หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
Upcoming Events

 

  องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน หรือประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานเปิดกิจกรรมถนนคนเดิน  (อ่าน 450)
  วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562, เวลา 16:30 น.
  ณ สวนศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  เชิญชวน ชาว มมส ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563  (อ่าน 146)
  วันศุกร์, 24 มกราคม 2563, เวลา 10:00 น.
  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม (ศาลากลางหลังเก่า)
  

 

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย   (อ่าน 11)
  วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 08:30 น.
  ณ คณะเภสัชศาสตร์ และ โรงแรม เอสตะวัน มหาสารคาม
  

 

  เชิญชวน ชาว มมส ร่วมกิจกรรมในโครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน นมัสการพระบรมธาตุนาดูน  (อ่าน 54)
  วันเสาร์, 08 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 09:00 น.
  ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
  

 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 14 กุมภาวิวาห์บนหลังไดโนเสาร์  (อ่าน 7)
  วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 08:30 น.
  ณ บริเวณลานจอดรถศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   10,799,668  คน
ผู้ชมออนไลน์   2