หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 ทุนการศึกษา/วิจัย
  ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 8/2563   (อ่าน 54) 
  รับสมัครผู้ที่สนใจรับทุนระดับบัณฑิตศึกษา Gates Cambridge ศึกษาต่อ ณ University of Cambridge   (อ่าน 53)
  รับสมัครผู้ที่สนใจรับทุนรัฐบาลประเทศฮังการี ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ University of Debrecen   (อ่าน 32)
  รับสมัครผู้ที่สนใจรับทุน The Government of Ireland Postgraduate Scholarship Programme   (อ่าน 38)
  ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ University of Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์   (อ่าน 81)
  ทุนสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา Research Training Program Scholarship ณ University of University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย   (อ่าน 71)
  ทุนการศึกษา Sydney Scholars Awards ณ University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย   (อ่าน 64)
  การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น   (อ่าน 58)
  ทุนสนับสนุนการวิจัยในระดับปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส   (อ่าน 63)
  หลักเกณฑ์การให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563   (อ่าน 132)
  ทุนเพื่อไปทำวิจัยหรือสอนจากมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน Fulbright ประจำปีการศึกษา 2564   (อ่าน 48)
  ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ Murdoch University ประเทศออสเตรเลีย   (อ่าน 99)
  ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพื่องานวิจัยวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศสิงคโปร์   (อ่าน 82)
  ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก Freigeist Fellowships for International Students โดย Volkswagen Foundation ประเทศเยอรมนี   (อ่าน 75)
  ทุนศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา Owen Browning Scholarships ณ University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์   (อ่าน 56)
  ทุนการศึกษา Mercer Mettl Emerging Leaders Scholarship 2020   (อ่าน 159)
  ทุนการศึกษา Faculty of Arts International Masters Degree Scholarship ณ The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์   (อ่าน 125)

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,267,860  คน
ผู้ชมออนไลน์   3