หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 อบรม/สัมมนา/ประชุม
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ 2020 UNTA Sustainability Lecture Series   (อ่าน 13) 
  ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ Saphan Digital   (อ่าน 18)
  ขอเชิญนิสิตและบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร : การพัฒนาแอปพลิเคชันบน Android และ IOS ด้วย Flutter สำหรับผู้เริ่มต้น   (อ่าน 54)
  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย   (อ่าน 50)
  เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนา Future Energy Asia 2021   (อ่าน 22)
  เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนา International Conference for Non-Academic Staff (IconStaff2020)   (อ่าน 36)
  งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOC) ครั้งที่ 13   (อ่าน 26)
  โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ UPI Program 2020 – Universitas Pendidikan Indonesia   (อ่าน 60)
  โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ ReGEN-Nations   (อ่าน 46)
  โครงการ univie: winter school for Cultural Historical Studies 2021 ณ University of Austria ประเทศออสเตรีย   (อ่าน 83)

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,267,777  คน
ผู้ชมออนไลน์   2