หน้าหลัก | เกี่ยวกับ มมส | การรับเข้าศึกษา | คณะ/หน่วยงาน | สำหรับนิสิต | สำหรับบุคลากร | สำหรับศิษย์เก่า | งานวิจัย | ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์ | บริการ |     |
 
 
 
 
  
ประธานสภาคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ  ปานศิลา

ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 12
    เบอร์โทรติดต่อ : 0-4375-4181
 E-mail  : wpansila@hotmail.com

 

..

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา

รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1
เบอร์โทรติดต่อ : 08-1600-0180

E-mail : prayoon_nam@yahoo.co.th

อาจารย์ ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์

รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2

เบอร์โทรติดต่อ : 08-9107-3201

E-mail : nuanlaong.a@acc.msu.ac.th

อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี

เลขาธิการสภาคณาจารย์
เบอร์โทรติดต่อ : 08-9847-3435  
E-mail : peterthawatchai@yahoo.com

อาจารย์ ดร.พนัส โพธิบัติ

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาคณาจารย์

    เบอร์โทรติดต่อ : 09-1865-7417 

E-mail : phanat1983@gmail.com

 

 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

บริการ
Internet Service
บริการ/สวัสดิการนิสิต
บริการ/สวัสดิการบุคลากร
สำหรับนิสิต
วิชาการ
องค์กรนิสิต/กิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานให้บริการนิสิต
หน่วยงานให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หน่วยงานให้บริการแหล่งงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร
ระบบ MIS
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
Moving Forword Together
Upcoming events
ข่าวประกาศ
Msu Channel
รอบรั้วเหลืองเทา
สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา
ข่าว มมส ผ่านสื่อ

เกี่ยวกับเรา
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 .
Copyright © 2552 [ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
เริ่มนับวันที่ 19 มี.ค. 2552
ผู้ชมทั้งหมด   11,049,057  คน
ผู้ชมออนไลน์   4