หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ช่องทางแนะนำสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ   (อ่าน 8) 
  บริการตู้รับคืนหนังสือนอกสถานที่   (อ่าน 7) 
  ขอเชิญชม สารอีสาน Folk Dance Skills 7 Choreography in Traditionel Styles โดยนิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป   (อ่าน 10) 
  ขอเชิญสำรวจนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ)   (อ่าน 27) 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560   (อ่าน 563)
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคามจะเดินทางมาให้บริการแก่บุคลากรและนิสิตชาวต่างชาติ ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เวลา 10.00 น. -14.00 น. ณ ห้อง American Corner คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   (อ่าน 80)
  สำนักวิทยบริการ ขอแจ้งวันสำคัญ และวันหยุดราชการเดือนตุลาคม 2560   (อ่าน 214)
  ประกาศงดให้บริการรถราง (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป   (อ่าน 157)
  เปิดรับสมัครสอบ TOEIC ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ Center for Professional Assessment (Thailand)จัดสอบ TOEIC ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 238)
  ขอเชิญร่วมทำบุญ มหากฐิน พิธีบรรพชา-อุปสมบท 110 รูป ถวายเป็นพะราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   (อ่าน 130)
  ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดในเทศกาลหนังสั้น 60 วินาที   (อ่าน 113)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “International Winter School of Physical Theatre”   (อ่าน 112)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ “9th International Neonatology Symposium: Bangkok 2018”   (อ่าน 115)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม 18th Asian Australian Animal Production Congress 2018   (อ่าน 162)
  ประชาสัมพันธ์การประกวดเพื่อชิงรางวัลสิ่งแวดล้อมนานาชาติ “EcoWorld” ประจำปี 2017   (อ่าน 47)
  ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน the 3rd Students English Speech Competition (SESC)   (อ่าน 84)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม The 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12)   (อ่าน 101)
  โครงการประกวดแนวสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษา ในโครงการ Lazada Scholarship 2017   (อ่าน 322)
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงรักษาอากาศยาน   (อ่าน 559)
  โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท (ทุนไม่เต็มจำนวน)   (อ่าน 454)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7TH IIMS International Conference on Management, Technology and Employment in Changing Economy   (อ่าน 118)
  ประชาสัมพันธ์โครงการ Community and Technological Camp (CommTECH) Insight 2018   (อ่าน 112)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม 8th International Trade   (อ่าน 144)
  ประชาสัมพันธ์การเสนอบทความทางวิชาการและวารสาร The 2nd International Conference on Information and Communication Technology (ICICTM\'18)   (อ่าน 247)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม 13th Global Student Forum 2017   (อ่าน 350)
  ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 421)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ Theatre Between Tradition and Contemporaneity   (อ่าน 82)
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ Advanced PG Diploma (Renewable Energy) or (APGDRE)   (อ่าน 1555)
  ประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Conference on Green and Sustainable Computing 2017 (ICoGeS 2017)   (อ่าน 66)
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ณ Geneva School of Diplomacy ประเทศสวิสเซอร์แลนด์   (อ่าน 1041)
  ประชาสัมพันธ์โครงการ Oxford Royale Academy’s Summer Experiences for Ages 19-25   (อ่าน 508)
  ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ   (อ่าน 148)
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าฝึกงานร่วมกับบริษัท ARCUS – Mauritius, India   (อ่าน 517)
  ประชาสัมพันธ์งาน China Education Fair ครั้งที่ 1   (อ่าน 214)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   (อ่าน 130)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 596) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,025,129  คน
ผู้ชมออนไลน์   3