หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร(พ.บ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562   (อ่าน 18) 
  ขอเชิญ แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจุบัน เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 8 ปี   (อ่าน 8) 
  ขอเชิญชวน ชาว มมส ติดตามชมหนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า” ตอนก้าวไกล ไทยทะยาน สำหรับนักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   (อ่าน 14) 
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครโครงการ Harvard Medical School’s 2019 Southeast Asia Healthcare Leadership Program (HMS-SEAL) สมัครจนถึงวีนที่ 20 ก.พ. 62   (อ่าน 14) 
  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 (รับเฉพาะผู้ที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   (อ่าน 139) 
  เปิดรับสมัคร นักเรียนพิการ เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 สมัครได้ระหว่างวันที่ 4-28 ก.พ.62   (อ่าน 19) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ( โครงการต่าง ๆ ของระบบปกติ )   (อ่าน 57) 
  ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Open Access ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย   (อ่าน 8) 
  สำนักวิทยบริการ มมส ขอเชิญร่วมประกวดคลิปสั้น รับรางวัลสำหรับคนรักษ์โลก   (อ่าน 1) 
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัย ครั้งที่ 1 ปีที่ 3 เรื่อง เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์   (อ่าน 68)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุม International Conference on ‘The Future of Storytelling-Global & Multi-planarian Emergence’ (ICFST-2019)   (อ่าน 44)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุม International Food Research Conference 2019 (IFRC 2019)   (อ่าน 31)
  ขอเชิญโครงการประชุมวิชาการ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 ปี เภสัชศาสตร์ มหาสารคาม: ความก้าวหน้าทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อชุมชน   (อ่าน 52)
  เตรียมพบกับบริการ DDS บริการใหม่ส่งให้ถึงที่ เร็วๆ นี้   (อ่าน 37)
  ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (วันที่ 26 มกราคม 2562)   (อ่าน 43)
  ขอเชิญชวนนิสิตและผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 46)
  มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2562 (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 11 มิถุนายน 2562)   (อ่าน 119)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28 ชิงโล่พระราชทานฯ (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 29 มกราคม 2562)   (อ่าน 19)
  ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 The 2nd National Environmental Conference on Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals   (อ่าน 36)
  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ เปิดรับสมัคร 4 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 รับเฉพาะผู้ที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (อ่าน 476)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุม International Conference on Education and New Developments 2019 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2562 ณ เมือง Porto ประเทศโปรตุเกส   (อ่าน 44)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม India Foundation’s Kautilya Fellows Programme สำหรับนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และนิสิตที่มีความสนใจในนโยบายสาธารณะของอินเดียและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ   (อ่าน 30)
  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครประกวดคลิปวิดีโอกล่าวสุนทรพจน์ : หัวข้อ ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง   (อ่าน 49)
  เปิดรับสมัครสอบ TOEIC สำหรับ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป   (อ่าน 114)
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT) สำหรับคณาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป   (อ่าน 57)
  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562   (อ่าน 1822)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ Open Doors: Russian Scholarship Project (ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562)   (อ่าน 307)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันประกวดในโครงการ Wheelwright Prize 2019 โดย Harvard University Graduate School of Design ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมการประกวดผลงานด้านการออกแบบ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 100,000 เหรียญสหรัฐฯ(หมดเขต 27 ม.ค.62)   (อ่าน 91)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม 8th International Conference on Business and Economic Development   (อ่าน 178)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม BEYMUN 2019 วันที่ 5 – 7 เมษายน 2562 ณ American University of Beirut ประเทศเลบานอน   (อ่าน 138)
  เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562   (อ่าน 3369)
  ประกาศมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามในการทำงาน พ.ศ.2561   (อ่าน 42)
  Mahasarakham University Announcement Subject : Integrity and Transparency Policy   (อ่าน 74)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ณ วันที่ 7 มีนาคม 260)   (อ่าน 119)
  มาตรการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561-2562   (อ่าน 125)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   (อ่าน 298)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 837) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,021,288  คน
ผู้ชมออนไลน์   1