หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญร่วมงานมหกรรมพันธุกรรม ภาคอีสาน   (อ่าน 21) 
  เชิญชวนชาว มมส ทุกคน ร่วมประกวดออกแบบเสื้อ Freshy 2017 รุ่น มฤคมาศ 11 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 พฤษภาคม 2560   (อ่าน 35) 
  สำนักวิทยบริการมีบริการฐานข้อมูลใช้ฟรีมาแนะนำ!!   (อ่าน 35) 
  สำนักวิทยบริการขอแนะนำช่องทางง่ายๆ ในการตรวจสอบประวัติการยืม-คืน   (อ่าน 27) 
  ประชาสัมพันธ์ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ประจำปี 2560   (อ่าน 47) 
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติภาคฤดูร้อน International Summer Program in Architecture: Cities in Asia   (อ่าน 14) 
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม South-east Asia Network for Education and Training (SEA - NET)   (อ่าน 32) 
  ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)   (อ่าน 25) 
  ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2561-2562   (อ่าน 21) 
  หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง กรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2560   (อ่าน 26)
  ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกโครงการประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์สู่สากล   (อ่าน 11)
  ประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนนิสิตเข้าร่วมโปรแกรม G-STEP (Short-Term Education Program for foreign students) ณ Gachon University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้   (อ่าน 98)
  ร่วม Like&Share ให้กับนิสิต มมส ที่เข้าประกวด Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science   (อ่าน 16)
  สำนักวิทยบริการขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลใช้ฟรี   (อ่าน 6)
  เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ประจำปี 2561   (อ่าน 110)
  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติและส่งบทความเพื่อการนำเสนอในงาน The 11th Multi-disciplinary International Workshop on Artificial intelligence   (อ่าน 56)
  งานสวัสดิการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรและนิสิต ประกาศ การจัดสรรที่พักอาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560   (อ่าน 62)
  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติและส่งบทความเพื่อการนำเสนอในงาน Bantula International Conference on Culture-Based Education in the context of ASEAN Integration   (อ่าน 47)
  ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม TropAg conference 2017 กำหนดการจัดงานในวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560   (อ่าน 42)
  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2560   (อ่าน 152)
  ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ทุนการศึกษา และทุนรัฐบาลต่างประเทศ   (อ่าน 163)
  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์หรือ UMAP Student Connection Online Project (USCO) Program C   (อ่าน 57)
  ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน   (อ่าน 49)
  ประชาสัมพันธ์ Kyoto Startup Summer School ณ Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น   (อ่าน 56)
  ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 32   (อ่าน 107)
  ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อชิงรางวัล: 2017 Japan International Award for Young Agricultural Researchers (Japan Award)   (อ่าน 71)
  ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมในโครงการ Asia Summer Program 2017   (อ่าน 64)
   รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2560   (อ่าน 598)
  เปิดให้บริการศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 39)
  โรงพยาบาลสุทราเวช คณะแพทยศาสตร์ เปิดให้บริการตรวจรักษาโรค อาทิ การนวด ประคบ ทับหม้อเกลือสำหรับมารดาหลังคลอด จำหน่ายยา และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร   (อ่าน 78)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ the 6th Engineering International Conference 2017   (อ่าน 112)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ Borneo Youth Leadership Conference (BYLC) 2017   (อ่าน 82)
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาภาคฤดูร้อน Summer Course for German Language and Austrian Studies จากสถาบัน Diplomatic Academy of Vienna ประเทศออสเตรีย   (อ่าน 108)
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ Indonesia 101 – P2A Multi City Journey   (อ่าน 95)
  เชิญชวนออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐ โครงการเปิดโลกการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 81)
  เชิญนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพกายและใจ ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560   (อ่าน 51)
  ประชาสัมพันธ์งาน China Education Fair ครั้งที่ 1   (อ่าน 159)
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ The English Language Summer School 2017   (อ่าน 177)
  ขอประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น (2017 Short-Term Student Exchange Program) และ ทุนฝึกงานนิสิตนานาชาติ (2017 Global Internship Program) ประจะปี 2560 ณ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น   (อ่าน 434)
  ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนนานาชาติ: Siberian Summer School for your students_Russia   (อ่าน 71)
  Scholarship Announcement :100 Scholarships to study in Colombia International La Salle Summer 2017: Peachbuilding Generation   (อ่าน 218)
  ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนนานาชาติ: Global Business& Innovations in BRICS 2017   (อ่าน 151)
  Call For Paper: Global Congress on Construction, Material and Structural Engineering 2017 (GCoMSE2017)   (อ่าน 67)
  ขอเชิญคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรในงานนิทรรศการการศึกษา 2017 The Ninth China (Changsha) International Education Expo   (อ่าน 62)
  Centre International d’Etudes Françaises, Maison de l'Université ประเทศฝรั่งเศส เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรเรียนภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2017/2018   (อ่าน 142)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมค่าย “The Community and Technological Camp (CommTECH) Highlight 2017”   (อ่าน 151)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 9 ทุน จากสถาบัน Masdar สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   (อ่าน 314)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 555) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,680,435  คน
ผู้ชมออนไลน์   1