หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 ฝึกงาน
  สำนักงานการเคหะแห่งชาติ เปิดรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ในโครงการสร้างโอกาสและการทำฝันให้เป็นจริง   (อ่าน 10) 
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน The White House Internship Program ภาคฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 4 ธันวาคม 2563 ณ ทำเนียบขาว สหรัฐอเมริกา (เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2563)   (อ่าน 23)
  เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนใจพัฒนาทักษะทางปัญญาและความรู้ในด้านการผลิต สมัครขอรับทุนฝึกงานด้านการวิจัย 2020 AIM-HI Summer Internship and Academic Research Program ณ National Chung Cheng University (CCU) สาธารณรัฐไต้หว   (อ่าน 22)
  เชิญชวนนิสิตระดับชั้นปีที่ 3-4 ที่มีความชำนาญเกี่ยวกับ Javascript, Java, C#, C++ or Python และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี สมัครเข้าฝึกงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ทั้งในรูปแบบระยะสั้น (2 – 3 เดือน) หรือรูปแบบสหกิจ ณ บริษัท Refinit   (อ่าน 23)
  เชิญชวนนิสิตในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สมัครเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อนในโครงการ E3 Program - EPFL Excellence in Engineering (หมดเขตรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2563)   (อ่าน 24)
  เชิญชวนน้องๆ นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) ทุกคณะ ทุกชั้นปี และผู้สนใจทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 18 - 28 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน a team junior 16: Work and Travel Soonvijai 4 กับนิตยสาร A Day magazine เป็นระยะเวลา 3 เดือน (หมดเ   (อ่าน 33)
  สหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 3952)

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,799,696  คน
ผู้ชมออนไลน์   1