หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 อบรม/สัมมนา/ประชุม
  ขอเชิญชวน บุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา   (อ่าน 10) 
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สายสนับสนุน)   (อ่าน 12) 
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม QS Subject Focus Summit – Medicine   (อ่าน 24) 
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม 8th International Trade   (อ่าน 20) 
  ขอเชิญเข้าร่วมนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 : การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง   (อ่าน 37)
  ประชาสัมพันธ์การประชุม International Conference for Young Researchers in Economics   (อ่าน 54)
  ประชาสัมพันธ์การประชุม 1st International Conference on Global Perspective on Multidisciplinary Approaches in Pharmaceutical Sciences   (อ่าน 40)
  ประชาสัมพันธ์การประชุม Biomedical and Advanced Materials 2017 (Bio-CAM 2017)   (อ่าน 53)
  ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 6 (The Sixth Thai – Chinese Strategic Research Seminar)   (อ่าน 69)
  กองทุนนิวตัน ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนา Boosting your confidence & proficiency for hunting UK-TH Funds   (อ่าน 34)
  ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 70)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ Theatre Between Tradition and Contemporaneity   (อ่าน 55)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN University Conference on Public Relations and Communication (APRC 2017)   (อ่าน 43)
  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 7th International Science Conference   (อ่าน 44)
  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกกรรมงานประชุมวิชาการนานาชาติ : ประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4   (อ่าน 68)
  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ International Medical Education Conference (IMEC 2018)   (อ่าน 59)
  เชิญชมผลงานสร้างสรรค์ จิตวิญญาณแห่งอีสาน (The Spirit of Isan) โดยอาจารย์อรรคพงศ์ ภูลายยาว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 98)
  การประชุมวิชาการนานาชาติ Education for Human Resource Development in the 21st Century   (อ่าน 43)
  ประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Conference on Green and Sustainable Computing 2017 (ICoGeS 2017)   (อ่าน 40)
  การประชุมวิชาการนานาชาติ International Postgraduate Conference on Science and Mathematics 2017 (IPCSM’17)   (อ่าน 73)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ Cultivating Bio-enterprise : Bioentrepreneurship Workshop 2017, International Medical University   (อ่าน 47)
  ประชาสัมพันธ์โครงการ English Language Program at Anglo-Continental School of English, Bournemouth   (อ่าน 80)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd International Conference on Dynamic Innovation (ICDI 2017)   (อ่าน 40)
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสุดยอด The 11th National Higher Education Women\'s Leadership Summit 2017   (อ่าน 40)
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES)” ครั้งที่ 2   (อ่าน 147)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ the 6th Engineering International Conference 2017   (อ่าน 129)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ Borneo Youth Leadership Conference (BYLC) 2017   (อ่าน 100)
  ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการนานาชาติ the 3rd International Conference on Computing, Mathematics and Statistics (iCMS) 2017   (อ่าน 162)
  ประชาสัมพันธ์งาน China Education Fair ครั้งที่ 1   (อ่าน 180)

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,828,863  คน
ผู้ชมออนไลน์   8