หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 ทุนการศึกษา/วิจัย
  ประกาศ ทุนอุดหนุนการสร้างนวัตกรรม ตามนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (อ่าน 3) 
  ทุนวิจัยระดับปริญญาเอกในหัวข้อ Multi-Robot Planning with Spatial Constraints for Coverage Tasks   (อ่าน 2) 
  ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพื่องานวิจัยวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศสิงคโปร์   (อ่าน 12) 
  ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนท่านสราวุธ เบญจกุล ประจำปีการศึกษา 2563 (รับสมัคร 29 มิ.ย. - 17 ก.ค. 63)   (อ่าน 73)
  ทุนสนับสนุนการวิจัยในระดับปริญญาเอก ณ SRM Institute of Science and Technology ประเทศอินเดีย   (อ่าน 12)
  ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก Freigeist Fellowships for International Students โดย Volkswagen Foundation ประเทศเยอรมนี   (อ่าน 16)
  ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้กิจกรรม “Post-doctoral Research Aid” ณ ประเทศลัตเวีย   (อ่าน 18)
  ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ณ Institute of Chemical Engineering Sciences ประเทศกรีซ   (อ่าน 27)
  ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ ณ Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ประเทศสเปน   (อ่าน 26)
  ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทภายใต้โครงการ Helmut-Schmidt Programme ณ ประเทศเยอรมนี   (อ่าน 27)
  ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ University of Trento ประเทศอิตาลี   (อ่าน 18)
  ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายใต้โครงการ Polish National Science Centre project ณ ประเทศโปแลนด์   (อ่าน 11)
  ทุนศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา Owen Browning Scholarships ณ University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์   (อ่าน 5)
  ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ Cardiff University ประเทศเวลส์   (อ่าน 6)
  ทุน MSCA COFUND Doctoral Training Programme ณ Queen’s University Belfast สหราชอาณาจักร   (อ่าน 54)
  ทุน Monash International Tuition Grant (MITS) ณ Monash University ประเทศออสเตรเลีย   (อ่าน 29)
  ทุนสนับสนุนการวิจัย HWK awards Fellowships ณ ประเทศเยอรมนี   (อ่าน 37)
  ทุน DAAD scholarships เพื่อศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาเอก ณ ประเทศเยอรมนี   (อ่าน 56)
  ทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ State University of New York, Albany and New Paltz (SUNY) สหรัฐอเมริกา   (อ่าน 88)
  ทุนการศึกษา Mercer Mettl Emerging Leaders Scholarship 2020   (อ่าน 92)
  ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสมัครขอรับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563   (อ่าน 214)
  ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อภายในประเทศ จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563   (อ่าน 137)
  ทุนศึกษาต่อภายใต้โครงการ Taught Postgraduate Masters Scholarship 2020 - 2021 ณ University of Bath สหราชอาณาจักร   (อ่าน 59)
  ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Asian Development Bank – Japan Scholarship Program (ADB – JSP) ณ ประเทศนิวซีแลนด์   (อ่าน 53)
  ทุนการศึกษา Faculty of Arts International Masters Degree Scholarship ณ The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์   (อ่าน 66)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอทุนวิจัย Newton Mobility Grants ทุนสนับสนุนให้กับ อาจารย์หรือนักวิจัย ในสาขา Natural Science (รับสมัครวันที่ 15 เมษายน – 2 มิถุนายน 2563)   (อ่าน 84)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความและร่วมงานสัมมนาวิชาการ 3rd International Conference on Intelligent Computing & Optimization 2020 (ICO2020) ณ G Hua Hin Resort & Mall เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หมดเขตส่งบทความวันที่ 24 กรกฎาคม 2563)   (อ่าน 114)

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,121,627  คน
ผู้ชมออนไลน์   5