หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม : สำนักฯ รักษ์โลก กับ MSU Library Go App   (อ่าน 8) 
  ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษวิสัยทัศน์การศึกษาศิลปะร่วมสมัยในบริบทความสัมพันธ์ไทย ลาว และ จีน   (อ่าน 11) 
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (อ่าน 31)
  หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562   (อ่าน 93)
  หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนอาจารย์เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562   (อ่าน 100)
  หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562   (อ่าน 57)
   ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสสมโภชคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี และพิธีกตัญญูคุณูปการแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561   (อ่าน 44)
  ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี 60 ปี เกษียณอายุราชการ วันเวลาหมุนผ่าน..ความรักและศรัทธายังตราตรึง   (อ่าน 96)
  เชิญสมัครเข้าร่วมอบรม การใช้โปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติและงานวิจัย อบรมวันที่ 23-25 พย. 2561 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 59)
  เกณฑ์คุณสมบัติบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561   (อ่าน 138)
  เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (อ่าน 125)
  ประชาสัมพันธ์ทุน Junior Research Fellowship Program for Thailand 2019 ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศฝรั่งเศส หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 ตุลาคม 2561   (อ่าน 71)
  การแข่งขัน MJII Robofighto Competition 2018 ณ ประเทศมาเลเซีย หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 ตุลาคม 2561   (อ่าน 43)
  งานประชุม 9th International Trade & Academic Research Conference   (อ่าน 50)
  ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมค่ายอาสาล่าฝัน ตามล่าหายักษ์ใหญ่ในตำนาน ค่ายเยาวชน อาสาล่าฝัน ตามล่าหายักษ์ใหญ่ในตำนาน ปี พ.ศ. 2561   (อ่าน 33)
  แบบสำรวจความต้องการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)   (อ่าน 17)
  ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น NCI SHORT FILM AWARD 2018 นำเสนอแนวคิด มุมมองของคนทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง หัวข้อ มะเร็ง 5.0 (ความยาวไม่เกิน 5 นาที) ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท   (อ่าน 27)
  หลักเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)   (อ่าน 135)
  หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน พิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2563   (อ่าน 135)
  Mahasarakham University Announcement Subject : Integrity and Transparency Policy   (อ่าน 37)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ณ วันที่ 7 มีนาคม 260)   (อ่าน 74)
  มาตรการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561-2562   (อ่าน 47)
  ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (HSSUC 2018)   (อ่าน 104)
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจำปี 2561   (อ่าน 154)
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561   (อ่าน 146)
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561   (อ่าน 119)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   (อ่าน 235)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 787) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,765,752  คน
ผู้ชมออนไลน์   1