หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 อบรม/สัมมนา/ประชุม
  ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ “ The 12TH Malaysia International Genetics Congress (MiGC12)”   (อ่าน 11) 
  ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศการสอบและการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   (อ่าน 8) 
  ประชาสัมพันธ์งาน China Education Fair ครั้งที่ 1   (อ่าน 45)
  ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)   (อ่าน 54)
  ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษา The 13th China Higher Education Exhibition Tour หรือ (CHEET) 2017   (อ่าน 63)
  ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2”   (อ่าน 94)
  ประชาสัมพันธ์การประชุม G200 Youth Forum ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   (อ่าน 76)
  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ Case Method Teaching Seminar   (อ่าน 59)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสุดยอด “QS Subject Focus Summit on Chemical Engineering”   (อ่าน 104)
  ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนําเสนอในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560   (อ่าน 73)
  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรภายใต้หัวข้อ “10-Day Diplomas of Sustainable Operations (Major in Carbon and Energy Management; and Green Building)”   (อ่าน 58)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ APMR2017-Second Asia-Pacific Conference on Multidisciplinary Research 2017   (อ่าน 69)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Nation-Building 2017   (อ่าน 21)
  The 3rd I ACEH 2017 (International Art Creativity   (อ่าน 49)
  7th International Conference of the Restructuring of the Global Economy (Roge)   (อ่าน 60)
  ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนนานาชาติ: Global Business& Innovations in BRICS 2017   (อ่าน 112)
  Call For Paper: Global Congress on Construction, Material and Structural Engineering 2017 (GCoMSE2017)   (อ่าน 39)
  ขอเชิญคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรในงานนิทรรศการการศึกษา 2017 The Ninth China (Changsha) International Education Expo   (อ่าน 35)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Nation-Building 2017   (อ่าน 105)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงาน Indonesia International (Bio) Medical Students’ Congress (INAMSC)   (อ่าน 105)
  ขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Technology and Innovation Awards 2017 of IIT Roorkee   (อ่าน 137)
  ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 หัวข้อวิจัยแบบองค์รวมเพื่อมวลมนุษยชาติ (Holistic Research for Benefit of Mankind)   (อ่าน 298)

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,557,382  คน
ผู้ชมออนไลน์   2