หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญเข้าร่วม เทางาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20   (อ่าน 2) 
  แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อดำเนินการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ครั้งที่ 2   (อ่าน 38) 
  ขอเชิญชวน นิสิต บุคลากร อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารพลศึกษา   (อ่าน 17) 
  ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมวาร (100 วัน)   (อ่าน 21) 
  ขอเชิญนิสิต บุคลากร มมส และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเทศกาลของขวัญ Forest for You   (อ่าน 54)
  พบกับ ครู ลูกกอล์ฟและแขกรับเชิญ ในกิจกรรม โฮม ROOM วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม MU 300 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 53)
  มมส ขอเชิญชวนร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2560 ณ จุดรับบริจาค ชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 53)
  ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์)   (อ่าน 21)
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป   (อ่าน 55)
  ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Conference on Education 2017   (อ่าน 101)
  ขอเชิญชวนนิสิตร่วมส่งผลงานการประกวดแข่งขันออกแบบ International Architecture Design Competition, ARCHFEST   (อ่าน 59)
  ทุนการศึกษารัฐบาลอินโดนีเซีย Darmasiswa Scholarship Program   (อ่าน 489)
  งานนิทรรศการการศึกษา ASEAN Campus Expo 2017 ณ ประเทศอินโดนีเซีย   (อ่าน 187)
  ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลจาก Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา   (อ่าน 71)
  ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา QS in conversation จัดวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ITC Rajputana Palace, Jaipur ประเทศอินเดีย   (อ่าน 95)
  ประกาศชมรมและกลุ่มนิสิตที่ได้รับการจัดสรรห้องที่ทำการชมรมนิสิตและกลุ่มนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)   (อ่าน 68)
  ขอเชิญบุคลากรและคณาจารย์ส่ง Abstract เข้าร่วมในงาน International Medical Education Without Borders 2017 วันที่ 7 - 9 เมษายน 2560   (อ่าน 77)
  ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 183)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 506) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,329,576  คน
ผู้ชมออนไลน์   6