หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 ทุนการศึกษา/วิจัย
  (ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านเกาหลีศึกษา 2021 Korean Studies Promotion Program   (อ่าน 16) 
  (ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์โครงการทุนรัฐบาลเกาหลี ประจำปี 2564 ระดับปริญญาโท-เอก Korean Government Scholarship Program [GKS]   (อ่าน 15) 
  (ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์ทุน Taiwan Scholarship Direction for Thai Students ประจำปีการศึกษา 2564   (อ่าน 57)
  (ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์ทุน Huayu Enrichment Scholarship (HES) for Thai Students   (อ่าน 41)
  (ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565   (อ่าน 46)
  (ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์ทุน ANSO Scholarship for Young Talents ศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน   (อ่าน 108)
  (ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์ทุนระดับปริญญาโท University Twente Scholarship ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์   (อ่าน 96)
  (ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์ทุน Zhejiang University Scholarship for International Postgraduate Students ประจำปีการศึกษา 2564   (อ่าน 77)
  (ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET scholarships   (อ่าน 38)
  (ต่างประเทศ) ประชาสัมพันธ์ทุน ANU Tuition Fee Scholarship – MPhil ศึกษาต่อ ณ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย   (อ่าน 252)

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,613,727  คน
ผู้ชมออนไลน์   8