หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาภาคฤดูร้อน Summer Course for German Language and Austrian Studies จากสถาบัน Diplomatic Academy of Vienna ประเทศออสเตรีย   (อ่าน 24) 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ Indonesia 101 – P2A Multi City Journey   (อ่าน 36) 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาภาคฤดูร้อน Summer Program 2017 จาก BINUS University ประเทศอินโดนีเซีย   (อ่าน 29) 
  ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต เข้าใช้งานฐานข้อมูล OokBee Buffet : อุ๊คบี เป็นฐานข้อมูลสำหรับอ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์   (อ่าน 26) 
  ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต เข้าทดลองใช้งาน EEWOWW ในการเขียนงานวิจัยแบบมืออาชีพ   (อ่าน 30) 
  ประชาสัมพันธ์นิตยสาร Southern Sunshine Scholarship Quarterly Publication Vol. 20   (อ่าน 37)
  Online Photo Contest “Thailand in Your Mind” (Foreigners Only) International Public Relations Project 2017   (อ่าน 76)
  เชิญชวนออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐ โครงการเปิดโลกการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 69)
  เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อประกอบกิจการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง ครั้งที่ 10/2560 จำนวน 1 รายการ (ธุรกิจการให้บริการออกกำลังกาย)   (อ่าน 57)
  เชิญนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพกายและใจ ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560   (อ่าน 41)
  ประชาสัมพันธ์งาน China Education Fair ครั้งที่ 1   (อ่าน 123)
  สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญ นิสิต นักเรียน บุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2560)   (อ่าน 81)
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ The English Language Summer School 2017   (อ่าน 145)
  ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “The 8th Transparency International School on Integrity”   (อ่าน 185)
  ขอประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น (2017 Short-Term Student Exchange Program) และ ทุนฝึกงานนิสิตนานาชาติ (2017 Global Internship Program) ประจะปี 2560 ณ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น   (อ่าน 278)
  ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนนานาชาติ: Siberian Summer School for your students_Russia   (อ่าน 61)
  7th International Conference of the Restructuring of the Global Economy (Roge)   (อ่าน 76)
  Scholarship Announcement :100 Scholarships to study in Colombia International La Salle Summer 2017: Peachbuilding Generation   (อ่าน 132)
  ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนนานาชาติ: Global Business& Innovations in BRICS 2017   (อ่าน 132)
  Call For Paper: Global Congress on Construction, Material and Structural Engineering 2017 (GCoMSE2017)   (อ่าน 51)
  ประชาสัมพันธ์ทุน Sogang Korean Immersion Program ปี 2017   (อ่าน 121)
  ขอเชิญคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรในงานนิทรรศการการศึกษา 2017 The Ninth China (Changsha) International Education Expo   (อ่าน 48)
  Centre International d’Etudes Françaises, Maison de l'Université ประเทศฝรั่งเศส เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรเรียนภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2017/2018   (อ่าน 125)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมค่าย “The Community and Technological Camp (CommTECH) Highlight 2017”   (อ่าน 140)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 9 ทุน จากสถาบัน Masdar สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   (อ่าน 297)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 546) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,610,318  คน
ผู้ชมออนไลน์   6