หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
Upcoming Events

 

  บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564  (อ่าน 161)
  วันอังคาร, 15 พฤศจิกายน 2565, เวลา 10:33 น.
  กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
  

 

  โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (อ่าน 56)
  วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565, เวลา 08:30 น.
  ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  MSU Book Fair 2023 : MSU BOOK CAMPing 6-9 ธันวาคม 2565  (อ่าน 48)
  วันอังคาร, 06 ธันวาคม 2565, เวลา 09:00 น.
  ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีสิทธิ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ และกรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2565  (อ่าน 41)
  วันพฤหัส, 08 ธันวาคม 2565, เวลา 08:30 น.
  ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง
  

 

  ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีสิทธิ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ พ.ศ. 2565  (อ่าน 28)
  วันพฤหัส, 08 ธันวาคม 2565, เวลา 08:30 น.
  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง
  
หน้าที่ : 1 2
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
บริจาคให้ มมส *
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   12,797,458  คน
ผู้ชมออนไลน์   6