หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 อบรม/สัมมนา/ประชุม
  เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   (อ่าน 9) 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่ชุมชน หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและสำนักงานยุคใหม่อย่างเป็นระบบ   (อ่าน 47)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5th International Conference on Food, Agriculture and Biotechnology (ICoFAB 2018)   (อ่าน 28)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุม South-East Asia Population and Health Biennial Conference on Population and Health 2018   (อ่าน 42)
  ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ BINUS International Joint Conferences 2018 ซึ่งมีงานประชุมในสาขาต่างๆ จำนวน 8 สาขา (ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561)   (อ่าน 71)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม Transform MedEd 2018 ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2561 ณ Lee Kong Chian School of Medicine ประเทศสิงคโปร์   (อ่าน 67)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7 (The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar) ระหว่างวันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ   (อ่าน 88)
  ขอเชิญผุ้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม Emerging Materials and Nanotechnology ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 ณ Avani Atrium Bangkok กรุงเทพฯ   (อ่าน 26)
  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม World Education Congress & Global Awards ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ Taj Lands End เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย   (อ่าน 25)
  ขอเชิญส่งบทความและร่วมงาน Economix Global Economics Challenges ณ Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia หมดเขตวันที่ 19 สิงหาคม 2561   (อ่าน 96)
  ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ 3rd International Conference on Dynamic Innovation (ICDI 2018) ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ Aseania Resort   (อ่าน 24)
  ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ 1st International Conference on Sustainability, Technology and Business (ICSTB 2018) ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2561 ณ Novotel Melaka รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย หมดเขตวันที่ 14 ตุลาคม 2561   (อ่าน 9)
  ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON KOREAN STUDIES AND THAI STUDIES IN ASEAN (KTAC’ 5)   (อ่าน 412)
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12)   (อ่าน 280)
  ศูนย์ดิจิทัลคอนเท้นท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 10 หลักสูตร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 - เดือนธันวาคม 2561   (อ่าน 746)

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,602,482  คน
ผู้ชมออนไลน์   1