หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |     |
 
 
 
 
  
Upcoming Events

 

  ร่วม Like & Share ให้กับนิสิต มมส ที่เข้าประกวด Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science  (อ่าน 182)
  วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560, เวลา 15:50 น.
  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  

 

  เชิญนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพกายและใจ  (อ่าน 696)
  วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560, เวลา 16:30 น.
  ณ ห้อง GE Learning Area ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์
  

 

  เชิญชวนออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐ  (อ่าน 344)
  วันพุธ, 29 มีนาคม 2560, เวลา 15:30 น.
  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรอกแบบประเมินคุณภาพผู้ประกอบการประเภทร้านค้าทั่วไป รอบที่ 1  (อ่าน 7)
  วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2560, เวลา 08:00 น.
  กลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์
  

 

  ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจเข้าอุปสมบทหมู่ 19 รูป  (อ่าน 24)
  วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2560, เวลา 08:00 น.
  ณ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนิสิต อาคารพัฒนานิสิต
  
หน้าที่ : 1 2
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   8,687,590  คน
ผู้ชมออนไลน์   16