หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สำนักวิทยบริการรักษ์โลก ...เชิญชวน พับถุงใส่ยาจากกระดาษรีไซเคิล   (อ่าน 9) 
  แบบสำรวจความต้องการเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563 (เกิดในระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2559 - 16 พ.ค. 2560)   (อ่าน 13) 
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ประกาศ เรื่อง การประเมินพัฒนาการเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563   (อ่าน 13) 
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ขอแจ้งรายชื่อบุตรบุคลากรที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2563 ในระดับอนุบาล 1 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (กรณีนักเรียนใหม่)   (อ่าน 14) 
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2563)   (อ่าน 11) 
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น UMAP – The Super Short-Term Programs (SSTP or Program C) ประจำปีการศึกษา 2563   (อ่าน 8) 
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจ สมัครแข่งขันเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2563 (ภายในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562)   (อ่าน 25) 
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าโครงการสัมมนา 6TH Microbiome R&D & Business Collaboration co-located with the 5 Probiotics & Prebiotics Congress ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2563 ณ The Regent Taipei Hotel ประเทศไต้หวัน   (อ่าน 13) 
  ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 1/2563 หัวข้อ แนวทางการขอรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.ศธ.)   (อ่าน 18) 
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจ สมัครเข้าร่วมงานประชุม 5th Global Entrepreneurial Youth Conference (GEYC2019) ระหว่างวันที่ 19 - 24 ธันวาคม 2562 ณ University of Macau (UMES) เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (หมดเขตรับสมัครวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562)   (อ่าน 12) 
  เชิญชวนนิสิต และบุคลากรที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEA-UNINET International Community Outreach Program: Life Below Water จะขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2562 ณ Universitas Airlangga เมืองซูราบายา และ Diponegoro University เมืองเซอมารัง ประเทศ   (อ่าน 6) 
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการ “International Graduate Program for Interdisciplinary Study in Science and Technology” ณ Kyoto Institute of Technology (KIT) เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 ธันวาคม 2562)   (อ่าน 16) 
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Summer Program 2020 จัดโดย Binus University ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบไปด้วย 2 โครงการ   (อ่าน 3) 
  ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) เงินอุดหนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)   (อ่าน 29) 
  ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) เงินอุดหนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)   (อ่าน 26) 
  ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร เงินอุดหนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)   (อ่าน 61) 
  กองกิจการนิสิต เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๓   (อ่าน 33)
  แผนการเข้าพื้นที่เพื่อการแจกบัตรเดบิตประจำตัวนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 46)
  เชิญชวนผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา ATP – Republic of Korea Scholarship Programme 2562 (ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562)   (อ่าน 116)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น Short-Term Student Exchange Program AY 2020 ณ Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น   (อ่าน 30)
  ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน Good students with Learning Project)   (อ่าน 1796)
  ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิต ร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   (อ่าน 46)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Hong Kong International Singing Competition 2020 ณ Hong Kong City Hall เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (หมดเขตรับสมัคร 31 ธันวาคม 2562)   (อ่าน 16)
  ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน 2562   (อ่าน 3)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2563 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 ธันวาคม 2562)   (อ่าน 129)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน KPJ MEDICAL SPECIALTY FELLOWSHIP AWARD 2020 ณ ประเทศมาเลเซีย   (อ่าน 110)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน univie winter school 2020 for Cultural Historical Studies ณ University of Austria กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย   (อ่าน 27)
  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ อบรมศิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ่น อาหารว่างไทย และขนมไทยโบราณหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน   (อ่าน 136)
  รายละเอียดการรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 63 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 (ในแต่ละรอบ)   (อ่าน 913)
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562   (อ่าน 469)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 10   (อ่าน 182)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป R & jamovi ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติเชิงอนุมานสำหรับการวิจัยสำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ 2   (อ่าน 197)
  ขอเชิญชวน น้องๆ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) และระดับอุดมศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี) ส่งผลงานประกวดวาดภาพภายใต้แนวคิด “เพราะชีวิตต้องมีมิติ” (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ดูจากการประทับตราไปรษณีย์)   (อ่าน 42)
  งานบริการหอพักนิสิต เปิดจองห้องพักงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562   (อ่าน 29)
  ประกาศเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563   (อ่าน 25)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ The CommTECH Camp Insight 2020 ภายใต้หัวข้อ “Solving Local Problems with Global Knowledge” ณ เมืองสุราบายา (Surabaya) ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2563 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 ธันวาคม 256   (อ่าน 41)
  เชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชน Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มกราคม 2563)   (อ่าน 42)
  ขอเชิญชวน นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ R2M Research to Market ประจำปี 2563 เฟ้นหา สุดยอดแผนธุรกิจ จากงานวิจัย สู่การประกวดเวที ระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลกว่า 200000 บาท (รับสมัครถึงวันที่ 10 กันยายน 2563)   (อ่าน 29)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน จำนวน 6,000 ดอลล่าสหรัฐ (จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,000 ดอลล่าสหรัฐ) ภายใต้โครงการ Mercer Mettl Emerging Leaders Scholarship 2019 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2562)   (อ่าน 307)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ Transform MedEd 2020 Conference Global Challenges, Local Impact วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2563 ณ royal Geographical Society & Imperial College กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เปิดรับผลงานทางวิชาการ   (อ่าน 163)
  ขอเชิญชวนผู้มที่สนใจสมัครขอทุน The Helmut Veith Stipend for female master students ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้าน Computer Science ณ the Vienna University of Technology – TU Wien taught ณ ประเทศออสเตรีย (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)   (อ่าน 182)
  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ MSU-EPT ประจำเดือนมิถุนายน 2562   (อ่าน 61)
  แจ้งเวลาเข้าสอบและเวลาในการทำข้อสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)   (อ่าน 92)
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT) สำหรับคณาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป   (อ่าน 161)
  Mahasarakham University Announcement Subject : Integrity and Transparency Policy   (อ่าน 140)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ณ วันที่ 7 มีนาคม 260)   (อ่าน 193)
  มาตรการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561-2562   (อ่าน 231)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   (อ่าน 422)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 946) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,655,145  คน
ผู้ชมออนไลน์   1