 มมส จัดกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก-สถาบัน-ศูนย์ ครั้งที่ 6
VOICE OF MSU : การเปิดให้บริการศูนย์ค้นคว้าภาษาจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ VOICE OF MSU : การเปิดให้บริการศูนย์ค้นคว้าภาษาจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
TOPNEWS : คณะบัญชีฯ ม.มหาสารคาม คณะยอดฮิต : ช่อง 3 (15 มิ.ย. 59) TOPNEWS : คณะบัญชีฯ ม.มหาสารคาม คณะยอดฮิต : ช่อง 3 (15 มิ.ย. 59)
TOPNEWS : ม.มหาสารคาม สอบสัมภาษณ์หลังแอดมิชชั่นคึกคัก : ช่อง 3 (15 มิ.ย. 59) TOPNEWS : ม.มหาสารคาม สอบสัมภาษณ์หลังแอดมิชชั่นคึกคัก : ช่อง 3 (15 มิ.ย. 59)
VOICE OF MSU : บทบาทหน้าที่สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม VOICE OF MSU : บทบาทหน้าที่สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายการ เก็บตก มมส (15 มิถุนายน 2559) รายการ เก็บตก มมส (15 มิถุนายน 2559)
มมส จัดสอบสัมภาษณ์ระบบ Admission ประจำปีการศึกษา 2559 มมส จัดสอบสัมภาษณ์ระบบ Admission ประจำปีการศึกษา 2559
168 ชั่วโมง : พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา ม.มหาสารคาม : ช่อง 3 (4 มิ.ย. 59) 168 ชั่วโมง : พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา ม.มหาสารคาม : ช่อง 3 (4 มิ.ย. 59)
มมส จัดประชุมการศึกษาผลกระทบโครงการสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงสายประธาน มมส จัดประชุมการศึกษาผลกระทบโครงการสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงสายประธาน
มมส รวมใจรัก..ภักดีราชา 70 ปี ครองราชย์ มมส รวมใจรัก..ภักดีราชา 70 ปี ครองราชย์
ตระเวณข่าว : ม.มหาสารคาม รวมใจรัก..ภักดีราชา 70 ปี ครองราชย์ : ช่อง 3 (10 มิ.ย. 59) ตระเวณข่าว : ม.มหาสารคาม รวมใจรัก..ภักดีราชา 70 ปี ครองราชย์ : ช่อง 3 (10 มิ.ย. 59)
คุยข่าวช่อง 8 : ม.มหาสารคาม รวมใจรัก..ภักดีราชา 70 ปี ครองราชย์ : ช่อง 8 (10 มิ.ย. 59) คุยข่าวช่อง 8 : ม.มหาสารคาม รวมใจรัก..ภักดีราชา 70 ปี ครองราชย์ : ช่อง 8 (10 มิ.ย. 59)
ชาว มมส รวมใจรัก..ภักดีราชา 70 ปี ครองราชย์ ชาว มมส รวมใจรัก..ภักดีราชา 70 ปี ครองราชย์
กองบริการการศึกษา มมส ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ. กองบริการการศึกษา มมส ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ.
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดประชุมร่วมกองบรรณาธิการเครือข่ายสื่อพลเมืองภาคอีสาน คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดประชุมร่วมกองบรรณาธิการเครือข่ายสื่อพลเมืองภาคอีสาน
มมส จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ” มมส จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ”
VOICE OF MSU : แอดมิชชั่น 59 นักเรียนทั่วประเทศเลือกสมัคร มมส คณะการบัญชีและการจัดการ อันดับ 1 VOICE OF MSU : แอดมิชชั่น 59 นักเรียนทั่วประเทศเลือกสมัคร มมส คณะการบัญชีและการจัดการ อันดับ 1
VOICE OF MSU : โครงการ ศิลปะวัฒนธรรม อาหารอีสาน อาเซียน VOICE OF MSU : โครงการ ศิลปะวัฒนธรรม อาหารอีสาน อาเซียน
มมส แถลงผลการสอบสวนและมาตรการกรณีนิสิตมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในสังคมออนไลน์ มมส แถลงผลการสอบสวนและมาตรการกรณีนิสิตมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในสังคมออนไลน์
VOICE OF MSU : นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ มมส เก่ง คว้ารางวัลหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย VOICE OF MSU : นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ มมส เก่ง คว้ารางวัลหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย
มมส เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” มมส เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มมส พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน
VOICE OF MSU : นิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5 VOICE OF MSU : นิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
รายการ เก็บตก มมส (2 มิถุนายน 2559) รายการ เก็บตก มมส (2 มิถุนายน 2559)
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส มอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 คณะพยาบาลศาสตร์ มมส มอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8
ผู้บริหาร มมส พบสื่อมวลชนมหาสารคาม สร้างสัมพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ผู้บริหาร มมส พบสื่อมวลชนมหาสารคาม สร้างสัมพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์
อธิการบดี มมส ให้โอวาท ทัพนักกีฬาบุคลากรฯ ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” อธิการบดี มมส ให้โอวาท ทัพนักกีฬาบุคลากรฯ ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
รายการ เก็บตก มมส (27 พฤษภาคม 2559) รายการ เก็บตก มมส (27 พฤษภาคม 2559)
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส จัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส จัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 4
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2559 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2559
มมส นำนิสิต บุคลากร ร่วมเวียนเทียนเนื่องใน “วันวิสาขบูชา” มมส นำนิสิต บุคลากร ร่วมเวียนเทียนเนื่องใน “วันวิสาขบูชา”
มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน
VOICE OF MSU : โครงการอบรมวิชาชีพทางด้านการโรงแรมเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ระดับอาเซียน VOICE OF MSU : โครงการอบรมวิชาชีพทางด้านการโรงแรมเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ระดับอาเซียน
มมส ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2559 มมส ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2559
มมส จัดปฐมนิเทศและจัดทำแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี พ.ศ.2559 มมส จัดปฐมนิเทศและจัดทำแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี พ.ศ.2559
รายการ เก็บตก มมส (18 พฤษภาคม 2559) รายการ เก็บตก มมส (18 พฤษภาคม 2559)
สกู๊ปพิเศษ : หน่วยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับนิสิตกัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2559 สกู๊ปพิเศษ : หน่วยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับนิสิตกัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2559
VOICE OF MSU : การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม VOICE OF MSU : การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มมส จัดเลี้ยงรับรองหน่วยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มมส จัดเลี้ยงรับรองหน่วยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มมส จัดตรวจ รักษาฟัน โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ มมส จัดตรวจ รักษาฟัน โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ
มมส จัดโครงการแสดงผลงานด้านแฟชั่นและสิ่งทอ Creative Arts Fashion (CAF) ครั้งที่ 4 มมส จัดโครงการแสดงผลงานด้านแฟชั่นและสิ่งทอ Creative Arts Fashion (CAF) ครั้งที่ 4
มมส จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การประเมินและจัดทำหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มมส จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การประเมินและจัดทำหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันฉัตรมงคล ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันฉัตรมงคล
มมส จัดโครงการจัดการความรู้ด้านวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 มมส จัดโครงการจัดการความรู้ด้านวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 22
มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
ข่าวเก็บตก : ม.มหาสารคาม จัดประกวดเทพีสงกรานต์ประเภท 2 : ช่อง 3 (28 เม.ย. 59) ข่าวเก็บตก : ม.มหาสารคาม จัดประกวดเทพีสงกรานต์ประเภท 2 : ช่อง 3 (28 เม.ย. 59)
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2559 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2559
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ให้กำลังใจและต้อนรับการรายงานตัวใหม่ (โควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ให้กำลังใจและต้อนรับการรายงานตัวใหม่ (โควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559
มมส จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มมส จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
มมส ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดสัมมนา”ธุรกิจเพลงไทยกับลิขสิทธิ์ยุคดิจิทัล” มมส ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดสัมมนา”ธุรกิจเพลงไทยกับลิขสิทธิ์ยุคดิจิทัล”
ข่าวนอกลู่ : ม.มหาสารคาม จัดประกวดเทพีสงกรานต์ประเภท 2 : ช่อง 3 (26 เม.ย. 59) ข่าวนอกลู่ : ม.มหาสารคาม จัดประกวดเทพีสงกรานต์ประเภท 2 : ช่อง 3 (26 เม.ย. 59)
รายการ เก็บตก มมส (26 เมษายน 2559) รายการ เก็บตก มมส (26 เมษายน 2559)
มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นิเทศศาสตร์ มมส จัดละคอนเวที “นะโม โอเวอร์เลิฟ” ประจำปี 2559 นิเทศศาสตร์ มมส จัดละคอนเวที “นะโม โอเวอร์เลิฟ” ประจำปี 2559
คัดข่าวดี : ม.มหาสารคาม จัดนิทรรศการของสะสม : ช่อง 3 FAMILY (21 เม.ย. 59) คัดข่าวดี : ม.มหาสารคาม จัดนิทรรศการของสะสม : ช่อง 3 FAMILY (21 เม.ย. 59)
มมส จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงาน 1 หลักสูตร 1 ชุมชน มมส จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงาน 1 หลักสูตร 1 ชุมชน
VOICE OF MSU : ละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 14 เรื่อง VOICE OF MSU : ละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 14 เรื่อง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการ Thesis of The Year 2015 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการ Thesis of The Year 2015
มมส ทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 มมส ทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
ละครเวที เรื่อง “สามโศก” นาฏกรรม รัก : หล่ม : ลึก ละครเวที เรื่อง “สามโศก” นาฏกรรม รัก : หล่ม : ลึก
มมส จัดนิทรรศการของสะสม The collection มมส จัดนิทรรศการของสะสม The collection
สกู๊ป : งานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยและงานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 (วันที่สอง 21 เม.ย. 59) สกู๊ป : งานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยและงานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 (วันที่สอง 21 เม.ย. 59)
สกู๊ป : งานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยและงานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 (วันแรก 20 เม.ย. 59) สกู๊ป : งานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยและงานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 (วันแรก 20 เม.ย. 59)
NBT สัมภาษณ์สด มมส คว้าแชมป์นวัตกรรมช่วยผู้พิการทางสายตา พร้อมด้วยอีก 2 รางวัลพิเศษ NBT สัมภาษณ์สด มมส คว้าแชมป์นวัตกรรมช่วยผู้พิการทางสายตา พร้อมด้วยอีก 2 รางวัลพิเศษ
มมส ร่วมจัดงาน “วันนัดพบตลาดงาน สร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อคนไทยมีงานทำ” (JOB Fair 2016) มมส ร่วมจัดงาน “วันนัดพบตลาดงาน สร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อคนไทยมีงานทำ” (JOB Fair 2016)
รายงานพิเศษ : ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมแห่งอาเซียน : ช่อง NBT รายงานพิเศษ : ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมแห่งอาเซียน : ช่อง NBT
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
VOICE OF MSU : บ่สาด บ่ซิด หันมาวิดฟาย งานมหาสงกรานต์ มมส 2559 VOICE OF MSU : บ่สาด บ่ซิด หันมาวิดฟาย งานมหาสงกรานต์ มมส 2559
มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างจิตสำราญ เพื่องานสำเร็จ” มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างจิตสำราญ เพื่องานสำเร็จ”
มมส เปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 21 มมส เปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 21
นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มมส นำร่องสวมใส่ผ้าไทยทุกวันพุธ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มมส นำร่องสวมใส่ผ้าไทยทุกวันพุธ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย
มมส จัดโครงการเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 14 มมส จัดโครงการเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 14
ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี
สุขสโมสร : นิสิตคณะการบัญชีฯ ม.มหาสารคาม แต่งผ้าไทยทุกวันพุธ : ช่อง 3 FAMILY (31 มี.ค. 59) สุขสโมสร : นิสิตคณะการบัญชีฯ ม.มหาสารคาม แต่งผ้าไทยทุกวันพุธ : ช่อง 3 FAMILY (31 มี.ค. 59)
รายการ เก็บตก มมส (4 เมษายน 2559) รายการ เก็บตก มมส (4 เมษายน 2559)
ข่าววันใหม่ : คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม นำร่องสวมใส่ผ้าไทย : ช่อง 3 (31 มี.ค. 59) ข่าววันใหม่ : คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม นำร่องสวมใส่ผ้าไทย : ช่อง 3 (31 มี.ค. 59)
มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระมหาเจษฎาราชเจ้า มอบโล่เกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระมหาเจษฎาราชเจ้า มอบโล่เกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น
NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 4 (HOS FAIR 4) ประจำปี 2559 NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 4 (HOS FAIR 4) ประจำปี 2559
ทุกทิศทั่วไทย : การจัดเตรียมเครื่องฮ้อยเครื่องพันบุญผะเหวดร่วมกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Thai PBS (24 มี.ค. 59) ทุกทิศทั่วไทย : การจัดเตรียมเครื่องฮ้อยเครื่องพันบุญผะเหวดร่วมกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Thai PBS (24 มี.ค. 59)
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส นำร่อง นิสิตสวมใส่ผ้าไทย นุ่งซิ่นก็สวยได้ คณะการบัญชีและการจัดการ มมส นำร่อง นิสิตสวมใส่ผ้าไทย นุ่งซิ่นก็สวยได้
ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน (Cover) - MSU Symphony & MSU Chorus ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน (Cover) - MSU Symphony & MSU Chorus
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557-2558 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557-2558
มมส จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานเชิดชูเกียรติ มมส จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานเชิดชูเกียรติ
มมส จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ : NBT สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ : NBT
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ : MCOT สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ : MCOT
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ : ช่อง 7 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ : ช่อง 7
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ : ช่อง 5 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ : ช่อง 5
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558
รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558
บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2557-2558 บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2557-2558
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี แสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี แสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557-2558
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557-2558 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557-2558
รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ แสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557-2558 รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ แสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557-2558
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นโยบายและวางแผน แสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557-2558 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นโยบายและวางแผน แสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557-2558
มมส ร่วมแถลงข่าว เปิดประตูสู่อาเซียน จัดงานใหญ่ MTEC EXPO 2016 มมส ร่วมแถลงข่าว เปิดประตูสู่อาเซียน จัดงานใหญ่ MTEC EXPO 2016
สกู๊ป : รถตัดอ้อยลำ ขนาดเล็ก สกู๊ป : รถตัดอ้อยลำ ขนาดเล็ก
สกู๊ป : มมส เตรียมพร้อม 90% รองรับบัณฑิต 22 มีนาคม นี้ สกู๊ป : มมส เตรียมพร้อม 90% รองรับบัณฑิต 22 มีนาคม นี้
สกู๊ป : อบจ. มค. สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงถนนหน้าป้าย มมส-ดอนยม สกู๊ป : อบจ. มค. สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงถนนหน้าป้าย มมส-ดอนยม
มมส ร่วมกับ กาชาดและ รพ.มค. รับบริจาคโลหิต สำรองช่วงสงกรานต์ มมส ร่วมกับ กาชาดและ รพ.มค. รับบริจาคโลหิต สำรองช่วงสงกรานต์
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส ตั้งโต๊ะแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาฯ คณะการบัญชีและการจัดการ มมส ตั้งโต๊ะแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาฯ
VOICE OF MSU : สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม VOICE OF MSU : สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มมส ประชุมร่วมกับคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประชุมร่วมกับคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
VOICE OF MSU : ศูนย์ดิจิทัลคอนเทนท์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ VOICE OF MSU : ศูนย์ดิจิทัลคอนเทนท์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สกู๊ป : สถาบันขงจื๊อ มมส เนรมิตอาคารหลังเก่าต้อนรับเสด็จ สกู๊ป : สถาบันขงจื๊อ มมส เนรมิตอาคารหลังเก่าต้อนรับเสด็จ
กองแผนงาน มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม กองแผนงาน มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม
มมส ประชุมร่วม จังหวัด และหน่วยงาน เตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558 มมส ประชุมร่วม จังหวัด และหน่วยงาน เตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558
VOICE OF MSU : กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ มมส 2559 (ตอนที่ 1) VOICE OF MSU : กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ มมส 2559 (ตอนที่ 1)
VOICE OF MSU : กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ มมส 2559 (ตอนที่ 2) VOICE OF MSU : กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ มมส 2559 (ตอนที่ 2)
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง หายจากพระอาการประชวร คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง หายจากพระอาการประชวร
รายการ เก็บตก มมส (1 มีนาคม 2559) รายการ เก็บตก มมส (1 มีนาคม 2559)
ข่าวนอกลู่ : งานสาธิตสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ช่อง 3 (25 ก.พ. 59) ข่าวนอกลู่ : งานสาธิตสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ช่อง 3 (25 ก.พ. 59)
ข่าวเก็บตก : งานสาธิตสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ช่อง 3 (25 ก.พ. 59) ข่าวเก็บตก : งานสาธิตสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ช่อง 3 (25 ก.พ. 59)
สำนักศึกษาทั่วไป มมส บรรยายพิเศษ เรื่อง อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของวิกฤตไทย วิกฤตโลกฯ สำนักศึกษาทั่วไป มมส บรรยายพิเศษ เรื่อง อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของวิกฤตไทย วิกฤตโลกฯ
คณะวิทยาศาสตร์ มมส ร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ มมส ร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559
ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2559 ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2559
มมส ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2559 มมส ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2559
มมส จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มมส จัดพิธีเททองหล่อพระอุปคุต ปางเข้านิโรธสมาบัติ ประจำบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 มมส จัดพิธีเททองหล่อพระอุปคุต ปางเข้านิโรธสมาบัติ ประจำบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559
รายการ เก็บตก มมส (19 กุมภาพันธ์ 2559) รายการ เก็บตก มมส (19 กุมภาพันธ์ 2559)
มมส เลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ The CLMTV CONTEMPORARY ART 2016 มมส เลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ The CLMTV CONTEMPORARY ART 2016
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดงานสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดงานสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 8
VOICE OF MSU : มมส จัดสอบสัมภาษณ์โควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 VOICE OF MSU : มมส จัดสอบสัมภาษณ์โควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าวนอกลู่ : การแข่งขันตำส้มตำลีลา : ช่อง 3 (17 ก.พ. 59) ข่าวนอกลู่ : การแข่งขันตำส้มตำลีลา : ช่อง 3 (17 ก.พ. 59)
มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปี 2559 มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปี 2559
มมส ร่วมแถลงข่าวงาน “นมัสการพระบรมธาตุนาดูน” ประจำปี 2559 มมส ร่วมแถลงข่าวงาน “นมัสการพระบรมธาตุนาดูน” ประจำปี 2559
มมส จัดประกวดส้มตำลีลา งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม มมส จัดประกวดส้มตำลีลา งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม
มมส ร่วมงาน “คืนราตรีสร้อยดอกหมาก” มมส ร่วมงาน “คืนราตรีสร้อยดอกหมาก”
มมส จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ครั้งที่ 1/2559 มมส จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ครั้งที่ 1/2559
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)
มมส จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษา จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 มมส จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษา จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
มมส ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 1 มมส ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 1
บรรยากาศสอบสัมภาษณ์โควต้ารับตรง มมส ประจำปีการศึกษา 2559 บรรยากาศสอบสัมภาษณ์โควต้ารับตรง มมส ประจำปีการศึกษา 2559
มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน MBS Festival 2016 คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน MBS Festival 2016
มมส MOU ร่วมกับ สสค.จับมือ 24 อบต.สร้างรากฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย มมส MOU ร่วมกับ สสค.จับมือ 24 อบต.สร้างรากฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย
VOICE OF MSU : นิสิต มมส คว้ารางวัล ชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ VOICE OF MSU : นิสิต มมส คว้ารางวัล ชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่
VOICE OF MSU : งานกีฬาสานสัมพันธ์ 3 สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จ.มหาสารคาม ครั้งที่ 1 VOICE OF MSU : งานกีฬาสานสัมพันธ์ 3 สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จ.มหาสารคาม ครั้งที่ 1
รายการ เก็บตก มมส (12 กุมภาพันธ์ 2559) รายการ เก็บตก มมส (12 กุมภาพันธ์ 2559)
มมส ร่วมพิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2559 มมส ร่วมพิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2559
VOICE OF MSU : เปิดม่านการละคอน ครั้งที่ 14 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม VOICE OF MSU : เปิดม่านการละคอน ครั้งที่ 14 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าวนอกลู่ : ม.มหาสารคาม จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก : ช่อง 3 (9 ก.พ. 59) ข่าวนอกลู่ : ม.มหาสารคาม จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก : ช่อง 3 (9 ก.พ. 59)
NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 17 PLAY in The Groove Concert NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 17 PLAY in The Groove Concert
รายการ เก็บตก มมส (5 กุมภาพันธ์ 2559) รายการ เก็บตก มมส (5 กุมภาพันธ์ 2559)
มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (Wetlands for Our Future) “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่ออนาคตของเรา” มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (Wetlands for Our Future) “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่ออนาคตของเรา”
มมส MOU การอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา “สูตรครีมนวดเท้าจากน้ำมันไพล” มมส MOU การอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา “สูตรครีมนวดเท้าจากน้ำมันไพล”
มมส จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติโครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 “การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง” มมส จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติโครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 “การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง”
มมส จัดงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ประจำปี 2559 มมส จัดงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ประจำปี 2559
VOICE OF MSU : โครงการ พี่ทหาร น้องนิสิต มมส อาสาพัฒนาสังคม VOICE OF MSU : โครงการ พี่ทหาร น้องนิสิต มมส อาสาพัฒนาสังคม
มมส จัดประชุมการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ มมส จัดประชุมการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
รายการ เก็บตก มมส (29 มกราคม 2559) รายการ เก็บตก มมส (29 มกราคม 2559)
VOICE OF MSU : สัมภาษณ์คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว VOICE OF MSU : สัมภาษณ์คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
มมส จัดโครงการสัมมนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2558 มมส จัดโครงการสัมมนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2558
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส ร่วมใจบริจาคโลหิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส ร่วมใจบริจาคโลหิต
กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2559 กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2559
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559
มมส จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 โครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2558” มมส จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 โครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2558”
อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดี มมส รับมอบประดับเข็มเครื่องหมายวชิราวุธ (ร.11 รอ.) อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดี มมส รับมอบประดับเข็มเครื่องหมายวชิราวุธ (ร.11 รอ.)
VOICE OF MSU : กิ๊บ-บิ GIFT&DESING FESTIVAL (งาน VOICE OF MSU : กิ๊บ-บิ GIFT&DESING FESTIVAL (งาน
มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มมส จัดการแข่งขันกีฬาโฮมหมอเกมส์ ครั้งที่ 8 มมส จัดการแข่งขันกีฬาโฮมหมอเกมส์ ครั้งที่ 8
รายการ เก็บตก มมส (22 มกราคม 2559) รายการ เก็บตก มมส (22 มกราคม 2559)
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส ร่วมกับภาครัฐ เปิดนิทรรศการ คณะการบัญชีและการจัดการ มมส ร่วมกับภาครัฐ เปิดนิทรรศการ
มมส จัดโครงการศึกษารูปแบบ แนวทาง และข้อเสนอแนะเพื่อการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส จัดโครงการศึกษารูปแบบ แนวทาง และข้อเสนอแนะเพื่อการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มมส ร่วมกับ UFS จัดโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (L4C :Leadership for Change Program) มมส ร่วมกับ UFS จัดโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (L4C :Leadership for Change Program)
VOICE OF MSU : Leadership for Change (โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง) VOICE OF MSU : Leadership for Change (โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
1 หลักสูตร 1 ชุมชน ศิลปกรรมศาสตร์ มมส ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านศิลปะการแสดงสู่ชุมชน 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ศิลปกรรมศาสตร์ มมส ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านศิลปะการแสดงสู่ชุมชน
มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559 มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559
VOICE OF MSU : Night at MSU Museum 2 VOICE OF MSU : Night at MSU Museum 2
มมส ร่วมจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมสัญจรสวนเหมันตฤดู : การสำรวจของจินตนาการแนวไมโครป็อบของศิลปะญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน มมส ร่วมจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมสัญจรสวนเหมันตฤดู : การสำรวจของจินตนาการแนวไมโครป็อบของศิลปะญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มมส จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 มมส จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
รายการ เก็บตก มมส (14 มกราคม 2559) รายการ เก็บตก มมส (14 มกราคม 2559)
VOICE OF MSU : นิทรรศการศิลปกรรมสัญจร ของเจแปนฟาวน์เดชั่น เรื่อง สวนเหมันตฤดู VOICE OF MSU : นิทรรศการศิลปกรรมสัญจร ของเจแปนฟาวน์เดชั่น เรื่อง สวนเหมันตฤดู
นักข่าวพลเมือง : ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ม.มหาสารคาม : ช่อง Thai PBS (30 ธ.ค. 58) นักข่าวพลเมือง : ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ม.มหาสารคาม : ช่อง Thai PBS (30 ธ.ค. 58)
รายการ เก็บตก มมส (30 ธันวาคม 2558) รายการ เก็บตก มมส (30 ธันวาคม 2558)
มมส จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับใหม่ (ปีวอก) 2559 มมส จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับใหม่ (ปีวอก) 2559
มมส จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 มมส จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559
มมส ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบ “ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2558” มมส ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบ “ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2558”
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2559 ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2559
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2559 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2559
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2559 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2559
รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2559 รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ 2559
มมส จัดโครงการบรรยายแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในกลุ่ม ทปอ. และ ทอมก. (CUPT QA) มมส จัดโครงการบรรยายแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในกลุ่ม ทปอ. และ ทอมก. (CUPT QA)
MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558 MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558
ม.มหาสารคาม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ม.มหาสารคาม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
รายการ เก็บตก มมส (18 ธ.ค. 58) รายการ เก็บตก มมส (18 ธ.ค. 58)
VOICE OF MSU : การจัดงานกีฬาบุคลากรและงานปีใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม VOICE OF MSU : การจัดงานกีฬาบุคลากรและงานปีใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ม.มหาสารคาม จัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 48 ปี ม.มหาสารคาม จัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 48 ปี
ม.มหาสารคาม จัดธรรมะ วันสถาปนาฯ ฝึกจิตพิชิตใจ เทิดไท้องค์ราชัน ม.มหาสารคาม จัดธรรมะ วันสถาปนาฯ ฝึกจิตพิชิตใจ เทิดไท้องค์ราชัน
ม.มหาสารคาม รับบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ม.มหาสารคาม รับบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ม.มหาสารคาม มอบรางวัลดีเด่นแก่นักเรียน นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ในวันคล้ายวันสถาปนา 48 ปี ม.มหาสารคาม มอบรางวัลดีเด่นแก่นักเรียน นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ในวันคล้ายวันสถาปนา 48 ปี
ม.มหาสารคาม ทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนา 48 ปี ม.มหาสารคาม ทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนา 48 ปี
ม.มหาสารคาม ร่วมพิธีถวายพระพรในหลวง 5 ธันวามหาราช 2558 ม.มหาสารคาม ร่วมพิธีถวายพระพรในหลวง 5 ธันวามหาราช 2558
วีดิทัศน์ : สรุปผลงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 48 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วีดิทัศน์ : สรุปผลงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 48 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
new)ข่าวเที่ยง : ม.มหาสารคาม ลงแขกเกี่ยวข้าว : New TV (3 ธ.ค. 58) new)ข่าวเที่ยง : ม.มหาสารคาม ลงแขกเกี่ยวข้าว : New TV (3 ธ.ค. 58)
หาเรื่องมาเป็นข่าว : ลงแขกเกี่ยวข้าวสืบทอดวิถีชาวนา : PPTV (3 ธ.ค. 58) หาเรื่องมาเป็นข่าว : ลงแขกเกี่ยวข้าวสืบทอดวิถีชาวนา : PPTV (3 ธ.ค. 58)
รายการ เก็บตก มมส (4 ธ.ค. 58) รายการ เก็บตก มมส (4 ธ.ค. 58)
ม.มหาสารคาม จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ประจำปี 2558 ม.มหาสารคาม จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ประจำปี 2558
ม.มหาสารคาม จัดโครงการ ม.มหาสารคาม จัดโครงการ "Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
เทยเที่ยวไทย CAMPUS แนะน้อง มมส เตรียมพร้อมใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย เทยเที่ยวไทย CAMPUS แนะน้อง มมส เตรียมพร้อมใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย
ข่าวนอกลู่ : มมส ลงแขกเกี่ยวข้าว “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” : ช่อง 3 (2 ธ.ค. 58) ข่าวนอกลู่ : มมส ลงแขกเกี่ยวข้าว “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” : ช่อง 3 (2 ธ.ค. 58)
ข่าวเก็บตก : นักศึกษาเซิ้งแซ่บปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ : ช่อง 3 (2 ธ.ค. 58) ข่าวเก็บตก : นักศึกษาเซิ้งแซ่บปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ : ช่อง 3 (2 ธ.ค. 58)
VOICE OF MSU : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม VOICE OF MSU : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายการ เก็บตก มมส (27 พ.ย. 58) รายการ เก็บตก มมส (27 พ.ย. 58)
ม.มหาสารคาม ลงแขกเกี่ยวข้าวนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ม.มหาสารคาม ลงแขกเกี่ยวข้าวนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”
MSU HEAD LINE NEWS ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 MSU HEAD LINE NEWS ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558
ม.มหาสารคาม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขง ม.มหาสารคาม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขง
รายการ สถานีเดลินิวส์ : องค์การนิสิต ม.มหาสารคาม สืบสานประเพณีลอยกระทง (24 พ.ย. 58) รายการ สถานีเดลินิวส์ : องค์การนิสิต ม.มหาสารคาม สืบสานประเพณีลอยกระทง (24 พ.ย. 58)
ม.มหาสารคาม จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ม.มหาสารคาม จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
ม.มหาสารคาม จัดโครงการเปิดประตูสู่สากล (Global Connection Week) ม.มหาสารคาม จัดโครงการเปิดประตูสู่สากล (Global Connection Week)
ม.มหาสารคาม จัดเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK – MSU Mini – Half Marathon ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ ม.มหาสารคาม จัดเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK – MSU Mini – Half Marathon ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ
ขบวนแห่งานลอยกระทง มมส 2558 จัดยิ่งใหญ่ ขบวนแห่งานลอยกระทง มมส 2558 จัดยิ่งใหญ่
new)ข่าวเที่ยง : ขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง ม.มหาสารคาม : New TV (24 พ.ย. 58) new)ข่าวเที่ยง : ขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง ม.มหาสารคาม : New TV (24 พ.ย. 58)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน “กระรอก เกมส์ ครั้งที่ 9” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน “กระรอก เกมส์ ครั้งที่ 9”
ม.มหาสารคาม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 ม.มหาสารคาม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557
ม.มหาสารคาม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม ม.มหาสารคาม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม
รายการ เก็บตก มมส (20 พ.ย. 58) รายการ เก็บตก มมส (20 พ.ย. 58)
ม.มหาสารคาม ต้อนรับขบวนจักรยานในโครงการ “สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก” ม.มหาสารคาม ต้อนรับขบวนจักรยานในโครงการ “สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก”
ม.มหาสารคาม ฟังการบรรยายทุน “JSPS Guidance Seminar” ประเทศญี่ปุ่น ม.มหาสารคาม ฟังการบรรยายทุน “JSPS Guidance Seminar” ประเทศญี่ปุ่น
NBT สัมภาษณ์สด มมส วิจัยดินโพน : ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การทําสวนผักอย่างยั่งยืน NBT สัมภาษณ์สด มมส วิจัยดินโพน : ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การทําสวนผักอย่างยั่งยืน
กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 ถวาย ณ วัดบ้านส้มโฮง กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 ถวาย ณ วัดบ้านส้มโฮง
ม.มหาสารคาม ร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน 2558 ม.มหาสารคาม ร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน 2558
ทุกคณะหน่วยงาน ม.มหาสารคาม ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ทุกคณะหน่วยงาน ม.มหาสารคาม ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2558
ม.มหาสารคาม จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ม.มหาสารคาม จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
new)ข่าวเที่ยง : ประกวดส้มตำลีลา : New TV (16 พ.ย. 58) new)ข่าวเที่ยง : ประกวดส้มตำลีลา : New TV (16 พ.ย. 58)
คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม จัดการประกวดเทคโนสวรรค์ สานฝันลูกทุ่ง “เทคโน แฟร์ ครั้งที่ 14” คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม จัดการประกวดเทคโนสวรรค์ สานฝันลูกทุ่ง “เทคโน แฟร์ ครั้งที่ 14”
ข่าวนอกลู่ : ประกวดส้มตำลีลา งานเทคโนแฟร์ ครั้งที่ 14 ม.มหาสารคาม : ช่อง 3 (12 พ.ย. 58) ข่าวนอกลู่ : ประกวดส้มตำลีลา งานเทคโนแฟร์ ครั้งที่ 14 ม.มหาสารคาม : ช่อง 3 (12 พ.ย. 58)
ม.มหาสารคาม จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี “เทคโนแฟร์ ครั้งที่ 14” ม.มหาสารคาม จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี “เทคโนแฟร์ ครั้งที่ 14”
คุยผ่านเลนส์ : ข้าวอินทรีย์ (18 ต.ค. 58) คุยผ่านเลนส์ : ข้าวอินทรีย์ (18 ต.ค. 58)
คุยผ่านเลนส์ : สีจากข้าวแดง (10 ต.ค. 58) คุยผ่านเลนส์ : สีจากข้าวแดง (10 ต.ค. 58)
VOICE OF MSU : การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ม.มหาสารคาม VOICE OF MSU : การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ม.มหาสารคาม
สกู๊ป : “เฒ่าทันสื่อ” โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศฯ สภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 2 สกู๊ป : “เฒ่าทันสื่อ” โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศฯ สภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 2
เก็บตก มมส (6 พ.ย. 58) เก็บตก มมส (6 พ.ย. 58)
ม.มหาสารคาม พร้อมจัด เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK – MSU Mini – Half Marathon ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ ม.มหาสารคาม พร้อมจัด เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK – MSU Mini – Half Marathon ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ
ม.มหาสารคาม จัดงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา ประจำปี 2559 ม.มหาสารคาม จัดงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา ประจำปี 2559
VOICE OF MSU : VOICE OF MSU : "อุ" เครื่องดื่มนวตกรรมข้าวไทยสู่เชิงพานิชย์
NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี “เทคโนแฟร์ ครั้งที่ 14” NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี “เทคโนแฟร์ ครั้งที่ 14”
ม.มหาสารคาม จัดพิธีไต้น้ำมันล้างหางประทีปฯ ม.มหาสารคาม จัดพิธีไต้น้ำมันล้างหางประทีปฯ
ม.มหาสารคาม จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ม.มหาสารคาม จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ม.มหาสารคาม ร่วมแห่ต้นดอกผึ้ง ในงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2558 ของตำบลท่าขอนยาง ม.มหาสารคาม ร่วมแห่ต้นดอกผึ้ง ในงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2558 ของตำบลท่าขอนยาง
ม.มหาสารคาม จัดกิจกรรมการแข่งขันโคมไฟลอดห่วงในงาน “บุญเดือน 11 ออกพรรษา” ม.มหาสารคาม จัดกิจกรรมการแข่งขันโคมไฟลอดห่วงในงาน “บุญเดือน 11 ออกพรรษา”
ม.มหาสารคาม จัดพิธีกรรมตั้งหอประทีปในงาน “บุญเดือน 11 ออกพรรษา” ม.มหาสารคาม จัดพิธีกรรมตั้งหอประทีปในงาน “บุญเดือน 11 ออกพรรษา”
รายการ เก็บตก มมส (29 ต.ค. 58) รายการ เก็บตก มมส (29 ต.ค. 58)
เช้านี้ที่หมอชิต : ชาวมหาสารคามจัดแข่งขันโคมไฟลอยลอดห่วง : ช่อง 7 (29 ต.ค. 58) เช้านี้ที่หมอชิต : ชาวมหาสารคามจัดแข่งขันโคมไฟลอยลอดห่วง : ช่อง 7 (29 ต.ค. 58)
ห้องข่าวภาคเที่ยง : ม.มหาสารคาม จัดงานทำบุญเดือน 11 ร่วมกวนข้าวทิพย์ฯ : ช่อง 7 (27 ต.ค. 58) ห้องข่าวภาคเที่ยง : ม.มหาสารคาม จัดงานทำบุญเดือน 11 ร่วมกวนข้าวทิพย์ฯ : ช่อง 7 (27 ต.ค. 58)
MSU HEAD LINE NEWS กันยายน - ตุลาคม 2558 MSU HEAD LINE NEWS กันยายน - ตุลาคม 2558
VOICE OF MSU : กิจกรรมวันออกพรรษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม VOICE OF MSU : กิจกรรมวันออกพรรษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าว : งานบุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ช่อง Dailynews online (27 ต.ค. 58) ข่าว : งานบุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ช่อง Dailynews online (27 ต.ค. 58)
ข่าวภูมิภาค : งานบุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ช่อง NBT (27 ต.ค. 58) ข่าวภูมิภาค : งานบุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ช่อง NBT (27 ต.ค. 58)
ม.มหาสารคาม ตักบาตรเทโวโรหณะ งานบุญเดือน 11 ออกพรรษา ม.มหาสารคาม ตักบาตรเทโวโรหณะ งานบุญเดือน 11 ออกพรรษา
ม.มหาสารคาม จัดงานบุญเดือน 11 ออกพรรษา ประจำปี 2558 ม.มหาสารคาม จัดงานบุญเดือน 11 ออกพรรษา ประจำปี 2558
ม.มหาสารคาม ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ม.มหาสารคาม ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
นิสิตคณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม ร่วมใจบริจาคโลหิต นิสิตคณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม ร่วมใจบริจาคโลหิต
ม.มหาสารคาม ถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางและแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการรับใช้สังคม ม.มหาสารคาม ถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางและแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการรับใช้สังคม
ม.มหาสารคาม จัดคอนเสิร์ต HUCKY Eichelmann Thailand Tour 2015 ม.มหาสารคาม จัดคอนเสิร์ต HUCKY Eichelmann Thailand Tour 2015
ม.มหาสารคาม จัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” ม.มหาสารคาม จัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ”
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารวิหารพระพุทธกันทรวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารวิหารพระพุทธกันทรวิชัย
VOICE OF MSU : งานบุญเดือน 11 ออกพรรษา VOICE OF MSU : งานบุญเดือน 11 ออกพรรษา
รายการ เก็บตก มมส (16 ต.ค. 58) รายการ เก็บตก มมส (16 ต.ค. 58)
NBT สัมภาษณ์สด มมส ต่อยอดพัฒนา NBT สัมภาษณ์สด มมส ต่อยอดพัฒนา "อุ" ภูมิปัญญาของคนอีสาน เพื่อสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์
รายการ เก็บตก มมส (9 ต.ค. 58) รายการ เก็บตก มมส (9 ต.ค. 58)
สารคดี : บุญเดือนแปด สารคดี : บุญเดือนแปด "เข้าพรรษา หล่อเทียนบุชา ถวายผ้าอาบน้ำฝน"
NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส “ชาวัยทอง” เป็นชาสมุนไพรสำหรับผู้สูงอายุ ทำจากดอกทองกาว NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส “ชาวัยทอง” เป็นชาสมุนไพรสำหรับผู้สูงอายุ ทำจากดอกทองกาว
ม.มหาสารคาม จัดโครงการจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนานิสิตนักศึกษาฯ ม.มหาสารคาม จัดโครงการจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนานิสิตนักศึกษาฯ
ม.มหาสารคาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ม.มหาสารคาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
สำนักงานอธิการบดี มมส รับประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557 สำนักงานอธิการบดี มมส รับประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557
รายการ เก็บตก มมส (30 ก.ย. 58) รายการ เก็บตก มมส (30 ก.ย. 58)
ม.มหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ม.มหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
วันคล้ายวันสถาปนา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 7 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 7 ปี
สารคดี : ฮีตเดือนเจ็ด บุญซำฮะ สงสางเมือง สารคดี : ฮีตเดือนเจ็ด บุญซำฮะ สงสางเมือง
วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 7 ปี วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 7 ปี
ม.มหาสารคาม จัดกิจกรรม “การอนุรักษ์พลังงานในรั้วมหาวิทยาลัยสีเขียว” ม.มหาสารคาม จัดกิจกรรม “การอนุรักษ์พลังงานในรั้วมหาวิทยาลัยสีเขียว”
NBT สัมภาษณ์สด ม.มหาสารคาม การอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตข้าวเหนียวดำพื้นเมืองพันธุ์ก่ำนาสีนวนฯ NBT สัมภาษณ์สด ม.มหาสารคาม การอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตข้าวเหนียวดำพื้นเมืองพันธุ์ก่ำนาสีนวนฯ
ม.มหาสารคาม จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ นำนิสิตใหม่ บริจาคโลหิต ม.มหาสารคาม จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ นำนิสิตใหม่ บริจาคโลหิต
ม.มหาสารคาม จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2558 ม.มหาสารคาม จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2558
พิธีไหว้ครู – ครอบครู วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 พิธีไหว้ครู – ครอบครู วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558
ม.มหาสารคาม จัดงานวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุข ของไทย” ม.มหาสารคาม จัดงานวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุข ของไทย”
ม.มหาสารคาม จัดสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานฯ ม.มหาสารคาม จัดสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานฯ
ม.มหาสารคาม ร่วมกับ GTH ชวนแจ้งเกิด พิธีกร นักข่าวหน้าใหม่ ม.มหาสารคาม ร่วมกับ GTH ชวนแจ้งเกิด พิธีกร นักข่าวหน้าใหม่
สำนักคอมพิวเตอร์ ม.มหาสารคาม จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีกับ Google Apps for Education สำนักคอมพิวเตอร์ ม.มหาสารคาม จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีกับ Google Apps for Education
ม.มหาสารคาม มอบรางวัลโครงการประกวด “MSU_Knowledge Management Awards 2015” ม.มหาสารคาม มอบรางวัลโครงการประกวด “MSU_Knowledge Management Awards 2015”
พิธีไหว้ครู –ครอบครู คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558 พิธีไหว้ครู –ครอบครู คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558
วันศึกษาศาสตร์ มมส 150 ปี คลังภูมิปัญญา พัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 2558 วันศึกษาศาสตร์ มมส 150 ปี คลังภูมิปัญญา พัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 2558
ม.มหาสารคาม จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ม.มหาสารคาม จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม”
รายการ เก็บตก มมส (18 ก.ย. 58) รายการ เก็บตก มมส (18 ก.ย. 58)
MSU HEAD LINE NEWS สิงหาคม - กันยายน 2558 MSU HEAD LINE NEWS สิงหาคม - กันยายน 2558
NBT สัมภาษณ์สด ม.มหาสารคาม กับโครงการคัดสรรของดีเมืองมหาสารคาม NBT สัมภาษณ์สด ม.มหาสารคาม กับโครงการคัดสรรของดีเมืองมหาสารคาม
ม.มหาสารคาม จัดอบรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนสำหรับนิสิตพิการ ม.มหาสารคาม จัดอบรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนสำหรับนิสิตพิการ
ร.ร. สาธิต(ฝ่ายประถม) จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ร.ร. สาธิต(ฝ่ายประถม) จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ม.มหาสารคาม จัดโครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ม.มหาสารคาม จัดโครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา
คุยข่าวเสาร์-อาทิตย์ : กังหันลมพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร : THAI NEWS (13 ก.ย. 58) คุยข่าวเสาร์-อาทิตย์ : กังหันลมพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร : THAI NEWS (13 ก.ย. 58)
ม.มหาสารคาม พิธีมอบหมวกและเสื้อนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ม.มหาสารคาม พิธีมอบหมวกและเสื้อนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
ม.มหาสารคาม จัดโครงการ COPAG Special Talk Series No.4 ม.มหาสารคาม จัดโครงการ COPAG Special Talk Series No.4
รายการ เก็บตก มมส (11 ก.ย. 58) รายการ เก็บตก มมส (11 ก.ย. 58)
คุยผ่านเลนส์ : การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ในปลายปี 2558 : สกายไลน์เคเบิ้ลทีวี (12 ก.ย. 58) คุยผ่านเลนส์ : การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ในปลายปี 2558 : สกายไลน์เคเบิ้ลทีวี (12 ก.ย. 58)
คุยผ่านเลนส์ : ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุในชุมชน : สกายไลน์เคเบิ้ลทีวี (6 ก.ย. 58) คุยผ่านเลนส์ : ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุในชุมชน : สกายไลน์เคเบิ้ลทีวี (6 ก.ย. 58)
คุยผ่านเลนส์ : การคัดสรรของดีเมืองมหาสารคาม : สกายไลน์เคเบิ้ลทีวี (5 ก.ย. 58) คุยผ่านเลนส์ : การคัดสรรของดีเมืองมหาสารคาม : สกายไลน์เคเบิ้ลทีวี (5 ก.ย. 58)
NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส ค้นพบหอยทากบกสปีชีส์ใหม่ของโลก NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส ค้นพบหอยทากบกสปีชีส์ใหม่ของโลก
สำนักวิทยบริการ ม.มหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการ ม.มหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา
ม.มหาสารคาม ต้อนรับ พล.ต.ธรากฤต ทับทองสิทธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ม.มหาสารคาม ต้อนรับ พล.ต.ธรากฤต ทับทองสิทธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23
ม.มหาสารคาม จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ม.มหาสารคาม จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม จัดโครงการ “สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสาน คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม จัดโครงการ “สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสาน"
เกษตรทำเงิน : ปลานิลเเปลงเพศเพิ่มมูลค่า : ช่อง MCOT (3 ก.ย. 58) เกษตรทำเงิน : ปลานิลเเปลงเพศเพิ่มมูลค่า : ช่อง MCOT (3 ก.ย. 58)
รายการ มาหา รายการ มาหา "สาระ" คาม : กิจกรรมไหว้ครู
ม.มหาสารคาม จัดอบรม “งานวิจัยกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ” ม.มหาสารคาม จัดอบรม “งานวิจัยกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ”
ม.มหาสารคาม จับมือทุกภาคส่วน เชิญชวน “คัดสรรของดีเมืองมหาสารคาม” ม.มหาสารคาม จับมือทุกภาคส่วน เชิญชวน “คัดสรรของดีเมืองมหาสารคาม”
รายการ มาหา รายการ มาหา "สาระ" คาม : ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ
ข้าวทิพย์ ธิดาดิน ฝากถึงน้องๆ เฟรชชี่ ม.มหาสารคาม ข้าวทิพย์ ธิดาดิน ฝากถึงน้องๆ เฟรชชี่ ม.มหาสารคาม
วิทยาลัยการเมือง มมส จัดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “หมอลำธรรมาภิบาล ลูกอีสานสืบฮอยศิลป์” วิทยาลัยการเมือง มมส จัดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “หมอลำธรรมาภิบาล ลูกอีสานสืบฮอยศิลป์”
ม.มหาสารคาม จัดประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2558 ม.มหาสารคาม จัดประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2558
ม.มหาสารคาม จัดลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ MSU Freshy Day & Freshy Night 2015 ม.มหาสารคาม จัดลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ MSU Freshy Day & Freshy Night 2015
ม.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ประจำปี 2558 ม.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ประจำปี 2558
NBT สัมภาษณ์สด มมส คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมจากคอมพิวเตอร์จิ๋ว (Raspberry PI) NBT สัมภาษณ์สด มมส คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมจากคอมพิวเตอร์จิ๋ว (Raspberry PI)
ม.มหาสารคาม จัดโครงการธรรมะในสถานศึกษา 2558 ม.มหาสารคาม จัดโครงการธรรมะในสถานศึกษา 2558
MSU HEAD LINE NEWS กรกฎาคม - สิงหาคม 2558 MSU HEAD LINE NEWS กรกฎาคม - สิงหาคม 2558
ม.มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2558 ม.มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2558
ม.มหาสารคาม ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวกวด เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก ม.มหาสารคาม ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวกวด เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก
รายการ เก็บตก มมส (26 ส.ค. 58) รายการ เก็บตก มมส (26 ส.ค. 58)
ม.มหาสารคาม สร้างอาชีพเพื่อศิษย์เก่า : แซนวิชโรลปูอัด ม.มหาสารคาม สร้างอาชีพเพื่อศิษย์เก่า : แซนวิชโรลปูอัด
ม.มหาสารคาม ร่วมรำฉลอง 150 ปี มหาสารคาม ม.มหาสารคาม ร่วมรำฉลอง 150 ปี มหาสารคาม
NBT สัมภาษณ์สด มมส คว้ารางวัลการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศ ครั้งที่ 8 NBT สัมภาษณ์สด มมส คว้ารางวัลการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศ ครั้งที่ 8
ม.มหาสารคาม จัดงานการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 11 ม.มหาสารคาม จัดงานการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 11
ม.มหาสารคาม จัดโครงการค่ายผู้นำสากล (Global Leadership Camp) ม.มหาสารคาม จัดโครงการค่ายผู้นำสากล (Global Leadership Camp)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัดอบรม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัดอบรม "วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์ในภูมิภาคอาเซียน 2558"
ม.มหาสารคาม จัด MSU Challenge Day 2015 เทิดพระเกียรติฯ ม.มหาสารคาม จัด MSU Challenge Day 2015 เทิดพระเกียรติฯ
ม.มหาสารคาม จัดแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2558 รอบชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.มหาสารคาม จัดแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2558 รอบชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.มหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “12 ปี COPAG ฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม” ม.มหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “12 ปี COPAG ฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม”
ม.มหาสารคาม จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 ม.มหาสารคาม จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558
ม.มหาสารคาม จัดกิจกรรมงานสัปดาห์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “HUSOC Fairs : Show & Share” ม.มหาสารคาม จัดกิจกรรมงานสัปดาห์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “HUSOC Fairs : Show & Share”
ม.มหาสารคาม จัดประชุมวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ประจำปี 2558 ม.มหาสารคาม จัดประชุมวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ประจำปี 2558
นักข่าวพลเมือง : สืบสานบุญแห่เทียนพรรษา : ช่อง Thai PBS นักข่าวพลเมือง : สืบสานบุญแห่เทียนพรรษา : ช่อง Thai PBS
นักข่าวพลเมือง : สืบสานประเพณีบุญเดือน 7 หรือ “บุญซำฮะ” : ช่อง Thai PBS นักข่าวพลเมือง : สืบสานประเพณีบุญเดือน 7 หรือ “บุญซำฮะ” : ช่อง Thai PBS
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดงาน MSU Art & Culture Festival คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดงาน MSU Art & Culture Festival
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดงาน IT DAY ครั้งที่ 11 “Digital Party” คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดงาน IT DAY ครั้งที่ 11 “Digital Party”
ม.มหาสารคาม จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 1 ม.มหาสารคาม จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 1
คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการสัตวแพทย์อาเซียน คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการสัตวแพทย์อาเซียน
ข่าวนอกลู่ : ม.มหาสารคาม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอนุรักษ์การลงแขกดำนา (17 ส.ค. 58) ข่าวนอกลู่ : ม.มหาสารคาม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอนุรักษ์การลงแขกดำนา (17 ส.ค. 58)
รายการ เก็บตก มมส (17 ส.ค. 58) รายการ เก็บตก มมส (17 ส.ค. 58)
ม.มหาสารคาม แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 ม.มหาสารคาม แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559
ม.มหาสารคาม จัดโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ ม.มหาสารคาม จัดโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดเสวนาแนวทางการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านศิลปกรรมศาสตร์อาเซียนฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดเสวนาแนวทางการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านศิลปกรรมศาสตร์อาเซียนฯ
ม.มหาสารคาม ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟบนอาคารสูง ม.มหาสารคาม ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟบนอาคารสูง
ม.มหาสารคาม ลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” ม.มหาสารคาม ลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”
ม.มหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ม.มหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ม.มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการประชุมที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ม.มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการประชุมที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ม.มหาสารคาม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ม.มหาสารคาม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
รายการ เก็บตก มมส (14 ส.ค. 58) รายการ เก็บตก มมส (14 ส.ค. 58)
มมส ฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียนให้แก่นิสิตสร้างงานสร้างรายได้ มมส ฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียนให้แก่นิสิตสร้างงานสร้างรายได้
กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล 2558 กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล 2558
ตระเวนข่าว : ม.มหาสารคาม ลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรติ ตระเวนข่าว : ม.มหาสารคาม ลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรติ
News Connect Channel : นิสิตมมส.ลงแขกดำนาสร้างสีสัน News Connect Channel : นิสิตมมส.ลงแขกดำนาสร้างสีสัน
รายการ เก็บตก มมส (10 ส.ค. 58) รายการ เก็บตก มมส (10 ส.ค. 58)
ม.มหาสารคาม จัดงานบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 2558 ม.มหาสารคาม จัดงานบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 2558
รายการ เก็บตก มมส (4 ส.ค. 58) รายการ เก็บตก มมส (4 ส.ค. 58)
ม.มหาสารคาม ปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2558 ม.มหาสารคาม ปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2558
ม.มหาสารคาม จัดพิสูจน์รุ่น จามรี 11 และปิดประชุมเชียร์กลางอย่างเป็นทางการ ม.มหาสารคาม จัดพิสูจน์รุ่น จามรี 11 และปิดประชุมเชียร์กลางอย่างเป็นทางการ
กองทะเบียนฯ มมส พบนิสิต บุคลากร คณาจารย์และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 กองทะเบียนฯ มมส พบนิสิต บุคลากร คณาจารย์และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558
ม.มหาสารคาม จัดฉลองสมโภชเทียนพรรษา งานบุญเดือนแปดเข้าพรรษา หล่อเทียนบูชา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ม.มหาสารคาม จัดฉลองสมโภชเทียนพรรษา งานบุญเดือนแปดเข้าพรรษา หล่อเทียนบูชา ถวายผ้าอาบน้ำฝน
ม.มหาสารคาม สร้างอาชีพเพื่อศิษย์เก่า : แซนวิชหมูหยอง ม.มหาสารคาม สร้างอาชีพเพื่อศิษย์เก่า : แซนวิชหมูหยอง
ม.มหาสารคาม สร้างอาชีพเพื่อศิษย์เก่า : น้ำสลัด เฮลตี้แม็กส์เดสซิ่ง ม.มหาสารคาม สร้างอาชีพเพื่อศิษย์เก่า : น้ำสลัด เฮลตี้แม็กส์เดสซิ่ง
ชาว มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระบรมธาตุนาดูน ชาว มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระบรมธาตุนาดูน
ชาว มมส ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ชาว มมส ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง
ชาว มมส ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ชาว มมส ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ม.มหาสารคาม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ม.มหาสารคาม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
น้องใหม่ มมส กว่า 10,000 คน พร้อมใจตักบาตรเพื่อความเป็นศิริมงคล ต้อนรับเปิดเทอม น้องใหม่ มมส กว่า 10,000 คน พร้อมใจตักบาตรเพื่อความเป็นศิริมงคล ต้อนรับเปิดเทอม
ม.มหาสารคาม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ม.มหาสารคาม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
ม.มหาสารคาม จัดโครงการเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ม.มหาสารคาม จัดโครงการเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ม.มหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนิสิต (กัมพูชา) ม.มหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนิสิต (กัมพูชา)
มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
บรรยากาศรับน้องประชุมเชียร์ มมส อบอุ่น ประทับใจ บรรยากาศรับน้องประชุมเชียร์ มมส อบอุ่น ประทับใจ
“ก้าวแรก ก้าวใหม่” 2558 น้องใหม่ มมส พบพี่เตรียมรับน้องสร้างสรรค์ “ก้าวแรก ก้าวใหม่” 2558 น้องใหม่ มมส พบพี่เตรียมรับน้องสร้างสรรค์
MSU HEAD LINE NEWS มิถุนายน - กรกฎาคม 2558 MSU HEAD LINE NEWS มิถุนายน - กรกฎาคม 2558
ม.มหาสารคาม ลงนาม MOU พัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม ม.มหาสารคาม ลงนาม MOU พัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม
ม.มหาสารคาม รับรายงานตัวและตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ม.มหาสารคาม รับรายงานตัวและตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ม.มหาสารคาม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง ม.มหาสารคาม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง
รายการ สถานีเดลินิวส์ : ผู้สูงอายุปลื้มรับประกาศนียบัตร หลังเรียนจบโรงเรียนผู้สูงอายุ (23 ก.ค. 58) รายการ สถานีเดลินิวส์ : ผู้สูงอายุปลื้มรับประกาศนียบัตร หลังเรียนจบโรงเรียนผู้สูงอายุ (23 ก.ค. 58)
ม.มหาสารคาม จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ม.มหาสารคาม จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ
ม.มหาสารคาม จัดเวทีเสวนา “วิกฤต หรือ โอกาส มมส ม.มหาสารคาม จัดเวทีเสวนา “วิกฤต หรือ โอกาส มมส"
วง The Parkinson ต้อนรับนิสิตใหม่ วง The Parkinson ต้อนรับนิสิตใหม่
มมส จัดสัมมนานิสิตส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา มมส จัดสัมมนานิสิตส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา
มมส จัดโครงการประกวด MSU_Knowledge Management Awards 2015 มมส จัดโครงการประกวด MSU_Knowledge Management Awards 2015
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากม.ราชภัฏศรีสะเกษ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากม.ราชภัฏศรีสะเกษ
ม.มหาสารคาม จัดงานสัปดาห์หล่อเทียนพรรษา ม.มหาสารคาม จัดงานสัปดาห์หล่อเทียนพรรษา
มมส ปฐมนิเทศคณะกรรมการประชุมเชียร์ รุ่นจามรี 11 มมส ปฐมนิเทศคณะกรรมการประชุมเชียร์ รุ่นจามรี 11
มมส จัดอบรมสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์ มมส จัดอบรมสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
มมส ร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ ม.นเรศวร มมส ร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ ม.นเรศวร
มมส จัดเวทีศึกษาดูงาน การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในสถาบันอุดมศึกษาและชุมชน มมส จัดเวทีศึกษาดูงาน การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในสถาบันอุดมศึกษาและชุมชน
รายการ Thailand Only : สัปดาห์ตลาดนัดผ้าไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สปริงนิวส์ (8 ก.ค. 58) รายการ Thailand Only : สัปดาห์ตลาดนัดผ้าไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สปริงนิวส์ (8 ก.ค. 58)
มมส จัดงาน “สัปดาห์ตลาดนัดผ้าไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” มมส จัดงาน “สัปดาห์ตลาดนัดผ้าไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”
มมส จัดงานจริยธรรมสัญจร “ดูแลกาย ดูแลจิต ใจลิขิตความเป็นมนุษย์” มมส จัดงานจริยธรรมสัญจร “ดูแลกาย ดูแลจิต ใจลิขิตความเป็นมนุษย์”
MSU HEAD LINE NEWS พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 MSU HEAD LINE NEWS พฤษภาคม - มิถุนายน 2558
สารคดี : งานสมโภช พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก สารคดี : งานสมโภช พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก
มมส จัดโครงการบรรยายแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มมส จัดโครงการบรรยายแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
iTAP มมส หนุนวิสาหกิจชุมชนร่วมเปิดร้านโอเครกรีนช๊อป iTAP มมส หนุนวิสาหกิจชุมชนร่วมเปิดร้านโอเครกรีนช๊อป
ทุกทิศทั่วไทย : ม.มหาสารคาม จัดงานบุญซำฮะสงสางเมือง : Thai PBS ทุกทิศทั่วไทย : ม.มหาสารคาม จัดงานบุญซำฮะสงสางเมือง : Thai PBS
ชั่วโมงข่าว : ม.มหาสารคาม รื้อฟื้นประเพณีบุญซำฮะ : Thai PBS ชั่วโมงข่าว : ม.มหาสารคาม รื้อฟื้นประเพณีบุญซำฮะ : Thai PBS
มมส จัดงานบุญเดือนเจ็ด บุญซำฮะสงสางเมือง มมส จัดงานบุญเดือนเจ็ด บุญซำฮะสงสางเมือง
มมส จัดโครงการหน่วยบริการให้เลิกบุหรี่ มมส จัดโครงการหน่วยบริการให้เลิกบุหรี่
มมส จัดงานบุญเดือนเจ็ด บุญซำฮะสงสางเมือง มมส จัดงานบุญเดือนเจ็ด บุญซำฮะสงสางเมือง
มมส ปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2558 มมส ปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2558
มมส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ “เกษตรศาสตร์เกมส์” มมส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ “เกษตรศาสตร์เกมส์”
มมส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการเพื่อรับใช้สังคมครั้งที่ 3 มมส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการเพื่อรับใช้สังคมครั้งที่ 3
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ปัจฉิมนิเทศนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ปัจฉิมนิเทศนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7
NBT สัมภาษณ์สด มมส การค้นพบสูตรชาสมุนไพรในการบรรเทาอาการโรคสะเก็ดเงิน NBT สัมภาษณ์สด มมส การค้นพบสูตรชาสมุนไพรในการบรรเทาอาการโรคสะเก็ดเงิน
ชาว มมส ร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา พระธาตุนาดูน เนื่องในวันวิสาขบูชา ชาว มมส ร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา พระธาตุนาดูน เนื่องในวันวิสาขบูชา
มมส สัมมนาโครงการ “การบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย” มมส สัมมนาโครงการ “การบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย”
นักวิจัย มมส พบสูตรชาสมุนไพรที่ใช้ควบคุมและบรรเทาอาการโรคสะเก็ดเงินครั้งแรกของโลก นักวิจัย มมส พบสูตรชาสมุนไพรที่ใช้ควบคุมและบรรเทาอาการโรคสะเก็ดเงินครั้งแรกของโลก
มมส จัดอบรมโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มมส จัดอบรมโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
อธิการบดี มมส ให้โอวาท ทัพนักกีฬาบุคลากรฯ ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์” อธิการบดี มมส ให้โอวาท ทัพนักกีฬาบุคลากรฯ ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์”
มมส จัดโครงการ “สำรวจภาคสนาม” หรือ Survey Camp 2015 มมส จัดโครงการ “สำรวจภาคสนาม” หรือ Survey Camp 2015
มมส จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะและความรู้ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษและการทำวิจัย มมส จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะและความรู้ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษและการทำวิจัย
MSU HEAD LINE NEWS เมษายน - พฤษภาคม 2558 MSU HEAD LINE NEWS เมษายน - พฤษภาคม 2558
มมส จัดงานวันขอบคุณนักกิจกรรม ประจำปี 2557 มมส จัดงานวันขอบคุณนักกิจกรรม ประจำปี 2557
มมส สานสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น มมส สานสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น
MSU Radio ต้อนรับศิลปินนักร้องวง The Parkinson MSU Radio ต้อนรับศิลปินนักร้องวง The Parkinson
ม.มหาสารคาม ค้นพบสูตรชาสมุนไพรที่ใช้ควบคุมและบรรเทาอาการ ม.มหาสารคาม ค้นพบสูตรชาสมุนไพรที่ใช้ควบคุมและบรรเทาอาการ "โรคสะเก็ดเงิน"
นักวิจัยไทยพบสูตรชาสมุนไพร บรรเทาอาการโรคสะเก็ดเงิน นักวิจัยไทยพบสูตรชาสมุนไพร บรรเทาอาการโรคสะเก็ดเงิน
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล
ชาว มมส ร่วมสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ชาว มมส ร่วมสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
มมส จัดสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ฯ Mini_UKM ครั้งที่ 11 มมส จัดสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ฯ Mini_UKM ครั้งที่ 11
มมส พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2 มมส พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2
มมส ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน มมส ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนิสิต (กัมพูชา) มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนิสิต (กัมพูชา)
มมส จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 มมส จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2
มมส มอบเงินบริจาคในรายการ “มหาสารคามรวมน้ำใจช่วยเนปาล” มมส มอบเงินบริจาคในรายการ “มหาสารคามรวมน้ำใจช่วยเนปาล”
มมส จัดตรวจรักษาฟัน โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ มมส จัดตรวจรักษาฟัน โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ
สารคดี : บุญผะเหวดและเทศน์มหาชาติฯ (ตอนที่ 1 พิธีกรรมและคติความเชื่อ) สารคดี : บุญผะเหวดและเทศน์มหาชาติฯ (ตอนที่ 1 พิธีกรรมและคติความเชื่อ)
มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล
มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่โควตารับตรงวันแรกคึกคัก มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่โควตารับตรงวันแรกคึกคัก
มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบันนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 15 มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบันนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 15
สาขานิเทศศาสตร์ มมส จัดละคอนเวทีประจำปี 2558 เรื่อง “ เกิดจากเธอ Happy birth Day” สาขานิเทศศาสตร์ มมส จัดละคอนเวทีประจำปี 2558 เรื่อง “ เกิดจากเธอ Happy birth Day”
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 20 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 20
มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มมส เปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 20 มมส เปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 20
มมส เปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล มมส เปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
มมส จัดโครงการทูตนิสิตและนักศึกษาอาเซียน (ASEAN Student Ambassadors) มมส จัดโครงการทูตนิสิตและนักศึกษาอาเซียน (ASEAN Student Ambassadors)
มมส จัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติดี (Good Practices) มมส จัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติดี (Good Practices)
มมส จัดงานสมโภช พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก และร่วมฉลอง 150 ปี มหาสารคาม มมส จัดงานสมโภช พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก และร่วมฉลอง 150 ปี มหาสารคาม
มมส จัดโครงการ Access Program Mahasarakham มมส จัดโครงการ Access Program Mahasarakham
นักวิจัย มมส ขุดพบฟอสซิลชนิดใหม่ของโลก เต่าและฉลามน้ำจืด อายุ 150 ล้านปี เผยโลกจูแรสสิกแดนอีสาน นักวิจัย มมส ขุดพบฟอสซิลชนิดใหม่ของโลก เต่าและฉลามน้ำจืด อายุ 150 ล้านปี เผยโลกจูแรสสิกแดนอีสาน
MSU HEAD LINE NEWS มีนาคม - เมษายน 2558 MSU HEAD LINE NEWS มีนาคม - เมษายน 2558
NBT สัมภาษณ์สด มมส การขุดพบฟอสซิลสายพันธุ์ใหม่ของโลก จูแรสสิกแดนอีสาน NBT สัมภาษณ์สด มมส การขุดพบฟอสซิลสายพันธุ์ใหม่ของโลก จูแรสสิกแดนอีสาน
มมส จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 มมส จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
มมส จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 มมส จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558
มมส ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 มมส ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี ชาว มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี
มมส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มมส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
มมส จัดโครงการจุดประกายความคิดสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่ มมส จัดโครงการจุดประกายความคิดสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่
มมส เข้าร่วมพิธีเททองพระกันทรวิชัย รุ่นพิเศษ 150 ปี มหาสารคาม มมส เข้าร่วมพิธีเททองพระกันทรวิชัย รุ่นพิเศษ 150 ปี มหาสารคาม
รายการ เก็บตก มมส (7 เม.ย. 58) รายการ เก็บตก มมส (7 เม.ย. 58)
มมส ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มมส ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการ Hug Hosoc เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการ Hug Hosoc เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มมส พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มมส
ชาว มมส ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ชาว มมส ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
มมส จัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2558 มมส จัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2558
มมส จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ และจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2558 มมส จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ และจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2558
มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2558 มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2558
มมส จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด เฉลิมพระเกียรติฯ มมส จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด เฉลิมพระเกียรติฯ
มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งบุคลากร และตำแหน่งนิติกร มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งบุคลากร และตำแหน่งนิติกร
กองการเจ้าหน้าที่ มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2558 กองการเจ้าหน้าที่ มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2558
มมส ร่วมจัดงานนัดพบตลาดงาน (Job Fair 2015) มมส ร่วมจัดงานนัดพบตลาดงาน (Job Fair 2015)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จัดอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนและงานวิจัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จัดอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนและงานวิจัย
มมส ร่วมจัด “ศึกปีกหมุนประลองปัญญา Quad rotor” ชิงถ้วยพระราชทานฯ (รอบชิงชนะเลิศ) มมส ร่วมจัด “ศึกปีกหมุนประลองปัญญา Quad rotor” ชิงถ้วยพระราชทานฯ (รอบชิงชนะเลิศ)
มมส ร่วมจัด ศึกปีกหมุนประลองปัญญา มมส ร่วมจัด ศึกปีกหมุนประลองปัญญา "Quad rotor" รอบคัดเลือกชิงถ้วยพระราชทานฯ
มมส จัดงานมหกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 (Envi Tech 2015) มมส จัดงานมหกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 (Envi Tech 2015)
กองกิจการนิสิต มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นเรศวร กองกิจการนิสิต มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นเรศวร
มมส จัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ มมส จัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ
มมส จัดบรรยายพิเศษ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต” มมส จัดบรรยายพิเศษ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
MSU HEAD LINE NEWS กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558 MSU HEAD LINE NEWS กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558
รายการ Thailand Only ที่นี่ที่เดียว : ธนาคารขยะรีไซเคิล : ช่อง สปริงนิวส์ (24 ก.พ. 58) รายการ Thailand Only ที่นี่ที่เดียว : ธนาคารขยะรีไซเคิล : ช่อง สปริงนิวส์ (24 ก.พ. 58)
รายการ เก็บตก มมส (20 มี.ค. 58) รายการ เก็บตก มมส (20 มี.ค. 58)
มมส จัดโครงการต่อเนื่อง “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” มมส จัดโครงการต่อเนื่อง “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่”
กองกิจการนิสิต จัดการบรรยายสร้างความเข้าใจกับ ป.ป.ช. กองกิจการนิสิต จัดการบรรยายสร้างความเข้าใจกับ ป.ป.ช.
มมส จัดพิธีแห่ข้าวพันก้อน และทำบุญตักบาตร งานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ มมส จัดพิธีแห่ข้าวพันก้อน และทำบุญตักบาตร งานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
มมส จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มมส จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต เชิญพระเหวดเขาเมือง งานเทศน์มหาชาติ มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต เชิญพระเหวดเขาเมือง งานเทศน์มหาชาติ
มมส เตรียมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มมส เตรียมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มมส จัดพิธีมอบรางวัล “นาคราช” มมส จัดพิธีมอบรางวัล “นาคราช”
NBT สัมภาษณ์สด มมส เตรียมพร้อมด้านภาษาสู่สากล NBT สัมภาษณ์สด มมส เตรียมพร้อมด้านภาษาสู่สากล
รายการ เก็บตก มมส (13 มี.ค. 58) รายการ เก็บตก มมส (13 มี.ค. 58)
มมส ร่วมกับศาลรัฐธรรมนูญ สร้างสรรค์ความรู้ศาลรัฐธรรมนูญสู่เยาวชน มมส ร่วมกับศาลรัฐธรรมนูญ สร้างสรรค์ความรู้ศาลรัฐธรรมนูญสู่เยาวชน
มมส ต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Illinois SpringField มมส ต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Illinois SpringField
ตักสิลาวาไรตี้ : ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตักสิลาวาไรตี้ : ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตักสิลาวาไรตี้ : งานบุญประเพณีเข้าพรรษา และการจัดทำเทียนจำนำเข้าพรรษา ตักสิลาวาไรตี้ : งานบุญประเพณีเข้าพรรษา และการจัดทำเทียนจำนำเข้าพรรษา
มมส มอบโล่และเกียรติบัตรโครงการ DMSU-Test 2015 มมส มอบโล่และเกียรติบัตรโครงการ DMSU-Test 2015
มมส สานพลังเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน มมส สานพลังเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน
รายการ เก็บตก มมส (6 มี.ค. 58) รายการ เก็บตก มมส (6 มี.ค. 58)
รายการ ข่าวนอกลู่ : ธนาคารขยะรีไซเคิล : ช่อง 3 (4 มี.ค. 58) รายการ ข่าวนอกลู่ : ธนาคารขยะรีไซเคิล : ช่อง 3 (4 มี.ค. 58)
มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2558 มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2558
รายการ เก็บตก มมส (27 ก.พ. 58) รายการ เก็บตก มมส (27 ก.พ. 58)
ผรก.อธิการบดี มมส รับรางวัล “ตาราอวอร์ด ผรก.อธิการบดี มมส รับรางวัล “ตาราอวอร์ด"
MSU HEAD LINE NEWS มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 MSU HEAD LINE NEWS มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558
มมส จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ มมส จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดงานสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดงานสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
มมส จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” มมส จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน MBS Festival 2015 คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน MBS Festival 2015
รายการ มาหา รายการ มาหา "สาระ" คาม : ดนตรีนั้นคือชีวิต
รายการ Family News Today : รางวัล “ตาราอวอร์ด รายการ Family News Today : รางวัล “ตาราอวอร์ด" : ช่อง 3 FAMILY (23 ก.พ. 58)
มมส จัดโครงการบริการวิชาการ มมส จัดโครงการบริการวิชาการ
มมส จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดี มมส จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดี
มมส จัดแสดงคอนเสิร์ต “ Oh Ha Oh : The Conclusion Concert” มมส จัดแสดงคอนเสิร์ต “ Oh Ha Oh : The Conclusion Concert”
รายการ มาหา รายการ มาหา "สาระ" คาม : หนังกลางแปลง ตำนานความบันเทิงในยุคดิจิทัล
มมส จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มมส มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย มมส มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
มมส จัดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล (Recycle Bank) มมส จัดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล (Recycle Bank)
รายการ เก็บตก มมส (20 ก.พ. 58) รายการ เก็บตก มมส (20 ก.พ. 58)
กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2558 กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2558
มมส ร่วมส่งมอบอาคารตุ้มโฮมภูมิปัญญานาสีนวน มมส ร่วมส่งมอบอาคารตุ้มโฮมภูมิปัญญานาสีนวน
มมส จัดพิธีเปิดร้านยามหาวิทยาลัย สาขาขามเรียง มมส จัดพิธีเปิดร้านยามหาวิทยาลัย สาขาขามเรียง
มมส จัดโครงการเปิดประตูสู่โลกตะวันออก มมส จัดโครงการเปิดประตูสู่โลกตะวันออก
มมส จัดกิจกรรม NIGHT AT MSU MUSUM. “เบิ่งคนอีสานผ่านหนังกลางแปลง” มมส จัดกิจกรรม NIGHT AT MSU MUSUM. “เบิ่งคนอีสานผ่านหนังกลางแปลง”
รายการ มาหา รายการ มาหา "สาระ" คาม : โครงการเปิดประตูสู่โลกตะวันออก
มมส แถลงข่าวคอนเสิร์ต “ oh Ha oh : The Conclusion Concert” มมส แถลงข่าวคอนเสิร์ต “ oh Ha oh : The Conclusion Concert”
สำนักวิทยบริการ มมส เปิด Digital Learning Park สำนักวิทยบริการ มมส เปิด Digital Learning Park
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสาธิต มมส ต้านยาเสพติด กระรอกเกมส์ ครั้งที่ 8 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสาธิต มมส ต้านยาเสพติด กระรอกเกมส์ ครั้งที่ 8
มมส ฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียนให้แก่นิสิตสร้างงานสร้างรายได้ มมส ฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียนให้แก่นิสิตสร้างงานสร้างรายได้
รายการ เก็บตก มมส (13 ก.พ. 58) รายการ เก็บตก มมส (13 ก.พ. 58)
รายการ มาหา รายการ มาหา "สาระ" คาม : ดินปั้นญี่ปุ่น
นักวิจัย มมส ยกทัพโชว์งานวิจัย “ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก” นักวิจัย มมส ยกทัพโชว์งานวิจัย “ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก”
มมส จัดโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนสำหรับนิสิตพิการ มมส จัดโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนสำหรับนิสิตพิการ
มมส ร่วมกับ สกว. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมร่างการเขียนบทความวิชาการเพื่อรับใช้สังคม มมส ร่วมกับ สกว. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมร่างการเขียนบทความวิชาการเพื่อรับใช้สังคม
รายการ เก็บตก มมส (10 ก.พ. 58) รายการ เก็บตก มมส (10 ก.พ. 58)
มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (Wetlands for Our Future) “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่ออนาคตของเรา” มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (Wetlands for Our Future) “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่ออนาคตของเรา”
กองกิจการนิสิต มมส จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กยศ. ประจำคณะ ปี 2558 กองกิจการนิสิต มมส จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กยศ. ประจำคณะ ปี 2558
รายการ เก็บตก มมส (6 ก.พ. 58) รายการ เก็บตก มมส (6 ก.พ. 58)
รายการ เก็บตก มมส (2 ก.พ. 58) รายการ เก็บตก มมส (2 ก.พ. 58)
มมส จัดกิจกรรม ปั่นโลด (MSU Just Ride) มมส จัดกิจกรรม ปั่นโลด (MSU Just Ride)
มมส จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐเกาหลีใต้ มมส จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐเกาหลีใต้
คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการเรียนรู้อินโดนีเซีย คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการเรียนรู้อินโดนีเซีย
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.อุบลราชธานี ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.อุบลราชธานี
มมส เข้าร่วมพิธีเปิดการแสดง ฯ “เบิกฟ้า เบิกแผ่นดิน เบิกศาสตร์ศิลป์ มหาสารคาม” มมส เข้าร่วมพิธีเปิดการแสดง ฯ “เบิกฟ้า เบิกแผ่นดิน เบิกศาสตร์ศิลป์ มหาสารคาม”
มมส ร่วมพิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดฉลอง 150 ปี มหาสารคาม ประจำปี 2558 มมส ร่วมพิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดฉลอง 150 ปี มหาสารคาม ประจำปี 2558
มมส ร่วมพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด มหาสารคาม ประจำปี 2558 มมส ร่วมพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด มหาสารคาม ประจำปี 2558
มมส ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดมหาสารคาม มมส ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดมหาสารคาม
รายการ เก็บตก มมส (29 ม.ค. 58) รายการ เก็บตก มมส (29 ม.ค. 58)
มมส ร่วมให้การต้อนรับสื่อมวลชน “ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพบสื่อมวลชน” มมส ร่วมให้การต้อนรับสื่อมวลชน “ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพบสื่อมวลชน”
มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
MSU HEAD LINE NEWS ธันวาคม 2557 - มกราคม 2558 MSU HEAD LINE NEWS ธันวาคม 2557 - มกราคม 2558
มมส เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนผ่านนิทานพื้นบ้านและการเล่านิทาน มมส เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนผ่านนิทานพื้นบ้านและการเล่านิทาน
มมส จัดพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม มมส จัดพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม
สารคดีโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ตอน 1 สารคดีโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ตอน 1 "ย้อนรอยศรัทธา"
สารคดีโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ตอน 2 สารคดีโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ตอน 2 "พุทธศิลป์แห่งมหาบุรุษ"
สารคดีโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : พระธาตุนาดูน สารคดีโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : พระธาตุนาดูน "ย้อนรอยอลังการ แห่งตำนานพุทธศาสน์"
สารคดีโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : กลองอีสาน ตอน 1 สารคดีโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : กลองอีสาน ตอน 1 "จังหวะวิญญาณจากแดนที่ราบสูง"
สารคดีโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : กลองอีสาน ตอน 2 สารคดีโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : กลองอีสาน ตอน 2 "กลองยาววาปีฯ ของดีเมืองมหาสารคาม"
สรุปโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ วีดิทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างพื้นบ้านอีสานฯ สรุปโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ วีดิทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างพื้นบ้านอีสานฯ
มมส รณรงค์เรื่องโรคเอดส์ Getting to Zero “เอดส์ ลดให้เหลือศูนย์ได้” มมส รณรงค์เรื่องโรคเอดส์ Getting to Zero “เอดส์ ลดให้เหลือศูนย์ได้”
มมส จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 มมส จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
มมส จัดงานสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2558 มมส จัดงานสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2558
มมส จัดสัมมนา “ศึกษานิเทศก์กับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทย” มมส จัดสัมมนา “ศึกษานิเทศก์กับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทย”
มมส พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มมส พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
มมส ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ มมส ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ
มมส ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2558 มมส ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2558
มมส จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีมะแม 2558 มมส จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีมะแม 2558
มมส จัดโครงการ มมส จัดโครงการ "Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร”
เกษตรติดแบรนด์ : เกษตรติดแบรนด์ : "ดักแด้" อัดกระป๋อง สินค้าทำเงินแก่เกษตรกร (ตอน 3/3) (23 ธ.ค. 57)
เกษตรติดแบรนด์ : เกษตรติดแบรนด์ : "ดักแด้" อัดกระป๋อง สินค้าทำเงินแก่เกษตรกร (ตอน 2/3) (23 ธ.ค. 57)
เกษตรติดแบรนด์ : เกษตรติดแบรนด์ : "ดักแด้" อัดกระป๋อง สินค้าทำเงินแก่เกษตรกร (ตอน 1/3) (23 ธ.ค. 57)
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส อวยพรปีใหม่ 2558 ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส อวยพรปีใหม่ 2558
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารร มมส อวยพรปีใหม่ 2558 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารร มมส อวยพรปีใหม่ 2558
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย มมส อวยพรปีใหม่ 2558 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย มมส อวยพรปีใหม่ 2558
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มมส อวยพรปีใหม่ 2558 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มมส อวยพรปีใหม่ 2558
อัญเชิญ พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ร่วมทำวัตร ณ มมส อัญเชิญ พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ร่วมทำวัตร ณ มมส
ฟาร์ม มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ฟาร์ม มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)
มมส ต้อนรับคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3 มมส ต้อนรับคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3
มมส จัดอบรมเพิ่มสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มมส จัดอบรมเพิ่มสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
มมส จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุอาพาธ มมส จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุอาพาธ
มมส จัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี มมส จัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี
มมส ต้อนรับผู้เข้าประกวดนางงามอาเซียน ประจำปี 2557 (MISS SOUTHEAST ASIAN 2014 BEAUTY PAGEANT) มมส ต้อนรับผู้เข้าประกวดนางงามอาเซียน ประจำปี 2557 (MISS SOUTHEAST ASIAN 2014 BEAUTY PAGEANT)
มหกรรมปั่น เดิน-วิ่ง มมส-มหาสารคาม มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 9 มหกรรมปั่น เดิน-วิ่ง มมส-มหาสารคาม มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 9
ชาว มมส พร้อมใจร่วมพิธีถวายพระพรในหลวง 5 ธันวามหาราช 2557 ชาว มมส พร้อมใจร่วมพิธีถวายพระพรในหลวง 5 ธันวามหาราช 2557
ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี มมส
มมส จัดพิธีเปิดโครงการประกวดและจัดแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 มมส จัดพิธีเปิดโครงการประกวดและจัดแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3
มมส จัดเสวนาวิชาการนานาชาติศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 3 มมส จัดเสวนาวิชาการนานาชาติศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556-2557 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556-2557
มมส จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ มมส จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ
มมส จัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์บัณฑิตวิทยาลัย “โฮมโพด” (HOME POD) มมส จัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์บัณฑิตวิทยาลัย “โฮมโพด” (HOME POD)
สกู๊ปพิเศษ : งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556-2557 สกู๊ปพิเศษ : งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556-2557
เที่ยงเปิดประเด็น : ร่วมอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว จ.มหาสารคาม (1 ธ.ค. 57) เที่ยงเปิดประเด็น : ร่วมอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว จ.มหาสารคาม (1 ธ.ค. 57)
ข่าวนอกลู่ : ม.มหาสารคาม ลงแขกเกี่ยวข้าว (3 ธ.ค. 57) ข่าวนอกลู่ : ม.มหาสารคาม ลงแขกเกี่ยวข้าว (3 ธ.ค. 57)
แถลงข่าว มมส – มหาสารคาม มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ แถลงข่าว มมส – มหาสารคาม มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
มมส ต้อนรับ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มมส ต้อนรับ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
อธิการบดี มมส ให้กำลังใจบุคลากรและนิสิต ฝึกซ้อมต้นแบบฯ อธิการบดี มมส ให้กำลังใจบุคลากรและนิสิต ฝึกซ้อมต้นแบบฯ
มมส ลงแขกเกี่ยวข้าวนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มมส ลงแขกเกี่ยวข้าวนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2556-2557 บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2556-2557
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2557 ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2557
รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ และนักวิจัยดีเด่น นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจำปี 2557 รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ และนักวิจัยดีเด่น นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจำปี 2557
สกู๊ปพิเศษ : มมส เตรียมพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 สกู๊ปพิเศษ : มมส เตรียมพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557
วีดิทัศน์ :ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556-2557 วีดิทัศน์ :ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556-2557
วีดิทัศน์ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มมส แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556-2557 วีดิทัศน์ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มมส แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556-2557
NBT สัมภาษณ์สด มมส จัด “Hos Fair”ครั้งที่ 3 NBT สัมภาษณ์สด มมส จัด “Hos Fair”ครั้งที่ 3
ฟาร์ม มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ฟาร์ม มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
มมส จัดสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายรากแก้วพลังนิสิตนักศึกษาเพื่อชุมชนภาคอีสาน ครั้งที่ 3 มมส จัดสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายรากแก้วพลังนิสิตนักศึกษาเพื่อชุมชนภาคอีสาน ครั้งที่ 3
MSU HEAD LINE NEWS ตุลาคม - พฤศจิกายน 2557 MSU HEAD LINE NEWS ตุลาคม - พฤศจิกายน 2557
รายการ มาหา รายการ มาหา "สาระ" คาม : เทคโนแฟร์ ครั้งที่ 13
ครบรอบ 11 ปี วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มมส ครบรอบ 11 ปี วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มมส
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2557 มมส ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2557
มมส จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2558 มมส จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2558
รายการ เก็บตก มมส (21 พ.ย. 57) รายการ เก็บตก มมส (21 พ.ย. 57)
คณะการบัญชีฯ มมส ลงนามความร่วมมือสร้างเครือข่ายทางวิชาการ คณะการบัญชีฯ มมส ลงนามความร่วมมือสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดเวิร์คชอพดนตรีอาเซียน คอนเสิร์ตไทยแลนด์ 2557 NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดเวิร์คชอพดนตรีอาเซียน คอนเสิร์ตไทยแลนด์ 2557
มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม
ชาว มมส ร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน 2557 ชาว มมส ร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน 2557
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดสัมมนาวิชาการ “วิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมืองกับการก้าวสู่ AEC” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดสัมมนาวิชาการ “วิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมืองกับการก้าวสู่ AEC”
มมส ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น มมส ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น
มมส จัดโครงการประชุมนานาชาติ “ความเชื่อมโยงในอาเซียน” มมส จัดโครงการประชุมนานาชาติ “ความเชื่อมโยงในอาเซียน”
มมส ต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศไต้หวัน มมส ต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศไต้หวัน
มมส ร่วมกับ ESIT จัดบรรยายทุนแนะแนวการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน มมส ร่วมกับ ESIT จัดบรรยายทุนแนะแนวการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน
มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี “เทคโนแฟร์ ครั้งที่ 13” มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี “เทคโนแฟร์ ครั้งที่ 13”
มมส จัดโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข มมส จัดโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข
รายการ เก็บตก มมส (14 พ.ย.. 57) รายการ เก็บตก มมส (14 พ.ย.. 57)
รายการ มาหา รายการ มาหา "สาระ" คาม : พิพิธภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย คุณค่าคู่ชุมชน
ขบวนแห่งานลอยกระทง มมส ปี 2557 จัดยิ่งใหญ่ (ภาคเช้า) ขบวนแห่งานลอยกระทง มมส ปี 2557 จัดยิ่งใหญ่ (ภาคเช้า)
มมส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อรับใช้สังคม มมส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
มมส จัดสัมมนาเสริมทักษะนิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 มมส จัดสัมมนาเสริมทักษะนิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2
สกู๊ปพิเศษ : ทอดกฐินสามัคคี ม.มหาสารคาม ประจำปี 2557 สกู๊ปพิเศษ : ทอดกฐินสามัคคี ม.มหาสารคาม ประจำปี 2557
รายการ เก็บตก มมส (7 พ.ย. 57)