หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 การประกวดราคา
  เปิดสอบราคาซื้อตู้เตรียมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 ตู้ คณะแพทยศาสตร์   (อ่าน 10)
  เปิดสอบราคาซื้อตู้เก็บสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 0.58x4.80x1.92 ม. จำนวน 4 ตัว พร้อมติดตั้ง ของคณะแพทยศาสตร์   (อ่าน 25)
  เปิดสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิด 2 เฟส เพื่อเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ของคณะแพทยศาสตร์   (อ่าน 22)
  เชิญชวนจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานต่อเติมอาคารวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 งาน   (อ่าน 21)
  ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 51 รายการ ของคณะพยาบาลศาสตร์   (อ่าน 29)
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีขายทอดตลาด รถบรรทุกกระบะ จำนวน 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์   (อ่าน 32)
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีขายทอดตลาด รถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์   (อ่าน 19)
  ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพฯ จำนวน 975 รายการ ของคณะการบัญชีและการจัดการ   (อ่าน 35)

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,877,292  คน
ผู้ชมออนไลน์   4