หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 อบรม/สัมมนา/ประชุม
  งานประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัย Global Congress on Construction, Material and structural Engineering 2017 (GCoMSE 2017)   (อ่าน 12) 
  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560 (JPO/IPR 2017)   (อ่าน 28) 
  ขอเชิญชวน บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   (อ่าน 31)
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม South-east Asia Network for Education and Training (SEA - NET)   (อ่าน 47)
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES)” ครั้งที่ 2   (อ่าน 49)
   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ   (อ่าน 52)
  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติและส่งบทความเพื่อการนำเสนอในงาน The 11th Multi-disciplinary International Workshop on Artificial intelligence   (อ่าน 59)
  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติและส่งบทความเพื่อการนำเสนอในงาน Bantula International Conference on Culture-Based Education in the context of ASEAN Integration   (อ่าน 51)
  ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม TropAg conference 2017 กำหนดการจัดงานในวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560   (อ่าน 46)
  เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อมานำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ Accounting Research Forum   (อ่าน 93)
   ขอเชิญนิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่งานราชการ (ก.พ. ภาค ก) ติวฟรี!!! ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560   (อ่าน 182)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ the 6th Engineering International Conference 2017   (อ่าน 112)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ Borneo Youth Leadership Conference (BYLC) 2017   (อ่าน 83)
  ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการนานาชาติ the 3rd International Conference on Computing, Mathematics and Statistics (iCMS) 2017   (อ่าน 140)
  ประชาสัมพันธ์งาน China Education Fair ครั้งที่ 1   (อ่าน 161)
  ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2”   (อ่าน 257)
  ประชาสัมพันธ์การประชุม G200 Youth Forum ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   (อ่าน 136)
  ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนนานาชาติ: Global Business& Innovations in BRICS 2017   (อ่าน 151)
  Call For Paper: Global Congress on Construction, Material and Structural Engineering 2017 (GCoMSE2017)   (อ่าน 69)
  ขอเชิญคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรในงานนิทรรศการการศึกษา 2017 The Ninth China (Changsha) International Education Expo   (อ่าน 63)

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,687,581  คน
ผู้ชมออนไลน์   4