หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ International Medical Education Conference (IMEC 2018)   (อ่าน 12) 
  ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมงานประชุมอภิปรายในหัวข้อ Asia TVET Experts Forum (ATEF) 2017   (อ่าน 10) 
  ขอเชิญนักประชาสัมพันธ์ หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์ หัวข้อการพัฒนาความพร้อมการปฏิบัติงานเป็นทีม เพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิตอล   (อ่าน 12) 
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ Advanced PG Diploma (Renewable Energy) or (APGDRE)   (อ่าน 71) 
   มมส ขอเชิญชวนร่วมทำบุญ วันอาสาฬหบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ พุทธมณฑลอีสาน พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม   (อ่าน 27) 
  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและการแข่งขัน The 15th Economix: Global Economic Challenges   (อ่าน 43)
  ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Asia-Pacific Drummer Competition 2017   (อ่าน 35)
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมงาน International Social Business Exposure Program (ISBEP)   (อ่าน 47)
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมในโครงการ Study in India Program on Public Health in India   (อ่าน 34)
  สำนักวิทยบริการแนะนำบริการระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฉบับออนไลน์   (อ่าน 21)
  ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2560   (อ่าน 21)
  การประชุมวิชาการนานาชาติ Education for Human Resource Development in the 21st Century   (อ่าน 35)
  ประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Conference on Green and Sustainable Computing 2017 (ICoGeS 2017)   (อ่าน 32)
  การประชุมวิชาการนานาชาติ International Postgraduate Conference on Science and Mathematics 2017 (IPCSM’17)   (อ่าน 61)
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ณ Geneva School of Diplomacy ประเทศสวิสเซอร์แลนด์   (อ่าน 352)
  ประชาสัมพันธ์โครงการ 6th Global Youth Leaders Travel and Learning Camp (GYLTLC) ประเทศสิงคโปร์   (อ่าน 55)
  ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Camp 2017 at FPT University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   (อ่าน 41)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ Cultivating Bio-enterprise : Bioentrepreneurship Workshop 2017, International Medical University   (อ่าน 37)
  ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Community University Engagement Journal (CUE-J)   (อ่าน 47)
  ประกาศ หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. 2560   (อ่าน 10)
  ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจเข้าอุปสมบทหมู่ 19 รูป   (อ่าน 23)
  ประชาสัมพันธ์โครงการ Oxford Royale Academy’s Summer Experiences for Ages 19-25   (อ่าน 117)
  ประชาสัมพันธ์โครงการ UNSOED Intercultural Summer Camp 2017 (UIS 2017)   (อ่าน 44)
  ประชาสัมพันธ์งาน QS Subject Focus Summit 2017   (อ่าน 38)
  ประชาสัมพันธ์โครงการ English Language Program at Anglo-Continental School of English, Bournemouth   (อ่าน 67)
  ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ International Summer Program 2017   (อ่าน 47)
  ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Lee Kuan Yew Global Business Plan Competition (LKYGBPC) 2017   (อ่าน 101)
  เชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษา Young International Innovation Exhibition 2017 (YIIX ‘17)   (อ่าน 37)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd International Conference on Dynamic Innovation (ICDI 2017)   (อ่าน 35)
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสุดยอด The 11th National Higher Education Women\'s Leadership Summit 2017   (อ่าน 34)
   ตารางการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560   (อ่าน 154)
  สำนักวิทยบริการ หน่วยบริการศรีสวัสดิ์ เขตพื้นที่ในเมือง เปิดให้บริการเฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.   (อ่าน 34)
  ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ   (อ่าน 97)
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าฝึกงานร่วมกับบริษัท ARCUS – Mauritius, India   (อ่าน 113)
  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships   (อ่าน 301)
  ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์   (อ่าน 107)
  ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ณ สาธารณรัฐอินเดีย   (อ่าน 181)
  ประชาสัมพันธ์ทุนการรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ The 3rd International Internship Scholarship (IIS 2017) ณ Informatics and Business Institute (IBI) ประเทศอินโดนีเซีย   (อ่าน 167)
  เชิญชวนศิษย์เก่า มมส กรอกแบบสอบถามและลุ้นรับของรางวัลพิเศษจาก MSU   (อ่าน 38)
  ประชาสัมพันธ์ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ประจำปี 2560   (อ่าน 121)
  ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2561-2562   (อ่าน 50)
  เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ประจำปี 2561   (อ่าน 693)
  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2560   (อ่าน 386)
  ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ทุนการศึกษา และทุนรัฐบาลต่างประเทศ   (อ่าน 266)
  ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน   (อ่าน 60)
  ประชาสัมพันธ์ Kyoto Startup Summer School ณ Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น   (อ่าน 65)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ the 6th Engineering International Conference 2017   (อ่าน 122)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ Borneo Youth Leadership Conference (BYLC) 2017   (อ่าน 93)
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ Indonesia 101 – P2A Multi City Journey   (อ่าน 105)
  ประชาสัมพันธ์งาน China Education Fair ครั้งที่ 1   (อ่าน 168)
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ The English Language Summer School 2017   (อ่าน 186)
  ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนนานาชาติ: Siberian Summer School for your students_Russia   (อ่าน 79)
  Scholarship Announcement :100 Scholarships to study in Colombia International La Salle Summer 2017: Peachbuilding Generation   (อ่าน 237)
  ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนนานาชาติ: Global Business& Innovations in BRICS 2017   (อ่าน 157)
  Centre International d’Etudes Françaises, Maison de l'Université ประเทศฝรั่งเศส เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรเรียนภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2017/2018   (อ่าน 158)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 563) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,765,123  คน
ผู้ชมออนไลน์   5