หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ   (อ่าน 8) 
  มาตรการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561-2562   (อ่าน 6) 
  ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2   (อ่าน 18)
  เชิญศิษย์เก่า มมส เข้าร่วมโครงการ มมส คืนเหย้าบอกเล่าเก้าสิบ ครั้งที่ 1   (อ่าน 28)
  ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (HSSUC 2018)   (อ่าน 22)
  เชิญชวน ผู้บริหาร ครจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และผุ้ที่สนใจเข้าร่วมงาน MBS Festival และครบรอบ 20 ปี   (อ่าน 16)
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการปิดเส้นทางจราจร ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์ประชุม (เขตพื้นที่ในเมือง)   (อ่าน 15)
  ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561   (อ่าน 53)
  ขอเชิญร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน   (อ่าน 43)
  ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต เเละนักเรียน ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2561 ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสา   (อ่าน 46)
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 19   (อ่าน 69)
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจำปี 2561   (อ่าน 91)
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561   (อ่าน 75)
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561   (อ่าน 74)
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2561   (อ่าน 90)
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561   (อ่าน 49)
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5th International Conference on Food, Agriculture and Biotechnology (ICoFAB 2018)   (อ่าน 88)
  ขอเชิญชวน นิสิต บุคลากร และศิษย์เก่า มมส ส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย เข้าประกวด ในหัวข้อ จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่อง ลดขยะ ลดการทิ้ง รักษ์สิ่งแวดล้อม และ จิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย เรื่อง ไม่เร็ว ไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ   (อ่าน 81)
  ตารางตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561   (อ่าน 227)
   ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยลัยมหาสารคาม   (อ่าน 335)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 763) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   9,654,012  คน
ผู้ชมออนไลน์   4