หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เชิญชวนผู้ที่สนใจขอทุนการฝึกอบรม ASEAN-India Research Training Fellowship (AI-RTF)   (อ่าน 2) 
  เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันออกแบบชั้นนำ อันดับต้นระดับโลก Domus Academy ประเทศอิตาลี (หมดเขตส่งผลงานวันที่ 5 เมษายน 2562)   (อ่าน 1) 
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครประกวดเขียนเรียงความเยาวชนนานาชาติ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 เยน พร้อมโอกาสในการเดินทางไปรับรางวัล ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2019)   (อ่าน 1) 
  เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน Engineering Innovation Challenge(ปิดรับสมัครในวันที่ 23 เมษายน 2562)   (อ่าน 1) 
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลไอร์แลนด์ Government of Ireland - International Education Scholarships (GOI-IES) (หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 มีนาคม 2562)   (อ่าน 4) 
  ขอเชิญนักเรียน นิสิต และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าร่วม การประกวดในหัวข้อ : ร้อน is Fun มันส์ is Now รับซัมเมอร์ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท   (อ่าน 1) 
  เกณฑ์การประกวดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562   (อ่าน 7) 
  ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 : The 9th National Vaccine Conference 2019 Bangkok, Thailand   (อ่าน 6) 
  ขอเชิญชวนนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการสารสนเทศ และภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟังบรรยาย หัวข้อ แชร์ประสบการณ์ สร้างแรงบรรดาลใจ Smart Student 4.0   (อ่าน 13) 
  ขอเชิญประกวด MSU Green Library Ambassador (แต่งกายชุด Recycle)   (อ่าน 4) 
  การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2019 : เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 2   (อ่าน 13) 
  เชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ UMAP Program C (March-May Application   (อ่าน 13)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ The 18th Asia Pacific Forum for Graduate Students Research in Tourism ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562 ณ Woosong University เมืองแทจ็อน ประเทศเกาหลีใต้ (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มีนาคม 2562)   (อ่าน 7)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Kyoto Startup Summer School 2019 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – กันยายน 2562 ณ Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น(หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2562)   (อ่าน 14)
  ขอเชิญชวนนิสิต มมส ร่วมประกวด MSU Green Library Ambassador   (อ่าน 4)
  ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562   (อ่าน 22)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยภายใต้โครงการ Researcher Mobility Program - Inflow of Foreign Researchers   (อ่าน 24)
  ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 16)
  The University of Padova ประเทศ Italy มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัย STARS Grants 2019 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 2 เมษายน 2562)   (อ่าน 21)
  ขอเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากร นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เชิญเข้าร่วมงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 MRC   (อ่าน 48)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการเข้าเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล RSA Awards 2019 (หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 เมษายน 2562)   (อ่าน 21)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมโครงการการประกวดธุรกิจไอเดียด้านอวกาศ “S-Booster 2019” (หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 เมษายน 2562)   (อ่าน 9)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ The 8th NIDA Summer Camp 2019 หัวข้อ “Creative and Innovative Economy”   (อ่าน 9)
  ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ P2A GLOBAL CITIZEN CAMP PROGRAM 2019 วันที่ 7 – 13 เมษายน 2562 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม   (อ่าน 6)
  เชิญชวนน้องๆนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ FPT University CAN THO Campus ‘Experience life on boat in the capital of Mekong Delta River ณ FPT University CAN THO Campus’ ประเทศเวียดนาม   (อ่าน 5)
  ขอเชิญชนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th MSU Veterinary International Conference (หมดเขตรับผลงานวันที่ 30 เมษายน 2562)   (อ่าน 23)
  รัฐบาลนิวซีแลนด์ มอบทุนเต็มจำนวนให้กับนักศึกษาไทย ไปเรียน ม.ชั้นนำระดับโลก (หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 มีนาคม 2562 (เที่ยงวันเวลาประเทศนิวซีแลนด์))   (อ่าน 46)
  มอบทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ The International Fellowship for Outstanding Researchers Programme (หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 มีนาคม 2562)   (อ่าน 12)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัล SEED Awards 2019   (อ่าน 5)
  เชิญชวน นิสิต และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ YSEALI Regional Workshop ในหัวข้อ Advancing Gender Equality ณ ประเทศบรูไน (หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2562)   (อ่าน 7)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Connected Fashion Challenge (หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562)   (อ่าน 8)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ณ Department of Chemistry, Maynooth University ประเทศไอร์แลนด์ (ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562)   (อ่าน 13)
  ขอเชิญนักเรียน นิสิต บุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด : พ่อออม สอนลูก ชิงโล่เกียรติยศและเงินรางวัลรวม 275,000 บาท   (อ่าน 7)
  มหาวิทยาลัย Turin ประเทศอิตาลี เปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019-2020 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 เมษายน 2562)   (อ่าน 29)
  คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตุ้มโฮมครูชวนวิ่ง EDU Running 2019 มาสมัครกันเยอะๆ นะคะ   (อ่าน 21)
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2562   (อ่าน 23)
  สำนักวิทยบริการ มมส ร่วมสนับสนุนการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562   (อ่าน 11)
  สำนักคอมพิวเตอร์ แจ้งงดให้บริการที่ชั้น 3 และชั้น 4 อาคารวิทยบริการ B ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   (อ่าน 8)
  คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง งดให้บริการเพื่อปิดปรับปรุงระบบเก้าอี้ทันตกรรม เริ่มเปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป   (อ่าน 6)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ The 1st SEAMEO RIHED-JANU Seminar and Study Visit to Japan   (อ่าน 36)
  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 11)
  เชิญชวนผู้ที่สนใจ สำหรับการนำเสนอบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร AsTEN Journal of Teacher Education   (อ่าน 23)
  แจ้งเวลาเข้าสอบและเวลาในการทำข้อสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)   (อ่าน 15)
  เปิดรับสมัครสอบ TOEIC ให้กับนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ได้ที่ห้อง HS-401 ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2562 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) ในวันเวลาราชการ   (อ่าน 35)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2019 Konkuk University International Summer Program (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)   (อ่าน 39)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LTF RMF จัดการดีมีแต่คุ้ม   (อ่าน 83)
  University of Sussex ของอังกฤษ ให้ทุน Chancellor’s International Scholarships แก่ผู้สมัครจากนานาชาติ(Non-UK/EU) หมดเขตวันที่ 1 พฤษภาคม 2019   (อ่าน 68)
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป JASP และ Onyx ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติเชิงอนุมานสำหรับการวิจัยสำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ 2   (อ่าน 61)
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ (ไม่ต้องสอบข้อเขียน) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562   (อ่าน 251)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษา Study in Australia’s Northern Territory scholarships   (อ่าน 102)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบทุนศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2562)   (อ่าน 82)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวจง(HUST) กำลังให้ทุน Chinese Government Scholarship-Chinese University Program for Non-Chinese Students at HUST in China, 2019 แก่ผู้สมัครต่างชาติ ระดับปริญญาโทและเอก(เปิดรับใบสมัครถึง 31 มีนาคม 2019)   (อ่าน 54)
  ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Global Summer School Program 2019 ณ Michigan State University สหรัฐอเมริกา (หมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2562)   (อ่าน 43)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน The 2nd Global Congress on Construction material and Structural Engineering (GCoMSE 2019)   (อ่าน 26)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน The 8th International Conference on Business & Economic Development (ICBED)   (อ่าน 30)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน International Conference on Recent Advances in Engineering and Technology (ICRAET – 2K19)   (อ่าน 35)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน The Euroanalysis XX Conference 2019   (อ่าน 10)
  ขอเชิญชวนน้องๆ ผู้ที่สนใจสมัครแข่งขันชิงทุน Colin Aikman Award for International Student 2019 จาก Victoria University of Wellington   (อ่าน 34)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษาและวิจัยภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchange for Development (SEED) Program ปีการศึกษา 2562-2563 ซึ่งจะมอบแก่นิสิตจากประเทศอาเซียน   (อ่าน 26)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทภายใต้โครงการ Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs) ที่จะเริ่มเปิดภาคการศึกษา 2562 ในเดือนกันยายน 2562   (อ่าน 32)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครทุนวิจัย 2020 Research Fellowship Program สนับสนุนโดย the Matsumae International Foundation (MIF) ประเทศญี่ปุ่น (กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)   (อ่าน 14)
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Japan International Award for Young Agricultural Researchers (Japan Award) ประจำปี 2562 (กำหนดปิดรับการเสนอชื่อในวันที่ 22 มีนาคม 2562)   (อ่าน 18)
  Rotary Foundation แจ้งให้ 100 ทุน เรียนฟรีเต็มจำนวน (ค่าเรียน, ที่พัก, ตั๋วเครื่องบิน, ฝึกงาน และอื่น ๆ ) แก่ผู้สมัครจากทั่วโลก โดยเป็นผู้เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านสันติภาพ หรือการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทุนมี 2 ประเภทคือ ปริญญาโท และประกาศนียบัตรพัฒนาวิชาชีพ (   (อ่าน 21)
  ขอเชิญชวนนิสิตที่กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่สนใจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนี่ย์ กำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อชิงทุน Dean’s International postgraduate research scholarships เพื่อทำวิจัยระดับปริญญาโทหรือเอก โดยต้องไม่มีสัญชาติออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด   (อ่าน 28)
  ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครทุน Dean’s Scholarship for International Students in UK, 2019 (หมดเขตวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)   (อ่าน 32)
  ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาจาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชา Conservation Biology   (อ่าน 98)
  ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 เมษายน 2562)   (อ่าน 64)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Cities in Asia Summer Program- Studio Singapore-Shanghai (สมัครได้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2562)   (อ่าน 62)
  ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจที่ศึกษาต่อยังประเทศไต้หวัน สามารถอ่านคู่มือแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียง ณ ประเทศไต้หวัน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลและวางแผนเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าศึกษา   (อ่าน 69)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาสื่อ Social Media และการวิจัย เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของ AgelLab ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ปฏิบัตหน้า   (อ่าน 83)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 9   (อ่าน 38)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรับสมัครเข้าศึกษาใน ซึ่งเป็นการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาด้านการสาธารณสุขและการควบคุมโรคติดต่อ ณ National Yang-Ming University ประเทศไต้หวัน (หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2562)   (อ่าน 76)
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร(พ.บ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562   (อ่าน 257)
  ขอเชิญชวน ชาว มมส ติดตามชมหนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า” ตอนก้าวไกล ไทยทะยาน สำหรับนักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   (อ่าน 50)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุม International Food Research Conference 2019 (IFRC 2019)   (อ่าน 99)
  มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2562 (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 11 มิถุนายน 2562)   (อ่าน 192)
  ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 The 2nd National Environmental Conference on Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals   (อ่าน 77)
  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครประกวดคลิปวิดีโอกล่าวสุนทรพจน์ : หัวข้อ ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง   (อ่าน 180)
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT) สำหรับคณาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป   (อ่าน 96)
  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562   (อ่าน 1933)
  เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562   (อ่าน 3466)
  ประกาศมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามในการทำงาน พ.ศ.2561   (อ่าน 69)
  Mahasarakham University Announcement Subject : Integrity and Transparency Policy   (อ่าน 102)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ณ วันที่ 7 มีนาคม 260)   (อ่าน 146)
  มาตรการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561-2562   (อ่าน 164)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   (อ่าน 339)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 885) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,154,075  คน
ผู้ชมออนไลน์   1