หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ (Young Designer) ตามโครงการ CDD Young Designer Contest   (อ่าน 3) 
  ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ​พัฒนา​ศักยภาพ​นักวิจัย​ ครั้ง​ที่​ 2 ประจำปีงบประมาณ​ 2564​ “แนวทางการขอรับจัดสรรทุนจาก สกสว. ปี 2564 – 2565”   (อ่าน 24) 
  เตรียมพบกับ กิจกรรมห้องสมุดพบคณะ (ห้องสมุดเคลื่อนที่)   (อ่าน 6) 
  ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเป็นอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2563   (อ่าน 12) 
  ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 10)   (อ่าน 54)
  ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564   (อ่าน 26)
  ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง งดการเรียนการสอน เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้ร่วมกันจัดกิจกรรม MSU Open House 2020 ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563   (อ่าน 36)
  ค่ายสำรวจเรียนรู้ทางบรรพชีวินวิทยา Paleo Camp ครั้งที่ 21 และ 22 สไตล์วิถีใหม่ (New Normal)   (อ่าน 26)
  ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ประจำปี 2564 เทคโนฟาร์มแฟร์ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ มหกรรมบริการวิชาการ   (อ่าน 32)
  ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 2/2564   (อ่าน 72)
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ขอเชิญสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 (หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)   (อ่าน 76)
  แนวทางการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2563   (อ่าน 36)
  แนวทางการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2563   (อ่าน 28)
  รับสมัครนิสิตเข้าหอพัก ภาคการศึกษา 2/2563 นิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบัน สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://dorm.msu.ac.th/   (อ่าน 50)
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562   (อ่าน 375)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2563   (อ่าน 49)
  ขอแจ้งงดให้บริการห้องพักรับรอง   (อ่าน 32)
  ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ขอเชิญเยาวชน อายุระหว่าง 9-15 ปี เข้าร่วมโครงการฟอสซิลสำหรับเยาวชน (Fossil for Kids) ตอน ดำดิ่งสู่ทะเลโบราณ (Diving into the Ancient Seas)   (อ่าน 19)
  กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564   (อ่าน 1250)
  ประกาศเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564   (อ่าน 65)
  ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 148)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563   (อ่าน 1452)
  ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (อ่าน 117)
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)   (อ่าน 184)
  ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพ.ศ.2554   (อ่าน 1056) 

ฝากข่าวประกาศ

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,405,933  คน
ผู้ชมออนไลน์   1