หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เชิญนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพกายและใจ ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560   (อ่าน 12) 
  เชิญร่วมงานมหกรรมดีจังอีสานตุ้มโฮม ปี 4 สื่อสารสร้างสรรค์ : เรื่องกินเรื่องใหญ่   (อ่าน 16) 
  ขอเชิญร่วมประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   (อ่าน 24)
  โครงการปฏิบัติการการออกแบบบริการ: Service Design for Business Workshop   (อ่าน 29)
  ประชาสัมพันธ์งาน China Education Fair ครั้งที่ 1   (อ่าน 38)
  สำนักวิทยบริการขอเชิญเข้าชมนิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”   (อ่าน 38)
   เชิญร่วมงานวันนัดพบตลาดแรงงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 61)
  ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่สมัครหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560   (อ่าน 407)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   (อ่าน 103)
  ขอเชิญร่วมประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ครบรอบ 36 ปี เสด็จเททอง ประจำปี 2560 ณ อาคารหอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก สถาบันวิจัยศิลปและวัฒนธรรมอ   (อ่าน 78)
  สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญ นิสิต นักเรียน บุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2560)   (อ่าน 65)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสุดยอด “QS Subject Focus Summit on Chemical Engineering”   (อ่าน 101)
  ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนําเสนอในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560   (อ่าน 73)
  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรภายใต้หัวข้อ “10-Day Diplomas of Sustainable Operations (Major in Carbon and Energy Management; and Green Building)”   (อ่าน 58)
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ The English Language Summer School 2017   (อ่าน 122)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ APMR2017-Second Asia-Pacific Conference on Multidisciplinary Research 2017   (อ่าน 69)
  ขอเชิญนิสิต และบุคลากรทั่วไปที่มีใจรักในการออกแบบ เข้าร่วมโครงการประกวดการออกแบบลวดลายผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์สู่สากล ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท   (อ่าน 50)
  ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “The 8th Transparency International School on Integrity”   (อ่าน 126)
  ขอประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น (2017 Short-Term Student Exchange Program) และ ทุนฝึกงานนิสิตนานาชาติ (2017 Global Internship Program) ประจะปี 2560 ณ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น   (อ่าน 253)
  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560   (อ่าน 120)
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป “น้อมนำธรรมสู่จิต ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า” ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 38)
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ SUMMER SCHOOL OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE   (อ่าน 61)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Nation-Building 2017   (อ่าน 20)
  ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ Study, Training & Working Abroad   (อ่าน 110)
  The 3rd I ACEH 2017 (International Art Creativity   (อ่าน 48)
  ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนนานาชาติ: Siberian Summer School for your students_Russia   (อ่าน 43)
  7th International Conference of the Restructuring of the Global Economy (Roge)   (อ่าน 60)
  Scholarship Announcement :100 Scholarships to study in Colombia International La Salle Summer 2017: Peachbuilding Generation   (อ่าน 106)
  ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนนานาชาติ: Global Business& Innovations in BRICS 2017   (อ่าน 112)
  Call For Paper: Global Congress on Construction, Material and Structural Engineering 2017 (GCoMSE2017)   (อ่าน 38)
  ประชาสัมพันธ์ทุน Korean Government Scholarship Program ปี 2017   (อ่าน 175)
  ประชาสัมพันธ์ทุน Sogang Korean Immersion Program ปี 2017   (อ่าน 96)
  ขอเลื่อนการรับบริจาคโลหิตของคณะวิทยาศาสตร์   (อ่าน 25)
  ขอเชิญคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรในงานนิทรรศการการศึกษา 2017 The Ninth China (Changsha) International Education Expo   (อ่าน 35)
  Centre International d’Etudes Françaises, Maison de l'Université ประเทศฝรั่งเศส เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรเรียนภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2017/2018   (อ่าน 108)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมค่าย “The Community and Technological Camp (CommTECH) Highlight 2017”   (อ่าน 124)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Nation-Building 2017   (อ่าน 104)
  ขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Technology and Innovation Awards 2017 of IIT Roorkee   (อ่าน 137)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์หรือ UMAP Student Connection Online Project (USCO) ประจำปี 2561   (อ่าน 224)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Luigi Boccherini International Cello in Italy ปี 2017   (อ่าน 95)
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 9 ทุน จากสถาบัน Masdar สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   (อ่าน 277)
  ขอเชิญบุคลากรและคณาจารย์ส่ง Abstract เข้าร่วมในงาน International Medical Education Without Borders 2017 วันที่ 7 - 9 เมษายน 2560   (อ่าน 103)
  ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 210)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 537) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,549,663  คน
ผู้ชมออนไลน์   7