หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560   (อ่าน 26) 
  ผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560   (อ่าน 21) 
  ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ชาติ 60 ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 33) 
  ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9   (อ่าน 29)
  ขอเชิญชวนชมคอนเสิร์ตการกุศล มมส รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 41)
  โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท (ทุนไม่เต็มจำนวน)   (อ่าน 58)
  ขอเชิญชวน ชาว มมส ร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แด่ ในหลวง รัชกาลที่ 9   (อ่าน 32)
  สำนักวิทยบริการ มมส แนะนำช่องทางลัดสู่บริการห้องสมุด   (อ่าน 28)
  ขอเชิญชวนนิสิตร่วมกิจกรรม “เซลฟี่ มี ดีไซน์” ต้อนรับเปิดเทอมใหม่กับสำนักวิทยบริการ   (อ่าน 16)
  ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Read & Learn กับสำนักวิทยบริการ มมส   (อ่าน 5)
  สำนักวิทยบริการ มมส ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Read & Learn   (อ่าน 4)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7TH IIMS International Conference on Management, Technology and Employment in Changing Economy   (อ่าน 48)
  ประชาสัมพันธ์โครงการ Community and Technological Camp (CommTECH) Insight 2018   (อ่าน 55)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Engineering and Technology (IntCET 2017)   (อ่าน 73)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมเชิงปฏิบัติการ Golden Autumn Arts Oasis   (อ่าน 52)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม QS Subject Focus Summit – Medicine   (อ่าน 102)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม 8th International Trade   (อ่าน 103)
  ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนภายใต้การฝึกอบรม Movement: Directing/Teaching Lab   (อ่าน 149)
  ประชาสัมพันธ์การประชุม International Conference for Young Researchers in Economics   (อ่าน 102)
  ประชาสัมพันธ์การเสนอบทความทางวิชาการและวารสาร The 2nd International Conference on Information and Communication Technology (ICICTM\'18)   (อ่าน 130)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุม 13th Global Student Forum 2017   (อ่าน 122)
  ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 150)
  ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าผู้โชคดีรับของที่ระลึก MSU จากการร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลนายจ้างของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๐   (อ่าน 27)
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ Theatre Between Tradition and Contemporaneity   (อ่าน 59)
  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 7th International Science Conference   (อ่าน 48)
  ประชาสัมพันธ์โครงการ English Language and Business Programs ณ University of California   (อ่าน 72)
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ Advanced PG Diploma (Renewable Energy) or (APGDRE)   (อ่าน 521)
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมในโครงการ Study in India Program on Public Health in India   (อ่าน 46)
  การประชุมวิชาการนานาชาติ Education for Human Resource Development in the 21st Century   (อ่าน 50)
  ประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Conference on Green and Sustainable Computing 2017 (ICoGeS 2017)   (อ่าน 45)
  การประชุมวิชาการนานาชาติ International Postgraduate Conference on Science and Mathematics 2017 (IPCSM’17)   (อ่าน 83)
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ณ Geneva School of Diplomacy ประเทศสวิสเซอร์แลนด์   (อ่าน 592)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ Cultivating Bio-enterprise : Bioentrepreneurship Workshop 2017, International Medical University   (อ่าน 60)
  ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Community University Engagement Journal (CUE-J)   (อ่าน 124)
  ประชาสัมพันธ์โครงการ Oxford Royale Academy’s Summer Experiences for Ages 19-25   (อ่าน 237)
  ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Lee Kuan Yew Global Business Plan Competition (LKYGBPC) 2017   (อ่าน 262)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd International Conference on Dynamic Innovation (ICDI 2017)   (อ่าน 43)
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสุดยอด The 11th National Higher Education Women\'s Leadership Summit 2017   (อ่าน 43)
  ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ   (อ่าน 125)
  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าฝึกงานร่วมกับบริษัท ARCUS – Mauritius, India   (อ่าน 281)
  ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์   (อ่าน 129)
  เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ประจำปี 2561   (อ่าน 971)
  ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ทุนการศึกษา และทุนรัฐบาลต่างประเทศ   (อ่าน 408)
  ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน   (อ่าน 83)
  ประชาสัมพันธ์ Kyoto Startup Summer School ณ Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น   (อ่าน 85)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ the 6th Engineering International Conference 2017   (อ่าน 137)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ Borneo Youth Leadership Conference (BYLC) 2017   (อ่าน 105)
  ประชาสัมพันธ์งาน China Education Fair ครั้งที่ 1   (อ่าน 184)
  Centre International d’Etudes Françaises, Maison de l'Université ประเทศฝรั่งเศส เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรเรียนภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2017/2018   (อ่าน 195)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 571) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,877,289  คน
ผู้ชมออนไลน์   1